dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

« U ono se vrijeme Ezekija razbolje nasmrt. Prorok Izaija, sin Amosov, dođe mu i reče: ' Ovako veli Jahve: Uredi kuću svoju, jer ćeš umrijeti, nećeš ozdraviti.' Ezekija se okrenu zidu i ovako se pomoli Jahvi:' Ah, Jahve, sjeti se da sam pred tobom hodio vjerno i poštena srca, i učinio što je dobro u tvojim očima.' I Ezekija briznu u gorak plač.Tada dođe riječ Jahvina Izaiji: ' Idi i reci Ezekiji: Ovako kaže Jahve, Bog oca tvoga Davida: Uslišao sam tvoju molitvu, vidio tvoje suze. Izliječit ću te; za tri dana uzići ćeš u Dom Jahvin. Dodat ću tvome vijeku petnaest godina. Izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku asirskoga kralja. Jest, zakrilit ću ovaj grad!»

« Gospodine, za tebe živjet će srce moje i živjet će moj duh. Ti ćeš me izliječiti i vratiti mi život, bolest će mi se pretvoriti u zdravlje. Ti si spasio dušu moju od jame uništenja, za leđa si bacio sve moje grijehe. Jer Podzemlje ne slavi te, ne hvali te Smrt; oni koji padnu u rupu u tvoju se vjernost više ne uzdaju. Živi, živi, jedino on te slavi kao ja danas.» ( Izaija 38: 1-6, 16-19).

Bog je autor života

« Jahve, Bog napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života i tako postane čovjek živa duša.» (Post. 2:7).

Život je u Božjoj ruci

« U ruci mu leži život svakog bića i duh životvorni svakog ljudskog tijela.» (Job 12:10).

« A nisi dao slavu Bogu koji u svojoj ruci drži dah tvoj i svoje putove.» (Dan.5:23).

Život je narušen grijehom

« A čovjeku reče:' Jer si poslušao glas svoje žene te jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti rekavši: s njega da nisi jeo! Evo: zemlja neka ti je zbog tebe prokleta: S trudom ćeš se od nje hraniti svega vijeka svog!» (Post.3:17).

« U onaj dan u koji s njega okusiš zacijelo ćeš umrijeti.» ( Post.2:17).

Život je prekriven smrću

« I kao što je ljudima određeno samo jedanput umrijeti – potom dolazi sud.» (Hebr.9:27).

Sveto Pismo razlikuje prolazni život od vječnog.

- Prolazni je život rezultat fizičkog rođenja

Prolazni život je od tijela:

« Što je rođeno od tijela, tijelo je.» (Iv.3:6).

Ne ugađa Bogu:

« Oni koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu.» (Rimlj.8:8).

Nikakvo dobro u čovjeku:

« Ja, naime, znam da nikakvo dobro ne stanuje u meni, to jest u mome tijelu.» (Rimlj.7:18).

Lukav, podmukao:

« Podmuklije od svega je srce, jedva popravljivo, tko da ga pronikne?» (Jerem.17:9).

Ne razumije duhovne istine:

« Zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjega, jer je to za nj ludost.» ( I.Kor.2:14).

Prolazni je život kratak

1. Sličan je uzdahu

« Jer svi naši dani prođoše u gnjevu tvojemu, kao uzdah dovršismo godine svoje.» (Ps. 90:9).

2. Sličan je snu:

« Kao što čovjek prezire san kad se probudi, tako ćeš, Gospode, prezreti lik im kada ustaneš.» (Ps. 73:20).

« Razgoniš ih ko' jutarnji san.»( Ps.90:5).

3. Sličan je dimu

« Vi takvi koji ne znate što će biti sutra! Pa što je vaš život? Vi ste dim koji se čas pokaže i zatim nestane.» (Jak.4:14).

4. Sličan je sjeni

« Tko zna što je dobro čovjeku u životu njegovu, za ono malo dana koje tako isprazno živi, koji mu prolaze kao sjena?» ( Prop.7:12)

5. Poput tkalca na stanu

« Stan je moj razvrgnut, bačen daleko, kao šator pastirski; poput tkalca moj si život namotao, da bi me otkinuo od osnove.» (Iz.38:12).

