dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Vidjeli smo u našim prethodnim porukama kakvo je stanje čovjeka bez Boga. Pred svetim i pravednim Bogom svaki čovjek je grešnik i svi ljudi su grešnici. Postavili smo si pitanje kako čovjek može izići iz takvog stanja i kako može ponovno biti izmiren s Bogom svojim Stvoriteljem?
Da bismo našli ispravan odgovor na to tako važno pitanje što se postavlja pred svakoga čovjeka, pogledajmo najprije što nam Biblija ili Sveto Pismo govori o pravednosti.

Očitovanje Božje pravednosti

 « A sada se nezavisno od Zakona očitovala Božja pravednost za koju svjedoče Zakon i Proroci, i to pravednost Božja po vjeri u Isusa Krista za sve koji vjeruju – nema razlike, jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave - i svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da svojom krvi bude Pomirilište po vjeri, da učini očitom svoju pravednost – jer je ostavio nekažnjene prošle grijehe u vrijeme Božje strpljivosti – da učini očitom svoju pravednost u sadašnje vrijeme i da dokaže da je pravedan i da opravdava onoga koji vjeruje u Isusa.» (Rimlj.3: 21-26).

Božja pravednost se koristi u Bibliji u tri oblika:

 1. pravednost označava Božji karakter. To znači pravednost, opravdanje, savršenstvo što Bog u Sebi posjeduje i pokazuje,
 2. pravednost očituje čovjekov nedostatak božanskog karaktera. Taj čovjekov nedostatak označava: grješnost, pokvarenost, nepravednost, bezbožnost i nesavršenu prirodu i ponašanje čovjeka.
 3. pravednost označava onu savršenu pravednost koju Bog priprema za čovjeka u Isusu Kristu. Kada čovjek vjerom prihvaća i dozvoljava Isusu Kristu da uzme njegove grijehe i kada je oslobođen od grijeha dobiva pravednost Božju. Krist oblači čovjeka u Božju pravednost kroz vjeru.

« Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom.» (II.Kor.5:21).

Pročitani tekst nam posebno ističe:

 1. pravednost se očitovala (st.21-22)
 2. pravednost je za svakoga, nema razlike, jer su svi sagriješili (st. 22-23).
 3. pravednost je moguća jedino opravdanjem darom njegove milosti (st.24)
 4. pravednost se osigurava djelom samoga Boga, kroz pomirenje (st.25)
 5. pravednost ima jedinu svrhu: da učini očitom Božju pravednost (st.25-26)

Kako to možemo objasniti?

Božja pravednost se otkriva u Isusu Kristu. Kada je Isus Krist došao na ovu zemlju, došao je da objavi, da učini očitom savršenu pravednost Božju. Isus Krist je došao da živi:

 1. bezgrješni život
 2. savršeni život
 3. idealan život
 4. život koji je primjer ili model života nama ljudima
 5. Očev život

Isus Krist je savršeno utjelovljenje Božje pravednosti. U stvari, Isus Krist je Božja pravednost, ili da kažemo na drugi način, pravednost Božja je Isus Krist. Božja pravednost je sada otkrivena ili učinjena očitom u i kroz Isusa Krista.
«Dakle: opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu.» (Rimlj.5:1)
«Jer Krist je svrha i svršetak Zakona da se opravda svatko tko vjeruje.» (Rimlj.10:4).
«Po njemu ste vi u Kristu Isusu, koji nam postade mudrost od Boga, pravednost, posvećenje i otkupljenje.»(I.Kor.1:30).

Pravednost je za svakoga

Sveto Pismo je sasvim jasno u toj objavi. Pravednost i opravdanje je za svakoga tko vjeruje. Pravednost je dana vjerniku u posjed, a s druge strane vjernik je obučen u pravednost.

Pravednost je dana vjerniku kao posjed.
To nam govori apostol Petar u II.Pt.1:4:
« Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi ( Božje pravednosti).»
« Ja ću moliti Oca, i dat će vam drugoga Branitelja koji će ostati s vama zauvijek: Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer će biti u vama.» (Iv.14:16-17).

Pravednost pokriva vjernika kao pokrivač ili čista haljina.
« Njega koji je bio bez ikakva grijeha Bog učini mjesto nas grijehom, da mi u njemu postanemo pravednošću Božjom.» (II.Kor.5:21).
« I da se obučete u novoga čovjeka, stvorena na sliku Božju u istinskoj pravednosti i svetosti.» (Ef.4:24)
«Jer ste umrli i vaš je život sakriven s Kristom u Bogu! Jer ste svukli staroga čovjeka s njegovim djelima, a obukli novoga koji se uvijek obnavlja za stanje prave spoznaje 'prema slici' svoga Stvoritelja.» (Kol.3:3,10)

Pravednost je potrebna svima

Nema razlike i podijeljenosti između ljudi. To je iz dva razloga. Prvo, zato što su svi ljudi grešnici. To nas vodi u daleku povijest ljudi kada je grijeh ušao u ovaj svijet kroz neposlušnost prvoga čovjeka. To znači da svi ljudi:

 1. nasljeđuju grešnu prirodu njihovih grešnih praroditelja i zato su grešnici
 2. da su griješili i da su radi toga grešnici
 3. ne mogu se sami osloboditi griješenja i želje za grijehom pa su grešnici.

«Ali je Pismo sve zatvorilo pod grijeh, da se obećanje, na osnovi vjere u Isusa Krista, dadne onima koji vjeruju.» (Gal.3:22).

Pravednost se postiže jedino opravdanjem i vjerom u Isusa Krista

 « Jer u njemu se očituje pravednost Božja, iz vjere u vjeru, kao što stoji pisano: 'Pravednik će živjeti od vjere.» (Rimlj.1:17).

Opravdanje je dragovoljni dar Božji. Čovjek ne može nikako zaslužiti opravdanje. Čovjek je opravdan Božjom milošću i to jedino Božjom milošću na temelju vjere.
« Zato se postaje baštinikom na temelju vjere, da bude po milosti, te da tako obećanje bude osigurano svemu potomstvu.»(Rimlj.4:16)

Opravdanje je jedino kroz otkupljenje koje je u Isusu Kristu.
« I svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu.» (Rimlj.3:24).