dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Što je to grijeh?

Nitko ne može čitati Bibliju a da vrlo brzo ne shvati da je veliki naglasak stavljen na subjekt grijeha, na njegov uzrok i posljedice. Često o grijehu mislimo samo u vezi kriminala i ubojstva. Ali grijeh u Bibliji označava sve što je ispod Božjega savršenstva u odnosima, mislima, željama i djelima.
U Rimljanima 3:23 čitamo kako su svi ljudi stavljeni pod krivnju grijeha:
«Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave.» Božja slava označava apsolutno savršenstvo. Dakle grijeh označava sve ispod te crte. Svi ljudi su radi toga pod krivnjom.
Grijeh u Bibliji označava slijedeće:

  1. Prekršaj Božjega zakona: «Naime, još prije zakona bijaše grijeh u svijetu. A grijeh se ne uračunava kad nema zakona». (Rimlj.5:13)
  2. Pobunu protiv Boga, ili bezakonje: «Tko god počinja grijeh, krši zakon: grijeh je kršenje zakona».(I.Iv.3:4)
  3. Moralnu nečistoću. Kada je David učinio preljub, on to naziva pravim imenom, grijehom, te priznaje i moli za oproštenje: «Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: 'Priznat ću Jahvi prijestup svoj', i ti si mi krivnju grijeha oprostio». (Ps.32:5)

Čak su i grešne misli grešne, a ne samo zla djela, kao što Isus govori: «A ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu već – u svom srcu – s njom učinio preljub». (Mat.5:28)

Kakva je kazna za grijeh?

Biblija to vrlo jasno izriče: «Jer je plaća grijeha smrt». (Rimlj.6:23) Bog je odredio kaznu za grijeh, a to je smrt. Mi smo već ranije vidjeli da to znači duhovnu i fizičku smrt. Ta kazna mora biti plaćena. Bog mora kazniti grijeh.
Tako dugo dok čovjek živi u grijehu, on je duhovno mrtav i u iščekivanju i fizičke smrti. Ako bude u stanju grijeha kada umire, on ostaje vječno duhovni mrtvac. To znači da će biti vječno odvojen od Boga i trpjeti radi svoga grijeha u ognjenom jezeru ili paklu, kako to naziva Biblija. To se naziva druga smrt o kojoj se govori u knjizi Otkrivenja 20:14:
«Tada su Smrt i Podzemni svijet bili bačeni u ognjeno jezero – ognjeno jezero, to je druga smrt. I tko se god ne 'nađe upisan u knjizi života', bi bačen u ognjeno jezero».

Kako izbjeći tu kaznu, kako izbjeći smrt, kako naći lijek? 

Bog je predvidio lijek tako da čovjek ne mora trpjeti vječnu kaznu za svoj grijeh. Bog je poslao svoga Sina Isusa Krista u svijet da osigura izlaz za čovjeka. Na križu Golgote je Isus dragovoljno trpio i platio kaznu za grijeh svakog čovjeka koji vjerom prihvati da je Isus za njegov grijeh to učinio. Čim čovjek prizna svoj grijeh i prizna Isusa Krista i taj čin plaćanja kazne za njegov grijeh i prihvati Isusa Krista za svoga osobnog Spasitelja , Bog daje vječni život.
Kada se osoba pouzdaje u taj čin Isusova otkupljenja, spašena je od kazne i sile grijeha. To ne znači da više nikada neće počiniti grijeh, jer se nalazi u tijelu, nego to znači da su svi prošli i sadašnji grijesi takve osobe, jer su priznati Bogu, oprošteni i zaboravljeni i da osoba neće zbog njih nikada biti osuđena. Tada osoba prima Svetoga Duha u svoje srce, pomoću kojega ima silu da živi za Boga umjesto za zadovoljstvo u grijehu. Sveti Duh vodi takvu osobu kroz daljnji život, da u koliko sagriješi prizna svoj grijeh i održava zajedništvo s Bogom.

Priznanje grijeha

U Bibliji se priznanje grijeha pred Bogom uvijek smatra kao uvjet oproštenju grijeha. Isus Krist je učio o potrebi priznanja povrede ili prijestupa učinjenog prema nekom drugom, što bi rezultiralo izmirenjem:
«Dakle: ako doneseš dar svoj na žrtvenik i tu se sjetiš da ti brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar tu pred žrtvenikom, hajde i najprije se izmiri s bratom, pa onda dođi i prinesi svoj dar. Brzo se prijateljski nagodi s protivnikom.» (Mat.5:23-25)
Ili, pogledajmo i drugi savjet Gospoda Isusa:
« Ako ti brat sagriješi, ukori ga pa mu oprosti ako se pokaje. Ako i sedam puta na dan sagriješi protiv tebe i sedam ti se puta obrati i rekne:' Kajem se' – oprosti mu!» (Lk.17:3-4)
Uvjeti pod kojima možemo zadobiti Božju milost su jednostavni, pravedni i razumni. Gospod ne traži od nas neke mučne i teške postupke kako bismo dobili oproštenje grijeha. Božju milost će dobiti onaj tko prizna svoje grijehe i ostavi ih.
Prije svega trebam priznati Bogu da sam grešnik, priznati svaki pojedinačni svoj grijeh, jer jedino Bog nam može oprostiti, zato što je dao svoga Sina kao žrtvu za naše otkupljenje i oproštenje naših grijeha. Ono, međutim što smo učinili protiv nekoga od ljudi trebamo priznati njemu ili njoj. Ono što smo učinili javno protiv skupine ljudi, trebamo priznati javno.
Biblija nas podučava i upozorava kako se trebamo odnositi prema učinjenom grijehu nakon toga što smo primili novi život i otkupljenje kroz Isusa Krista.
« Ako tvrdimo da smo u zajedništvu s njim, a živimo u tami, lažemo i ne postupamo prema istini. Ali ako u svjetlu živimo, kao što je on u svjetlu, u zajednici smo jedan s drugim, i krv nas njegova Sina, Isusa, čisti od svakoga grijeha.
Ako tvrdimo da grijeha nemamo, sami sebe varamo, i u nama nema istine. Ako priznajemo naše grijehe, vjeran je on i pravedan: oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. Ako tvrdimo da nismo sagriješili, njega pravimo lašcem, i njegove riječi nema u nama.» (I.Iv.1:6-10)
«Prema tome, ispovijedajte grijehe jedan drugomu i molite jedan za drugoga da ozdravite! Mnogo može molitva pravednika ako je žarka.» (Jak.5:16)
«Tko skriva svoje grijehe, nema sreće, a tko ih ispovijeda i odriče ih se, milost nalazi.»(Izreke 28:13)