Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. Schroeder


PREDGOVOR

U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj  riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše  upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije

1. Biblijska KNJIGA:

Karton od više galona mlijeka (galon=cca 3.78 litara, op. prev.) = GALAĆANIMA

2. POGLAVLJE:

Broj galona = 5. poglavlje

3. TEMA:

Naljepnica s natpisom "nemasno" (engl. fat-free=nemasno, ali free=slobodno, op. prev.) = SLOBODA


POSLANICA GALAĆANIMA 5:  POZADINA

Lažni učitelji su pokušavali uvjeriti nove obraćenike da je i dalje nužno vršiti djela Zakona kako bi se spasili. Želeći održati obredni zakon, govorili su svima da se moraju obrezati. Ovi lažni učitelji zapravo su zavaravali ljude. Optuživali su Pavla da je lažni apostol.

Mnogi današnji kultovi uče da treba slijepo vršiti djela i poštovati pravila kako bismo umilostivili Boga ili kako bismo mogli živjeti u izobilju. Ništa nije dalje od istine. Spasenje se ne može zaslužiti.

Začuđen što su novi kršćani tako brzo bili spremni odreći se svoje slobode u Kristu, Pavao je ponovno iznio ispravno učenje o spasenju. Pavao je pokazao da je njegov autoritet došao od Boga (Posl. Galaćanima 1,11-24). Istaknuo je da je morao ispravljati i samoga Petra (Posl. Galaćanima 2,11-21) zato što Petar nije bio dosljedan u učenju i praksi.

Kao što će Pavao kasnije napisati crkvi u Rimu, tako je isto jasno rekao čitateljima u Galaciji da se ne mogu spasiti djelima (vidi Posl. Rimljanima 8,1-4; 6,11-14; Posl. Galaćanima 2,16-17; 4,4-7).

Pavao je isticao slobodu što je vjernici imaju u Kristu. Čim povjerujemo, postajemo oslobođeni od prokletstva Zakona i možemo služiti.

Dobra djela bit će automatski rezultat u životima onih koji su oslobođeni vjerom u Krista. Božji Duh koji u njima djeluje proizvest će i ova dobra djela. Svrha ovih dobrih djela nije zaslužiti Božju milost, nego svi oni koje je Isus Krist otkupio dobrim djelima iskazuju zahvalnost i slavljenje. (Vidjeti "Ključna poglavlja – Jakovljeva poslanica 2: Djela").

KLJUČNI STIHOVI U POSLANICI GALAĆANIMA 5

1. stih

"Stojte dakle u slobodi kojom nas Krist oslobodi i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!"

Sloboda u Isusu Kristu. Nemojte biti naivni i opet početi vjerovati da možete spasiti sami sebe.

3. i 4. stih

"A svjedočim ponovno svakom čovjeku koji se obrezuje: dužan je izvršiti sav Zakon.  Odmakoste se od Krista svi vi koji se Zakonom opravdavate; otpali ste od milosti."

Ako želite vršenjem Zakona steći Božju naklonost, budite svjesni da Bog traži savršenstvo. Ako pokušavate zaslužiti put u nebo, više niste pod Božjom milošću. Ili ćete vjerovati da je Isus Božji besplatni dar, ili nećete. Ili jedno, ili drugo.

9. stih

"Malo kvasca sve tijesto ukvasa."

Dovoljna je mala neistina da bi se sve potpuno onečistilo. Vršenje Zakona kako bismo stekli Božju naklonost može se činiti kao sitnica, ali ipak pogađa samu srž i bit naše vjere.

13. i 14.

"Ta vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlika tijelu, nego ljubavlju služite jedni drugima. Jer sav se Zakon ispunja u jednoj riječi – u ovoj: Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe."

Ne smijemo zlorabiti svoju slobodu. Ako se njome pravilno služimo, proslavit ćemo Boga i pokazat ćemo ljubav jedni prema drugima.

17. stih

"Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela; i to se jedno drugome protivi, tako da ne činite ono što hoćete."

Želje tijela protive se željama Duha.

