dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Tekst: Iz.9:1-6, Lk.2:8-14

« Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; one što mrklu zemlju obitavahu svjetlost jarka obasja. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se ljudi raduju žetvi, ko što kliču kad se dijeli plijen. Teški jaram njegov, prečku što mu pleća pritiskaše, šibu njegova goniča slomi kao u dan midijanski.
Da, sva bojna obuća, svaki plašt krvlju natopljen, izgorjet će i bit će ognju hrana.
Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez milosrdni. Nadaleko vlast će mu se sterat, i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom njegovim: učvrstit će ga i utvrdit u pravu i pravednosti. Od sada i dovijeka učinit će to privržena ljubav Jahve nad Vojskama.» ( Iz. 9:1-6).
« U tom istom kraju boravili pastiri; noćivahu pod vedrim nebom, bdijući nad stadom svojim. Najedanput im pristupi anđeo Gospodnji, i sjaj ih Gospodnji obasja, pa se vrlo uplašiše. Anđeo im reče: « Ne bojte se, jer vam, evo, donosim radosnu vijest o velikom veselju za sav narod: Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj – Krist Gospodin. I neka vam ovo služi kao znak: Naći ćete Djetešce povijeno u pelenice gdje leži u jaslama!»
Odjedanput se anđelu pridruži mnoštvo vojske nebeske koja je hvalila Boga: «Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima koje ljubi!» ( Lk. 2:8-14)

« Mir Vam»

Značaj objave Isusa Krista

Ta objava Gospodina Isusa Krista, Spasitelja, posebno je dragocjena u ovo tmurno, teško vrijeme. Zapravo, nije teško i tmurno vrijeme, ljudi su teški i tmurni.
Mnogo se govori o miru, mir je velika želja pojedinaca, obitelji, Crkve i društva. Mnogi susreti, konferencije, putovanja i potrošena sredstva za mir, a mira nema.
Mnogi se nevoljko sjećaju riječi Gospoda Isusa Krista:
« Ljudi će umirati od straha u očekivanju onoga što će zadesiti svijet.» (Lk. 21:26).
Kako su žalosno zvučale riječi Gospoda Isusa: « Kad se približi te ugleda grad, zaplaka nad njim i reče: ' Kad bi i ti u ovaj dan priznao ono što ti je za mir! Ali je sada sakriveno tvojim očima.» ( Lk. 19:41,42).
Povijest potvrđuje, kako je 70-te godine, rimski vojskovođa Tit, posljednji rimski imperator, uništio Jeruzalem ognjem i mačem, - radi toga je Gospod Isus, proričući to, plakao gorko. A sve je to proizišlo radi toga što Jeruzalem nije « priznao ono što je za njegov mir» i « Jer nisi priznao određeno vrijeme kad te Bog pohodi!» (Lk. 19:44).
U svom djelovanju Spasitelj je posjetio Jeruzalem kao što nam je kazano: « K svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše.» ( Iv. 1:11).
Tako, radi nepriznanja, radi odbacivanja Spasitelja, došla je velika propast na Jeruzalem i cijeli izraelski narod. To je izazvalo žalost i plač Spasitelja svijeta, dok je gledao  na Jeruzalem.
Što mislite, zar Gospod Isus i danas ne plače, gledajući na ovaj suvremeni, ali grešan svijet?
Ono što se dogodilo u tom mikro svijetu u Jeruzalemu, dogoditi će se, na žalost, možda brzo u našem makro svijetu. Kada slušate spikera na radiju ili televiziji, često kaže:
« Evo, za sada, izbjegnuta je velika katastrofa između velikih sila, radi kriminala, radi terorizma, radi raznih organiziranih rušitelja i ubojica.» 
Imao je pravo, kada je rekao: « Za sada!» Ali, to je privremeno, jer katastrofa može doći vrlo brzo, jer tako govori Božja riječ: « Dan Gospodnji doći će kao lopov noću. Dok ljudi budu govorili: ' Mir i sigurnost', baš tada će se iznenada na njih oboriti propast kao porođajna bol na trudnu ženu, i nipošto joj neće umaći.» ( I.Sol.5:2,3).
A sada je baš to vrijeme za koje govori prorok Jeremija: « I olako liječe ranu naroda moga, vičući: ' Mir! Mir! Ali mira nema.» ( Jer. 6:14).
Sve se glasnije čuje jeka i glas drugoga proroka: « Dolazi tjeskoba! Tražit će mir, a mira biti neće!» (Ezek.7:25). A to je sve radi toga što – kao što kaže prorok Izaija u Starom Zavjetu:
« Put mira oni ne poznaju, na stazama njihovim nema pravice. Iskrivili su svoje putove, tko njima kreče, mira ne poznaje.» ( Iz.59:8).
Te su riječi ponovljene i u Novom Zavjetu:
« Put mira nisu poznali, nema straha Božjega pred njihovim očima.» (Rimlj.3:17).
Da, ljudi ne poznaju put mira i ne znaju kuda idu. A ako ne znaju kuda idu, ako nemaju cilja, onda svaki put tamo vodi. Pa, ako se i nazivaju kršćanima, a nemaju Isusa Krista u svome srcu, oni ne znaju kuda idu. Upravo radi toga i nema mira na zemlji.
Evo, uskoro će ljudi slaviti blagdan Božića. Iznova će se čitati i čuti riječi anđeoske pjesme:
« Slava Bogu na visini, i na zemlji mir…» (Lk.2:14).
A gdje je taj mir na zemlji?
Već prije dvije tisuće godina, došao je na zemlju Onaj koji, jedino, može: « Da upravi korake naše na put mira.» (Lk.1:79).
Jedino Isus može dati mir, radi toga jer je Isus « Knez mira» (Iz.9:6). Došao je Isus već, o kojem je kazano:
« On će navijestiti mir narodima.» (Zahar. 9:10).
A ponovno pitamo – pa gdje je taj mir?
Već je došao Spasitelj na ovu zemlju k nama i On je već ponudio  Svoj mir svim ljudima. Isus i sada nudi Svoj mir, kroz svoje Sveto Pismo- kroz Radosnu vijest. I ne samo da Isus objavljuje i da je objavio Svoj mir, nego Isus u svojoj ljubavi daje Svoj mir svima koji ga žele primiti.
I danas taj glas ljubavi navješćuje: « Mir svoj dajem vam.» ( Iv. 14:27)
I danas, kao i nakon Svoga uskrsnuća, Gospod s ljubavlju govori: « Mir vam.» ( Iv. 20: 19,21,26 stih – tri puta u istom poglavlju Isus to ponavlja).
I danas, kroz svoju Riječ, Spasitelj poziva k Sebi sve i svima nudi Svoj mir i pokoj:
« Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti.» ( Mt.11:28).
To je taj mir o kojem apostol Pavao govori:
« I mir će Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.» ( Filiplj. 4:7).
Mir je već došao na ovu zemlju, utjelovljen u Božjem Sinu Isusu Kristu. Došao je Spasitelj – Knez mira, ponudio je Svoj mir svima koji to žele. Kristov mir se navještava sve vrijeme; usmeno, pismeno, preko literature, preko radija, preko video ili audio kazeta, gramofonskih ploča, preko televizije, naš radio program ide i preko satelita, sve u cilju da se objavljuje ta ponuda mira, posvuda i svima Isus nudi taj mir.

