dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Biblija, Sveta Božja riječ nas uči da je Bog svet i pravedan; Bog ne može tolerirati grijeh. Možda ćeš si postaviti pitanje, a tko su ti grešnici. Biblija govori da su " svi ljudi sagriješili i izgubili Božju slavu" i zajedništvo s Bogom. Sve nevolje i sve bolesti svakog pojedinca i cijeloga svijeta dolaze od te činjenice, od našega grijeha. Čovjek je izgubio moral i intelektualnu i duhovnu sličnost s Bogom.

Isus Krist, taj jedinorođeni Božji Sin, kojega je " Bog Otac iz velike ljubavi dao da ni jedan koji u nj vjeruje ne pogine nego da ima život vječni", postao je za nas put natrag Bogu Ocu svojom smrću na križu. Isus je osigurao naše spasenje prolijevanjem svoje krvi. Njegova smrt i uskrsnuće učinilo je novo i vječno zajedništvo između Boga i ljudi.

Isus je sam rekao svojim učenicima: " Ja sam put, istina i život  - Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni." (Iv. 14.6).

Jedini put natrag Bogu je kroz osobnu vjeru u Isusa Krista.

Shvaćanje u svojim mislima da postoji put i da je Isus taj put, i da postoje ljudi širom svijeta koji u Isusa vjeruju nije dovoljno. Svaki čovjek treba osobno doći k Isusu priznavši da je do sada bio u grijehu i išao pogrešnim putem u svom životu. Mora osobno vjerovati i prihvatiti za sebe Isusa i njegovu žrtvu za vlastito oslobođenje od grijeha. Treba vjerom prihvatiti da Sveti Božji Duh udahne u nas novi život, da se na novo rodimo od Boga. Moraš vjerom prihvatiti spasavajući Božji dar za tebe - Isusa Krista.

Isus je obećao onima koji dođu k njemu: "Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život." (Ivan 5:24).

Čitajmo zajedno kako Božja Riječ naglašava pitanje Božje ljubavi u Poslanicama, kao nastavak naše ranije poruke:

« Da Krist stanuje u vašim srcima po vjeri; da u ljubavi uvriježeni i utemeljeni budete sposobni shvatiti zajedno sa svim svetima koja je tu širina, duljina, visina i dubina, i upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju; da budete ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga.» (Efežanima.3:17-19).

«Nasljeđujte Boga, budući da ste ljubljena djeca, i živite u ljubavi kao što je Krist vas ljubio i predao samoga sebe za nas ' kao prinos i žrtvu' – 'Bogu na ugodan miris.» (Efežanima 5:1,2).

«Muževi ljubite svoje žene kao što je i Krist ljubio Crkvu i sam sebe predao za nju. Tako su i muževi dužni ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa. Tko svoju ženu ljubi, ljubi samoga sebe.» (Efežanima 5:25,28).

«Mir braći i ljubav s vjerom od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista! Milost zajedno s neraspadljivošću bila sa svima koji ljube našega Gospodina Isusa Krista.» (Efežanima 6:23,24).

« I ovo je moja molitva: Neka vaša ljubav raste u pravoj spoznaji i svakom rasuđivanju da mognete prosuditi ono što je bolje: da budete čisti i besprijekorni za Kristov dan.» (Filipljanima 1:9,10).

«Učinite potpunom moju radost: budite složni, imajte istu ljubav, isto srce i jednu te istu misao! Ne činite ništa iz sebičnosti ili tašte slave, nego u poniznosti smatrajte jedan drugoga većim od sebe! Ne gledajte pojedini samo na svoju vlastitu korist nego i na korist drugih!» (Filipljanima 2:2-4).

«Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, uvijek kad molimo za vas, jer smo čuli za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju imate prema svima svetima radi dobra kojem se nadate i koje se za vas čuva na nebesima.» (Kološanima 1:3,4).

