dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" Uistinu, ja se ne stidim Evanđelja, jer je ono sila Božja za spasenje svakomu vjerniku, kako, u prvom redu, Židovu tako Grku. Jer u njemu se očituje pravednost Božja, iz vjere u vjeru, kao što stoji pisano: 'Pravednik će živjeti od vjere." (Rimlj. 1: 16-17).


Opravdavamo se vjerom u Isusa krista


Vjera opravdava čovjeka bez djela Zakona. To je vrlo važno da čovjek prihvati. Čovjek se opravdava vjerom a ne djelima. Čovjek se ne opravdava pred Bogom djelima Zakona, on se opravdava vjerom u Isusa Krista. Vjerom u Boga i njegovu pravednost mi se opravdavamo. Sveto nam Pismo jasno to potvrđuje na mnogo mjesta.

" Dakle: opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu, po komu smo i pristupili vjerom k ovoj milosti u kojoj se nalazimo i kojom se ponosimo, oslonjeni na nadu u slavu Božju." (Rimlj. 5:1-2).

Vjera podržava i ispunjava Zakon.


To znači tri stvari:

1. Isus Krist je ispunio Zakon. Isus Krist je bio sve što Bog želi da čovjek treba biti. Isus Krist je bio taj idealni čovjek kakvog je Bog želio imati. Radi toga, Isus Krist je savršeno ispunio Zakon. Ali tu je još nešto više. Ne samo, da je Isus ispunio naredbe Zakona, nego je Isus ispunio i kaznu koju Zakon predviđa. Isus je uzeo krivicu i kaznu koju je čovjek trebao primiti za svoj grijeh i umro za čovjeka. Time je čovjek ispunio krivicu i plaćena je kazna koju Zakon predviđa za grijeh čovjeka, kao što kaže Pismo: " Plaća za grijeh je smrt." ( Rimlj.6:23).

"Sad, dakle, nema nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti. Doista, ono što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela bio nemoćan, ostvario je Bog: poslao je, radi grijeha, svoga vlastitog Sina u obličju grešnog tijela i osudio grijeh u tijelu, da bi se u nama , koji ne živimo po tijelu, nego po Duhu, ispunio pravedni zahtjev Zakona." (Rimlj.8:1-4).


2. Vjernik ispunjava Zakon kada on shvati i prizna da je on prekršitelj Zakona ili kada prizna da je grešnik. Kada to prizna tada priznaje da je Zakon dobar. Zakon je dobar jer otkriva grijeh čovjeka.

" A znamo da sve što Zakon veli, veli onima koji su pod Zakonom, da zanijeme svaka usta i da cijeli svijet bude podvrgnut kazni Božjoj, jer nikoga neće opravdadi pred njim vršenje Zakona. Zakon, uistinu, služi samo točnoj spoznaji grijeha." (Rimlj. 3:19-20).

Zakon čovjeka uvjerava da je kriv i nemoćan, i dovodi čovjeka da prizna svoju potrebu da mu netko izvan njega samoga pomogne. Zakon je također dobar jer upućuje čovjeka na Krista. To dovodi čovjeka da traži i da se osloni na Kristovu pravednost.


3. Vjernik ispunjava Zakon, radi toga, što svjedoči što je Krist učinio za njega, svjedoči da je Isus Krist uzeo na sebe njegovu krivicu i platio kaznu za njegov grijeh iz velike Božje ljubavi. Vjernik zahvaljuje Bogu za opravdanje u Kristu i počinje iz zahvalnosti služiti Bogu.


Argumenti za vjeru


Božja obećanja o našem nasljedstvu ostvaruju se kroz vjeru. Tri činjenice o vjeri to potvrđuju:1. Vjera donosi milost.

" Baš se tim očitova milost Božja u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude, da nas odgaja da se odrečemo bezbožnosti i svjetksih požuda te živimo umjereno, pravedno i pobožno u ovom svijetu, kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade, naime, pojavu sjaja velikoga Boga, našega Spasitelja, Isusa Krista. On je dao samoga sebe mjesto nas da nas otkupi od bezakonja i očisti nas da budemo njegov izabrani narod, revan u djelima ljubavi." (Tit 2:11-14).

