Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. SchroederU Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada se držimo Božje riječi u svojoj svakodnevici, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i bavljenjem njima potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam ilustracije za svako važnije poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada im pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. Pozadinu poglavlja

2. Ključne stihove poglavlja

3. Razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje vizualnog pomagala:


1. Biblijska KNJIGA:

Skakućući klaun = POSLANICA FILIPLJANIMA

2. POGLAVLJE:

Broj obruča = 4. POGLAVLJE

3. TEMA:

Klaunov veliki osmijeh otkriva njegovu radost = RADOST

POSLANICA FILIPLJANIMA 4.: POZADINA

Radost je ključna riječ u ovom kratkom Pavlovom pismu crkvi u Filipima. Pavao je spominje 14 puta, jer želi skrenuti svojim čitateljima pozornost na to da se trebaju radovati. Ne samo da se kršćani trebaju radovati u jedinstvu i zajedništvu (Filipljanima 1, 3-11), nego čak i u patnjama (1,12-30). Drugim riječima, kršćani se trebaju radovati uvijek i u svemu (4,4.11).

Pavao nije bio sanjar. On je znao što je život. I znao je da je život pun problema. Dapače, pisao je Poslanicu Filipljanima iz zatvora. Nalazio se u teškoj situaciji. Bio bi lud da je tada skakao od sreće.

Međutim, radost o kojoj Pavao ovdje piše ne ovisi o okolnostima. Njegov život i dnevna raspoloženja nisu se mijenjala ovisno o onome što se dogodilo. Pavao je gledao dalje od okolnosti. Njegov život se okretao oko Krista. Sve drugo bilo je sporedno. Tako je stekao zadovoljstvo i mir koji su nadilazili okolnosti u kojima se nalazio. Uspijevao je ostati smiren čak i u nevoljama (4,11).

Ovaj mir i ova radost nadilaze svaki razum. Svjetovni ljudi ne poznaju takav mir. On je neobjašnjiv. To je Božji dar Njegovim vjernima. Takav mir je plod srca koje je prepustilo svoju sigurnost i stabilnost Kristu, srca kojem je Krist sve u svemu. Nije ni čudo što se kršćani mogu radovati, jer Knez mira je izvor njihove radosti!

KLJUČNI STIHOVI U POSLANICI FILIPLJANIMA 4

4. stih

Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!

Ovaj stih predstavlja sažetak teme, a to je radost. Primijetimo da je glagol izrečen u imperativu. To je zapovijed, koja se ponavlja kako bi se potvrdila.

6. stih

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu.

Nije moguće postići istinski i trajni mir umjetnim metodama ovog svijeta. Alkohol i droga neće nam pomoći da pobjegnemo od životnih problema. Nećete naći mir tako što ćete okrivljavati druge za svoje probleme ili tako što ćete se uspoređivati s većim grešnicima od sebe ne biste li se prikazali kao bolji ljudi. Istinski i trajni mir dolazi jedino po vjeri u Krista. Jedino Krist nudi rješenje, a to je oproštenje, suosjećanje, oslobođenje od straha, te obećanje da će nas voditi i biti s nama.

7. stih

I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

Bog štiti vaše srce i razum. Božje oproštenje koje imamo u Kristu osigurava nam stabilno, sigurno i spokojno zajedništvo s Njime.

8. stih

Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu!

Kršćani žele posvećivati svoje vrijeme i snagu razmišljanju o onome što je Bogu ugodno.

11. i 12. stih

Govorim to ne zbog oskudice, ta naučen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan. Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati.

Zadovoljstvo je stanje uma. Ono ne ovisi o okolnostima. Sigurnost i stabilnost zadovoljstva  nalaze se u Kristovom križu, na kojem je stari čovjek razapet i gdje se rodio novi čovjek koji je u jedinstvu s uskrslim Kristom.

13. stih

Sve mogu u Onome koji me jača!

Bogu ništa nije nemoguće. Osoba koja živi po Božjoj volji i koja se oslanja na Božje vodstvo i na Božji trenutak može ostvariti sve što spada pod Božju volju.

19. stih

A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.

Bog zna što nam treba i obećava da će nam to dati u izobilju. Takav je Bog – milosrdan i darežljiv.

RAZMIŠLJANJA O POSLANICI FILIPLJANIMA 4

Prvi dan

Pavao se radovao kad bi se netko predao Kristu (Filipljanima 1, 4-7). Divno je kad vidite kako vaši prijatelji i članovi obitelji napreduju u spoznaji vjere.

*                             *                             *

Istinski ćete se radovati kad naučite biti strpljivi s drugima (Filipljanima 4,5), predavati sve Bogu u molitvi (s. 6) i usmjeravati svoje srce i razum na Krista (s. 7).