19.-21. stih

"A očita su djela tijela. To su: preljub, bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađe, ljubomore, srdžbe, spletkarenja, razdori, krivovjerja, zavisti, ubojstva, pijanstva, pijanke i tome slično, za koja vam unaprijed kažem, kao što i već rekoh; oni koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti!"

Ovaj ružni popis otkriva našu grešnu prirodu.

22. i 23. stih

"A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih nema zakona."

Božji Duh u nama proizvodi stavove i ponašanje kojima ćemo proslavljati Boga.

24. i 25. stih

"A koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo u Duhu, u Duhu i hodimo."

Oni koji pripadaju Kristu imaju Božjeg Duha. Budući da živimo u Duhu, Pavao nas poziva da i nastavimo tako živjeti.

PROMIŠLJANJA O SLOBODI

Prvi dan

Rijetko cijenimo slobodu dok se ne pojavi opasnost da je izgubimo.

*                      *                      *

Abrahamovog sina Išmaela rodila je ropkinja Hagara, ali Išmael nije naslijedio Abrahamov blagoslov. Izaka je rodila Sara, slobodna žena, i on jest naslijedio Abrahamove blagoslove. Mi smo Božja djeca; nismo robovi, nego slobodni, nasljednici smo Božjih duhovnih blagoslova (Posl. Galaćanima 4,21-31). Predivno evanđelje: Posl. Galaćanima 4,4-7.

*  *  *

Jedino po vjeri možemo postati Božja djeca. Bez vjere smo i dalje pod ropstvom Zakona (Posl. Galaćanima 3,23-25).

*  *  *

Obećanje o Spasitelju koji će doći dano je Abrahamu. Neće biti mnogo spasitelja, nego samo jedan. To je Krist! (vidi Posl. Galaćanima 3,16).

*  *  *

Zakon razotkriva naš grijeh i pokazuje nam koliko je uzaludno pokušavati se spasiti vlastitim djelima. On pokazuje našu potrebu za Spasiteljem, koji može učiniti za nas ono što ne možemo sami. Bez Zakona bismo bili samopouzdani i pogrešno bismo mislili da će nas Bog prihvatiti bez oproštenja, dok smo još u grijesima. Nevjernik, koji je pod Zakonom, govori: "Bog zna da se trudim. Ako je Bog pošten, spasit će me. Mnogo sam bolji od drugih ljudi koje znam. Uvijek se trudim dobro postupati. To mora nešto značiti, zar ne?" Zbog svoje nevjere, nevjernici nisu u stanju vidjeti koliko su izgubljeni i bespomoćni. U kakvom su samo ropstvu! Jedino ih Krist može osloboditi.

*  *  *

Budući da su Galaćani odlutali od istine i počeli su slušati lažne učitelje, izgubili su radost (Posl. Galaćanima 4,15)  (Vidi "Ključna poglavlja – Poslanica Filipljanima 4: radost")

Neki su okrenuli leđa od Boga i odrekli se Isusa kao Spasitelja, zbog čega su se ponovno našli izvan Božje milosti i bez spasenja (Posl. Galaćanima 5,4).  (vidi upozorenje u 2. Petrovoj poslanici 3,17.)

*  *  *

Naša sloboda u Kristu nije izlika za nemoralno i bezbožno ponašanje. Slobodni smo ići bilo kamo, činiti bilo što, u bilo čijem društvu, bilo kada, dok god je u pitanju nešto što proslavlja Boga kojega volimo. Naš motiv je ljubav koja proistječe iz evanđelja. Slobodni smo pokazivati svoju ljubav prema Bogu i prema ljudima  (Posl,. Rimljanima 12,2).

*  *  *

Drugi dan

Nevjernici misle da su slobodni. Jasan dokaz njihovog ropstva jest njihova nemogućnost da se odluče vjerovati u Krista. To im je nemoguće! Najprije moraju u Kristu biti po vjeri oslobođeni. Tada će moći i htjeti služiti Kristu i slijediti ga.

