Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. Schroeder


PREDGOVOR

U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj  riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše  upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije


1. Biblijska KNJIGA:

Rimski Koloseum = Rimljanima

2. POGLAVLJE:

Broj latica na cvijetu = 6. POGLAVLJE

3. TEMA:

Novi cvijet izrasta usred ruševina  = NOVI ŽIVOT

POSLANICA RIMLJANIMA 6:  POZADINA

Veličanstvene riječi: novi život!  Gusjenica se pretvara u leptira. Lukovica tulipana, koja tijekom zime miruje, probija se iz zemlje u bogatstvu boja. Rana zacjeljuje i koža je opet kao nova. Noć se pretvara u zoru, a tama u dan. Umor nestaje, a snaga se obnavlja. Staro prolazi, novo dolazi. Što je bilo, već je prošlo. Sadašnjost je ovdje, nova i svježa. Neka se probudi onaj koji spava. Novi je dan, a novi dan poziva na novi život. Onaj koji sjedi na prijestolju govori: "Evo, sve činim novo!" (Otkrivenje 21,5).

U svojem pismu zajednici u Rimu Pavao vrlo živopisno opisuje kršćanski život. Ovaj novi odnos s Kristom izjednačuje se s uskrsnućem iz mrtvih. Pavao ističe razliku između starog i novog čovjeka te tame i svjetlosti, kako bi naglasio radikalnu promjenu do koje dolazi kad osoba povjeruje u Isusa Krista.

Galaćanima je napisao: "A koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama" (Poslanica Galaćanima 5,24).

Efežanima je pisao: "... odložiti vam je po prijašnjem ponašanju staroga čovjeka... a obnavljati se duhom pameti svoje i odjenuti novoga čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine."  (Poslanica Efežanima 4,22-24).

Kad je po drugi put pisao Korinćanima, rekao im je: "Zato, ako je tko u Kristu, novi je stvor; staro prođe, gle, nasta novo sve!" (2. poslanica Korinćanima 5,17).

Kološanima je pisao: "Svukoste staroga čovjeka s djelima njegovim i odjenuste novoga, koji se obnavlja za spoznaju prema slici Onoga koji ga stvori" (Poslanica Kološanima 3, 9-10).

Sve su ovo metafore za obraćenje. O novom životu se često govori kao o "drugom rođenju" ili "novom rođenju" (Evanđelje po Ivanu 3,5-6). Novi život počinje protjecati od trenutka obraćenja. U pitanju je novi način života, koji se odražava u našim svakodnevnim aktivnostima. Sveti Duh, koji stvara novi život u nama (obraćenje), osnažuje nas i hrani, kako bismo mogli nastaviti živjeti novim životom (posvećenje) za Božju slavu.

KLJUČNI STIHOVI U POSLANICI RIMLJANIMA 6

stihovi 1-2

"Što ćemo dakle reći? Da ustrajemo u grijehu da bi se milost umnožila? Nipošto! Mi koji umrijesmo grijehu, kako da još živimo u njemu?"

Uvodni stihovi Poslanice Rimljanima 6 opominju nas na duhovne stvari (davanje, molitva). Bilo bi nezamislivo kad bi osoba koja je povjerovala (i primila novi život) u Krista htjela živjeti kao ranije. To je jednako nezamislivo kao kad bismo očekivali da leš prohoda (pročitati i 15. stih).

4. stih

Krštenjem se dakle ukopasmo s njime u smrt da, kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, tako i mi prohodimo u novosti života."

U našem krštenju Njegova je smrt postala našom smrću, a Njegovo uskrsnuće je postalo naša pobjeda: naš novi život po vjeri u Krista.

stihovi 6-7

"Ovo znamo: naš je stari čovjek bio zajedno s njim razapet da se uništi ovo grješno tijelo te više ne robujemo grijehu. Jer tko umre, opravdan je od grijeha."

Budući da smo umrli s Kristom, oslobođeni smo od moći vladavine grijeha.

8. stih

"No ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s njime."

