dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Obraćenje je prema Božjoj riječi: obveza, dužnost, zapovijed poslušnost prema Bogu

U našim porukama smo vidjeli u kakvom stanju se čovjek nalazi, kako je pao u grijeh i prihvatio da živi u grijehu, a time izgubio zajedništvo sa svojim Stvoriteljem, Bogom. Kako naći izlaz iz takvoga stanja grijeha? Biblija, Božja riječ nam daje rješenje, ukazuje na izlaz iz grijeha i oslobođenje od grijeha. Ali, tu postoji uvjet. Grešnik treba priznati da je grešnik, priznati svoj grijeh i pokajati se zbog svojih grijeha. Pogledajmo što kaže Biblija:
« Ako tvrdimo da grijeha nemamo, sami sebe varamo, i u nama nema istine. Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan: oprostit će nam grijehe i očistiti od svake nepravednosti. Ako tvrdimo da nismo sagriješili, njega pravimo lašcem, i njegove riječi nema u nama.»        (I.Iv.1:6-10).  Dakle, vidimo kako nam je Bog dao mogućnost. Priznati naš grijeh, pokajati se za njega i obratiti se – okrenuti se Bogu. Istina je u tome, da onaj tko neće priznati svoje grijehe ne želi se niti pokajati, ne želi se popraviti. A to je onda strašno stanje. To, onda, znači da je još gore stanje od grijeha, ako čovjek ne prizna grijeh, ako zataji grijeh. Poznato nam je, što se događa, ako bolesnik zataji zaraznu bolest, onda dolazi još gore stanje i za takvog čovjeka i za njegovu okolinu. Dakle, Bog nam govori, kako je važno priznati grijeh, kako je važno kajati se radi grijeha i obratiti se Bogu. A što to znači?

Proroci govore o pokajanju i obraćenju

« I govorahu vam: Vratite se svaki sa zla puta svojega i od zlih djela svojih ...» (Jer.25:5).
«Zato reci domu Izraelovu: Ovako govori Jahve Gospod: Obratite se, odvratite se od kumira svojih! Odvratite se od gnusoba svojih!» (Ezek.14:6).
«Odbacite od sebe sva nedjela koja ste činili i načinite sebi novo srce i novi duh! Zašto da umirete, dome Izraelov? Ja ne želim smrti nikoga koji umre – riječ je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle, i živite!» (Ezek.18:31-32).
« ...- Nije meni do smrti bezbožnikove, nego da se odvrati od zloga puta svojega i da živi! Obratite se, dakle, obratite se od zloga puta svojega!» (Ezek.33:11).
« Al' i sada – riječ je Jahvina – vratite se k meni svim srcem svojim posteći, plačući i kukajući.» (Joel 2:12).
« Od vremena svojih otaca odstupate od mojih uredaba i ne čuvate ih. Vratite se meni, i ja ću se vratiti vama – govori Jahve nad Vojskama. Pitate: 'Kako da se vratimo?'» (Mal.3:7).

Novi Zavjet govori o obraćenju ili pokajanju

Ivan Krstitelj, kao preteča Isusa Krista, počeo je svoju službu i misiju na ovoj zemlji upućujući ljude na prvi korak prema Bogu, a to je obraćenje ili pokajanje:
« U ono vrijeme pojavi se Ivan Krstitelj, propovijedajući u pustinji judejskoj: 'Obratite se – govorio je – jer je blizu kraljevstvo nebesko!» (Mat.3:1-2).

Isus Krist je vrlo jasno upozoravao i zahtijevao obraćenje ili pokajanje. Ljudi su promatrali događaje oko sebe i bili uplašeni strahovitim nesrećama i nevoljama, pa su pitali Isusa za razloge tim događajima:
« On im reče: 'Mislite li da su ti Galilejci, jer tako nastradaše bili veći grešnici od svih ostalih Galilejaca? Ne to, velim vam! Štoviše, ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti. Ili mislite da onih osamnaest, na koje se sruši kula u Siloi i pobi ih, bijahu grešniji od svih stanovnika u Jeruzalemu? Ne to, velim vam! Štoviše, ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti.» (Lk.13:2-5).
Koga mi pitamo za razloge događaja i velikih nevolja ili elementarnih nepogoda blizu nas, ili daleko od nas, kao veliki zemljotres, velika katastrofa na istoku što je odnijela stotine tisuća ljudi u samo nekoliko minuta? Znamo da je to bilo područje najvećih užitaka, razvrata i grijeha. Ljudi su mislili, kako ih nitko ne može zaustaviti u njihovim prohtjevima i užicima tzv. modernog vremena. Zašto se to dogodilo? Koga mi pitamo? Pitamo li političare? Pitamo li razne zemaljske prognozere ili horoskope, ili pitamo Božju riječ? Bog ima moć nad svim događajima i kroz njih nas upozorava, što se i nama može dogoditi, ako se ne pokajemo i ne vratimo sa svoga zloga puta. Možda se ti osjećaš sigurnim i da ti nitko ništa ne može? Produžavaš živjeti kako se tebi sviđa. Ali znaj, Bog te upozorava i danas, da spoznaš svoje stanje, svoju dijagnozu i da prihvatiš terapiju i lijek koji ti Bog nudi.