A gdje je već taj mir na zemlji?

Na žalost, nema mnogo onih, koji su istiniti primatelji toga mira, koji su iskreni i odani vjernici. Isus je i sam govorio: « Ne boj se malo stado, jer je odlučio vaš Otac, da vam dadne Kraljevstvo.» ( Lk.12:32).

Na pitanje gdje je taj mir, možemo reći, da se on nalazi duboko u srcu vjernika i istinitog kršćanina – sljedbenika Isusa Krista.
To malo stado, s radošću svjedoči:
« U miru smo s Bogom po našemu Gospodinu Isusu Kristu.» ( Rimlj.5:1).
Radi toga što su vjerom primili Gospoda Isusa Krista u svoje srce – Isusa, koji je «Mir naš» (Ef.2:14).
Na žalost, nema mnogo onih, koji s radošću mogu kazati s pravednim Šimunom koji je živio u Jeruzalemu:
« Sad možeš, Gospodine, otpustiti slugu svojega da, prema Riječi tvojoj ide u miru, jer mi oči vidješe spasenje tvoje.» ( Lk.2:29,30).
To mogu kazati samo oni koji su vjerom primili Isusa Krista, kao svoga osobnog Spasitelja.
A oni koji nisu vjerom primili Spasitelja, nemaju ni mira, ni radosti, niti uvjerenja u spasenje. Nemaju, jer nisu primili, jer nisu ili ne žele primiti,- nisu povjerovali!
Postoje dvije riječi u našem jeziku koje su po svome značenju potpuno različite, ali, koje ljudi, ne znajući Božju riječ, često miješaju: - to su riječi religija i vjera.
Nigdje u Božjoj riječi nije kazano, da religija spašava. Ali, crvenom niti, kroz čitavu Bibliju se povlači sveta istina izražena riječima Spasitelja:
« vjera te tvoja spasila ! Hajde u miru!» (Mk.5:34 i na mnogim drugim mjestima).
Ako ti imaš svoju religiju, možda se time i hvališ, a da u tvome srcu nema spasavajuće vjere – Božje vjere – onda si ti najnesretniji čovjek ili žena!
Jadna je religija bez vjere. Nije važno kakva je firma ili natpis. Može biti jako dobra reklama nad prazninom i pustoši, ali bez unutarnjeg sadržaja.
Gospod Isus – Spasitelj govori:
« Ali, hoće li Sin Čovječji kada dođe, naći vjere ( pouzdanja) na zemlji?» (Lk.18:8).
Vjeru trebaš, a ne religiju! Vjeru Božju, spasavajuću vjeru trebaš imati u svome srcu, a ne neki prazan naziv – neko ime, pa makar se zoveš i Baptista.

