Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. Schroeder


PREDGOVOR

U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj  riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše  upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije


1. Biblijska KNJIGA:

Leptir mašne znače da su to muške metle (engl., he-brooms zvuči kao HEBREWS) HEBREJIMA

2. POGLAVLJE:

Broj metli = 11. POGLAVLJE

3. TEMA:

Ove metle gledaju na križ, koji je simbol vjere = VJERA


POSLANICA HEBREJIMA 11:  POZADINA

U Poslanici Hebrejima nalazimo hitnu poruku o Kristu. Čitatelji ove poslanice su bili progonjeni. Pisac, za koga ne znamo točno tko je, postavio je Krista kao središte njihove vjere. Krist je nadmašivao učenja koja su primili pod judaizmom. Ako je vjera pravilno postavljena u Kristu, tada je ona autentična i stvarna. Takva vjera je potpuno pouzdana i dostojna povjerenja.

Zato ne čudi što je pisac posvetio cijelo jedno poglavlje ovog pisma vjeri. Za primjer je naveo ljude čija je vjera bila snažna. To su bili stvarni ljudi čiji je život po vjeri bio poznat. Ne samo da su bili primjerni, nego se vjernike poziva da se ugledaju na njih. Vjerovali su u Krista. Živjeli su po vjeri. I mi to možemo.

U to vrijeme nije bilo lako živjeti posvećeno Kristu. Ni danas nije lako. Krist nas poziva da uzmemo križ i slijedimo ga. Istinska vjera transformira živote. Istinska vjera će isijavati kroz naše svakodnevne razgovore i postupke (vidi Ključna poglavlja – Poslanica Rimljanima 8: Spasenje, i Poslanica Rimljanima 6: Novi život).

U Poslanici Hebrejima 11 vidimo kako je Bog motivirao i ovlastio vjernike i kako je djelovao u njihovim životima. Ovi ljudi nisu rođeni kao junaci. Postali su junaci! Od njih su nastali junaci vjere. Bog želi isto učiniti i u nama, što i čini. Bog je bio i ostao onaj koji stvara junake. Neka se Njegovo ime proslavi.

KLJUČNI STIHOVI U POSLANICI HEBREJIMA 11

1. stih

"A vjera je osnova onoga čemu se nadamo, dokaz stvarnosti kojih ne vidimo."

Vjera ide dalje od razuma i racionalnosti.

4. stih

"Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kain. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan, jer je Bog svjedočio nad njegovim darovima. Po njoj i umrijevši još govori."

Abel je bio junak vjere. Pred Bogom vjera koju nam je On sam dao služi kao kriterij za određivanje onoga što je prihvatljivo pred Njim.

5. stih

"Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti, i ne nađe se jer ga je prenio Bog. Prije naime nego što bijaše prenesen primi svjedočanstvo da je ugodio Bogu."

Henok je bio junak vjere jer ga je vjera pokretala na poslušnost. Hodio je s Bogom (Postanak 5,22). Bio je prorok (Judina poslanica 14) koji je svojim riječima i načinom života objavljivao Božju volju.

7. stih

"Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, pobojavši se, sagradi korablju na spasenje doma svojega. Time osudi svijet i postade baštinikom pravednosti po vjeri."

Noa je bio junak vjere. Razlikovao se od drugih i nije se povodio za mnoštvom. Protivio se korupciji i zlu koje ga je okruživalo. Dizao je glas protiv toga. Živio je životom vjere i poslušnosti. Bog je naumio kako će ga izbaviti. Činilo se besmisleno, ali unatoč ruganjima, Noa je vjerno gradio korablju. I došle su kiše!

8.-12. stih, 17.-19. stih

"Vjerom Abraham, pozvan da ode u mjesto što ga je imao primiti u baštinu, posluša i ode, ne znajući kamo ide. Vjerom se naseli u obećanu zemlju, kao u tuđu, prebivajući pod šatorima s Izakom i Jakovom, subaštinicima istoga obećanja, jer iščekivaše grad s temeljima, kojemu je graditelj i tvorac Bog."

"Vjerom i sama Sara primi silu da začne i rodi unatoč poodmakloj dobi, jer je vjernim smatrala Onoga koji joj dade obećanje. Zato se od jednoga, i to obamrla, i izrodiše u mnoštvu kao zvijezde nebeske i poput pijeska nebrojena što je na obali morskoj."

