dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Evanđelje je živa Božja riječ i kao takva izražava potpunost ljubavi što je  Bog želi dijeliti s čovjekom. Ta ljubav se otvara u tri međusobno usko povezane dimenzije: objava, zajedništvo i proroštvo.

Po dimenziji objave Bog nešto čovjeku govori.

Po dimenziji zajedništva Bog svojom riječi obuhvaća čovjeka i uvodi ga u svoje područje ljubavi. Ljudsko srce se osjeća ražarenim ljubaznom prisutnošću svoga Gospodina.(usp. Lk 24, 32).

Proročkom dimenzijom Bog kaže čovjeku što mora činiti i učiniti, svojom riječi ga upravlja prema ostvarenju svoje volje spasiti čovjeka.

Kako smo dobili Božju Riječ? Duh Božji - Bog je rekao ljudima koje je odabrao što da kažu i napišu. U Bibliji piše: „Jer nikad nije bilo proročanstvo javljeno po volji čovječjoj, nego su ponukani od Duha Svetoga govorili sveti Božji ljudi" .(2.Petrova 1,21).

U Bibliji piše: Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi. (2. Timoteju 3,16)

Biblija nas upoznaje s Isusom Kristom. U Bibliji piše:" Bog, koji je negda mnogo puta i različnim načinom govorio ocima po prorocima, progovori nama u posljednje ove dane po Sinu, kojega postavi baštinikom svemu, po kojemu stvori i svijet. (Hebrejima 1,1.2)

Što je Sveto Pismo u stanju učiniti za onoga tko mu vjeruje ? U Bibliji piše: „I jer iz djetinjstva znaš Sveta Pisma, koja te mogu učiniti mudrim na spasenje po vjeri, koja je u Kristu Isusu. (2. Timoteju 3,15)

Ako ne razumijete ono što čitate, Bog šalje Svetog Duha da vam pomogne. U Bibliji piše:" Ali kad dođe on, Duh istine, uvest će vas u svu istinu, jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javit će vam buduće stvari. On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti, i javit će vam". (Ivan16,13.14)

Božja Riječ stvara vjeru u tvom srcu.
U Rimljanima 10,17. nam se govori, da vjera dolazi od propovijedanja Božje riječi. Tako, ako hoćeš imati jaku vjeru, moraš Božju  Riječ čitati, slušati i o njoj razmišljati.

Božja Riječ mijenja tvoj život, tvoje stavove i tvoju narav
Jako je važno znati da moramo iznad svega čuvati svoje srce i svoje misli. Jer misli koje u sebi nosiš, jednog dana će se pretvoriti u djela. Ako imaš negativne misli, misli o bolesti, neuspjehu, porazu, nesreći, razdoru, propasti – te misli će jednog dana postati za tebe stvarnost.

Božja Riječ će te očistiti i osloboditi od utjecaja grijeha.
Isus je jednom rekao svojim učenicima:

„Vi ste već čisti po Riječi koju sam vam govorio!"( Ivan 15:3)
Tako, Božja riječ nam daje nadnaravnu snagu da pobjeđujemo grijeh koji nas zarobljava i odvaja od Božje ljubavi. Sama Božja Riječ, kad ulazi u naše srce, razara u nama snagu grijeha.

Božja Riječ ti daje snagu u borbi protiv grijeha i svake požude.
U Psalmu 119,9 postavlja se pitanje:

„Kako će mladić čistim sačuvati put svoj?" Odgovor je: „ČuvajućiBožju Riječ."

U  Ivanovoj poslanici 2,5 stoji:

„Tko čuva Riječ Božju, u njemu je ljubav Božja doprla do savršenstva!"

Jesi li ti žedan Božje ljubavi? Želiš li je imati u svom životu više nego sada? Čuvajući Riječ Božju, ljubav će Božja u tebi iz dana u dan sve više i više rasti, dok jednog dana ne dopre do savršenstva. Ne zaboravi: pred Bogom ćemo biti toliko veliki koliko ćemo biti veliki u ljubavi!

Božja riječ ti daje šansu da rasteš u Božjoj ljubavi.

Pogledajmo zajedno kako nam se u Poslanicama govori o Božjoj ljubavi.