Pavao je preformulirao 4. stih kako bi istaknuo svoje riječi. Krist je umro za nas! Tako je i uskrsnuo za nas. Vjerujemo da nismo usamljeni umrli s Kristom. Isto tako vjerujemo da smo uskrsnuli u novi život (obraćenje). Sve to čini Sveti Duh, koji nas osnažuje u našem svakodnevnom sazrijevanju u novom životu (vidi "Ključna poglavlja – Evanđelje po Ivanu 15: Rast").

11. stih

"Tako i vi sebe smatrajte mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu Gospodinu našemu."

Nismo prepušteni neizvjesnosti pri tumačenju ovih riječi. Dano nam je objašnjenje. Mi smo "mrtvi grijehu" (stihovi 5-7) i "živi Bogu" (stihovi 8-10) po vjeri u Krista. Kad je riječ o grijehu, ne trebamo davati "znakove života". Leš ne može reagirati. Neka se vaš život očituje tako što ćete se odazivati Bogu, koji vam je dao život u Kristu. Ovaj novi život pruža se samo onima koji su ujedinjeni s Kristom.

13. stih

"I ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, kao od mrtvih oživjele, i udove svoje, predajte Bogu za oružje pravednosti."

Trebamo prinijeti sebe Bogu. Duh nam omogućuje da budemo na raspolaganju Bogu za izvršenje Njegovih nauma.

14. stih

"Ta neće grijeh vama gospodariti! Jer niste pod Zakonom, nego pod milošću."

Zakon nas čini robovima, koji nemaju mogućnost izbora i ne mogu biti poslušni Bogu. Pod milošću smo oslobođeni. Postali smo dragovoljni sluge pravednosti. Zakon nam ne daje snagu da se odupremo kontroli grijeha niti da činimo pravednost. Milost nam pomaže živjeti novi život tako što ćemo odlučiti slijediti Krista.

22. stih

"Sada pak, pošto ste oslobođeni od grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak – život vječni."

Budući da je Duh oslobodio kršćanina, Riječ mu pomaže donijeti odluku da postane  Božji "rob". Bog tada postaje vlasnik, a mi Njegove sluge. Jakov se naziva Božjim robom (Jakovljeva poslanica 1,1). Ako slijedimo Krista kao Gospodina (Gospodara), bit ćemo blagoslovljeni, a na koncu ćemo stupiti u vječni život.

23. stih

"Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu."

Postoje samo dvije mogućnosti:

grijeh, smrt i prokletstvo, ili

Krist, oproštenje i vječni život

Svi ljudi koji su nekad živjeli, koji sad žive i koji će tek živjeti doći će pred Božji sud na temelju toga jesu li vjerovali u Isusa Krista kao Spasitelja, ili su ga odbacili. Oni koji vjeruju bit će spašeni. Oni koji ne vjeruju u Njega neće biti spašeni.

PROMIŠLJANJA O NOVOM ŽIVOTU

Prvi dan

Novi život nije lišen grijeha. Međutim, grijeh nema vlasti nad njime. Sada nam je cilj vršiti Božju volju, što se izravno kosi s tijelom. Ova bitka opisana je u Poslanici Rimljanima 7,14-25. Za vjernika je ishod bitke zajamčena pobjeda (Poslanica Rimljanima 8,1. 10. 11. 13-18).

* * *

Kad hodimo u novom životu, čak i ono što se čini negativnim i štetnim Bog može promijeniti u nešto dobro (Poslanica Rimljanima 8,28). U sklopu novog života imamo novo shvaćanje i svjesnost o Božjoj prisutnosti u životu (Poslanica Filipljanima 2,12-13).

* * *

Sve što je živo mora rasti kako bi nastavilo živjeti! Isto vrijedi i za duhovni život. Bog nam je dao svoju Riječ i sakramente kako bismo se mogli hraniti i rasti.

* * *

Moramo svrgnuti grijeh s prijestolja našeg života, u protivnom ćemo biti sluge grijehu i svojim zlim željama (Poslanica Rimljanima 6,12).

Novi život u Kristu, kojeg nam je Bog dao, dovodi do toga da ćemo prinijeti svoje tijelo i svoj život za službu Bogu (Poslanica Rimljanima 6,19; 12:1).

* * *

Istinska sreća prati život osobe koja se potpuno predala i posvetila Bogu (Psalam 37,3-6). (vidi "Ključna poglavlja – Poslanica Filipljanima 4: Radost).