Milost znači dar, besplatni dar. Dar se daje a da se ne očekuje ništa za uzvrat. To znači dobitak, odobrenje, primitak, dobročinstvo, potpora, pomoć, dobrota - sve dragovoljno darovano bez očekivanja da se nešto da za naknadu.

Tu je slika grešnika slomljenog radi njegovih grijeha. On može biti tzv. mali ili veliki grešnik na zemlji, evo, on dolazi k Bogu. On:

- pada na svoja koljena

- priznaje svoje grijehe

- priznaje svoju nesposobnost da se sam spasi

- plače pred Bogom da mu se smiluje i oprosti njegove grijehe

- zahvaljuje Bogu da mu Bog sve oprašte

- slavi Boga što je odgovorio na njegovu molitvu i oprostio mu grijeh.

I sada, tko je Spasitelj, Osloboditelj, tko treba primiti slavu i zahvalnost i čast? Odgovor je. To je Bog. Bog je centar te slike. Tu je pravi razlog spasenja, a sva Božja obećanja su - milost Božja kroz vjeru čovjeka Kada čovjek stavi Boga u centar svoga života, kada stavi svu svoju vjeru i pouzdanje u Boga, Bog odgovara čovjeku. Zašto? Zato što Bog ljubi čovjeka i vjeran je svojim obećanjima. Bog uvijek odgovara svojom milošću, onom čovjeku koji vjerom dolazi i potpuno se pouzdaje u Boga.

" Ne nama, o Jahve, ne nama, već svom imenu slavu daj zbog ljubavi i vjernosti svoje." (Ps. 115:1)

" Uostalom, mi vjerujemo da smo spašeni, jednako kao i oni, milošću Gospodina Isusa." (Dj.ap. 15:11).

" I svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu." (Rimlj.3:24).

" Da, milošću ste spašeni - po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji." (Ef. 2:8).


2. Vjera čini obećanje sigurnim:

To se vidjelo i u prethodnoj točki. Kada vjernik daje slavu Bogu i stavlja Boga u centar i fokus svoga života, kada se u svom životu potpuno pouzdaje u Boga, tada je vjernik siguran da ga Bog prima i daje mu obećanje nasljedstva svih Božjih blagoslova već ovdje na zemlji, a na nebu život vječni.

" Da, opravdani njegovom milosti, budemo baštinici vječnoga života kojemu se nadamo." (Tit 3:7).


3. Vjera nas uvjerava da je obećanje za svakoga, da je upućeno svakome. Obećanje Božje nije dano nekim isključivim ljudima, nekoj posebnoj naciji, ili rasi, ili klasi ljudi. Obećanje je dano svima, svakoj osobi na zemlji. Kada bi obećanje bilo kroz Zakon, onda bi vrijedilo samo za one koji su dobili Zakon, i koji ga izvršavaju. Što bi bilo onda s onima koji su hendikepirani pa ne mogu izvršiti Zakon ili koji ga nemaju. Oni ne bi mogli nikada biti spašeni. Ali, zato što je obećanje darovano, da je temelj spasenja Božja milost, kroz vjeru čovjeka, niti jedan čovjek nije isključen od mogućnosti da primi nasljedstvo. Svaki čovjek može vjerovati i primiti spasenje i obećanje vječnoga života. Božja riječ je sigurna i ona će se izvršiti.

" Nebo će i zemlja proći, ali riječi moje sigurno neće proći." (Lk. 21:33).

" Ali Bog koji je bogat millosrđem - iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio - nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi - milošću ste spašeni! - s njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu." (Ef. 2: 4-7).

" Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, stalne su sve naredbe njegove, utvrđene za sva vremena, dovijeka, sazdana na istini i na pravdi."(Ps.111:7-8).