Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. SchroederPREDGOVOR

U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada se držimo Božje riječi u svojoj svakodnevici, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i bavljenjem njima potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam ilustracije za svako važnije poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. Pozadinu poglavlja

2. Ključne stihove poglavlja

3. Razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije

1. Biblijska KNJIGA:

   Utvrda je u obliku polegnutog slova "E" = POSLANICA EFEŽANIMA

2. POGLAVLJE:

Oblik pera na vitezovog kacigi = 6. POGLAVLJE

3. TEMA:

Oklopljeni vitez = OKLOP/ORUŽJE

POSLANICA EFEŽANIMA 6: POZADINA

Mnogi smatraju Poslanicu Efežanima Pavlovom najuzvišenijom poslanicom. Pavao se za vrijeme pisanja ove poslanice crkvi koji je osnovao u Efezu nalazio u rimskom zatvoru. Prošlo je gotovo 10 godina otkako je vidio ove drage ljude.

Pavao piše o važnosti Kristove crkve, koju uspoređuje s tijelom (1,22-23; 4,14), hramom (2,21-22) i ženom (5,25-32). Ipak, usporedba s tijelom postat će osnovna ilustracija u poslanici.

Kao što su brižni roditelji zabrinuti za svoju djecu, tako se Pavao brinuo za relativno mladu skupinu vjernika u Efezu, čija je vjera bila na velikim kušnjama. Pavao ih poziva da budu snažni i da se brane svom opremom Božjom.

Oni su znali što je bojna oprema. Jasno su razumjeli koliki značaj Pavao pridaje Božjim duhovnim darovima, koje uspoređuje s oružjem.

Ovo poglavlje nas danas, u vrijeme velikog nuklearnog naoružanja, podsjeća da je duhovni rat i dalje osobno pitanje. Svaka osoba mora se osobno odazvati bojnom pozivu (uz pomoć drugih ljudi). Svatko je osobno odgovoran biti pravilno opremljen za boj. I premda drugi mogu pomoći, boj se ipak odvija na osobnoj razini.

Povjerenje i odlučnost su hvalevrijedne osobine ratnika. Bog je rekao Jošui da bude snažan i hrabar (Jošua 1,9). Ne samo da nas Bog hrabri, nego nas i oprema.

Dar Božje bojne opreme, mogućnost pristupa Bogu u molitvi i prisutnost Božjeg Duha govore nam da, u konačnici, Sotona ne može pobijediti. Pobjeda je naša. "A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!" (1. Korinćanima 15,57).

KLJUČNI STIHOVI U POSLANICI EFEŽANIMA 6

Prvi stih

"Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno."

Važna lekcija koju svaki vojnik mora naučiti jest biti poslušan. Dok smo djeca, učimo koliko je važno i značajno biti poslušan. Neposlušnost roditeljima jedan je od znakova posljednjih vremena (2. Timoteju 3,2).

Četvrti stih

"A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!"

Očevima, koji su glava obitelji, Bog je dao odgovornost razumno se odnositi prema svojoj djeci i odgajati ih u vjeri u Krista.

Deseti stih

"Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj."

Naša snaga dolazi od Boga.

Jedanaesti i trinaesti stih

"Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim."

"Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate."

Imamo prevrtljivog neprijatelja. Ako želimo preživjeti, moramo biti potpuno opremljeni. Moramo biti zaštićeni od glave do pete, jer ne znamo gdje će nas Sotona napasti.

Sotona prikriva odvratnu i užasnu prirodu grijeha i prikazuje ga kao nešto dobro, normalno i prihvatljivo. I zbilja, mnoge mlade kršćane (ali i one starije) treba upozoriti da je "normalno" griješiti (u okvirima naše grešne naravi). Tek u Kristu možemo se razlikovati i biti nova stvorenja. U borbi protiv grešne naravi, vjerniku je zajamčeno da će pobijediti. (vidjeti Rimljanima 8,1; 10-11; 13-18; vidjeti i Ključna poglavlja: Poslanica Rimljanima 6 — Novi život).

Dvanaesti stih

"Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima."