* * *

Kad se svjetovna osoba obrati Kristu (i novom životu), možda će izgubiti svoje stare prijatelje. Zašto? Zato što se novi život očituje u novim prioritetima, ciljevima i načinu života. Kad počnete živjeti na drugačiji način, možda će vam trebati i novi prijatelji.

* * *

Naša tijela trebaju biti instrumenti koji će donositi slavu Bogu (Poslanica Rimljanima 6,13).  (vidi i Evanđelje po Luki 4,8; Poslanicu Rimljanima 7,6; Poslanicu Galaćanima 5,13 i Poslanicu Hebrejima 9,14)

* * *

Novi život nije slab niti pasivan. Bog nam daje smjelost i snagu (2. poslanica Timoteju 1,7).

* * *

Drugi dan

Molitva je neodjeljiva od novog života. Vjernici će imati želju biti u kontaktu s Bogom i razgovarati s Njime. Kad dođe do prekida komunikacije, to znači da nešto nije u redu s tim odnosom. Kad nekog volimo, rado ćemo komunicirati s njime.

* * *

Kad Bog podari čovjeku život, podarit će mu i druge darove. Trebamo se služiti tim darovima kako bismo proslavljali Boga služeći drugima s ljubavlju. U Novom zavjetu nalazimo tri popisa darova: Poslanica Rimljanima 12,3-8; 1. poslanica Korinćanima 12,7-11. 27-30, i Poslanica Efežanima 4,11-13.

* * *

Krštenjem u Krista stupamo u zajedništvo vjere s Kristom, u jedinstvo s Njime (1. poslanica Korinćanima 12,13; Poslanica Galaćanima 3,26-27).

* * *

Smrt ne posjeduje trajnu vlast nad onima koji vjeruju u Krista. Ne može nas zadržati u svojim okovima. Mi ćemo ustati iz groba. Pobjeda je naša po Kristu. Ovaj novi život je vječni život (Poslanica Rimljanima 5,22).

* * *

Smrt je odvojenje. Kad smo umrli grijehu, odvojeni smo od vlasti smrti. U Kristu smo povezani sa životom. Povezanost s Kristom donosi plod. Dokaz sazrijevanja u novom životu očitovat će se u izobilju dobrih djela. S Božjeg stajališta, nema dobrih djela osim onih učinjenih u Kristu. Kad Krist ispuni osobu, nastupit će bogata žetva djela (Evanđelje po Ivanu 15).

* * *

Novi život ima cijenu. Isus poziva svoje sljedbenike da izračunaju cijenu (Evanđelje po Luki, 14,25-35). Cijena jest potpuno predanje Bogu.

* * *

Grijeh rađa grijeh. Nepokajani grijeh raste i širi se. Može nas zarobiti. Mora doći do pokajanja. Sveti Duh rađa novi život, čiji je dokaz pokajanje. Uslijedit će rast.

* * *

Treći dan

U Poslanici Rimljanima 7-8 Pavao dalje objašnjava kako Kristov vjernik više nije rob grijehu, nego je rob pravednosti. U 8. poglavlju Pavao otkriva da snaga za pobjedu nad grijehom dolazi od Svetog Duha. Ne samo da je novi život Božji dar,  nego čak i snaga za takav život dolazi od Boga (Poslanica Kološanima 2,13; 3,1).

* * *

Kršćanin je živi alat u Božjoj ruci, koji će vršiti Božju volju (Poslanica Rimljanima 6,13).

* * *

I snaga Božjeg suda i blagost Njegovog milostivog oproštenja jednako su vidljivi u jednom stihu: Poslanica Rimljanima 6,23 (pravi sažetak poglavlja).

* * *

Za uskrsnuće mrtvih potrebna je Božja svemoguća sila. Tako je isto Božja svemoguća sila potrebna za podizanje mrtvih grešnika u novi život u Kristu. Jedino Bog nam može dati obraćenje. Ono je Njegov dar.

* * *

Novi život povezuje se s izobiljem (Evanđelje po Ivanu 10,10), uskrsnućem (Evanđelje po Ivanu 6,40), vječnim životom (Poslanica Kološanima 1,13; 2. Petrova poslanica 1,11), svetošću (Poslanica Rimljanima 6,22) i radošću (Evanđelje po Ivanu 15,11).