"Vjerom Abraham, kušan, prinese Izaka; i jedinorođenca prinašaše onaj koji je primio obećanja, komu bijaše govoreno: po Izaku zvat će ti se potomstvo. Smatrao je da je Bog uzmožan i od mrtvih uskrisivati. Zato ga u predslici i ponovno zadobi."

I Abraham je bio junak vjere. Ovdje je prikazan njegov život kako bi se vidjelo da je Abraham u svemu vjerovao Bogu i slušao ga. Išao je kamo ga je Bog vodio (8. stih). Usredotočio se na Božje vječno obećanje neba (10. stih). Vjerovao je da Bog može učiniti i ono nemoguće (11.-12. stih), (vidi Postanka 15,6). Bio je spreman žrtvovati Izaka. Ova nevjerojatna kušnja – i pobjeda – vjere podrobno je zabilježena u Postanku 22.

Bog je sklopio poseban savez s Abrahamom (Postanak 12,3).

20. stih

"Vjerom Izak blagoslovi Jakova i Ezava s obzirom na buduće."

Savez sklopljen s Abrahamom prenesen je na Izaka (Postanak 26,4). Kad je Izak blagoslivljao svog sina (Postanak 27), prenio je ovo obećanje na sljedeći naraštaj.

21. stih

"Vjerom Jakov, umirući, blagoslovi svakog od svojih sinova Izraelovih i pokloni se oslonjen na vrh svojeg štapa."

Jakov, još jedan junak vjere, vjerovao je da će Bog ispuniti obećanje koje je dao. Predao je blagoslov svojim sinovima. Jakov je, kao i Abraham i Izak prije njega, primio zavjet o Obećanoj zemlji dok je sanjao u Betelu (Postanak 28,10-15).

22. stih

Vjerom Josip, umirući, napomenu o izlasku sinova Izraelovih i dade zapovijed o svojim kostima."

Josip je znao da će Obećana zemlja biti predana Božjem narodu. Zatražio je da se njegove kosti prenesu i pokopaju na mjestu na koje će doći.

Josipov život odražavao je njegovu vjeru. Možemo vidjeti vjeru i poslušnost ovog junaka u situaciji kad se odupro zavođenju od žene njegovog gospodara (Postanak 39,7-12).

23.-29. stih

"Vjerom Mojsija, kad se rodi, tri mjeseca skrivahu roditelji njegovi jer vidješe da je djetešce lijepo i ne pobojaše se kraljeve odredbe."

"Vjerom Mojsije, kad već bijaše odrastao, odbi zvati se sinom kćeri faraonove. Radije izabra biti zlostavljan zajedno s pukom Božjim nego imati časovito grješno uživanje. Većim je bogatstvom od blaga u Egiptu smatrao sramotu Kristovu, jer je gledao na plaću. Vjerom napusti Egipat ne pobojavši se gnjeva kraljeva. Bijaše naime postojan kao da Nevidljivoga gleda. Vjerom je obavio Pashu i škropljenje krvlju, da Zatornik ne dira u prvorođence."

"Vjerom prijeđoše Crveno more kao po suhu, što i Egipćani pokušaše, ali se potopiše."

Mojsije se još kao beba nalazio pod Božjim blagoslovom. Bio je pošteđen ruke krvoločnog faraona (Izlazak 1,22-2:4). Mojsije je vjerovao Bogu. Iako je narod često okretao leđa Bogu, Mojsija je njegova vjera držala blizu Bogu (Djela 7,36). Mojsije je znao da ga je Bog pozvao (Izlazak 3,1-8 i Djela 7,30-34) kako bi poveo Božji narod iz ropstva u Obećanu zemlju.

Možemo mnogo naučiti proučavajući život ovog junaka vjere. Razmišljao sam o njegovom pozivu dok sam stajao na lokaciji koja se tradicionalno smatra mjestom gdje se nalazio gorući grm, razmišljao sam o njegovom susretu s Bogom na Sinajskoj gori. Pa ipak, tek sam počeo učiti od ovog Božjeg prijatelja iz njegovih spisa.

30. stih

"Vjerom zidine jerihonske padoše pošto se rijekom sedam dana kružilo oko njih."

Ovo je povijesni podsjetnik na to kako je Bog blagoslovio Jošuinu vjeru i vjeru Božjeg naroda dok su vjerno marširali oko Jerihona.