Isusovi učenici ističu potrebu pokajanja – obraćenja:
Nakon Pedesetnice ili silaska Svetoga Duha na Kristove učenike, nakon vrlo oštre propovijedi apostola Petra, slušatelji se «duboko potresoše u srcu te rekoše Petru i ostalim apostolima: ' Braćo, što da činimo?'  'Obratite se – reče im Petar. – Neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha; tako ćete primiti dar – Duha Svetoga.» (Dj.2:37-38).
Ili, kada je apostol Petar govorio u Solomonovu trijemu, naglasio je: «Dakle, obratite se i povratite se da vam se izbrišu grijesi.» (Dj. 3:19). 
Ili, kada je apostol Pavao govorio Atenjanima usred Areopaga, naglasio je:
« A sada – zatvorivši oči nad vremenima neznanja – Bog poručuje ljudima da se svi i svagdje obrate, jer je odredio dan kada će pravedno suditi svemu svijetu preko čovjeka koga odredi za to, i svima pruži jamstvo uskrisivši ga od mrtvih.» (Dj.17:30-31).
Apostol Pavao govori tu istu poruku i pred kraljem Agripom:
« Nego sam propovijedao najprije stanovnicima Damaska, zatim Jeruzalema, i svežidovske zemlje, i napokon poganima, da se obrate i okrenu k Bogu vršeći djela dostojna obraćenja.» (Dj. 26:20).

Što se događa kada priznamo svoj grijeh, kada se pokajemo, kada se obratimo Bogu?

  1. Bog odgovara na naše molitve: «I ponizi se moj narod na koji je prizvano ime moje, i pomoli se, i potraži lice moje i okani se zlih putova, ja ću ga tada uslišati s neba i oprostiti mu grijeh i izliječit ću mu zemlju. Moje će oči biti otvorene i moje uši pažljive na molitvu s ovoga mjesta.»                             (II. Ljetop.7:14-15).
  2. Bog oprašta naše grijehe: « Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu! Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju.» (Iz. 55:6-7).
  3. Bog nam daje vječni život: « Ako se Bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih počini, i bude čuvao sve moje naredbe i vršio zakon i pravdu, živjet će i neće umrijeti. Sva njegova nedjela što ih počini bit će zaboravljena: zbog pravednosti što je čini, živjet će.» (Ezek.18: 21-22).
  4. Bog daje utjehu i radost: «Blago onima koji tuguju jer će se utješiti.» (Mat.5:4). « Kažem vam, tako će biti veće veselje na nebu zbog jednog grešnika koji se obrati nego zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.» (Mat.157).

      -  Bog daje Svetoga Duha: 'Obratite se – reče im Petar. – Neka se svaki od vas    krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha; tako ćete primiti dar – Duha Svetoga.» (Dj.2:37-38).

Draga prijateljice ili prijatelju, koji sada slušaš ovu poruku, dozvoli mi da te pitam:
Kakvo je tvoje stanje pred Bogom? Jesi li svjestan svoje situacije kao grešnik? Bog tebe ljubi i dao je svoga Sina za tebe da te spasi. Jesi li spreman priznati Bogu svoje grijehe? Jesi li spreman poslušati Božji poziv na obraćenje i pokajanje? Učini to sada! Bog ti želi oprostiti, Bog želi uslišati tvoju molitvu, Bog ti želi dati vječni život, Bog te želi utješiti i razveseliti, Bog ti želi dati dar Svetoga Duha da upravlja tvojim životom od sada na dalje. Želiš li to?