dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

«Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.» (Rimlj. 5:8).

« Po tomu smo spoznali ljubav što je on za nas dao svoj život.» (I.Iv.3:16).

Kako je Bog pokazao i dokazao svoju ljubav prema čovjeku?

Bog je u svojoj prirodi ljubav. Ljubav uvijek izražava odnos između dvije ili više osoba. Tako je i Bog izrazio svoj odnos prema čovjeku kroz ljubav. A ta ljubav je postala očita i prepoznatljiva davanjem najvrijednijeg i najdragocijenijeg što je Bog mogao dati čovjeku, a to je njegov jedinorođeni Sin Isus Krist.

Evanđelist Ivan u proslovu svoga Evanđelja govori o toj vječnoj zajednici trojedinoga Boga i tom pretvaranju ili utjelovljenju božanske Osobe u zemaljsku, kako bi spasio čovjeka. Taj proces je vrlo zanimljiv i potrebno ga je razumjeti duhovno. Opisuje nam se, kako taj duhovni izraz Boga Sina – kao Riječ, silaskom na ovu zemlju, postaje tjelesno izražen kao Tijelo – Čovjek, koje se nastanilo među nama. Radi toga nam evanđelist Ivan ne daje prikaz rođenja Isusa Krista i njegov dolazak na ovu zemlju, kako to nalazimo u druga tri Evanđelja, nego nas želi povesti u taj vječni početak nebeskog zajedništva Boga Oca, Boga Sina i Boga Svetoga Duha. Dakle, Biblija nam otkriva kako zemaljsko i prolazno grešno biće ne može postati nebesko i vječno, osim ako tim nebeskim duhovnim preobražajem ne dobije taj duhovni vječni život u sebe u svoj duh. Tim činom novoga rođenja Svetim Duhom čovjek ove zemlje, zapravo, postaje spreman za novi duhovni život, kojemu je završetak uskrsnuće s Isusom Kristom u nebesko područje i vječni život kod Boga. Pogledajmo tu scenu, kako je opisuje Biblija u Evanđelju po Ivanu 1. poglavlju:

«U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga – i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo. U njoj bijaše Život i Život bijaše svjetlo ljudima. I Svjetlo svijetli u tami, i tama ga ne obuze. Svjetlo istinito, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na ovaj svijet. Bijaše na svijetu, i svijet postade po njemu, a svijet ga ne upozna. K svojim dođe, ali ga njegovi ne primiše. A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. Boga nitko nikada nije vidio: Jedinorođenac – Bog, koji je u krilu Očevu, on ga je objavio.» Iv.1:1-18).

Ljubav Božja proizvodi zajedništvo čovjeka s Bogom jedino kroz Isusa Krista

Apostol Ivan nam daje prikaz kako je ta objava i očitovanje tog božanskog Života, svojim djelovanjem na zemlji, utjecala na ljude i mijenjala ih u vječna neprolazna bića i kako ih je dovela do mogućnosti zajedništva s Bogom, što  možemo postići  jedino kroz Isusa Krista:

« Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali i što su naše ruke opipale o Riječi života – da, Život se očitovao, mi smo ga vidjeli i svjedočimo za nj, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i koji se nama očitovao – što smo vidjeli i čuli, to navješćujemo i vama, da i vi imate s nama zajedništvo. A naše je zajedništvo s Ocem i Sinom njegovim Isusom Kristom. Mi vam ovo pišemo da naša radost bude potpuna.»(I.Iv.1:1-4).

Čovjek ne može dijeliti zajedništvo s Bogom dok nema Božji život. Dakle, uvjet za to zajedništvo je novi, božanski Život. Taj božanski Život može čovjek primiti jedino kroz Isusa Krista, koji je vječni Sin, «Jedinorođenac – Bog, koji je u krilu Očevu.»(Iv.1:18).

Isus je istodobno u ovoj zemaljskoj povijesti nastupio u čovječjem tijelu – «Riječ je tijelom postala», trpio i umro na Golgoti da nama pripravi vječno spasenje. Učenici Isusa Krista su tri i pol godine slušali njegove upute, savjete i opomene. Nisu ga samo čuli, nego i vidjeli, a apostol Ivan to još uvjerljivije označava, kada kaže da ne samo da su ga vidjeli, nego da su ga pomno promatrali. I još više, on kaže: «Naše ruke su opipale o Riječi života».

Apostol Ivan govori o tri naša osjetila kada govori o Kristovu utjelovljenju. Znamo, kada je Toma sumnjao u uskrsnuće. Isus se pojavio i rekao: «Pruži prst svoj ovamo: evo mojih ruku! Pruži ruku svoju i stavi je u moj bok te ne budi više nevjernik, već vjernik!» Nije li zatim Toma rekao: « Gospodin moj i Bog moj!»

Apostol Ivan nam govori da je onaj koji vječno egzistira, koji je tvorac života, sam došao u tijelu. Došao je da svima koji vjeruju u nj, da vječni život. Ali vječni život nije običan život. To je život koji nam omogućuje zajedništvo s Bogom.

Ljubav u nama  - Božja potvrda

Božja ljubav u nama potvrda je njegove stalne prisutnosti. Ispoljava se kada mi objavljujemo Boga drugima.

«Boga nikad nitko nije gledao; ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i njegova je ljubav u nama savršena.» (I.Iv.4:12).

Kao što ta ljubav doseže u nama savršenstvo, tako će i drugi vidjeti taj božanski život u nama.

«Jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan.» (Rimlj.5:5).

U čovjeku, koji je primio Isusa Krista i Božju ljubav i koji izgrađuje svoj život na Kristu, nema straha.

« U ljubavi nema straha, naprotiv, savršena ljubav isključuje strah, jer strah pretpostavlja kaznu. A tko se boji nije savršen u ljubavi.(I.Iv.4:18).

Dolazi Sudnji dan, kada će Bog suditi svima za njihov grijeh i grešni život, kada će suditi svima koji su odbacili Isusa Krista kao Božji dar spasenja. Kada Bog dolazi da sudi grijeh, a kazna za grijeh je smrt, onda tu kaznu prima Isus Krist na sebe za sve one koji su vjerom prihvatili Isusa kao Božji dar spasenja. Vjernik u Isusa Krista nema straha od Suda Božjega, jer je svaku osudu primio na sebe Isus Krist za one koji vjeruju u njega.

«Sad, dakle, nema nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti».(Rimlj.8:1)

Dragi prijatelju, jesi li prihvatio ljubav Božju? Jesi li prihvatio vjerom Isusa Krista kao Božji dar spasenja? Ako je ta Božja ljubav izlivena u tvoje srce onda se ne trebaš bojati Sudnjega dana! Ako to još nisi učinio, odgovori sebi i Bogu na pitanje: «Zašto još čekaš?» Možeš li dans prihvatiti taj Božji dar Božje ljubavi:

« Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.» (Iv.3:16). Želiš li umjesto riječi «svijet» staviti svoje ime?