31. - 35. stih

"Vjerom Rahaba, bludnica, ne propade zajedno s nepokornicima kad s mirom primi uhode. I što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena budem li pripovijedao o Gideonu, pa Baraku i Samsonu i Jiftahu, pa Davidu i Samuelu i prorocima, koji su po vjeri osvojili kraljevstva, izvršili pravednost, postigli obećanja, zatvorili ralje lavovima, pogasili silinu ognja, umakli oštrici mača, ojačali u slabosti, postali jaki u boju, nagnali u bijeg bojne redove tuđinaca. Neke žene uskrsnućem ponovno primiše svoje mrtve. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenje da bi zadobili bolje uskrsnuće."

Kakav zadivljujući popis junačkih djela vjere! Bog je na vidljiv način pratio svoj narod i objavljivao svoju prisutnost, čak i nad smrću.

36. - 38. stih

"Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, čak i okove i tamnicu. Kamenovani, raspiljeni, iskušavani, ubijeni oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani – svijet ih ne bijaše dostojan – lutali po pustinjama i gorama i špiljama i jazbinama zemaljskim."

Bili su suočeni sa svakojakim mukama i nevoljama, kako tjelesnim tako i duhovnim, ali su ipak ostali vjerni.

39.-40. stih

"I svi ovi imaše dobro svjedočanstvo po vjeri, ali ne zadobiše obećano, jer Bog je za nas providio nešto bolje da oni bez nas ne dosegnu savršenstvo."

Bog je bio zadovoljan njihovom vjernošću. Bog ima slavan naum za sve one koji ostanu vjerni. I mi ćemo ga vidjeti licem k licu.

PROMIŠLJANJA O VJERI

Prvi dan

Poslanica Hebrejima često pokazuje kako je Krist nadmoćniji od bilo čega drugog. Danas ima ljudi koji su spremni priznati da je Krist bio glasnik, Božje dijete, prorok ili veliki vođa, ali to nije dovoljno. On je više od toga. On je istiniti Bog.

* * *

Kršćanski život je više od samog poštovanja pravila; to je život s Bogom u međusobnom odnosu punom vjere.

* * *

Jedan od prvih pokazatelja vjere jest želja za oproštenjem. Pokajanje je posljedica djelovanja Svetog Duha u nama.

* * *

Vjera prisvaja ovo slavno obećanje. C. H. Spurgeon je to dobro rekao: "Ne spašava te to što se držiš Krista, nego te spašava sam Krist. Ne spašava te tvoja radost u Kristu, nego te spašava sam Krist. Ne spašava te čak niti vjera u Krista, iako je ona sredstvo spasenja. Spašava te Kristova krv i zasluga."

* * *

Bog je taj koji nam daje vjeru. Vjera je dar. Bog nas je pozvao da Mu pripadamo (Posl. Efežanima 2,8-9; Posl. Rimljanima 10,17; 1. posl. Korinćanima 12,3; 2. posl. Galaćanima 2,14; 1. Petrova poslanica 2,9).

* * *

Za razmišljanja o povezanosti između dobrih djela i vjere vidi knjižicu "Ključna poglavlja – Jakovljeva poslanica 2: Djela".

* * *

Da bi vjera opstala, ona mora rasti. Bog nam daje hranu za rast vjere po svojoj riječi i sakramentima.

Drugi dan

Poslanica Hebrejima 11,6: "A bez vjere nemoguće mu je ugoditi; jer tko Bogu pristupa, mora povjerovati da On jest i da je nagraditelj onih koji ga traže."

* * *

Vjera nas pokreće. Aktivna je. Sve što je živo ne može ostati nepomično.

* * *

Vjera nije filozofska želja. Vjera je sigurna i uvjerena u izvjesnost Božjih obećanja. Ima sadržinu. Dokaziva je (Posl. Hebrejima 11,1).

* * *

Martin Luther je došao do revolucionarnog otkrića da se čovjek opravdava vjerom (Posl. Rimljanima 3,28).

* * *

Kad naša vjera postane očitija u našem životu, tada naše svjedočanstvo pred svijetom postaje vjerodostojno.

* * *

Bog i danas želi činiti ljude junacima vjere. U pitanju je isti Bog i ista Riječ.

* * *

Poslušnost je popratna posljedica vjere.

* * *

Ne zaboravimo da su Abraham, Izak i Jakov imali žene i obitelji. Ako je naša vjera autentična, oni koji su nam najbliži, a to su naše obitelji, vidjet će je.

* * *

Treći dan

Čekanje na Boga je dio vjere. Jošua se sigurno pitao zašto mora danima marširati oko Jerihona. Pa ipak je to činio. I čekao je. Potom je i vidio. Bog je djelovao kad je bio spreman – u svoje vrijeme.