«A nada ne razočarava, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan. Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas.» (Rimljanima 5:5,8).

«Znamo da Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji ga ljube, onih koji su odlukom Božjom pozvani.

Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? 'Zbog tebe – stoji pisano – ubijaju nas cijeli dan; drže nas kao ovce određene za klanje.' Ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio. Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.» (Rimljanima 8: 28, 35-39).

«Neka vaša ljubav bude bez pretvaranja! Mrzite zlo, prianjajte uz dobro! Ljubite srdačno jedan drugoga bratskom ljubavi.» (Rimljanima 12:9,10).

«Nikomu ništa ne budite dužni, osim da ljubite jedan drugoga, jer tko ljubi bližnjega, ispunio je Zakon. Uistinu: 'Ne učini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi!' i ako ima koja druga zapovijed – sadržana je u ovoj riječi: ' Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!' Ljubav ne čini bližnjemu zla. Dakle: ljubav je ispunjeni Zakon.» (Rimljanima 13:8-10).

«Ako ti jelom žalostiš brata svoga, već ne postupaš po ljubavi. Ne upropašćuj svojim jelom onoga za koga je Krist umro.» (Rimljanima 14:15)

«Ali znanje napuhuje, a ljubav izgrađuje. Ako tko umišlja da zna nešto, još ne zna kako treba znati! Ali ako tko Boga ljubi, njega Bog priznaje svojim.» (I.Korin ćanima 8:1-3).

« Kad bih ljudske i anđeoske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi, ili cimbal što zveči.

Kad bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje; kad bih imao puninu vjere, tako da bih brda premještao, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa.

Kad bih na hranu siromasima razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo svoje predao da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi koristilo ne bi.

Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini.

Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.

Ljubav nigda ne prestaje.

Proroštva? Ona će iščeznuti!

Jezici? Oni će umuknuti!

Znanje? Ono će nestati.

Jer, nesavršeno je naše znanje, i nesavršeno naše proricanje.

Kada dođe što je savršeno, iščeznut će što je nesavršeno.

Kad sam bio dijete, govorio sam kao dijete, mislio kao dijete.

Kad sam postao zreo čovjek, odbacio sam što je djetinje.

Sad vidimo u ogledalu, nejasno, a onda ćemo licem u lice.

Sad nesavršeno poznajem, a onda ću savršeno spoznati kao što sam spoznat.

Sada ostaje vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali je najveća među njima ljubav.»

«Težite za ljubavlju»

(I.Korinćanima 13:1-13, 14:1).

«Ljubav Kristova potpuno nama ovladava pri ovoj pomisli: Jedan je umro mjesto sviju, dakle, oni su svi umrli. A on je umro mjesto sviju, da živi ne žive više za same sebe, nego za onoga koji je umro i uskrsnuo za njih.» (II.Koinćanima .5:14,15)

« Uostalom, braćo, veselite se, usavršavajte se, opominjite se, budite složni i živite u miru, pa će Bog ljubavi i mira biti s vama!» (II.Korinćanima 13:11).

« Živim – ali ne više ja, nego Krist živi u meni: život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božjega, koji mi je iskazao ljubav i samoga sebe za mene predao.» (Galaćanima 2:20).

« Uistinu, u Kristu Isusu nema vrijednosti ni obrezanje ni neobrezanje, nego vjera koja očituje svoju snagu ljubavlju.

Dakako, vi ste, braćo, k slobodi pozvani. Samo, neka ta sloboda ne bude pobuda tijelu, nego ljubavlju služite jedan drugomu, jer je sav Zakon ispunjen jednom jedinom zapovijedi: ' Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!» (Galaćanima  5:6,13,14).

«Naprotiv, plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon.» (Gaaćanima 5:22,23).

«On nas u njemu sebi izabra prije stvaranja svijeta, da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu, prema odluci svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njom nas dobrostivo obdari u Ljubljenome.» (Efežanima 1:3-6).

«Ali Bog koji je bogat milosrđem – iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio – nas, koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi – milošću ste spašeni! – s njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu, da u vjekovima koji nadolaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nama u Kristu Isusu. Da, milošću ste spašeni - po vjeri. To ne dolazi od vas: to je dar Božji!» (Efežanima 2: 4-8).