Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. Schroeder


PREDGOVOR


U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj  riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše  upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije


1. Biblijska KNJIGA:

Koloseum u Rimu = POSLANICA RIMLJANIMA

2. POGLAVLJE:

Broj kojeg oblikuju dvije lopte na vrhu jarbola za zastavu = 8. POGLAVLJE

3. TEMA:

Križ na zastavi simbolizira spasenje koje nam Krist daje = SPASENJE


POSLANICA RIMLJANIMA 8:  POZADINA

Čovječanstvo je smislilo brojne filozofije religije. Još od drevnih vremena ljudi pokušavaju upoznati Boga i udovoljiti Mu, ali naša nastojanja da sami sebe spasimo osuđena su na propast. Koliko god se trudili, ne možemo to sami postići. Problem je u grijehu. Bog je pravedan i ne može tolerirati grijeh. Cijena se mora platiti. Cijena grijeha je smrt.

Da bismo mogli pristupiti Bogu, grijeh se mora ukloniti. Ali, kako? Mi nismo kadri to učiniti.

Nužna je Božja intervencija. I Bog je intervenirao. U svojoj ljubavi nas je došao spasiti. Iako smo se mi pobunili i napustili Boga, On nas je došao spasiti. Učinio je za nas ono što mi nismo mogli: uklonio je naše grijehe.

Oproštenje je bilo vrlo skupo. Isusa je koštalo života. Bog je poslao svog Sina Isusa da umre umjesto nas. Bio je to jedini način! Cijena za grijehe morala je biti plaćena.

Cijena je morala biti savršena žrtva. Jedino je Krist mogao savršeno izvršiti Očevu volju i biti savršeno poslušan, bez grijeha. Uzaludna nastojanja ljudi da spase sami sebe i danas su smetnja vjeri. Ponos je veliki kamen spoticanja!

Spasenje je Božji dar; u potpunosti i cjelini Njegov dar. Ne možemo ga zaraditi, ne možemo ga zaslužiti.

Oni koji odbacuju dar kojeg nam je Bog dao u vidu svog Sina Isusa Krista neće primiti vječni život. Oni će provesti vječnost u paklu, odvojeni od Njega (2. posl. Solunjanima 1,9-10).

Oni koji vjerom priznaju Isusa kao svoga Spasitelja spasit će se. Ako vjerujete da vam je Krist oprostio grijehe i ako vjerujete da će vas spasiti, tada ste Božje dijete i spašeni ste.

Krist je jedini put u nebo. Pogledajmo ove divne tekstove koji nam govore o Božjem naumu za spasenje svih koji vjeruju u Isusa. Ovo nikako nije iscrpan popis, ali će nam ipak pružiti pregled ove važne istine: Ev. po Mateju 1,21; 11,28; 28,19; Ev. po Marku 2,17; Ev. po Luki 19,10; Ev. po Ivanu 6,35. 44; Djela 4,12; 15,7-11; Posl. Rimljanima 1,16-17; 3,23-28; 5,1-2; 1-:9; 1. posl. Korinćanima 1,21; 2. posl. Korinćanima 5,17-19; Posl. Galaćanima 1,4; 2,16; 4,4-5; Posl. Efežanima 2,4-10; Posl. Kološanima 1,19-22; 2. posl. Solunjanima 2,13-14; 2. posl. Timoteju 1,9-10; Posl. Titu 3,5-7.

KLJUČNI STIHOVI U POSLANICI RIMLJANIMA 8

1. stih

"Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu."

Radi Krista Otac proglašava pravednima sve one koji u Njega vjeruju.

5. stih

"Jer oni koji su po tijelu teže za onim što je od tijela, a oni po Duhu za onim što je od Duha."

Vaši postupci otkrivaju jesu li vaše misli usmjerene na želje grešne naravi ili Božjeg Duha.

6. stih

"Naime, težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir."

Postoje samo dvije mogućnosti: smrt ili život (vidi 13. stih).

8. stih

"Oni pak koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu."

Ljudi koji ne poznaju Krista ne mogu ugoditi Bogu.

9. stih

"A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako doista Duh Božji prebiva u vama. A ako tko nema Duha Kristova, taj nije njegov."

Jedino po Svetom Duhu možete postati Božje dijete (vidi stihove 16-17).

10. stih

"No ako Krist jest u vama, tijelo je, doduše, mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti."

Kako je to Martin Luther rekao: "U isti mah smo i grešnici i sveci."

