TWR-ove žene pune nade

"TWR-ove žene pune nade" je jedna od službi Trans World Radija. Cilj projekta je iskazati suosjećanje, pružiti ohrabrenje i podariti nadu ženama koje pate po cijelom svijetu, a to činimo putem molitve, podizanja svijesti i radijskim emisijama. Svrha Projekta Hannah je: podići svijest i razumijevanje za muke žena po cijelom svijetu moliti se za žene koje trpe emotivno, tjelesno ili duhovno emitirati poruku o evanđelju Isusa Krista ženama po cijelom svijetu i poticati ih da: - dožive Božju ljubav, slobodu i snagu za suočavanje sa svakodnevnim životnim izazovima - prigrle sudbinu koju im je Bog podario i slavno nasljeđe u Kristu Isusu, bez obzira na svoje kulturno, društveno i ekonomsko stanje - svojoj djeci predaju nasljeđe vjere, mudrosti i pobožnoga karaktera.


Autor: TWR-ove žene pune nade

"Kad pornografija uđe u kuću"

Moj sin je jednom zgodom, kad je imao osam godina, otišao u sobu počistiti kavez svog ljubimca. Uskoro me počeo dozivati i govoriti: "Mama, mama! Pobjegao je!" Njegov ljubimac je izašao iz kaveza i pobjegao je. Sin i ja smo počeli pretraživati ispod, oko i pokraj svakog mjesta gdje smo mislili da se životinjica mogla skriti. Konačno smo ga pronašli kako se skriva ispod malog ormarića pokraj kuhinje. Skovali smo plan kako uloviti našeg ljubimca. I ulovili smo ga! Međutim, ispod istog ormarića sam pronašla i jednu smeđu papirnu vrećicu. Otvorila sam vrećicu da vidim što je u njoj. Jako sam se naljutila i zgrozila nad onim što sam vidjela. Bilo mi je vrlo drago što sam, u našoj potrazi za životinjicom, baš ja pronašla tu vrećicu, a ne moj sin.

Nažalost, to nije bio prvi put da sam pronašla takve stvari skrivene u svom domu. I svaki put bih se razljutila i zgrozila. Svaki put bih se osjećala povrijeđeno, izdano i ranjivo.

Vjerojatno se pitate što sam to pronašla. Pronašla sam porno časopise, čija je svrha spolno uzbuđivanje čitatelja riječima i slikama. Pornografija se može pronaći i na internetu i televiziji.

Ali, zašto sam se toliko naljutila kad sam pronašla te časopise? Zato što sam bila svjesna problema pornografije. Doživjela sam što znači živjeti s osobom ovisnom o pornografiji. Da, tako je. Pornografija može izazvati ovisnost, baš kao što to može alkohol i droga. Gledala sam kako čovjek kojeg volim srlja prema propasti, jer je sve više potpadao pod utjecaj pornografije. Pornografija može uništiti život i razoriti brak i obitelj.

Priča je uglavnom ista: osoba – ženska ili muška – tijekom djetinjstva ili odrastanja bila je izložena pornografskim materijalima koji su ju uzbudili, zbog čega osoba želi još. Tada polazi u potragu za još pornografije. Isprva će osjećati sram, ali će potom odbiti slušati savjest i tražit će još. Godine uživanja u pornografskim sadržajima mogu dovesti do nasilnog i kriminalnog ponašanja, osobito nad ženama i djecom.

Kod osoba ovisnih o pornografiji uglavnom postoje određeni simptomatični oblici ponašanja, koji s vremenom postanu očiti: laganje, tajnovitost, varanje, sebičnost, izoliranost od prijatelja i obitelji, nesposobnost ostvarivanja emocionalne bliskosti s osobama suprotnog spola i gnjev. Osoba se osjeća zarobljeno i nemoćno boriti se protiv svojeg tajnog grijeha. Najčešće nitko ni ne zna da je osoba ovisna o pornografiji, dok netko od prijatelja ili ukućana ne pronađe njezine porno časopise.

Mnogi su uvjereni da je gledanje pornografije bezopasno i zabavno te da predstavlja normalan dio dječačkog odrastanja, ali ona je puna skrivenih opasnosti. Brojna istraživanja su pokazala da osobe koje čitaju i gledaju pornografske materijale zapravo počinju drugačije gledati na žene, brak i intimnost. Takve osobe počinju gledati na žene kao na objekte, ne poštuju vjernost i postaju nezadovoljne svojim bračnim partnerom. One često ne vide koliko njihovo štetno ponašanje utječe na druge. To su tek neke od promjena, a ima ih još.

