dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" Dakle, opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu, po komu smo i pristupili vjerom k ovoj milosti u kojoj se nalazimo i kojom se ponosimo, oslonjeni na nadu u slavu Božju. Ali ne samo to nego se ponosimo i nevoljama, svjesni da nevolja rađa strpljivost, strpljivost prokušanost, a prokušanost nadu. A nada ne razočarava, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan." (Rimlj5:1-5).

Božji blagoslovi kroz opravdanje

Čovjek je blagoslovljen od Boga kroz opravdanje, blagoslovljen iznad svih shvaćanja. Opravdanje i njegovi rezultati su veličanstveni što možemo vidjeti i u ovom odjeljku iz Svetoga Pisma. Temeljna poruka je u 1. stihu, da opravdanje imamo vjerom u Gospodina Isusa Krista. A oni koji su opravdani primaju blagoslove od Boga:
- tu je mir s Bogom (1.st.)
- pristup Božjoj milosti, ponosimo se radi prisutnosti Boga (2.st.)
- Tu je nada u slavu Božju (2. st.)
-  Tu je slavljenje Boga u nevoljama kroz koje stječemo strpljivost, prokušanost i nadu (3-5.st.)
- Tu je stalno iskustvo ljubavi Božje kroz Svetoga Duha koji nas ispunjava (5.st.)

Opravdanje

To znači da je čovjek prihvaćen kao opravdan. To znači da se čovjeka drži, računa, tretira, gleda na njega kao pravednog. To ne znači da se učini čovjeka pravednog, nego da ga se prihvaća kao opravdanog.

Trebamo pogledati tri važne stvari o pravednosti:

1. Zašto je opravdanje potrebno?
- opravdanje je potrebno radi toga što je čovjek sagriješio i otišao od Boga. Čovjek se pobunio protiv Boga i uzeo svoj život u svoje vlastite ruke. Čovjek je počeo živjeti bez Boga.
- ispunjavajući želje očiju i prohtjeve tijela
- držeći se ponosa života i stvari ovoga svijeta.
Čovjek je sagriješio i postao zao, postao neprijatelj Bogu, izbacivši Boga iz svoga života i odvojio se od Boga.
- opravdanje je potrebno radi srdžbe i gnjeva Božjega: " S neba se zaista očituje gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu priječe nepravednošću." (Rimlj.1:18).
Čovjek je okrenuo leđa Bogu, izbacivši Boga iz svoga života. Čovjek je prekinuo svoju zajednicu s Bogom. Radi toga se pojavilo veliko pitanje pred svakoga čovjeka: "Kako povratiti ispravan odnos s Bogom, kako naći mir s Bogom?"

2. Zašto Bog opravdava čovjeka?

Bog opravdava čovjeka radi svoga Sina Isusa Krista. Kada čovjek vjeruje u Isusa Krista, Bog uzima tu vjeru čovjeka  i ubraja tu vjeru u pravednost. Zašto Bog to želi učiniti?
- Bog želi opravdati čovjeka jer ga jako ljubi
" Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni." (Iv. 3:16).
" Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas." (Rimlj.5:8).
- Bog želi opravdati čovjeka radi toga što je Isus Krist učinio za čovjeka.
a) Isus Krist je osigurao idealno opravdanje za čovjeka. Isus je došao na zemlju živio je bezgrešnim i savršenim životom. Kao Čovjek Isus nije nikada prekršio Zakon Božji. Isus Krist se nije nikada suprotstavio Božjoj volji. Radi toga je Isus stajao pred Bogom i pred svijetom kao Ideal -Čovjek, kao Savršeni Čovjek, kao savršeni Pravednik da je mogao stati sa svojom pravdom pred svakog čovjeka.
b) Isus Krist je došao na ovaj svijet da umre za čovjeka. Kao Ideal - Čovjek, On je mogao uzeti na sebe sve grijehe svijeta i umrijeti za svakoga čovjeka. On je zamijenio mjesto s čovjekom i postao grešnik umjesto čovjeka.
" Ljubav Kristova potpuno nama ovladava pri ovoj pomisli: ' Jedan je umro umjesto sviju, dakle, oni su svi umrli. A on je umro mjesto sviju, da živi ne žive više za same sebe, nego za onoga koji je umro i uskrsnuo za njih." (II. Kor. 5:14-15). Gospodin Isus je podnio gnjev Božji radi grijeha čovjeka, preuzeo kaznu radi svih ljudi. Isus je to mogao učiniti jer je potpuno zadovoljio Boga.
c)  Isus Krist je došao na ovaj svijet da uskrsne od mrtvih i da time pobijedi smrt za čovjeka. Kao Ideal - Čovjek, njegovo uskrsnuće i uzašašće u prisutnost Božju može opstati pred licem Božjim za svakoga čovjeka, da pobjedi smrt grijeha i da bude prihvaćen od Boga. Isusov uskrsli život može stati za svakog uskrslog vjernika i osigurati mu vječni život u prisutnosti Boga.

3. Kako Bog opravdava čovjeka?

Riječ opravdanje je pravnički izraz i koristi se u sudnici. Slika prikazuje čovjeka koji se nalazi pod Božjom istragom i suđenjem. Čovjek stoji pred sudom s mnogo grijeha i krivice. Čovjek se pobunio protiv Boga i prekinuo zajedništvo s Bogom. Kako može čovjek obnoviti tu zajednicu ? Kako može čovjek biti oslobođen svih svojih grijeha i krivice? S ljudskog stajališta, kada se uzmu svi čovjekovi grijesi, sudac ga može proglasiti krivim i kazniti. Ali, to nije isto s Božjim suđenjem. Kada čovjek dođe pred Boga, istina kao krivac sa grijesima, ali ako čovjek stane pred Boga i pokaže svoju iskrenu vjeru u Isusa Krista i pouzda se u njegovu pravednost, ta njegova vjera se uračunava u pravednost i bude opravdan.
Kako mi to možemo znati? Kako za sigurno možemo znati da je Bog takav? Radi toga što je Isus tako rekao!!!  Isus je rekao da nas Bog  ljubi. Mi smo grešnici, da; ali, Isus je rekao da smo mi Bogu vrlo dragi.
" Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni." (Iv. 3:16).
" Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas." (Rimlj.5:8).
" Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave - i svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da svojom krvi bude Pomirilište po vjeri, da učini očitom svoju pravednost. " (Rimlj.3:23-25)
" Dakle: opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu." (Rimlj.5:1).

Zaključak

"Ali kako znamo da čovjeka ne opravdava vršenje Zakona, nego samo vjera u Isusa Krista, to smo i mi prigrlili vjeru u Krista Isusa  da bismo se opravdali vjerom u Krista, a ne vršenjem zakona. Jer vršenje Zakona ' neće nikoga opravdati."(Gal. 2: 16).
" I da budem u njemu, ne pravednošću koja bi bila moja - onom koja dolazi od Zakona - nego onom koja se dobiva po vjeri u Krista, pravednošću koja dolazi od Boga na osnovi vjere."            ( Filiplj.3:9).