11. stih

"Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji Krista uskrisi od mrtvih oživjet će i vaša smrtna tijela po Duhu svojemu koji prebiva u vama."

Sila uskrslog Gospodina sada je i naša.

15. stih

"Ta ne primiste duha robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinjenja u kojem vičemo: 'Abba, Oče!' "

Naš odnos prema Bogu ne treba se odlikovati strahom, nego ljubavlju.

18. stih

"Smatram naime da patnje sadašnjega vremena nisu vrijedne usporedbe sa slavom koja se ima objaviti u vama."

Naše ovdašnje patnje uskoro će biti okončane. S radošću iščekujemo slavu koja će doći.

23. stih

"Ali ne samo ono nego i sami mi koji imamo prvinu Duha, i mi sami u sebi uzdišemo iščekujući posinjenje, otkupljenje tijela svojega."

Čeznemo za danom kad ćemo biti s Gospodinom.

26.-27. stih

"A tako nam i Duh pomaže u našim slabostima. Ne znamo naime što da molimo kako valja, ali se sam Duh zauzima za nas neizrecivim uzdisajima. A onaj koji proniče srca zna koja je težnja Duha – da se po Božjoj volji zauzima za svete."

Naša vjera, koja je dar Svetog Duha, čini molitvu mogućom. Sveti Duh nam pomaže molitvama (vidi "Ključna poglavlja – Evanđelje po Mateju 6: Molitva").

28. stih

"Znamo pak da onima koji ljube Boga sve proizlazi na dobro, onima koji su po njegovoj odluci pozvani."

Bog će sve, čak i ono što nam se čini kao zlo, iskoristiti za našu vječnu dobrobit. Kakvo slavno obećanje!

31. stih

"Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?"

Nema sumnje: Bog jest za nas.

32. stih

"On ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao. Kako nam onda s njim neće i sve darovati?"

Budući da nam je Bog iskazao toliku ljubav poslavši Krista, isto tako će se i brinuti za nas.

34. stih

"Tko osuđuje? Krist umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu, on se i zauzima za nas."

Krist se moli za nas.

35.-39. stih

"Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Ili tjeskoba? Ili progonstvo? Ili glad? Ili golotinja? Ili pogibao? Ili mač? Kao što je pisano: 'Zbog tebe nas ubijaju povazdan, broje nas kao ovce za klanje.' "

"Ali u svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po Onome koji nas uzljubi. Ta uvjeren sam: ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu Gospodinu našemu."

Pobjeda nam je zajamčena. Ništa nas ne može razdvojiti od Božje ljubavi. Ako izgubimo vjeru, to nikad nije Božja krivnja.

PROMIŠLJANJA O SPASENJU

Prvi dan

Vjera nadilazi razum i intelekt (Posl. Hebrejima 11,1). U cijelom 11. poglavlju Poslanice Hebrejima navode se junaci koji su slijedili Boga i vjerovali Mu čak i kad nisu sve razumjeli. (vidi "Ključna poglavlja - Poslanica Hebrejima 11: Vjera").

* * *

Sotona će nas pokušavati zastrašiti našim vlastitim grijesima, pa će nas čak i optuživati pred Bogom (Otkrivenje 12,10). Kad sumnjamo u svoje oproštenje, tada očajavamo.

* * *

Biti Božje dijete nije lako niti lišeno briga. Potrebno je platiti cijenu. Progonstvo i patnje (uzimanje svog križa) dio su kršćanskog života. Pa ipak, Bog nas neće ostaviti (Ev. po Mateju 11,28-30).

* * *

Prihvaćanje Boga i odluka da ga slijedimo nisu naša djela. To Sveti Duh djeluje po svojoj Riječi i omogućuje nam vjerovati. Kad se obratimo, sve u nama se obraća, čak i naša volja.

Sveti Pavao bio je oduševljen velikom Božjom dobrotom. Pavao je znao da je Bog pošao za njime i obratio ga dok je još bio Božji neprijatelj (Posl. Rimljanima 5,6-8).

* * *

Spasenje dolazi posredstvom dara obraćenja. Ovo djelo Svetog Duha ponekad se naziva ponovnim rađanjem. Nema nikakvih nejasnoća po pitanju značenja pojma "nanovo rođen". On je u Svetom pismu vrlo jasno definiran i objašnjen.