« A povrh svega toga zaodjenite se u ljubav, koja je veza savršene skladnosti.» (Kološanima 3:14).

« Bez prestanka se sjećamo pred Bogom, našim Ocem, vaše djelotvorne ljubavi i postojane nade u Gospodina našega Isusa Krista. Znamo, od Boga ljubljena braćo, da ste izabrani.» (I.Solunjanima 1:3,4).

« Tako smo vam, ovladani ljubavlju prema vama, jer ste nam omiljeli, htjeli predati ne samo Radosnu vijest Božju nego i svoj život.» (I.Solunjanima 2:8).

«A vas neka Gospodin učini da rastete i obilujete u ljubavi jedan prema drugomu i prema svima, kako i mi obilujemo u ljubavi prema vama.» (I.Solunjanima 3:12).

« Za bratsku ljubav nema potrebe da vam pišem, jer vas je sam Bog poučio da ljubite jedan drugoga i jer to činite prema svoj braći, ali vas usrdno molim, braćo, da u tome još više napredujete.» (I.Solunjanima 4:9,10).

«Ali mi koji pripadamo danu budimo trijezni; 'obucimo se u oklop', to jest vjeru i ljubav i u spasonosnu nadu kao 'u kacigu'. Molimo vas, braćo, da poštujete one koji se trude među vama, koji upravljaju vama u Gospodinu, koji vas opominju. Iskazujte im izvanrednu ljubav zbog njihove službe!» (I.Solunjanima 5:8,12-13).

«Moramo, braćo, uvijek zahvaljivati Bogu za vas, kako i dolikuje, jer vrlo napreduje vaša vjera i jer raste ljubav svakoga pojedinog među vama.» (II.Solunjanima 1:3).

« I neka Gospodin upravlja vaša srca prema Božjoj ljubavi i prema Kristovoj postojanosti.» (II.Solunjanima 3:5).

« I to preobilna bijaše milost našega Gospodina zajedno s vjerom i ljubavlju kojima je korijen u Kristu Isusu.» (I.Timoteju 1:14).

« Uistinu, Bog nam nije dao duh bojažljivosti, već duh snage, ljubavi i trijeznosti. Prema tome, ne stidi se svjedočanstva za našega Gospodina ni mene, njegova sužnja!» (II.Timoteju 1:7,8).

« Ali kad se očitova dobrota Boga, našega Spasitelja, i njegova ljubav prema ljudima, tada nas – ne zbog pravednih djela koja smo mi učinili, već po svom milosrđu – spasi kupelju ponovnog rađanja, obnove koju čini Duh Sveti koga obilno izli na nas po našem Spasitelju Isusu Kristu, da opravdani njegovom milosti, budemo baštinici vječnoga života kojemu se nadamo. Ovo je sigurna riječ, i hoću da ovo uvijek tvrdiš, da bi se oni koji vjeruju u Boga nastojali posvetiti vršenju djela ljubavi. To je dobro i korisno ljudima.» (Titu 3:4-8)

« Zahvaljujem Bogu svome uvijek kad te se sjećam u svojim molitvama – čujem, naime, za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu i prema svim svetima.... Zbilja me uvelike obradovala i utješila tvoja ljubav, jer si, brate, okrijepio srca svetih.»(Filemonu 4,5,7).

« Uistinu, Bog nije nepravedan da zaboravi ono što ste učinili, ljubav koju iskazaste prema njemu služeći u prošlosti i sadašnjosti svetima.» (Hebrejima 6:10).

« Držimo nepokolebljivim ispovijedanje naše nade – vjeran je, naime, onaj koji je obećao – i pazimo jedan na drugoga da se potičemo na ljubav i dobra djela!» (Hebrejima 10:23,24).

«Doista, ako vršite kraljevski Zakon u skladu s Pismom: 'Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!' – dobro postupate. Ali ako činite pristranost prema osobama, činite grijeh, i Zakon vas osuđuje kao prijestupnike.»(Jakovljeva 2:8,9).