*                             *                             *

Jedinstvene tjeskobe i brige kradu nam radost. Zabrinutost je grijeh. Ona odražava naša nastojanja da sami kontroliramo budućnost. Zabrinutost otkriva našu sumnju u Božje obećanje da će se On brinuti o nama. Trebamo se pokajati za svoju zabrinutost. Molitva je odličan lijek za zabrinutost. Uvodne riječi u Poslanici Filipljanima 4,6 možemo izreći i ovako: "Ne brinite se ni zbog čega, a molite se za sve."

*                             *                             *

Krist je tijekom života na zemlji doživljavao tugu i žalost. Plakao je s onima koji plaču. Radost koju nam On daje neće se slomiti pod žalošću i tugom. Radost koja dolazi od Krista veća je od toga i pomaže nam pouzdati se da će Bog preokrenuti čak i loše okolnosti u blagoslov.

*                             *                             *

Nadureni i otužni kršćani predstavljaju loše svjedočanstvo o Gospodinu. Njihov pesimizam govori da se, u konačnici, zapravo nemaju na što drugo osloniti osim na ono što im svijet pruža. S druge strane, kršćanin koji je veseo čak i kad mu je teško otkriva svoje pouzdanje u Boga punog ljubavi, koji vlada nad svime i koji nije izgubio kontrolu.

*                             *                             *

David bi često bio uznemiren kad se ne bi pouzdavao u Boga.  Kad bi se pokajao i opet počeo pravilno gledati na stvari, njegova radost u Gospodinu bi se vratila. David u mnogim svojim psalmima uzvisuje Boga i radosno uzvikuje riječi hvale.

*                             *                             *

Vaša radost bit će srazmjerna vašem pokajanju. Nećemo se radovati ako budemo objašnjavali ili pravdali se za svoje grijehe, jer to znači da se nismo niti pokajali. Kad se pokajete, radost će vas opet preplaviti toplim uvjerenjem da vam je Bog oprostio. Strah nam može oduzeti radost. Ne trebamo se plašiti budućnosti. Bog je već ondje.

*                             *                             *

Drugi dan

Radujte se što vas Bog bezuvjetno voli. On vas nikada neće odbaciti. Božja ljubav prema vama ne temelji se na tome koliko vas je lako ili teško voljeti, nego na Njegovoj velikoj, nedostižnoj i milostivoj ljubavi kojom vas voli. I zato, radujte se, jer Bog vas voli.

*                             *                             *

U nebu zavlada radost kad god se neki grešnik pokaje (Luka 15,7).

*                             *                             *

Krivnja nam krade radost. Opterećeno srce je otuđeno od Boga, od drugih i samo od sebe. Postoji samo jedno rješenje: pokajanje! Bog nas čeka raširenih ruku (Luka 15,11-32). Ako ste u ispravnom odnosu prema Bogu, vaša radost će se vratiti. Kad ste u miru sami sa sobom, imat ćete bolji odnos prema drugima.

*                             *                             *

Način na koji razmišljamo jako utječe na naša osjećanja.

*                             *                             *

Krist želi da Njegovi vjernici budu ispunjeni radošću (Ivan 15,11). On se moli za svoj narod (Ivan 17,20).

*                             *                             *

S Bogom uvijek ima nade. Nada donosi radost.

*                             *                             *

Bolest ratuje protiv radosti. Mi poznajemo velikoga Liječnika koji ozdravlja. Krist je tijekom svoje zemaljske službe stalno pokazivao svoju moć ozdravljanja. On i danas ozdravlja ljude, uglavnom posredstvom liječnika, medicinskih djelatnika i svih korisnih lijekova koji dolaze iz Njegove milostive ruke.

Ponekad Bog ozdravlja izravno, mimo ljudskih i zemaljskih metoda. Najčešće ozdravlja tako što u nama mijenja autodestruktivne navike i način života koji odražavaju našu grešnost. Bog nas ozdravlja svojom ljubavlju i brigom. Obnavlja nas i pruža nam novu nadu i smisao života.

Bog će ponekad odbiti ozdraviti  naše tijelo. Njegovi putovi su nama nepojmljivi. Njegovo vrijeme nije naše vrijeme. Njegovi putovi nisu naši putovi (Rimljanima 11,33-34).

Budite sigurni da ćemo, kad uskrsnemo, biti sasvim cijeli. Nećemo patiti od bolesti, nedostataka niti mana. Imat ćemo savršena duhovna tijela (1. Korinćanima 15,44). Neće biti grijeha, pa tako ni posljedica grijeha. Dođi, Gospodine Isuse!

*                             *                             *

Treći dan

Kršćani se trebaju radovati kad budu dostojni trpjeti progon zarad Krista (1. Petrova 4,13; 2. Korinćanima 12,10).

*                             *                             *

Radost je plod promišljanja o Božjoj vjernosti. Bog će učiniti što je obećao. Sjetimo se kako se Ana radovala kad se Samuel rodio (1. Sam. 2, 1-10).

*                             *                             *

Krist je Onaj zbog kojeg se radujemo. Primijetimo kako su se radovali anđeoski glasnici (Luka 2,13-14), pastiri (Luka 2,20) i mudraci (Matej 2,10).

