dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Zapreke za pobjedonosnu molitvu

Mnogi ljudi se ne mole ili se ne mogu moliti. Razlog za to su neke zapreke u njihovu životu. Te prepreke čine da čovjek nema mira, radosti, pokoja i pobjede u svom životu. Prorok Izaija govori:   
" Ne, nije ruka Jahvina prekratka da spasi, niti mu je uho otvrdlo da ne bi čuo, nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša." (Iz. 59:1-2)
Bog nam govori vrlo jasno da je najveća bolest u kršćanskom životu - grijeh. O grijesima ljudi često znaju kao o zaprekama. No ljudi su ponosni ili ne žele spoznati svoj ponos da ga potisnu. Na taj način guše radostan i sretan život duhovne pobjede. Bog želi i spreman je čuti naš vapaj, ali on ne može odgovoriti nakon grijeha koji nas razdvaja od njega.
Postoje mnoge zapreke što smetaju kršćanskom životu čovjeka. Ako se mi molimo a u isto vrijeme skrivamo nešto - neki grijeh - u našem srcu protiv brata ili sestre, ili bilo koje osobe, i ne želimo im oprostiti, tada Otac naš nebeski neće ni nama oprostiti grijehe. Mi kao kršćani ne smijemo držati nikakvo zlo u našim srcima. Ne moramo se slagati s djelima ili mišljenjima drugih ljudi, no, ipak ih moramo ljubiti radi njihovih duša.
Krščanin neće slaviti pobjedu ako ne bude molio Gospodina za oproštenje što nije opraštao drugima. Ako kršćanin ne želi opraštati drugima, škodi sebi više nego ikome, jer ogorčava Svetoga Duha u svom vlastitom životu.
David je molio (Ps. 66:18): " Da sam u srcu na zlo mislio, ne bi me uslišio Gospod." David je znao da dok griješi u svom životu, njegova zajednica s Bogom nije takva kakva bi trebala biti i da njegove molitve ne mogu biti uslišane, da nema odgovora.
Kada su Izraelci prestali živjeti za Boga i počeli živjeti u grijehu, Bog im je rekao (Iz. 1:15-16): " Kad na molitvu ruke širite, ja od vas oči odvraćam . Molitve samo množite, ja vas ne slušam. Ruke su vam u krvi ogrezle, operite se, očistite. Uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti."
Bog je ukazao jedini put kako da molitve budu uslišane, kako da se prekine život  grijeha i neposlušnosti. Oni nisu mogli istodobno živjeti u grijehu, služiti Bogu i dobivati odgovor na molitve.
Iako zapreke štete kršćanskom životu, ipak čovjek može biti oslobođen od tih grijeha - ako se kaje. Dok se čovjek ne smiri i ne prizna svoj grijeh Bogu, nepravda će ostati u njegovu srcu. Bog ne uslišava njegove molitve i grešnik se mući. U Izrekama Solomonovim (15:29) čitamo: "Daleko od opakih, a uslišava molitvu pravednih." To je vrlo jasno.
Zašto mnogi ljudi ne mogu izboriti pobjedu u svom životu?  Oni rade, bore se i žele sve probleme riješiti svojom silom, umjesto da nađu mir s Bogom.