Život s osobom ovisnom o pornografiji je vrlo bolan. Dugo nisam shvaćala u čemu je zapravo problem. Mislila sam da sam ja kriva za to. Srce me boljelo. Možda se i vi osjećate tako. Odijevala sam se i ponašala tako da udovoljim mužu. Međutim, zaključila sam da ništa nije dovoljno dobro. Mislila sam da je problem u mojem izgledu ili karakteru. Osjećala sam se odbačeno. Često sam ispunjavala njegove prohtjeve da ga "zadovoljim" ne bih li izbjegla njegovu ljutnju. Nisam mogla prepoznati vlastite potrebe, nego sam se bavila isključivo njegovima. Drugi ljudi su mislili da sam i suviše samodostatna, ali morala sam postati takvom, ne bih li opstala. Često sam nijekala da problem postoji.

Jeste li i vi u takvoj situaciji, drage prijateljice? Ako jeste, znam da se osjećate usamljeno, odbačeno i ranjeno. Vjerojatno se pitate možete li nešto učiniti. I ja sam se to pitala.

Ako ste ovisni o pornografiji, važno je da priznate kako imate ozbiljan problem te da potražite pomoć; najprije od Boga, a potom i od savjetnika ili pastora od povjerenja. Važno je da se prestanete baviti vlastitim željama i okrenete se Bogu. Zamolite Boga da promijeni vaše želje i razmišljanja. Recite Bogu da ne možete sami i da vam treba Njegova pomoć. Jedino Bog vas može promijeniti, oprostiti vam grijehe i pokriti vašu sramotu.

Ako, pak, patite poput mene, ipak ima nade za vas i vaš brak. Najprije trebate postati svjesni da ste stvoreni na Božju sliku i da vam Bog želi samo najbolje. Bog vas nije odbacio. Želi ostvariti blizak odnos s vama. Zamolite Boga da vam se otkrije. Zamolite Ga da vas osnaži i dadne vam mudrost, a zatim volite svog muža onako kako Bog voli vas. Zatim, bilo bi dobro da otvoreno i iskreno porazgovarate s mužem o njegovom problemu. Možda će se naljutiti i početi se braniti. Ako vas muž odbije saslušati ili poduzeti nešto u vezi sa svojim problemom, tada sami potražite pomoć savjetnika ili pastora od povjerenja. Recite i nama kako da se molimo za vas, jer stalo nam je do vas.

Odabiranje muža: "Nabal i Boaz"

Pronaći muža i pronaći dobrog muža nije isto. Čovjek za kojeg se udate utjecat će na vaše životne odluke. Utjecat će na vaše osjećaje. On vas može usrećiti ili ražalostiti. Ako imate djece, on će utjecati i na vašu djecu. Zato je mnogo bitnije pronaći dobrog muža, nego samo pronaći muža.

U Bibliji nalazimo dvije priče, o kojima ćemo danas govoriti. Prva je priča o čovjeku po imenu Nabal (1. Samuelova knjiga, 25. poglavlje, stihovi 2-3). Nabal je bio vrlo bogat. Imao je mnogo zemlje, tisuću koza i tri tisuće ovaca. Problem je bio u tome što je Nabal bio vrlo zločest čovjek. Bio je pravi podlac, neljubazan, gramziv i nepromišljen.

Jednog dana je čovjek po imenu David prolazio krajem u kojem je Nabal živio. David je zamolio Nabala za dobrotu i darežljivost: zamolio je Nabala za hranu za svoje ljude. Međutim, Nabal je bio toliko zločest, gramziv i nepromišljen, da je odbio Davidovu molbu. Nije dao njegovim ljudima ni vode, ni kruha, ni mesa.

Što mislite o tome, dragi prijatelji?

David se strašno razljutio, jer prije nekog vremena su on i njegovi ljudi štitili Nabalove ljude. David je brinuo za Nabalove ljude kad im je trebala pomoć i odnosio se prema njima brižno i s poštovanjem, a Nabal je sada odbio Davidovu molbu za nešto hrane i vode. David se toliko razljutio da je odlučio ubiti i Nabala i sve njegove ukućane.