6. Poput cvijeta

« Čovjek koga je žena rodila kratka je vijeka i pun nevolja. Kao cvijet je nikao i vene već, poput sjene bježi ne zastajuć.» ( Job. 14:1-2).

7. Kao trava

« Svaki je, naime, čovjek, kao trava, sva njegova slava kao cvijet od trave: trava se osuši i cvijet joj otpadne, a Riječ Gospodnja za uvijek ostaje!» (I.Petr.1:24).

« Razgoniš ih ko jutarnji san, kao trava su što se zeleni: jutrom cvate, sva se zeleni, a uvečer već se suši i vene.» (Ps.90:5-6).

8. Kao voda

« Mi smo svi osuđeni na smrt, slični smo vodi koja se prolije na zemlju i više se ne može skupiti.» (II.Samuel.14:14).

Duhovni život je rezultat duhovnog rođenja

Proizlazi od Boga

« U tebi je izvor životni, tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo.» (Ps.36:10).

« Dosita, ono što je bilo nemoguće zakonu, jer je zbog tijela bio nemoćan, ostvario je Bog: Poslao je, radi grijeha, svoga vlastitog Sina u obličju grešnog tijela i osudio grijeh u tijelu, da bi se u nama, koji ne živimo po tijelu, nego po Duhu, ispunio pravedni zahtjev zakona». ( Rimlj.8:3-4).

1. Duhovni život je začet Sinom Božjim:

« Uprimo pogled u začetnika i izvršitelja vjere, u Isusa, koji umjesto određene mu radosti podnese križ ne mareći za sramotu te otada sjedi s desnu Božjeg prijestolja!» ( Hebr.12:2).

2. Zapečaćen Svetim Duhom:

« On nas u njemu sebi izabra prije stvaranja svijeta, da budemo sveti i bez mane pred njim. U Njemu ste i vi pošto ste čuli Riječ istine – Radosnu vijest svoga spasenja – u njemu ste, prigrlivši vjeru, i zapečaćeni Duhom Svetim, obećanim.» (Ef.1:4,13).

« Ne žalostite Duha Svetoga Božjega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja!» (Ef.4:30).

Duhovni život se dobiva posredstvom

1. Posredstvom izvora žive vode:

« A tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Štoviše, voda koju ću mu dati postat će u njemu izvorom one vode što struji u život vječni.» (Iv.4:14).

2. Posredstvom kruha života:

« Ovo je onaj kruh što s neba silazi, da onaj tko od njega jede ne umre. Ja sam živi kruh koji je sišao s neba. Ako tko jede od ovoga kruha, živjet će zauvijek. Kruh koji ću ja dati jest tijelo moje – za život svijeta.» (Iv.6:50-51).

3. Posredstvom drva života:

« Pobjedniku ću dati da jede od stabla života, koje se nalazi u Božjem raju.»(Otkr.2:7).

4. Posredstvom milosti:

« Tada nas – ne zbog pravednih djela koja smo mi učinili, već po svom milosrđu – spasi kupelju ponovnog rađanja – obnove koju čini Duh Sveti, koga obilno izli

na nas po našem spasitelju Isusu Kristu, da opravdani njegovom milosti budemo baštinici vječnoga života kojemu se nadamo.» (Tit. 3:5-7).

« A milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.» (Rimlj.6:23).

« Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao.» (Ef.2:8,9).

Dužina prolaznog i vječnog života

1. Zemaljski, tjelesni život je kratak:

« Pa kad su njegovi dani odbrojeni, kad mu broj mjeseci o tebi ovisi, kad mu granicu stavljaš neprelaznu.» (Job 14:14:5

2. Duhovni život - je vječan:

« Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju Riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život.» (Iv.5:24).

Kakva je budućnost

1. U prolaznom – tjelesnom životu – budućnost je beznadna.

2. U vječnom – duhovnom životu – budućnost s novom nadom