Gospod Isus govori kroz Sveto Pismo:

« Tko vjeruje u Sina, ima život vječni, a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, već gnjev Božji ostaje na njemu.» (Iv.3:36).
Da, gnjev Božji, pravedni gnjev Božji. Tako govori sam Gospod, koji je ljubav. Govori kroz Svetu Božju riječ:
« Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima koje ljubi.» (Lk. 2:14).
Veliki Bog ljubavi nam je objavio u potpunosti Svoju Radosnu vijest, kada je poslao na zemlju Svoj mir preko « Kneza mira» - Svoga Jedinorođenoga Sina.
A kako smo mi na to odgovorili? 
Jesmo li dragovoljno i s radošću prihvatili taj dar Božji? Jesmo li primili taj Božji mir u svoje srce?
Ako netko ne želi primiti, pa ne primi taj mir, onda se ne treba čuditi da « gnjev Božji ostaje na njemu.»  Želiš li primiti taj mir danas ili stvarno želiš da gnjev Božji ostane na tebi? Treće opcije nema!

Zar ljudi sami u svojoj nevjeri i bezumlju ne pripremaju spaljivanje ovoga svijeta?

Velikom Gospodu Bogu uopće nije potrebno da pošalje oganj s neba, kako bi spalio ovu zemlju i sve na njoj, kao što je to kazano u II.Petr.3:10:
« Ali će doći dan Gospodnji kao lopov: u taj će dan nebesa iščeznuti s velikom lomljavom, počela će se u ognju rastopiti, a zemlja se sa svojim ostvarenjima neće više naći.»

Danas nam je to vrlo izvjesno, imajući u vidu današnje atomsko i nuklearno naoružanje. Gospod Bog će samo to dopustiti, kao odgovor na nevjeru i grijeh ljudi.
Ali, kršćanin i usred te situacije može biti optimist, gledajući na Božje obećanje:
« On će otrti svaku suzu s njihovih očiju, smrti više neće biti; neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe. Ništa nečisto nikada neće u nj uči, nijedan koji čini što je odurno i lažno, već samo oni koji stoje upisani u Janjetovoj knjizi života.» ( Otkr.21:4,27).
Moj vjerni brate! Sestro moja u Kristu!
Zato, budimo optimisti u Gospodinu, oslanjajući se na poziv našeg Spasitelja i Svetoga Pisma.
« Kada to počne bivati uspravite se i podignite svoje glave, jer je blizu vaše oslobođenje.» (Lk.21:28).
Dolazi Gospod! Dok se sjećamo Njegova rođenja – dok slavimo Božić - približava se Njegov drugi dolazak!
A ti dragi prijatelju, koji još nemaš ni mira u tvome srcu, niti radosti, niti sigurnosti spasenja, radi tvoje nevjere, znaj, da je još sada vrijeme Božje milosti, još samo sada su vrata milosti otvorena, vrata Božjeg kraljevstva su otvorena. U Svetom Pismu piše:
« Ali ima još mjesta» (Lk.14:22). Za tebe još samo sada ima mjesta. Ne znaš hoćeš li doživjeti sutra! Zato iskoristi vrijeme – sada!
Povjeri se svim svojim srcem, odazovi se na ljubazni poziv tvoga Spasitelja, koji je stradao i umro za tebe na golgotskom križu. Isus je prema tebi raširio Svoje pribodene ruke i s ljubavlju te zove.
« Dođi k meni …. Ja ću ti dati odmor i mir.» (Mat.11:28).
« Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima koje ljubi!»