*  *  *

Što je s onima koji se čine kao da traže, koji kao da hoće vjerovati? Ako su iskreni u svojoj potrazi – a često nisu jer se ne žele odreći nekog svog grijeha – Bog će im poslati svoje svjedočanstvo u Kristovom evanđelju. Božja je želja da se svi ljudi spase. Moramo prepustiti takve stvari Božjem tempiranju i putovima, koji su izvan našeg poimanja. (vidi Evanđelje po Ivanu 6,38-40; 3,16; 1. Ivanova poslanica 4,9-10; 1. poslanica Timoteju 1,13-16; 2,3-6; 2. Petrova poslanica 3,9; Poslanica Efežanima 2,1-9; Poslanica Galaćanima 2,16; Poslanica Rimljanima 7,24-25; 10,4-13; Evanđelje po Luki 15,11-32.)

*  *  *

Krist je jedini put u nebo. Pročitajte ove divne stihove koji nam govore o Božjem naumu spasenja za sve koji vjeruju u Isusa. Ovo nikako nije potpuni popis, ali ipak će vam pružiti uvid u ovu, vrlo bitnu istinu: Ev. po Mateju 1,21; 11,28; 28,19; Ev. po Marku 2,17; Ev. po Luki 19,10; Ev. po Ivanu 6,35.44; Djela 4,12; 15,7-11; Posl. Rimljanima 1,16-17; 10,9; 3,23-28; 5,1-2; 1. posl. Korinćanima 1,21; 2. posl. Korinćanima 5,17-19; Posl. Galaćanima 1,4; 2,6; 4,4-5; Posl. Efežanima 2,4-10; Posl. Kološanima 1,19-21; 2. posl. Solunjanima 2,13-14; 2. posl. Timoteju 1,9; Posl. Titu 3,5-7.

*  *  *

Bit ćemo spremni vršiti Božju volju onda kad Krist oslobodi našu volju. Kad se obratimo, obraćamo se u cijelosti: srcem, umom, voljom i tijelom. Volja koja je nekad robovala grijehu sada želi služiti Bogu (Ev. po Ivanu 7,17).

*  *  *

Nužno je imati slobodnu volju kako bismo mogli voljeti. Ljubav se ne može zahtijevati. Ona se mora ponuditi dragovoljno. Bog nas nije stvorio kao robote bez mogućnosti odlučivanja. Njegova je želja da ga volimo. On je prvi zavolio nas (vidi Posl. Efežanima 5,2; 1. Ivanova poslanica 4,19).

*  *  *

Malo grijeha može pokvariti cijeli život. Grijeh se brzo razmnožava. Širit će se sve dok se ne pokajemo (vidi Jakovljevu poslanicu 2,10; Posl. Galaćanima 5,9).

*  *  *

Treći dan

Oni koje je Krist oslobodio imaju dar Svetog Duha. Kako budu hodali u Duhu, Njegovi darovi u njima će se razvijati (Posl. Galaćanima 5,22-25).

*  *  *

Pavao je bio vrlo ljutit zbog lažnih učitelja u Galaciji, koji su učili da se spasenje zaslužuje djelima. Inzistirali su na tome da se poganski obraćenici na kršćanstvo moraju držati određenih obreda, osobito obrezanja. U obližnjoj Frigiji ljudi su štovali lažnu božicu Kibelu. Svećenici ovog poganskog kulta bili su uškopljenici. Pavlu su se lažni učitelji u Galaciji toliko gadili da je praktično rekao: "Neka sebi učine ono što poganski svećenici čine" (vidi Posl. Galaćanima 5,12).

*  *  *

Sloboda koju imamo nije sloboda da činimo grijeh, nego sloboda da ga ne činimo.

*  *  *

Mrtva osoba ne može reagirati na podražaje. Naša reakcija na kušnju, odnosno na želju da počinimo grijeh, treba biti poput reakcije mrtve osobe; trebamo odbiti reagirati (vidi Posl. Galaćanima 5,24-25; Posl. Rimljanima 6,6-8.)