«Pošto ste pokoravanjem istini očistili svoje duše da postignete bratsku ljubav, čistim srcem ljubite žarko jedan drugoga.» (I.Petrova 1:22).

«Na kraju svi budite jednodušni, puni suosjećanja, bratske ljubavi, milosrđa i poniznosti.»(I.Petova 3:8).

« Prije svega, imajte žarku ljubav jedan prema drugomu; jer 'ljubav oprašta mnoge grijehe'.»(I.Petova 4:8).

Zbog toga uložite svu revnost da sa svojom vjerom spojite poštenje, s poštenjem znanje, sa znanjem uzdržljivost, s uzdržljivošću postojanost, s postojanošću pobožnost, s pobožnošću bratsku ljubav, s bratskom ljubavi ljubav uopće!» (II.Petrova 1:5-7).

«Ali tko god vrši njegovu riječ, uistinu, u tome je do savršenstva došla ljubav Božja.

Tko ljubi svoga brata, stalno je u svjetlu, i u njemu nema sablasni. Ali tko mrzi svoga brata, u tami je; on živi u tami i ne zna kamo ide, jer mu je tama zaslijepila oči.» (I.Ivanova  2:5,10,11).

«Gledajte koliku nam je ljubav Otac iskazao, da se zovemo djeca Božja.

Djeca Božja i djeca đavolska poznaju se po ovome: tko god ne čini što je pravedno i tko ne ljubi svoga brata, nije od Boga. Jer ovo je poruka koju smo čuli od početka: ljubimo jedan drugoga!

Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću. Tko ne ljubi, ostaje u smrti. Po tomu smo spoznali ljubav što je on za nas dao svoj život. Tako i mi moramo dati svoj život za svoju braću. Tko god posjeduje zemaljska dobra i vidi svoga brata u nevolji i od njega zatvori svoje srce – kako će ljubav Božja ostati u njemu? Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, nego djelom i iskreno. A njegova je zapovijed ovo: vjerovati u Sina njegova Isusa Krista i ljubiti jedan drugoga kako nam je naredio.» (I.Ivanova  3:14-23).

« Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer ljubav dolazi od Boga, i tko god ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav. U tome nam se očitovala ljubav Božja što je Bog poslao na svijet svoga jedinorođenog Sina da živimo po njemu. U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga. Boga nikad nitko nije gledao; ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i njegova je ljubav u nama savršena.

A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama, i vjerovali u nju. Bog je ljubav: tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu. U ovome je njegova ljubav u odnosu na nas dosegla vrhunac da smo već sad sigurni u pogledu Sudnjega dana, jer kakav je on, takvi smo i mi u ovome svijetu. U ljubavi nema straha; naprotiv, savršena ljubav isključuje strah, jer strah pretpostavlja kaznu. A tko se boji, nije savršen u ljubavi. Što se nas tiče, mi ljubimo, jer je on nas ljubio prije. Ako netko tvrdi: 'Ljubim Boga', a mrzi svoga brata, lažac je; jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi. Ovu zapovijed imamo od njega: tko ljubi Boga, neka ljubi i svoga brata!» (I.Ivanova 4:7-21).

« Tko god vjeruje da je Isus Krist, rođen je od Boga; tko god ljubi roditelja, ljubi i od njega rođenoga. Po tom znamo da ljubimo djecu Božju: kada god ljubimo Boga i vršimo njegove zapovijedi; jer u ovome stoji ljubav prema Bogu: da vršimo njegove zapovijedi.» (I.Ivanova 5:1-3).

«Ljubav se sastoji u tome da živimo prema njegovim zapovijedima.» (II.Ivanova 6).

«Vi se, ljubljeni, naprotiv uzdižite na temelju svoje presvete vjere; molite se u suradnji Duha Svetoga! Očuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj.» (Judina 20,21).