Dimenzije ovog boja nadilaze ljudski djelokrug. Naš neprijatelj je duhovne naravi. Naš rat je duhovan. Jedino nam duhovna oprema, koju nam Bog daje, može koristiti.

Četrnaesti stih

"Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti."

Budite spremni. Čuvajte svoje srce. Bog nam, kao pojedinačnim vojnicima, zapovijeda da ustrajno stojimo. Zatim nam pruža blagoslov kako bismo mogli ostati ustrajni. Kad nam Bog zapovjedi da nešto učinimo, dat će nam i snagu za to.

Petnaesti stih

"... potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!"

Budite spremni za pokret.

Šesnaesti stih

"U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga."

Odbijte Sotonine pokušaje da vam naudi. Važno je vjerom odbijati i izbjegavati Sotonine strijele. Trebamo se braniti od svakog napada.

Sedamnaesti stih

"Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju."

Važno je zaštititi glavu! Božji Duh djeluje putem Njegove riječi.

Osamnaesti stih

"Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete."

Molitva i budnost idu ruku pod ruku. Kad se kršćanski vojnici mole u Duhu, tada ostaju u kontaktu sa "zapovjednim stožerom".

Devetnaesti i dvadeseti stih

"... i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti."

Molite se da nitko ne bude ometen u smjelom navješćivanju evanđelja. Podupirite druge svojim molitvama.

Dvadeset treći i dvadeset četvrti stih

"Mir braći i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!

Milost sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista – u neraspadljivosti."

Mir svima. Ljubav svima. Milost svima.

RAZMIŠLJANJA O POSLANICI EFEŽANIMA 6

Prvi dan

U našoj borbi protiv Sotone, čak će i smrt – njegov najveći napad na nas – na koncu biti odbijen. Uskrsnut ćemo (Poslanica Hebrejima 2,14-15).  (vidjeti Ključna poglavlja, 1. Korinćanima 15: uskrsnuće.)

Krist se direktno sukobio sa Sotonom i porazio ga u svemu. Kristova pobjeda je po vjeri i naša pobjeda! Pobjednici smo u Njegovoj snazi (Filipljanima 4,13).

Nošenje kacige je od ključnog značaja. Bez ruke ili noge još i možete preživjeti, ali ako vam ode glava, gotovi ste! Nije ni čudo da kaciga znači spasenje. Ako spasenja nestane, gotovi ste! Nemojte skidati kacigu ni na tren. Tako možete ostati bez glave.

Vojnik može biti ranjen na razne načine. Najbesmislenije je kad ga rane zato što nije pazio. Treba se odmoriti od bitke, ali ako se odmarate u pogrešno vrijeme ili na pogrešnom mjestu, ishod može biti katastrofalan. Nije čudo što Biblija poziva "vojnike križa" da budu stalno budni i da se mole. Možemo se odmoriti bez opasnosti samo kad se nađemo u utvrdi našeg Boga (Psalam 47) ili sigurno skriveni iza stijene našeg spasenja (Psalam 62).

Ljudska mudrost i snaga ne mogu se mjeriti sa Sotoninom, jer ne borimo se protiv krvi i mesa (Efežanima 6,12)

Istinski duhovni ratnici ne hvastaju se svojim strategijama, postignućima niti vještinama. Oni su potpuno svjesni da njihova snaga i pobjeda dolaze od Gospodina (vidjeti Psalam 44,4-8).

Drugi dan

Veliki vođe i ratnici poput svetog Ambrozija, Johna Knoxa i drugih bili su obuzeti svojim pozivom na vodstvo. U svojoj poniznosti, bili su ispunjeni osjećajem bezvrijednosti i nedoraslosti zadatku. Nisu težili za visokim položajima niti za ugledom. Neka nas Bog spasi od vođa ispunjenih sebičnim ambicijama, koji teže za ispraznom slavom i vlastitim prestižem.

Pravilno opremanje za bitku podrazumijeva da poznajete neprijatelja. Sotona nije tek obični pali anđeo. On je pali anđeo. Ima nevjerojatnu moć prijevare i veliku snagu. Nemojte ga nikada podcjenjivati. Martin Luther je dobro rekao u svojoj poznatoj duhovnoj pjesmi "Naš Bog je snažna utvrda" (Mighty Fortress is Our God) da sama ljudska snaga ne može pobijediti Sotonu.