*  *  *

Moć potrebna za kršćansko življenje dolazi od Isusa koji živi u nama, i od prisutnosti Svetog Duha (vidi Posl. Galaćanima 2,20; 1. posl. Korinćanima 10,13; Posl. Filipljanima 4,7.19).

*  *  *

Bog daje plod Duha svim vjernicima (Posl. Galaćanima 5,22-23). To su darovi Njegove milosti, namijenjeni blagoslivljanju zajednice vjernika. Duhovni darovi unaprjeđuju dobrobit crkve i blagoslivljaju Kristovo tijelo.

*  *  *

Ne možemo se sami osloboditi od grijeha. Ni anđeli nas ne mogu osloboditi. Jedino Krist to može!

Četvrti dan

Poslanica Hebrejima 10,22: "... pristupajmo s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom."

Oni koji su oslobođeni od grijeha oslobođeni su i od optužbi svoje savjesti.

*  *  *

Naša sloboda je potpuna. Ne samo da smo oslobođeni od Sotonine strahovlade, nego i od Božjeg gnjeva.

*  *  *

Moguće je izgubiti ovu slobodu koju uživamo. Sotona nas neprestano nastoji namamiti natrag u okove grijeha. Svjetovni prijatelji i neobuzdane želje njegovi su saveznici.

*  *  *

Želja za momentalnim zadovoljenjem vodi k nediscipliniranom životu.

*  *  *

Sloboda u Kristu je način života. Što je bolje prigrlimo, to ćemo spontanije živjeti po njoj.

*  *  *

U konačnici ćemo biti slobodni od ovog grešnog svijeta.

*  *  *

Sloboda se uglavnom ne gubi uslijed nekog pojedinačnog žestokog napada, nego zbog apatičnog nemara i propadanja.

*  *  *

Posl. Galaćanima 5,9: "Malo kvasca sve tijesto ukvasa."

Poput gube, i grijeh će zaraziti sve.

Peti dan

Naš Gospodin Isus nosi brojna predivna imena. On je Krist, Mesija, Emanuel; put, istina i život. On je dobri Pastir, ali je isto i Jaganjac Božji. On je svjetlost svijeta i kralj nad kraljevima. Mnoga druga predivna imena definiraju i opisuju Njegovo djelo, kao što su: Spasitelj, Otkupitelj i Gospodin. Svako od ovih imena prekrasno je samo po sebi, ali jedno koje se ističe svojom neobičnošću nalazi se u Levitskom zakoniku, 16. poglavlju. Odnosno, Krist nije naveden po imenu, ali cijelo poglavlje nam govori da je Krist došao biti naš jarac koji nosi grijehe. To znači da nas On oslobađa od okova Zakona.

Objasnit ću. Jeste li primijetili da nam, iako se općenito svi slažemo da smo grešnici i da nitko nije savršen, ipak teško pada kad se krivnja spusti baš na naša leđa? Dok god govorimo o svima nama kao narodu ili čak kao crkvi, ili kao o obitelji, osjećamo se donekle sigurno priznajući svoje grijehe, jer nismo sami. Međutim, kad netko konkretno optuži nas osobno za neki grijeh, tada se počinjemo migoljiti i postaje nam nelagodno. Tada su sva svjetla uperena u nas. Naravno, problem je u tome što je teško pokajati se. Mnogo nam je lakše pravdati se za svoje grijehe i racionalizirati ih. Za priznavanje grijeha potrebna je poniznost, a po prirodi nismo ponizni.