Biblija izjednačuje nanovo rođenje i obraćenje. Te riječi znače jedno te isto. Osoba koja je nanovo rođena, kršćanin je. Osoba koja je kršćanin, nanovo je rođena. To dvoje je jedno isto. Ne možete biti jedno, a ne i drugo. Zato dolazi do zabuna kad netko pita: "Jesi li nanovo rođeni kršćanin?", jer ovo pitanje implicira da je moguće biti kršćanin, a ne biti nanovo rođen. Hoće se reći da postoji obični, standardni kršćani, i neki drugi koji se nazivaju nanovo rođenima. I zato, ako vas netko upita jeste li nanovo rođeni kršćanin, odgovorite mu: "Svakako! Svaki kršćanin je nanovo rođen."

Onako kako je pojam "nanovo rođen" definiran u Evanđelju po Ivanu 3,3-6 i 1. Petrovoj poslanici 1,3-5, vidimo da je kontrastiran s nevjerom, baš kao što sveti Pavao ističe razliku između svjetlosti i tame. U tekstovima koji govore o novom rođenju ističe se razlika između osobe koja je rođena od tijela, koja je rođena od ljudi, ograničena je i umrijet će; i osobe rođene od Duha, koja će živjeti vječno i rođena je od Boga. Poanta je u tome da tijelo (grešna ljudska narav) ne može proizvesti ništa duhovno niti vječno. I zato, ako želimo stupiti u nebesko kraljevstvo, nužno je da nam Bog podari drugo rođenje, odnosno obraćenje.

* * *

Drugi dan

Neobraćena osoba ne može sama postići svoje spasenje, jer neobraćeni duh se protivi Bogu (Posl. Rimljanima 6,20-21; 8,7-8).

* * *

Jedan od sjajnih darova spasenja jest uskrsnuće tijela iz mrtvih (Posl. Rimljanima 8,11).

* * *

Spasenje se u cijeloj Bibliji opisuje slikovitim izražavanjem. Evo nekoliko primjera:

Posl. Efežanima 6,17—kaciga

Izaija 62,1—razgorjela baklja

Psalam 132,16—odjeća

1. posl. Korinćanima 15,57—pobjeda

* * *

Bog ostvaruje spasenje po propovijedanju radosne vijesti o Isusu Kristu. To je poruka Evanđelja o Božjoj ljubavi u Isusu Kristu. Ovo je divno izraženo u Ev. po Ivanu 3:16 i ponovljeno je u Ev. po Ivanu 3,36.

* * *

Dokaz vjere jesu dobra djela, na koja Božji Duh motivira kršćanina (Ev. po Ivanu 15,4-5) (vidi "Ključna poglavlja – Evanđelje po Ivanu 15: Rast").

* * *

Kad osoba primi spasenje, njezin život će odražavati Kristovu prisutnost (vidi "Ključna poglavlja – Poslanica Rimljanima 6: Novi život").

* * *

Grešni postupci nagrizaju i uništavaju našu vjeru (vidi Posl. Efežanima 4,30; Posl. Galaćanima 5,21; Posl. Kološanima 3,5-6).

* * *

Jedan od dokaza spasenja jest pokajanje. Ako je Božji Duh prisutan u nama, bit će pokazatelja koji će svjedočiti o Njegovoj prisutnosti. Možda će oni isprva biti slabašni, ali će ih ipak biti (Ev. po Luki 3,8; Djela 3,19).

* * *

Treći dan

Isus nam je osobno obećao spasenje u Evanđelju po Ivanu 6,47; 11,25-26 i 14,6-7.

* * *

Bog želi da cijeli svijet čuje poruku spasenja (Ev. po Marku 16,15; Ev. po Luki 14,16-24; 19,10).

* * *

Ne možemo sami ukloniti svoj grijeh. To znači da ne možemo zaslužiti spasenje. Spasenje je u potpunosti i u cjelini Božji dar (vidi Posl. Galaćanima 2,16; Posl. Efežanima 2,8-9; Posl. Rimljanima 4,6; 6,23; Posl. Titu 3,3-7; Ev. po Ivanu 20,31; 1. posl. Solunjanima 5,8; 2. posl. Timoteju 1,9; 1. Ivanova poslanica 5,11; Djela 16,30-31).

* * *

Prva crkva bila je suočena s dvije velike hereze. Prva je bila tvrdnja da čovjek može surađivati s Bogom oko svojeg spasenja. Pavao pobija ovu herezu u svojim spisima.