Sotona nije samo ričući lav koji nas hoće ugristi, nego naš želi proždrijeti i uništiti (1. Petrova poslanica 5,8).

Istina je: dobar napad je najbolja obrana.

Pavao je volio koristiti svakodnevne stvari kao ilustracije. Dok je pisao ove riječi, čuvali su ga rimski vojnici. Oružje stražara poslužilo mu je kao ilustracija duhovne pouke.

Kad se branite od optužbi, same riječi neće vam biti dovoljne. Međutim, pravednim ponašanjem – dobrim kršćanskim životom – dokazat ćete da su optužbe protiv vas lažne (Rimljanima 12,20-21).

Vojniku koji se prestane moliti prijeti opasnost od smrtnih rana. Moramo se neprekidno moliti.

Pobjeda u Kristu ne vrijedi samo za prošlost, nego i za sadašnjost i budućnost.

Treći dan

Luther je prepoznao što čini "nesveto trojstvo": đavao, svijet i naše tijelo.

Bitka s našim tijelom – s našom grešnom naravi – neće se završiti sve do naše smrti, ali čak će i naše tijelo biti poraženo kad uskrsnemo u proslavljenim tijelima (Rimljanima 8,23).

U trećem i šestom poglavlju Danielove knjige za našu utjehu zapisane su uzbudljive bitke.

Dok idemo u boj, ima nekoga tko navija za nas (Poslanica Hebrejima 12,1).

Možda nam se čini da je neprijatelj nepobjediv, ali ne zaboravite: što su veći, to je glasniji njihov pad. Od pobjede nas dijeli samo jedan kamenčić (1. Samuelova 17,31-58).

Naši neprijatelji nisu drugi kršćani. Ako vas oni napadnu, ne uzvraćajte napad, nego se pomirite! (vidjeti Ev. Po Mateju 18,15-17;5,23-24; Rimljanima 12,18).

Djela tijela su mnogobrojna. Mi ratujemo protiv njih (Posl. Galaćanima 5,19-21).

Zaharija 4,6: "Ne silom niti snagom, već duhom mojim!« – riječ je Jahve nad vojskama."

Još neki biblijski stihovi koji govore o bojnoj opremi jesu Rimljanima 13,12; 2. Korinćanima 6,7 i 1. Solunjanima 5,8.

Četvrti dan

Razmišljanja o Gideonu i njegovoj vojsci (Knjiga o Sucima):

4. Gideon je vrhao pšenicu na tijesku. Čudno mjesto! Zašto je to činio? Zato što se u strahu skrivao od Amalečana i Midjanaca, koji bi mu uzeli žito. Bio je pun dvojbi i pitanja te je inzistirao na "vunenom" odgovoru na svoje molitve. Prije nego što je Bog intervenirao i osnažio ga, Gideon baš i nije bio čovjek ispunjen vjerom.

5. Kušnja s runom govori nam da će nas Bog uvijek hrabriti i snažiti kad tražimo Njegovu volju i Njegove putove. Bilo bi bolje kad bi naša vjera bila dovoljno snažna da možemo slijediti Boga bez takvih kušnji i znakova.

6. Gideonov poziv na oružje naišao je na dobar odziv: odazvale su se 32 000 ljudi. Međutim, neprijatelj je ipak bio četiri puta brojniji, jer Amalečana i Midjanaca je bilo ukupno 135 000. Ako se Gideonova vojska bude silno trudila i koristila se odličnom strategijom, možda i pobijedi! Budući da je postojala takva mogućnost, Bog je riješio dodatno srezati vojsku.

7. Prvi proces srezavanja došao je u vidu objave. Kao što je Mojsije rekao u Ponovljenom zakonu 20,8, tako je i Gideon rekao svojim dragovoljcima: "Tko se boji i strahuje, neka se vrati." (Suci 7,3). Dobro je što su otišli, jer njihov negativan stav je utjecao na druge! (I ohrabrenje može biti zarazno [1. Solunjanima 5,11]). Nakon ove objave, otišle su 22 000 vojnika. Gideonu je sad ostalo 10 000 ljudi. Bog je smatrao da je i to previše.

