dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

1. Oproštenje naših grijeha se ostvaruje na osnovu prolivene krvi Isusa Krista i našeg pokajanja

Pogledajmo kako nam to objašnjava Sveto Pismo Biblija:
- “ Nemojte, dakle, biti tvrdovrati kao vaši očevi: pružite ruku Jahvi, svome Bogu, pa će odvratiti od vas svoj žestoki gnjev.” ( 2. Ljetopisa 30:9)
- Ili, pogledajmo kako prorok Izaija opisuje Isusa Krista još 700 godina prije njegova rođenja: “ Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bi smo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut. A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Poput ovaca svi smo lutali, i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju. Zlostavljahu ga, a on puštaše, i nije otvorio usta svojih. Ko jagnje na klanje odvedoše ga; ko ovca, nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih.” (Izaija 53: 2-7),
- Zato nas isti prorok poziva: “ Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu! Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodu. koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju.” (Iz.55:6-7).
- Prorok Ezekijel nam slično govori: “ Odbacite od sebe sva nedjela koja ste činili i načinite sebi novo srce i nov duh! Zašto da umirete, dome Izraelov? Ja ne želim smrti nikoga koji umire – riječ je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle, i živite!” (Ezekijel 18:31-32).
- Sam Isus govori o svim proročanstvima za njega: “ Ovo je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Trebalo je da se ispuni sve što je o meni pisano u Mojsijevu zakonu, u Prorocima i Psalmima’. Tada im prosvijetli razum da razumiju Pisma, te im reče:’ Tako stoji pisano da Mesija mora trpjeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih, da se na temelju njegova imena mora propovijedati obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jeruzalema.” (Luka, 24:44-47),
- Taj zahtjev za obraćenjem grešnika nastavljaju i učenici Isusa Krista. Apostol Petar na Dan Pedesetnice ili Duhova snažno govori mnoštvu: “ Kad to čuše (sve o Isusu Kristu, kako je stradao za oproštenje grijeha), duboko se u srcu potresoše te rekoše Petru i ostalim apostolima: ‘ Braćo, što da činimo?’ Obratite se – reče im Petar. – Neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha; tako ćete primiti dar – Duha Svetoga.” (Djela 2: 37-38)
- Dakle, ako se pokajemo i obratimo, Bog može oprostiti naše grijehe, jer je Isus Krist, Božji Sin prolio svoju dragocjenu krv.

2. Ali, što biva kada učinimo neoprostivi grijeh?

- Stihovi u Svetome Pismu nam sugeriraju, da bilo koji i svaki grijeh može biti oprošten, ako ga spoznamo i okrećemo od njega, ako ga priznamo i kada vjerujemo da Gospodin Isus može i hoće oprostiti.
- Međutim, mi znamo da Gospodin Isus govori u Matej 12:31-32:
- « Zato kažem vam: svaki će se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha, neće se oprostiti. Rekne li tko bogohulstvo protiv Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u budućem.»
- Pogledajmo i u Marko 3:29: « Ali tko pogrdi Duha Svetoga, taj neće imati oprosta više nikada, nego će biti opterećen vječnim grijehom.”
- U Djelima 5:3 nalazimo slijedeće: « Ananija, zašto je Sotona zaposjeo tvoje srce tako da slažeš Duhu Svetomu i da zadržiš za se nešto novca od svoga zemljišta?”
- Ili, u Efežanima 4:30 na se kaže: « Ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste zapečaćeni za Dan otkupljenja!»
- Ili, u I. Solunjanima 5:19 čitamo zapovijed: « Duha ne gasite!»
- Dakle, Božja nam riječ govori da su laganje Svetome Duhu, žalošćenje Svetoga Duha i gašenje Svetoga Duha strašni prekršaji.
- Prema tome, kako je to moguće, da Gospod oprašta svaki grijeh, kada On također kaže, da kada griješimo protiv Svetoga Duha, da nam nikada neće biti oprošteno?
- Odgovor može jedino biti da neoprostivi grijeh je nešto što nas štiti, da bi nam bili oprošteni naši grijesi. Što to znači da nas štiti da bi nam bilo oprošteno?
- Prosudite sami, mi smo upozoreni od Svetoga Duha da smo grešnici, a ako mi odbijamo to upozorenje, ustvari odbacujemo Spasitelja.
- Isto tako, to znači da nas neoprostivi grijeh čini nespremnim da se kajemo za naše grijehe, iako nas Sveti Duh nuka da to učinimo.
- Isto tako mi odbacujemo oproštenje kada mi ne želimo vjerovati ponudi Evanđelja, iako nas Sveti Duh usmjerava i omogućava da čujemo Evanđelje. Odbacivanje vjerovanja onoga što nam Sveti Duh otkriva o nama samima, o putu našeg bježanja od Boga, kao i o našem Spasitelju Isusu Kristu, je odbacivanje ponude oproštenja. To je to što je neoprostivo!

3. Jednostavna obećanja nalazimo u Svetom Pismu

- “ A on im milosrdno grijeh praštao i nije ih posmicao; često je gnjev svoj susprezao da ne plane svom jarošću.” (Ps. 78:38).
- Pogledajmo kako je Isus bio spreman da oprašta grijehe onima kod kojih je vidio veliku vjeru:” Isus vidje njihovu vjeru i reče uzetomu: ‘ Sinko, opraštaju ti se grijesi.” (Mark 2:5).
- Apostol Pavao to objašnjava kada piše Kološanima: “ Vas koji ste zbog prekršaja i neobrezanja svoga tijela bili mrtvi, oživi zajedno s njim; oprosti nam dobrohotno sve prekršaje; izbrisa zadužnicu koja je svojim odredbama bila nama protivna; ukloni je prikovavši je na križ.” (Kološ.2:13-14).
- Dakle, naša je velika radost, kada se možemo osloniti na Božje obećanje i na sve ono što je Bog učinio da je radi svoje velike ljubavi poslao na zemlju svoga jedinorođenog Sina da da svoj život i plati cijenu za naš grijeh, da nas oslobodi sile grijeha i da nam da vječni život i omogući ponovnu zajednicu s Bogom. Svaki čovjek treba prihvatiti poticaj Svetoga Duha da čujemo Radosnu vijest Evanđelja, da prihvatimo obećano i omogućeno spasenje vjerom u Isusa Krista. Budimo Bogu za to zahvalni.