Druga hereza bila je ideja da, budući da samo vjera spašava, Bog ne očekuje daljnje promjene niti predanje od vjernika. Tvrdili su da ljudi mogu nastaviti živjeti kao i dotad. Mogli ste reći da ste vjernik, pa ipak živjeti istim grešnim životom kao i prije obraćenja. Jakov pobija ovu drugu herezu (vidi "Ključna poglavlja – Jakovljeva poslanica 2: Djela).

Jakov tvrdi da je neaktivna vjera mrtva. Da bi vjera bila stvarna, ona mora biti više od intelektualnog pristanka. Nevjernici su u stanju prihvatiti da je Krist bio povijesna osoba. Čak i Sotona zna tko je Isus (Ev. po Mateju 8,29)! Međutim, vjera dopire do našeg srca i mijenja ga. Budući da vjera dovodi do dobrih djela, izostanak dobrih djela ukazuje na to da je vjera mrtva.

Nema sukoba između Pavlovog učenja i Jakovljevog učenja. Njih dvojica se bave potpuno različitim problemima. Kad ih tako promatramo, shvaćamo da se međusobno slažu.

* * *

Četvrti dan

Ono što nismo mogli postići djelima (Zakon) Krist je učinio za nas (Evanđelje; Posl. Rimljanima 8,3-4).

Zakon nas nije mogao opravdati (Posl. Rimljanima 3,20), učiniti nas baštinicima (Posl. Rimljanima 4,14) niti nas izmiriti s Bogom (Posl. Rimljanima 5,10). Pod Zakonom nismo oslobođeni od smrti (Posl. Rimljanima 5,12; 7,24). Zakon nas nije mogao učiniti pravednima (Posl. Rimljanima 10,3) i nije mogao učiniti Boga našim Ocem (Posl. Rimljanima 8,15).

Krist je to sve postigao za nas. Učinio nas je pravednima (2. posl. Korinćanima 5,21) i sada smo Božja djeca (Posl. Rimljanima 8,15-16) izmirena s Njime (2. posl. Korinćanima 5,18). Oslobodio nas je od sile smrti (Ev. po Ivanu 5,24; Posl. Hebrejima 2,14-15; Posl. Filipljanima 3,20-21).

* * *

Oni koji zaista iščekuju Gospodinov povratak žive u razdraganom iščekivanju. Kristov povratak će biti radostan događaj za vjernike (Posl. Rimljanima 8,23; Ev. po Luki 21,28).

* * *

Peti dan

Bog daje vječni život svima koji vjeruju u Njegovog Sina Isusa Krista. Kršćanin vjeruje da će i njegovo tijelo biti spašeno i da će uskrsnuti iz mrtvih. Bit će to proslavljeno tijelo, lišeno grijeha, ali isto ovo tijelo koje sada imamo.

* * *

Nebo je daleko izvan ljudskog poimanja. To je naše konačno odredište, naš dom. Ondje ćemo naći potpuno savršenstvo i svetost. Neće biti grijeha. Neće biti ni posljedica grijeha: umora, straha, usamljenosti, gnjeva, mržnje, zavisti, tegoba, bolesti, žalosti, očaja, itd. Uživat ćemo u beskrajnoj sreći i radosti, jer nalazit ćemo se u Božjoj prisutnosti!

* * *

Moguće je odbiti spasenje (Posl. Hebrejima 6,4-6; 2. posl. Timoteju 4,10; Ev. po Mateju 13,18-23). To neće zbunjivati vjernike niti ih navoditi na sumnju. Bog neće pogaziti svoju Riječ. Bog nije prevrtljiv. Budite uvjereni da On održava svoja obećanja! Vjerno Božje dijete se nema čega plašiti (vidi Ev. po Mateju 24,13; 1. Petrova poslanica 5,10-11; Jakovljeva poslanica 1,12).

Međutim,

oni koji kompromitiraju svoju vjeru (Posl. Rimljanima 12,2), i

oni koji ne bojuju protiv neprijatelja (Posl. Efežanima 6,10-18)

nalaze se u duhovnoj opasnosti. Zbog toga nas Sveto pismo često opominje da trebamo biti budni i moliti.

Oni koji upiru svoj pogled u Isusa ne trebaju se plašiti! On neće dopustiti da vas bilo što ili bilo tko iščupa iz Njegove ruke (Ev. po Ivanu 10,27-30). Bog će brzo doći u posljednjim vremenima kako bi spriječio otpadanje svojih odabranika (Ev. po Mateju 24,22).

* * *

Dođi brzo, Gospodine!

* * *

Nije sve dobro samo po sebi, ali Bog čak i to može preokrenuti za naše dobro (Posl. Rimljanima 8,28).