*                             *                             *

Radost dolazi kad shvatite da, u Kristu, imate moć čak i nad Sotonom (Luka 10,17).

*                             *                             *

Jedna od svrha Svetog pisma jest ispunjavanje radošću (1. Ivanova 1,4).

*                             *                             *

Sveto pismo nas uči da umjerenost doprinosi radosti. Zdrava pluća, bistar um i neopterećeni živci svakako će nam pomoći da budemo radosni.

*                             *                             *

Zahvaljivanje nam, na temelju Božjih prioriteta, a ne svjetovnih, pomaže da budemo radosni (2. Korinćanima 6,10).

Naša imovina nam često uskraćuje radost kad ona počne posjedovati nas. (vidjeti Matej 6,25-34; 1. Timoteju 6,10). Brige ovoga svijeta mogu nas lišiti radosti.

*                             *                             *

Poput svih drugih osjećaja, i radost se može dijeliti. Duh radosti može biti zarazan.

*                             *                             *

Radost je plod Duha (Galaćanima 5,22). Ona ne nastaje sama od sebe, nego dolazi od Boga.

*                             *                             *

Bog voli veseloga (razdraganog) darivatelja (2. Korinćanima 9,7).

*                             *                             *

Sloboda donosi radost. U Kristu smo slobodni. (vidjeti knjižicu "Poslanica Galaćanima 5: sloboda").

*                             *                             *

Radujte se uvijek! (1. Solunjanima 5,16)

*                             *                             *

Bog je stvorio svijet za naše zadovoljstvo i sreću. Grijeh uništava radost. Oproštenje obnavlja radost.

*                             *                             *

Četvrti dan

Radost je najbolja kad je podijelimo s nekim. Sebičnost i radost nisu prijatelji.

*                             *                             *

Tjelesna zadovoljstva i radost u Duhu protive se jednom drugome.

*                             *                             *

Koliko god se radovali u ovom životu, najveća radost nas tek čeka.

*                             *                             *

"U Rimu postoji prostorija ispunjena bistama careva. Gledao sam njihove glave. Nalikuju profesionalnim boksačima i ubojicama. Brutalne strasti i okrutne misli lišile su rimske careve svake radosti. Pogledajmo sada jadne i progonjene kršćane, pročitajmo natpise koje su ostavili u katakombama. Oni su bili toliko spokojni i smireni da su instinktivno rekli: "Radosni ljudi rado se sastaju ovdje." (C.H. Spurgeon).

*                             *                             *

Kršćani ne pjevaju samo kad sunce sja, nego i kad bjesni oluja. Radost proždire probleme.

*                             *                             *

Svjetovna radost uništava, dok duhovna radost izgrađuje. Svjetovna radost opterećena je krivnjom, a duhovna radost je čista. Svjetovna radost je površna, a duhovna radost dolazi iznutra. Svjetovna radost je kratkotrajna, dok je duhovna radost vječna.

*                             *                             *

Nehemija 8,10: "Ne žalostite se: radost Jahvina vaša je jakost."

*                             *                             *

Jeremija 31,13: "... jer ću im tugu u radost pretvoriti, utješit ću ih i razveselit' nakon žalosti."

*                             *                             *

Luka 15,10: "Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika."

*                             *                             *

Od svih Božjih stvorenja, čini se da se jedino čovjek može smijati.

*                             *                             *

Matej 5,4: "Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!"

*                             *                             *

Solunjani su trpjeli velike nevolje, ali su se ipak radovali. "I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga" (1. Solunjanima 1,6).

Peti dan

Kad briga nestane, nastupa radost. "Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas" (1. Petrova 5,7).

*                             *                             *

Onaj koji je u stanju smiriti oluju, u stanju je umiriti i vaše nemirno srce (vidjeti Marko 4,35-41).

*                             *                             *

1. Korinćanima 2,9-10: "Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube. A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje." Blagoslov i radost vječnog života daleko su izvan našeg poimanja.

*                             *                             *

"Naprotiv, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac; ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. Ta vrijeme je da započne Sud – od doma Božjega. No ako već od vas započinje, kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božjem evanđelju? I ako se pravednik jedva spašava, opak i grešnik gdje da se pojavi? Stoga oni koji po volji Božjoj trpe, neka dobrim djelima povjere duše svoje vjernom Stvoritelju."  (1. Petrova 4,13-19).

*                             *                             *

Judina poslanica 24: "Onomu koji vas može očuvati od pada i besprijekorne postaviti pred svoju Slavu u klicanju". Bog je naša snaga.

*                             *                             *

Psalam 16,11: "Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim,

sebi zdesna blaženstvo vječno."

*                             *                             *

Kad sve krene naopako, ipak slavite Boga, jer dobar je i pun oproštenja. Hvale koje izreknete podignut će vas i moći ćete se uvijek radovati.