* * *

Iako je novi život stalna borba (Poslanica Efežanima 6,10-15), treba ga živjeti radosno i pobjedonosno.

* * *

Kao nove osobe koje žive novi život, odvojeni smo (od svijeta), posvećeni (putem oproštenja) i sjedinjeni s drugima u Božjoj obitelji: crkvi. (Pavao u Poslanici Efežanima 2,19 i 1. poslanici Timoteju 3,15 prikazuje crkvu kao Božju obitelj, odnosno Božje ukućane).

* * *

Nova osoba u Kristu ima novo srce i novi duh (Psalam 51,10). Vjernik je novo stvorenje (2 . poslanica Korinćanima 5,17).

* * *

Četvrti dan

Mogućnosti su jasne: plaća (grijeha) ili dar; rob grijehu ili Božji sluga; smrt ili vječni život. Moramo donijeti odluku. Ne možemo služiti dvojici gospodara (Evanđelje po Mateju 6,24). Bog nam po svojoj Riječi i Duhu pomaže odlučiti da budemo Božji sluge.

* * *

Premda pri krštenju nije bitna količina vode niti metoda primjene, to što je prva crkva krstila ljude uranjanjem poslužilo je kao simbol teologije krštenja. Kada je osoba uranjala u vodu, to je nalikovalo ulasku u grob i umiranju. Izlazak iz vode nalikovao je uskrsnuću, odnosno oživljavanju. Moguće je da je Pavao mislio upravo na to. Ipak, za krštenje nije toliko bitna simbolika, koliko teologija.

* * *

Predanje Kristu podrazumijeva posvećenost vršenju Kristovog nauka. Jedna od značajki novog života jest poslušnost (vidi Poslanicu Rimljanima 6,17; Evanđelje po Mateju 7,21). Poslušnost se mora testirati (vidi 2. poslanicu Korinćanima 2,4; Jakovljevu poslanicu 1,2-4. 12; 1. Petrovu poslanicu 1, 6-7).

* * *

Novi život je predivno ilustriran usporedbom o izgubljenom sinu. Kad je otac došao pozdraviti sina, rekao je: "... jer mi ovaj sin bijaše mrtav i oživje, i izgubljen bijaše i nađe se!" (Evanđelje po Luki 15,24).

* * *

Kao što nam je zrak nužan za život i mora se nalaziti u nama, tako nam isto treba Krist, koji treba biti u nama ako želimo živjeti Bogu ugodnim životom.

* * *

Peti dan

Motivacija za rast u novom životu ne proistječe iz straha pred Bogom, nego iz zahvalnosti za ono što je Bog učinio za nas.

* * *

Truplo neće reagirati na podražaje. Ako se po vjeri smatramo mrtvima grijehu i živima Bogu, tada se nećemo odazivati kušnjama (Poslanica Rimljanima 6,11).

* * *

Sveto pismo često govori o kršćaninu kao o novom čovjeku (2. poslanica Korinćanima 5,17; Poslanica Galaćanima 6,15; Poslanica Efežanima 2,15; 4,24).

* * *

Razmislite o područjima života koja želite zadržati pod svojim nadzorom. Zatim se pokajte i predajte sva ova područja Bogu.

* * *

Smrt onemogućuje čovjeka u izvršavanju svojih obveza i dužnosti. Ako smo mrtvi grijehu, više nismo obvezni služiti Sotoni.

* * *

"Istinski obraćen čovjek mrzi grijeh cijelim svojim srcem, a čak i kad bi mogao sagriješiti i ne trpjeti zbog toga, već sam čin grijeha mu je dovoljna nesreća" (C. H. Spurgeon).

* * *

Iako se savršenstvo ne može postići na ovom svijetu, cilj je da postanemo snažni i pobijedimo grijeh. Sotona nam često prikazuje grijeh kao nešto ugodno. Moramo naučiti odbaciti takav prikaz i vidjeti svu ružnoću i strahotu grijeha. Da, moramo naučiti mrziti grijeh.

* * *

Isus je rekao: "Ja dođoh da život imaju, i da ga imaju u izobilju" (Evanđelje po Ivanu 10,10).