dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Kroz vjekove je čovjek svjestan svoje grešnosti, pa je sam htio da nekako pokrije svoj grijeh, i tražio načine kako to postići. Već u raju, kada su prvi ljudi Adam i Eva, spoznavši da su sagriješili, smislili su, da će svoju golotinju pokriti smokvinim listom. Do danas čovjek želi taj teret sa sebe nekako sam skinuti. Zamislite, što čini moderan čovjek dvadesetprvog stoljeća. Tako se na listi najomiljenijih božićnih darova za sve uzraste našao, kao jedan u moru najneobičnijih darova, i «sapun za ispiranje svih grijeha u obliku pape Ivana Pavla II» ( Jutarnji list od 21. prosinca 2004.) 
U našim porukama smo govorili o stanju čovjeka pred pravednim Bogom, govorili smo o čovjeku kao grešniku i kako su svi ljudi grešnici i kako se ne mogu pojaviti kao takvi pred pravednim i svetim Bogom, kako treba netko,tko je pravedan, opravdati čovjeka, time što će uzeti na sebe krivicu čovjeka i što će ga zaodjenuti svojom pravdom. Budući se čovjek nalazi u vlasti grijeha i Sotone, Isus Krist plaća cijenu svojom smrću i otkupljuje čovjeka iz vlasti grijeha i čini ga opravdanim pred Bogom.

Što je to otkupljenje i tko je Otkupitelj čovjeka?

Otkupljenje znači otkupiti nekoga, plaćanjem cijene. Kakva je to cijena. O čemu se tu radi? Pravedni i sveti Bog je izrekao kaznu ili plaću za grijeh čovjeka, o čemu nam Biblija jasno govori:
«Plaća za grijeh je smrt» (Rimlj. 6:23).
Kada ne bi bilo drugoga rješenja svaki čovjek, jer su svi u vlasti grijeha, zaslužuje duhovnu smrt, i to vječnu duhovnu smrt. Sudbina grešnog čovjeka i svih ljudi je smrt.
Ali, tu ne treba sve završiti! Svakom čovjeku je ponuđeno i svaki čovjek je pozvan da prihvati Božje rješenje, Božji put, Božji izlaz, a to je da prihvati Božji dar. To nam Biblija jasno obznanjuje:
« A milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.» (Rimlj.6:23).

Otkupljenje znači otkupiti, osloboditi čovjeka iz ropstva grijeha, smrti i pakla.
« Ne znate li da ne pripadate sami sebi jer ste kupljeni? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom!» (I.Kor.6:19-20).
«Kupljeni ste! Ne budite robovi ljudima!»(I.Kor.7:23).

Otkupljenje znači otkupiti od daljnjeg robovanja grijehu, smrti i paklu.
To znači osloboditi od povratka natrag u grijeh, duhovnu smrt i pakao.
«Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona postavši mjesto nas proklet – stoji, naime, pisano: 'Proklet svaki koji visi na drvetu!» (Gal. 3:13).
« Ali kada dođe punina vremena posla Bog svoga Sina, rođena od žene, rođena pod Zakonom, da otkupi podložnike Zakona, da primimo posinjenje.» (Gal.4:4-5).

Otkupljenje znači osloboditi plaćanjem cijene; znači kupiti.
« On je dao samog sebe mjesto nas da nas otkupi od bezakonja i očisti nas da budemo njegov izabrani narod revan u djelima ljubavi.» (Tit 2:14).
«Znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim – srebrom ili zlatom – od svoga bezvrijednog, od otaca baštinjenog načina života, nego skupocjenom krvi Krista kao nevina i bez mane Janjeta.» (I.Petr.2:18-19).
Otkupljenje je «u Kristu Isusu» učinjeno kroz njegovu smrt i trpljenje. Zbog toga, nema sumnje, ta činjenica je sudbonosna za svaku osobu.
Otkupljenje nije pribavljeno:

 1. životom Isusa Krista
 2. silom Isusa Krista
 3. primjerom Isusa Krista.

Sveto Pismo je apsolutno jasno u vezi s tim. Isusovo trpljenje i smrt na križu je donijelo otkupljenje za grijeh čovjeka koji to vjerom prihvati.
Otkupljenje je:

 1. potpuno i savršeno
 2. ostvareno
 3. ispunjeno u svim zahtjevima Božje svetosti i pravde
 4. uspjelo bez mane
 5. činjenica
 6. realnost
 7. istinito

jedino radi prolivene krvi Isusa krista, jedinorođenog Božjeg Sina.
«Znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim – srebrom ili zlatom – od svoga bezvrijednog, od otaca baštinjenog načina života, nego skupocjenom krvi Krista kao nevina i bez mane Janjeta.» (I.Petr.2:18-19).
«Pjevali su novu pjesmu: 'Kadar si da uzmeš knjigu i da otvoriš njezine pečate, jer si bio zaklan i svojom krvi iskupio Bogu ljude od svakog plemena, jezika, puka i naroda, i učinio ih za našega Boga kraljevstvom svećenika i oni će kraljevati na zemlji.» (Otkr. 5:9-10).

Isus Krist je ta pomirna žrtva – Pomirilište čovjeka s Bogom

«Njega je Bog izložio da svojom krvi bude Pomirilište po vjeri, da učini očitom svoju pravednost – jer je ostavio nekažnjene prošle grijehe u vrijeme Božje strpljivosti – da učini očitom svoju pravednost u sadašnje vrijeme i da dokaže da je pravedan i da opravdava onoga koji vjeruje u Isusa.» (Rimlj. 3: 25-26).
Pomirenje znači postati žrtva, pokrivalo, zadovoljština, plaća, smirenje za grijeh. To se očituje na dva načina:

 1. Boj je Taj koji je dao Isusa Krista kao Pomirilište za grijeh čovjeka. Bog je inicirao tu činjenicu prije postanka svijeta da Krist treba doći na svijet radi pomirenja zbog otuđenja od Boga i pada čovjeka u grijeh. «Kao što je sigurno da Bog bijaše onaj koji je u Kristu pomirio svijet sa sobom, koji nije uračunao ljudima njihovih prekršaja i koji je stavio u nas riječ pomirenja.» (II.Kor.5:19)

       2. Isus Krist je Taj koji je želio postati Pomirilište zbog grijeha čovjeka. «Zato me ljubi Otac što ja dajem život svoj, da ga opet uzmem. – Nitko mi ga ne može oduzeti, nego ga ja sam od sebe dajem. Imam vlast dati ga, imam vlast opet ga uzeti, takva je zapovijed koju sam primio od Oca svoga.»                    (Iv. 10: 17-18). Isus Krist nije samo otkupio čovjeka, oslobodivši ga od grijeha i vlasti grijeha, te ga ostavio u nekoj praznini i nesvrhovitosti života, nego ga je stavio u novi položaj i novi odnos, pomireni odnos s Bogom. Ne samo to, Isus Krist otkupljenog i oslobođenog grešnika od grijeha i vlasti grijeha, koji je primio vjerom Isusa Krista kao svoga osobnog Spasitelja, uvodi u Božju obitelj kao sinove i kćeri Božje. Pogledajmo kako to Biblija utvrđuje:

« A svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.» (Iv.1:12-13).