8. Završni rez načinjen je putem kušnje s laptanjem. Gideonu je ostalo samo 300 ljudi, s kojima nije imao nikakvih ljudskih izgleda za pobjedu. Sad im je Bog mogao podariti pobjedu! Sada će biti jasno da je pobjeda došla od Boga!

9. Primijetimo kakav je čudan ratni plan Gideon pripremio za svoju malenu vojsku. Ako se vaš duhovni vođa drži Božje volje, slijedite ga.

10. Bog se služi slabima kako bi zbunio snažne, neukima kako bi zbunio mudre i siromašnima kako bi zbunio bogate — i služi se s 300 vojnika kako bi zbunio  135 000 protivnika (Suci 7).

Iako nam je dan oplećak, štita za leđa nema. Moramo se suočiti s neprijateljem. Nemamo opremu za povlačenje. U Božjoj vojsci nema mjesta za dezertere (Hebrejima 6,4-6).

Dobro odjeveno Božje dijete opremljeno je Božjom opremom.

Dijelovi naše opreme nadopunjuju se i zajedničkim djelovanjem služe zaštiti osobe. Osim toga, vojnici se trebaju zajedničkim snagama oduprijeti svome neprijatelju. Rimski štitovi imali su zakrivljene rubove, kako bi se mogli međusobno spojiti. Nema vremena za zbrku u redovima. Trebamo djelovati jedinstveno u mislima i u duhu (Filipljanima 1,27.).

Peti dan

Ako je nebeska vojska na vašoj strani, tada ste uvijek u većini (2. Kraljevima 6,13-17).

Rimljanima 8,31: "Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?"

"A Isus upre u njih pogled pa im reče: »Ljudima je to (tj., spasenje) nemoguće, ali Bogu je sve moguće.«" (Ev. po Mateju 19,26).

Osoba koja se ni za što ne zalaže lako može podleći pred bilo čime.

Utješno je znati da ne patimo sami. Naši problemi nisu jedinstveni, nego ih svi doživljavaju (1. Petrova 5,9). Velika je utjeha znati da je Bog obećao da će nas osloboditi u pravo vrijeme (1. Petrova 5,10).

Naš vrhovni zapovjednik nas nikad neće napustiti niti ostaviti. (vidjeti Rimljanima 8,38-39; Hebrejima 13,5).

Trebamo biti uvjereni ratnici. Pobjeda nam je zajamčena (2. Timoteju 1,7; 1. Ivanova 5,4-5).

Sva moć i vlast pripadaju Bogu. (vidjeti Ev. po Mateju 28,18; Poslanica Efežanima 1,19-21; Poslanica Hebrejima 1,3).

Premda će većina roditelja brzo istaknuti kako Biblija nalaže djeci da moraju slušati roditelje, neki možda neće odmah uočiti jednako hitnu zapovijed da roditelji ne smiju razdraživati svoju djecu (Posl. Efežanima 6,4). Obje zapovijedi se moraju vršiti.

Dok je Jošua vodio izraelski narod u Obećanu zemlju, neprijatelji su ih odasvud okruživali, ali ipak su Izraelci odnijeli pobjedu. Kad nas Krist vodi u vječnu Obećanu zemlju, i mi smo okruženi neprijateljima. I mi ćemo odnijeti pobjedu. (okrjepljujući pregled Jošuine bitke kod Jerihona pronaći ćete u šestom poglavlju Jošuine knjige).

Vi i ja se ne možemo nositi s đavlom. Jedino Krist ga može pobijediti. Pobjeda je naša jedino u Kristu.

Pavao pokazuje svoju hrabrost u Gospodinu. Iako se nalazio u zatvoru, Pavao je smjelo navješćivao evanđelje (Posl. Filipljanima 1,12-14).

Posl. Efežanima 6,23-24: "Mir braći i ljubav, s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista! Milost sa svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista – u neraspadljivosti."