Prvi čovjek i žena su, nakon pada, shvatili da su skloni svaljivati na druge krivnju za svoje grijehe i za uzroke svojih grijeha. Kad svaljujemo krivnju na druge, tada se pokušavamo izmigoljiti kako ne bismo morali priznati vlastitu krivnju. Kad su Adam i Eva sagriješili, odmah su postali svjesni da se nešto važno promijenilo. Osjetili su strah, osjetili su sram. Kad ih je Bog pozvao, pobjegli su i pokušali se skriti među drvećem u vrtu. U uzaludnom nastojanju da skriju svoju sramotu, načinili su odjeću od lišća. Kad im je Bog progovorio o njihovom problemu, vidimo kako Adam, umjesto da prizna i pokaje se, koristi Evu kao žrtveno janje.  Štoviše, on tvrdi kako je za to kriva žena koju mu je Bog dao. Adamov odgovor je značio da Adam zapravo okrivljuje Boga. Na koncu, Bog je taj koji mu je dao ženu. Adam je tvrdio: "Nisam ja kriv za ovo. Nisam ju ja stavio ovdje. Bože, zapravo si Ti kriv za ovo. Nemoj kriviti mene." Kad se pozornost usmjerila na Evu, vidimo da ni ona ne želi prihvatiti svoj krivnju, nego odmah pokušava naći drugog žrtvenog jarca. I ona je okrivila Boga. Rekla je: "Zmija je za sve kriva." Jasno je što je pod time mislila. Ona nije stvorila zmiju i ne želi biti kriva za to što ju je zmija prevarila.

I tako to ide od tada. Ljudi odbijaju prihvatiti svoju krivnju. Uvijek traže na koga će svaliti krivnju. U 16. poglavlju Levitskog zakonika čitamo o Danu pomirenja, godišnjoj svetkovini koju su Izraelova djeca proslavljala. Dio svetkovine tiče se dva jarca. Kako vidimo u Levitskom zakoniku 16,15, prvi jarac je bio zaklan i šator sastanka je poškropljen njegovom krvlju kako bi se očistio od grijeha Izraelaca. Sam jarac je bio nedužan, ali njegova se krv prolijevala i njome se škropio poklopac pomirenja u Svetinji kako bi se narod očistio od grijeha.

Postojao je i drugi jarac. U 20. stihu čitamo da je Aron trebao položiti ruke na glavu drugog jarca. Tim činom je prebacio sve grijehe cijeloga Izraela na jarca. Potom bi posebna osoba izvela jarca u krševitu divljinu i ostavila ga da luta i zauvijek se izgubi i zaboravi. Tako su grijesi naroda bili zaboravljeni i izbrisani da se nikad više ne vrate. Dva jarca su primjeri onoga što je naš Gospodin i Spasitelj učinio za nas kada je patio i umro. Sveto pismo nam govori da se nikako ne možemo sakriti od svojih grijeha i umaknuti Božjem sudu. Bog zna čak i naše misli. Pred Bogom nema tajni. Zato je suludo pokušati svaliti krivnju za svoje grijehe na nekog drugog. Štoviše, nema nade za nas pred pravednim Bogom. Čini se kao bezizlazna situacija.

Tada dolazi radosna vijest. Postoji žrtveni jarac. To je Isus Krist. Naši grijesi položeni su na Njega. To je nevjerojatno! Pa ipak, Bog upravo to čini. Poslao je svog Sina Isusa Krista na svijet kako bi On zauzeo naše mjesto, i tako na sebi ponio naše grijehe na križ. Njegova smrt nam je donijela oproštenje i oslobođenje. Njegova nedužna krv prolivena je za prijestupnike. Koliko god se Izraelcima činilo nevjerojatnim da su im grijesi oprošteni zbog nedužnog jarca, tako se isto nekima čini nevjerojatnim što nas krv Isusa Krista može oprati od grijeha. Pa ipak, Bog je tako obećao. Smrt Njegovog Sina donosi nam oproštenje ako Mu povjerujemo i vjerom ga priznamo za svoga Spasitelja.

Kao naš žrtveni jarac, Isus je uzeo naše grijehe na sebe i odnio ih daleko od nas. Zauvijek su zaboravljeni i više nisu pred licem našeg nebeskog Oca. Odneseni su koliko je istok daleko od zapada. Više nas ne moraju proganjati i nikako nam više ne mogu nauditi. Kad nam Krist oprosti grijehe, On nas oslobađa. Postajemo nova stvorenja. Dobivamo novi život u Isusu Kristu. Po snazi Svetog Duha bit ćemo obnovljeni kako bismo mogli živjeti životom punim radosti, svakog dana sigurni u Kristovo oproštenje i ljubav.