Međutim, priča ne završava na tome. Taj zločesti i podli čovjek Nabal imao je ženu po imenu Abigaila. Abigaila je bila poznata kao vrlo mudra žena. Ona nije zaboravila koliko je David pomogao njezinim ljudima. Bila je vrlo zahvalna za to. Zato je izjurila van, noseći mnogo kruha, pića i mesa. Požurila je u susret Davidu kako bi mu ukazala čast kakvu je zaslužio.

Abigail je pojurila u susret Davidu i zamolila ga da ju sasluša. David je bio ljubazan pa je saslušao Abigailu. On je uvažio njezine riječi, jer je vidio da je mudra i dobrodušna. Abigaila je svojim mudrim riječima umirila Davidov gnjev i David je otišao.

U Bibliji nalazimo i priču o ženi po imenu Ruta i čovjeku po imenu Boaz. Rutin prvi muž je umro prije nekog vremena. Ruta je pošla sa svojom svekrvom živjeti u njezinoj domovini. Umjesto da se vrati svojoj obitelji, Ruta je pošla za svekrvom Naomi, za koju se brinula. Skupljala je žito u polju kako bi prehranila i svekrvu i sebe.

Naomin rođak Boaz čuo je za Rutu, koja se toliko brinula o svojoj svekrvi. Ugledao ju je kako na njivi vrijedno skuplja zrna što su ih žeteoci ostavljali za sobom.

Boaz je iskazao ljubaznost Ruti. Naložio je svojim žeteocima da je čuvaju i da joj ostavljaju zrna na njivi. Još im je zapovjedio da ju ne sramote i ne čine joj ništa nažao. Boazu je bilo važno kako se Ruta osjeća. Iskazao joj je čast tako što je pogledao na nju i brinuo se o njezinim potrebama.

Boaz je bio ugledan čovjek. Ljudi su ga poštovali. Znali su ga kao dobrog i darežljivog čovjeka. Boaz je na kraju uzeo Rutu za ženu. Bio je dobar muž.

U ove dvije biblijske priče smo slušali o dvije vrste muževa. Jedan muž je bio zloban i nije ga bilo briga za druge. Ljudi su ga smatrali budalom. Drugi muž je bio dobar, brižan i vrijedan. Ljudi su ga poštovali, a i on je poštovao njih. Ovaj dobri muž je njegovao svoj odnos prema Bogu, kao što je njegovao i svoj odnos prema drugima.

Važno je vidjeti i kakve su bile žene u ovim pričama. Bile su brižne, mudre i marljive. Bile su vjerne svojim muževima. Abigaila je bila vjerna Bogu, a i Ruta je bila vjerna svojoj svekrvi te je prihvatila i Boga njezinog naroda.

Premda je mudro tražiti dobrog i brižnog muža, isto tako je mudro da mi, žene, budemo dobre i brižne. Biblija govori pohvalno o ženi koja vrijedno radi i postupa mudro. Pohvalno govori o ženi koja je pravedna i široke ruke daje onima kojima treba. Uz sve to, Biblija pohvalno govori o ženi koja je vjerna svome mužu i vjerna Bogu.

Želim vam dati nekoliko korisnih savjeta.

Najprije shvatite da je Bog taj koji nam daje sve. Molite se Bogu da vam pomogne biti žena po Njegovoj volji i po muževljevoj volji. Molite se da vam Bog odabere muža i da ga pripremi, kako bi vam bio dobar muž. Molite Boga da vam podari mudrost i, što je najvažnije, zamolite Ga da vam pomogne da budete vjerni, kako Bogu, tako i ljudima.

Ako vam Bog još nije izabrao muža, ne morate se sramiti. Iskoristite to vrijeme za produbljivanje zajedništva s Bogom. Otkrivajte kako možete živjeti životom ugodnim Bogu. Bog je tako dobar! Što ste bliži Bogu, to ćete smirenije moći čekati pravi trenutak.

Pomolimo se:

Dragi svemogući Bože, zahvalni smo Ti što nas voliš. Hvala Ti što si moćan i spreman pomoći nam da vjerno, mudro i strpljivo čekamo Tvoje odgovore na naše molitve. Gospodine, među našim slušateljicama ima žena koje žarko žele pronaći dobrog muža. Blagoslovi ih, Gospodine, i pronađi im dobre muževe. Blagoslovi ih tako što ćeš ih, tijekom čekanja, pripremati. Gospodine, pomozi im da se ne osjećaju posramljeno, nego da posvete život djelima ljubavi i služenju drugima. Pomozi im da Ti se približe. Molimo, u ime Tvog Sina Isusa Krista, amen.