dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

1. Grijeh je najveći problem

Grijeh je najveći problem pojedinca, obitelji, naroda i Crkve. Radi činjenog grijeha su mnogi pali na dno ponora svoga života, ali još više od toga prekinuli su svaki odnos sa svojim Stvoriteljem Bogom. Jedino Biblija nam daje pravi odgovor kako odgovoriti na pitanje oslobođenja od grijeha, kako obnoviti zajedništvo s Bogom i kako osigurati vječni život. Pogledajmo samo u nekoliko biblijskih stihova kako Bog gleda na grijeh čovjeka.
" S neba se zaista očituje gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu priječe nepravednošću." ( Rimlj.1:18).
" Neka vas nitko ne vara ispraznim riječima, jer zbog ovih mana dolazi srdžba Božja na neposlušne ljude!" ( Efež.5:6).
" Jer je plaća grijeha smrt." (Rimlj.6:23).
" I tko se god ne nađe upisan u knjizi života, bi bačen u ognjeno jezero." (Otkr.20:15).
" Što se tiče kukavica, otpadnika, odurnih stvorenja, ubojica, bludnika, vračara, idolopoklonika i svih lažaca, njihova je sudbina u jezeru koje gori ognjem i sumporom. To je druga smrt." Otkr.21: 8).
Ili : “ Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup, ali krivca nekažnjena ne ostavlja, nego kažnjava opačinu otaca na djeci – čak na unučadi do trećega i četvrtog koljena.” Izlazak 34:6,7).

2. Bog oprašta grijehe

Neki od onih, koji nam govore da traže vječni život, priznaju da su zabrinuti kako njihovi grijesi ne mogu biti oprošteni, jer da su učinili ' neoprostivi grijeh'. Međutim, u Bibliji nalazimo obećanje koje nas uvjerava, na najsigurniji način, da Bog može, da Bog hoće oprostiti naše grijehe – sve naše grijehe. Postavljamo si pitanje: kako to ostvariti? Pogledajmo u Sveto Pismo i uvjerimo se kako je ohrabrujuće za nas, kakvo nam Bog obećanje daje:
“ A ja, ja radi sebe opačine tvoje brišem, i grijeha se tvojih ne spominjem.” (Iz.43:25). Kako to razumjeti?

- To se ne može potpuno razumjeti ili potpuno shvatiti duhovno, sve dok nismo shvatili koliko smo krivi i koliko je težak naš grijeh i nismo ' priznali grijeh', a to je nemoguće sve dok nismo čuli i razumjeli Evanđelje. Do tada, ne možemo vidjeti problem težine grijeha kao ni svrhu oproštenja.
- Kada istražujemo razloge zašto je Bog ustanovio Zakon, ili žrtvu, ili sve zapovijedi, zašto je postavio svećenike i proroke, vidjet ćemo da je sve to učinjeno kako bi čovjek otkrio Božju namjeru da oprosti čovjeku grijeh.
- Zašto bi Bog poticao i ohrabrivao sve ljude svugdje na svijetu na priznanje grijeha, ako ne bi želio da im oprosti njihov grijeh?
- Što bi, zapravo, predstavljao obred Krštenja, kada ne bi bilo oproštenja grijeha? Ili, što bi značilo slavljenje Večere Gospodnje, kada nas to ne bi podsjećalo na Božje opraštanje?
- Pogledajmo što nam Božja riječ govori: “ Al’ u tebe je praštanje, da bi te se bojali.” (Psalam 130:4).

3. Božje opraštanje znači zaboravljanje

- Iako Bog mrzi grijeh i ne može ga trpjeti u svojoj blizini, našom logikom razmišljanja, smatramo da je nemoguće da Bog može zaboraviti sve što je grešnik učinio ili rekao. Ipak, Božje obećanje ostaje, kako Bog može učiniti to što je nemoguće.
- To je očigledno, da kada Bog oprašta grešniku, na temelju savršene Kristove žrtve, tada je to potpuno zaboravljeno, bez obzira na činjenicu da je Božji kapacitet za pamćenje savršen.
- Mi često prelazimo preko uvreda što nam netko učini, a ipak, kasnije zahtijevamo od počinitelja da traži oproštenje. Biblija nam govori da Bog tako ne čini.
- Ako je Bog oprostio grijehe, kao što smo vidjeli, onda se ne trebamo bojati zbog toga, jer ih Bog neće izvući natrag na Dan Suda, jer ih Bog za uvijek zaboravlja?
- Citati: Mihej 7: 18-19, Hebr.8:12

4. Božje zaboravljanje znači – očišćenje naših grijeha i odbacivanje

Nalazimo događaj u Starom Zavjetu Svetog Pisma, kako je David, kralj Izraela teško sagriješio. Nakon njegova priznanja dolazi mu prorok Božji i uvjerava Davida:
“ Tada David reče Natanu:’ Sagriješio sam protiv Jahve! a Natan odvrati Davidu: ‘Jahve ti oprašta tvoj grijeh: nećeš umrijeti. Ali jer si tim djelom prezreo Jahvu, neminovno će umrijeti dijete koje ti se rodilo.” (2.Sam.12:13). Često se dešava da kada priznajemo svoje grijehe, Bog nam oprašta, ali ostaju posljedice i ožiljci radi toga što smo učinili. To nas upućuje na zaključak da se ne igramo grijehom u našem životu. David se kasnije moli Bogu: “ Poškropi me izopom da se očistim, operi me, i bit ću bjelji od snijega! Objavi mi radost i veselje, nek se obraduju kosti strvene! Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu! Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene! Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim!” (Ps.51:9- 14), Ili, nalazimo divno obećanje o Božjem praštanju: “ On ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve slabosti tvoje; on ti od propasti čuva život, kruni te dobrotom i ljubavlju; život ti ispunja dobrima, ko orlu ti se mladost obnavlja.” Ps.(103:3-5). Prorok Izaija nam o tome svjedoči: “ Kao maglu rastjerao sam tvoje opačine i grijehe tvoje poput oblaka. Meni se obrati, jer ja sam te otkupio.” (Izaija 44:22).
Nas sada zanima; što nam predlaže Božja riječ u odnosu na naše grijehe: “ Dakle, obratite se i povratite se da vam se izbrišu grijesi, tako da od Gospodnje prisutnosti mognu doći vremena utjehe.” (Dj.ap.3:19-20).

5. Kada Bog odbacuje naš grijeh, Bog to čini za svoju slavu

- Ništa u planu spasenja nije za našu slavu, nego je naše cjelokupno spasenje za slavu Božju, jer spasenje ne dolazi od čovjeka. To je Božje djelo. Radi toga je i odbacivanje naših grijeha na slavu Božju. To je učinjeno za Boga.
- Pogledajmo, kako to potvrđuje Sveto Pismo: “ Vas koji ste zbog prekršaja i neobrezanja svoga tijela bili mrtvi, oživi zajedno s njim; oprosti nam dobrohotno sve prekršaje; izbrisa zadužnicu koja je svojim odredbama bila nama protivna; ukloni je prikovavši je na križ. Razoruža Poglavarstva i Vlasti i javno ih izloži ruglu vodeći ih u pobjedonosnoj povorci pobijeđene njime.” (Kološ.2:13-15).