Pomirenje s Bogom kroz molitvu

U Božjoj Riječi čitamo: "Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan: oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti." (I.Iv.1:9)
U pomirenju s Bogom putem molitve sadržan je uvjet koji se treba ispuniti kao što se to vidi iz navedenog stiha. Ako dolazimo k Bogu u smirenoj molitvi i susrećemo uvjet priznanja i napuštanja grijeha Bog će biti vjeran da nam oprosti i da nas očisti od svake nepravde. Zahvaljujemo Bogu što nam oprašta i zaboravlja naše grijehe, kada dolazimo k njemu u molitvi. Kroz njegovu silu i mi smo u mogućnosti da živimo pobjedonosnim životom.
David nam je pokazao primjer pravilnog priznanja kako valja činiti kada dolazimo k Bogu da bismo se pomirili s njim kroz molitvu: "Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli moje: pogledaj, ne idem li putem pogubnim i povedi me putem vječnim." (Ps. 139:23-24) Ako želimo otvoriti našu dušu, život, misli i sve ostalo pred svetim Bogom i vapiti k njemu u iskrenoj molitvi za oproštenje i pomoć, samo tada ćemo se pomiriti s njim i bit ćemo onakvi kakvima nas želi da budemo pred njim.
Mnogi se kršćani trude da pokriju grijeh dobrim djelima i žele zlo prikazati dobrim. Ako se i mnogo trudimo da činimo dobro, znamo da Bog ipak mrzi grijeh, premda ljubi grešnika. Neki misle da t.zv. mali grijesi nemaju veliko značenje, no Bog naziva grijeh grijehom, neovisno o tome kako ga mi zovemo - velikim ili malim.
Naši grijesi smetaju našoj zajednici s Bogom i zapreka su našoj duhovnoj pobjedi u životu. Grijeh ostaje grijehom, sve dok ga Bogu ne priznamo i ne dobijemo oproštenje od Boga. U (Gal. 6:7-8) čitamo: " Ne varajte se: Bog se ne da ismjehivati! Što tko sije, to će i žeti: tko sije u svoje tijelo, iz tijela će žeti propast, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni." Apostol Pavao govori: ne varajte se. Ne mislite da Bog ne vidi i ne zna za to što vi radite i kako živite.
Mnogi ljudi će reći: kako vjeruju u Boga, ali pri tome ne prihvaćaju i ne misle o tome tko je Bog, kako on sve vidi i zna. Zapravo, oni ne vjeruju u Boga onakva kakav on uistinu jest.
Mnogi ljudi stradaju; plaćajući cijenu za ono što su posijali. Dopustimo da nam Gospodin pomogne da sijemo samo u duh. Tada ćemo pobjeđivati našom molitvom i bit ćemo svakim danom radosniji.

Pobjedonosni život kroz molitvu

Možemo pobjeđivati i živjeti sretno ako ispunjavamo uvjete koji su postavljeni (I.Posl.Iv.3:22): " I što god ga zamolimo, primamo od njega, jer vršimo njegove zapovijedi i činimo što je njemu ugodno."
Ispunjavajući volju Božju i izvršavajući njegove zapovijedi, činimo ono što je Bogu ugodno, i zato će naše molitve biti uslišane. " Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama tražite što god hoćete, i bit će vam." (Iv. 15:7) rekao je Isus!
Kada želimo tvoriti Božju volju i izvršavati njegove zapovijedi, naš molitveni život dobiva novo značenje i silu, tako da možemo živjeti pobjedonosnim životom. Samo nam Bog može pomoći da živimo životom pobjede. On će to i učiniti ako mu budemo poslušni. Duh Svati treba potpuno vladati našim životom.
Možemo živjeti pobjedonosno i usred zlog svijeta. Sjetite se kako je Isus molio: "Ja sam im predao riječ tvoju, i svijet ih zamrzi, jer više ne pripadaju svijetu, kao što ni ja ne pripadam svijetu. Ne molim te da ih digneš sa svijeta, već da ih očuvaš od zloga." (Iv.17:14-15)
Isus se nije molio da budemo uzeti sa svijeta i iz okolnosti i situacija u kojima se nalazimo, nego da ostanemo kao svjedoci Božje ljubavi, milosti i Božanske pomoći.
Bit će iskušenja, no mi im se moramo protiviti, svakodnevno umirati za njih, što znači, kao da se nas ne tiču. Bog živi u nama i pobjeđuje.
Apostol Pavao je rekao: " ... živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni..."(Gal. 2:20) Zar to nije divno i čudno?
Pavao je živio, a ipak to nije bio on, nego je Krist živio u njemu, dajući mu silu da se odupire zlu i živi pobjedonosno. Tako i mi znamo, u kakovim god se prilikama ili neprilikama nalazili, Isus Krist je pobjednik. U njemu je pobjeda za nas danas.
Mnogo molitve, mnogo pobjede; malo molitve - malo pobjede.
" Blago žednima i gladnima pravednosti jer će se nasititi." (Mt.5:6)