* * *

Iznenađenje: bludnica Rahaba nalazi se na popisu junaka vjere. Njezini grijesi bili su očitiji nego grijesi mnogih njezinih sugrađana. Krist je došao spasiti grešnike. Čak i ona se mogla spasiti. Ispovjedila je svoju vjeru (Jošua 2,9-11). Bog je pretvorio prostitutku u junakinju vjere.

* * *

Bog ima naviku ispunjavati svoje naume preko slabih, neznatnih i nepoznatih. On im daje snagu, podiže ih i šalje ih da vrše Njegovu volju.

* * *

Vjera je djelatna! Ona funkcionira! Istinita je!

* * *

U oružju koje nam Bog daje vjera je predstavljena štitom (Posl. Efežanima 6,16) (vidi "Ključna poglavlja – Poslanica Efežanima: Štit).

* * *

Moramo upamtiti kontekst 11. poglavlja Poslanice Hebrejima, koje govori o junacima vjere, kako bismo potpuno shvatili težinu riječi u prva dva stiha 12. poglavlja: "Zato i mi, okruženi tolikim oblakom svjedoka, odložimo svaki teret i grijeh koji nas sputava te postojano trčimo u boj koji je pred nama. Upirimo pogled u začetnika i dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu, te sjede zdesna prijestolju Božjemu." Ova dva stiha su među meni najdražim novozavjetnim stihovima.

* * *

Od 4. do 8. poglavlja Poslanice Hebrejima vidimo Krista predstavljenog kao našeg uzvišenog velikog svećenika. On je prinio sebe za nas. On je središte naše vjere.

* * *

Četvrti dan

Imamo vjere u Božju vjernost (1. posl. Korinćanima 1,9; 1. posl. Solunjanima 5,24).

* * *

Božja je volja da svi pristupe k vjeri.

* * *

Kako ćemo se uhvatiti u koštac sa životom? Naša vjera nam daje snagu da prevladamo svijet (1. Ivanova poslanica 5,4-5).

* * *

2. posl. Korinćanima 5,7:  "Ta po vjeri hodimo, ne po gledanju."

* * *

Naša vjera će doživljavati uspone i padove; katkad ćemo biti slabi, a katkad jaki. Cilj, odnosno općeniti smjer, treba voditi prema gore (Jakovljeva poslanica 1,2-3).

* * *

Rani crkveni oci (Polikarp, Justin, Irinej, Tertulijan, Origen, Euzebije i Augustin) pisali su o svojoj vjeri o svojem osobnom odnosu prema Bogu.

* * *

Ishod vjere je spasenje vaših duša (1. Petrova poslanica 1,9).

* * *

Junak vjere ne postaje se rađanjem, nego novim rađanjem (vidi Ev. po Ivanu 3,1-8.)

* * *

Ljudi navedeni u poglavlju o junacima vjere nisu doživljavali samo trijumfe, nego i tragedije. Vjera vas neće udaljiti od vaših problema. Ona će vam pomoći da se s njima suočite, pa čak i da tijekom tog procesa ojačate. Vjera vam pruža ustrajnost.

* * *

Peti dan

U 11. poglavlju Poslanice Hebrejima čitamo o dva čuda: o razdvajanju Crvenog mora (29. stih) i o uništenju Jerihona (30. stih). I danas će vam ljudi vjere govoriti o tome kako ih Božja čudotvorna ruka štiti i blagoslivlja.

* * *

Pavlov život nakon obraćenja predstavlja uzor života vjere (vidi "Ključna poglavlja - Djela 9: Pavao). Čak ni zatvor nije mogao ugasiti njegovu odlučnost za navješćivanjem Krista.

Pomislimo na brojna iscjeljenja koja je Isus izveo. Često je uvjeravao one koje bi iscijelio da ih je njihova vjera ozdravila (Ev. po Luki 17,19). (vidi i Ev. po Mateju 9,22.29; 15,28; Ev. po Marku 10,52).

Prvi mučenik Stjepan bio je radije spreman umrijeti nego odreći se svoje vjere (Djela 7,54-60).

Nakon što su primili izlijevanje Svetog Duha (vidi "Ključno poglavlje – Djela 2: Duh), učenici su energično navješćivali svoju vjeru.

Novozavjetna crkva bila je skup onih koji vjeruju.

* * *

1. Ivanova poslanica 5,4: "A ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša."