Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. SchroederPREDGOVOR

U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj  riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše  upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije

1. Biblijska KNJIGA:

Petar (Petros) se često naziva "stijenom" (petra) = 1. PETROVA POSLANICA

2. POGLAVLJE:

Broj tona stijene = 3. POGLAVLJE

3. TEMA:

Obitelj promatra "stijenu" = OBITELJ


1. PETROVA POSLANICA 3:  POZADINA

Petar naglašava da kršćanin treba donositi slavu Bogu u svakom području svog života: u svakom trenutku i u svim okolnostima. Patnje ne utječu na promjenu ovog cilja, nego ga dodatno naglašavaju.

U ovom dijelu poslanice nalazimo brojne primjere korisne za svakodnevni život (2,11- 4,11). Petar se naročito osvrće na obitelj kao na mjesto primjene ovih kršćanskih načela.

Bog je uspostavio obitelj kao osnovnu stanicu društva.

Usadio je u nas potrebu za ljubavlju i druženjem.

Kada dijete dođe na svijet, treba se brinuti o njemu, jer ono nije samostalno. Način na koji obitelj bude ispunjavala djetetove potrebe oblikovat će ga za cijeli život.

Krist želi da Njegova crkva bude obitelj (vidi Posl. Efežanima 2 i 4). Ne čudi što Pavao u istoj poslanici govori o odnosima u obitelji (Posl. Efežanima 5-6). Naša potreba za ljubavlju, razumijevanjem, smislom, zajedništvom, osobnom vrijednosti, itd., treba naći ispunjenje u obitelji okupljenoj oko Krista, kao i u duhovnoj obitelji: crkvi.

Kad naš dom i naša crkva zakažu, Sotona će se požuriti i ponuditi nam svoja lažna rješenja. Stoga ne čudi što brojni kultovi toliko ističu bliskost i zajedništvo svoje "obitelji". Pripadnici kultova stječu osjećaj smisla i značenja jednostavno, npr., prodavanjem cvijeća na ulici. To nije mnogo, ali im ipak pruža osjećaj pripadnosti.

Nije ni čudo što je obitelj ugrožena! Ona je jako važna! Kako budemo osnaživali svoj dom i postavljali Krista u njegovo središte, naša djeca će odrasti učeći kako proslavljati Boga svojim životom. Na prvom mjestu i muž i žena moraju, po Božjoj milosti i milosrđu, prihvatiti Kristovo božanstvo i vladavinu nad sobom i svojom djecom. To mora biti prvi korak! To je temelj. Tada par može tražiti savjete i razumne naputke koji će vam pomoći da sve ide kako treba.

Petar naslovljava svoje prvo pismo kršćanima razasutim po crkvama Male Azije. Vjernici su podnosili napade i trpjeli su za Krista. Petar je znao da će se situacija u kojoj su se kršćani nalazili samo pogoršavati, zato im je pisao kako bi ih ohrabrio i podupro ih u vjeri. Htio je da znaju kako patnje nisu kazna, nego prilika za rast i predanje Bogu. Pozivao ih je da budu sve sličniji Kristu.

Pokazat ćemo svijetu koliko je Krist promijenio naš život tako što ćemo ispoljavati svoju vjeru među članovima obitelji. Moralna i brižna obitelj u kojoj vlada oproštenje i izgrađivanje je čudo i Božje djelo. Takva će obitelj donijeti slavu Bogu.

KLJUČNI STIHOVI U PRVOJ PETROVOJ POSLANICI 3

stihovi 1-2

"Tako i vi, žene, budite podložne svojim muževima da, ako su neki i neposlušni Riječi, pridobiveni budu bez riječi življenjem vas žena pošto promotre vaše strahom prožeto čisto življenje."

Ponašanje, stav i Duhom ispunjena kršćanska ljubav pokazat će nevjerniku da njoj mila osoba posjeduje moć koja nadilazi njezine sposobnosti. Ovakvo snažno svjedočanstvo će ih pripremiti da poslušaju kad onaj koji je vjernik posvjedoči o Kristu, koji im je dao snagu za takav život (15. stih). Jasno je da djela govore više od riječi.

stihovi 3-5

"Vaš nakit neka ne bude izvanjski: oblikovanje kose i nošenje zlata ili oblačenje kićenih haljina, nego: čovjek skrovita srca, neprolazne ljepote krotka i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno. Ta i svete žene, koje su se pouzdavale u Boga, nekoć su se tako kitile – bile su podložne svojim muževima..."

Istinska ljepota je ona nutarnja, koja odražava Božju prisutnost.

7. stih

"Tako i vi, muževi, živite sa svojim ženama po spoznaji, iskazujući ženi čast kao slabijoj posudi i kao subaštinicama milosti života, da vaše molitve ne budu spriječene."

Prvih šest stihova upućeni su ženama. Ovaj jedan stih upućen je muževima. Ali kako je samo snažan taj stih! Njegovo značenje je vrlo jasno. Muževi koji su kršćani trebaju se odnositi prema svojim ženama poput samoga Krista: s obzirnošću i poštovanjem. Takav stav će unaprijediti njihov molitveni život.

8. stih

"I najposlije, svi budite istomisleni, suosjećajni, bratoljubivi, samilosni, ljubazni."

I sama crkva, koju čine sve obitelji i domovi koji su u njoj, treba biti "prihvatni centar" pun ljubavi.

9. stih

"Ne vraćajte zlim za zlo ni uvrjedom za uvrjedu, već naprotiv blagoslivljajte, znajući da ste na to pozvani, kako biste baštinili blagoslov."

Božji način: prema onima koji se loše odnose prema vama postupajte s ljubavlju i oproštenjem.

10. stih

"Jer tko hoće ljubiti život i nagledati se dobrih dana, neka jezik svoj suspregne oda zla i usne svoje da ne izgovore prijevaru..."

Starozavjetna knjiga Izreka puna je mudrih izreka koje govore o jeziku (npr., Izreke 17,27-28). Teško je kontrolirati svoj jezik (vidi Jakovljevu poslanicu 1,26 i 3,2-12).

15. stih

"Nego posvetite Gospodina Boga u srcima svojim; i budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas išće obrazloženje za nadu koja je u vama, ali s blagošću i strahom."

Vaše svjedočanstvo će imati mnogo veću težinu ako vas ljudi vide kako strpljivo trpite za Krista.

17. stih

"Ta bolje je trpjeti – ako je to volja Božja – čineći dobro nego čineći zlo."

Nemojte sami navlačiti patnje na sebe. Ipak, ako patnje dođu od Boga, strpljivo ih podnosite.

18. stih

"Jer je i Krist jednom za grijehe pretrpio, pravedan za nepravedne, da nas privede Bogu; usmrćen u tijelu, ali oživljen Duhom."

Ovo je predivno – čisto evanđelje. Krist je naš Spasitelj.

stihovi 19-20a

"U njemu ode i propovjedi i duhovima u tamnici, koji nekoć bijahu neposlušni kad ih ono jednom Božja strpljivost iščekivaše u dane Noine dok se gradila korablja..."

Nakon što je uskrsnuo, a prije nego što se objavio učenicima, Isus se u svojoj pobjedi pokazao svima onima koji se nalaze u paklu. Jedna od muka u paklu sastoji se u tome da jamačno znate kako je ono što ste odbijali zapravo - istina.

stihovi 20b-21

"... u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bi spašeno vodom. Njen protulik, krštenje – ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego odgovor dobre savjesti prema Bogu – i nas sada spašava po uskrsnuću Isusa Krista... "

Riječ je o onima koji su se spasili u Noinom arci. Pri krštenju nas ne spašava voda, nego čišćenje od grijeha po vjeri u Krista, koja je došla po Duhu. Ovo pranje nije izvanjsko, nego unutarnje.

22. stih

"... koji je, otišavši u nebo, zdesna Bogu, pošto mu bijahu podređeni anđeli i vlasti i sile."

Kralj kraljeva će vas provesti kroz svako progonstvo koje doživimo.

PROMIŠLJANJA O OBITELJI

Prvi dan

Sveto pismo govori o ustrojnom poretku obitelji. Recimo, nalaže djeci da budu poslušna roditeljima. Pa ipak, kad je riječ o jedinstvu s Kristom po vjeri, tu nema razlike između muža, žene i djece. U tom pogledu smo svi jednaki pred Bogom (Posl. Galaćanima 3,28).

* * *

Iako su muž i žena zajedno, ipak posjeduju vlastitu osobnu slobodu. Često znam reći svojoj ženi da je slobodna otići kamo god želi, činiti što god želi s bilo kime, dok god je to na slavu Bogu! To je sloboda koju svi mi uživamo u Isusu Kristu.

* * *

Pavao i Petar se slažu u pogledu položaja žene u obitelji. Ovo je vrlo znakovito kad vidimo da je Pavao govorio o odnosu kršćanske žene prema svome kršćanskom mužu (Posl. Efežanima 5), dok je Petar govorio kršćanskoj ženi o tome kako da se odnosi prema mužu nekršćaninu (1. Petrova poslanica 3). Oni time ne žele reći da žena treba biti poslušna svakom muževljevom hiru i trpjeti njegova zlostavljanja. Muž nije ženin diktator.

* * *

Požrtvovna muževljeva ljubav prema ženi i njegova spremnost da položi svoj život za nju potaknut će je da se osjeća sigurno s njime kao glavom obitelji.

* * *

Krist je glava crkve. On pruža svojoj crkvi ljubav, zaštitu, dobrotu i brižnost. Polaže svoj život i služi nam s ljubavlju. Kakva ilustracija! Tako se i muž treba odnositi prema ženi. Svaka žena će se rado pokoriti pred takvom nježnošću, ljubavlju i čašću (vidi Posl. Kološanima 3,19; 1. posl. Korinćanima 11,3)

* * *

Naši životi moraju odražavati naša uvjerenja, i tako će i biti. Odnosi među članovima kršćanskih obitelji trebaju biti slika Božjeg kraljevstva na zemlji. Svijet nas gleda.

* * *

Kad nas Bog u Kristu nazove svojom djecom, tada postajemo braća i sestre čiji je Otac sam Bog. U ovoj obitelji nema mjesta protekcionizmu niti predrasudama.

* * *

Našminkana lica, blještavi nakit i nepokrivene glave bile su osobine poganskih hramskih prostitutki. Obraćenice u novonastaloj crkvi morale su paziti kako ne bi sramotile vjernike nedoličnim odijevanjem i ukrašavanjem. Stilovi se mijenjaju. To je u redu. Žene trebaju izgledati najbolje što mogu, ali cilj treba ostati isti. Kršćanke se trebaju odijevati na način koji neće omesti njihovo svjedočanstvo (vidi Izaiju 3,13-24).

* * *

Drugi dan

U 1. Petrovoj poslanici 3,12 Petar navodi divno obećanje koje se nalazi u Psalmu 34,15-16.

* * *

Trpljenje dok činimo dobro ne odnosi se na bolest, nego na podsmjehivanje i izrugivanje koje trpimo zato što smjelo svjedočimo o Kristu.

* * *

Neka vaše srce bude Božje svetište; sveto mjesto gdje ćete proslavljati Boga (1. Petrova poslanica 3,15). Vidi i Habakuka 2,20.

* * *

Kristovi sljedbenici trebaju se ugledati na Njega. Postajemo sposobni živjeti takvim životom zato što je Krist najprije bio u nama. To je vjera. (vidi "Ključna poglavlja – Poslanica Rimljanima 6: Novi život" i "Ključna poglavlja – Jakovljeva poslanica 2: Djela")

* * *

Idealni život u krjeposti opisan je u Izrekama 31,10-31.

* * *

Kršćanima treba biti važnije činiti što je dobro u Božjim očima, nego inzistirati na vlastitim pravima.

* * *

Ne spašava nas nanošenje vode pri krštenju, nego Božje djelo opravdanja po Njegovoj riječi. Bog je odlučio podariti nam spasonosnu vjeru po krštenju. Vjera nas spašava!

* * *

Sveti Augustin je posvjedočio da je Bog doveo njegovog oca k vjeri putem pokorne ljubavi njegove majke i njezinog uzornog svjedočanstva što ga je pružala riječju i životom.

Treći dan

Prvi stih u Prvoj Petrovoj poslanici 3 ne sugerira da je u redu stupiti u brak s osobom koja nije kršćanin. U 2. poslanici Korinćanima 6,14 upozoreni smo da to ne činimo. Petar daje savjet za situaciju u kojoj je žena postala vjernica prije muža.

* * *

Snažan Božji čovjek odlikuje se razumijevanjem, suosjećajnošću i poniznošću.

* * *

Bog je poslao svog Sina na svijet u obličju ljudskog djeteta. Isus se rodio od djevice Marije i kao dijete je odrastao unutar obitelji.

* * *

Djeca su Božji blagoslov i odgovornost. Trebamo ih učiti o njihovom nebeskom Ocu koji je u nebu, i odgajati ih da žive u predanju Bogu (vidi 2. posl. Timoteju 1,5; 3,15).

* * *

Bog je ustanovio obitelj. On želi da obitelji žive radosno i u miru. Bog nam u svome zakonu daje upozorenja, naputke i smjernice za sretan obiteljski život. Po svom Sinu Isusu i Svetom Duhu daje nam snagu i sposobnost živjeti kršćanskim životom. Blagoslov ljubavi, radosti, oproštenja i mira protječu od Boga kroz nas i prema drugima u obitelji kojoj je Krist na prvom mjestu.

* * *

Jedan od blagoslova braka jest druženje. Članovi obitelji se međusobno potpomažu, hrabre i podupiru (Propovjednik 4,9-10).

* * *

Božja je nakana da brak traje doživotno (1. posl. Korinćanima 7,10-11 i 39; Evanđelje po Luki 16,18; Posl. Rimljanima 7,2-3; Evanđelje po Mateju 19,4-9; Posl. Hebrejima 13,4). Međutim, Bog isto tako ostavlja mogućnost rastave braka zbog preljuba i napuštanja  (1. posl. Korinćanima 7,15). Porast broja raspadnutih brakova razara samo tkivo našeg društva. Ako ne očuvamo svoje domove, lako nam se može dogoditi da doživimo propast svoje države. Ipak, Bog koji je bogat milošću oprašta nam i čuva nas.

* * *

I Stari i Novi zavjet govore da je bračna nevjera dovoljan temelj za rastavu. Međutim, ni u takvim slučajevima rastava braka nije nužna. Ako se osoba istinski pokaje i zamoli za oproštenje, obnova je često moguća.

* * *

Četvrti dan

Bog od roditelja traži da budu dobri uzori i da odgajaju svoju djecu "stegom i opomenom Gospodnjom" (Poslanica Efežanima 6,4). Naputke za djecu nalazimo u prva tri stiha istog poglavlja (vidi Posl. Kološanima 3,20.)

* * *

Discipliniranje je nužan oblik ljubavi u odgajanju djece (vidi Izreke 3,11-12; 13,24;

23,13-14; 29,15). Discipliniranje se mora temeljiti na ljubavi, a ne na ljutnji i gnjevu. Kad se dijete pokaje, ljubav roditelja mora biti otvorena, srdačna, potpuna i odmah dostupna (vidi Ev. po Luki 15,11-32).

* * *

Želimo li se sačuvati od grijeha bludnosti, trebamo predati svoje tijelo Bogu (Posl. Rimljanima 6,13;12,1-2; 2. posl. Timoteju 2,22; Jakovljeva poslanica 4,1-4; Posl. Efežanima 5,3-4; 1. posl. Korinćanima 6,15-20; 7,2-5). Morate se postaviti, donijeti odluku i biti boj. Ako pripadate Bogu, tada trebate živjeti kao da pripadate Bogu. Ako vaša obitelj pripada Bogu, neka se to vidi. "Zaklinjem vas stoga, braćo, milosrđem Božjim: prikažite tijela svoja kao žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu – kao svoje duhovno bogoslužje. I ne suobličujte se s ovim svijetom, nego se preobrazujte obnovom svoga uma da uzmognete rasuđivati što je volja Božja: što je dobro i ugodno i savršeno." (Posl. Rimljanima 12,1-2).

* * *

Kristov odnos prema crkvi je ilustracija za odnos u braku (Posl. Efežanima 5,24-25).

* * *

Komunikacija je ključ za uspješnost obiteljskog života. Da bi komunikacija bila učinkovita, ona mora biti iskrena te puna mudrosti i ljubavi. Mi učimo putem praktičnog vršenja. Što više truda uložimo u izražavanje svojih osjećaja i razmišljanja u ljubavi, to će naš odnos biti kvalitetniji.

* * *

Neka zabava i avantura budu dio vašeg obiteljskog života. Nikad ne uzimajte jedno drugoga zdravo za gotovo. Ne zaboravite da je vaša sreća usputni proizvod toga što ste usrećili nekog koga volite. Božja ljubav ne ugađa sebi, nego je požrtvovna. Nastojte usrećivati one koje volite te ćete tako i sami biti ispunjeni.

* * *

Seks se nalazi u središtu brojnih bračnih problema. Zloporaba seksa može biti razorna. Bog je htio da seks bude nešto dobro i pozitivno. Bog je stvorio seks. Namijenio ga je našem zadovoljstvu, ako se služimo njime u okvirima Božje volje.

Peti dan

Čak i u ovom svijetu punom obveza, djeci je potrebno da im roditelji budu na raspolaganju.

* * *

Neka vaša očekivanja budu razumna. Prevelika očekivanja mogu dovesti do frustriranosti.

* * *

Komunikacija je od ključnog značaja za brak. Služimo se komunikacijom kako bismo otkrili osjećanja i razmišljanja svoga sugovornika. Poznajemo sami sebe, ali nitko drugi nas ne može poznavati ako ne komuniciramo.

* * *

Izreke 30,33: "Jer kao što stepanjem mlijeka izlazi maslac i pritiskanjem nosa poteče krv, tako i poticanje gnjeva izrodi svađu."

Poslanica Efežanima 4,26-27: "Srdite se, ali ne griješite! Neka sunce ne zađe nad vašom srdžbom. I ne dajite mjesta đavlu!"

Kad se netko od vas naljuti, razriješite situaciju.

* * *

Postanak 2,18: "I reče GOSPOD: 'Nije dobro da čovjek bude sam; načinit ću mu pomoć kao što je on'."

Jedinstveni cilj braka jest stati na kraj usamljenosti.

* * *

Jakovljeva poslanica 1,19: "... neka svaki čovjek bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu."

Da bismo unaprijedili komunikaciju, vježbajmo slušati druge.