Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


Autor: Paul R. SchroederU Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj  riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše  upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije

1. Biblijska KNJIGA:

Jedan korintski stup = PRVA POSLANICA KORINĆANIMA

2. POGLAVLJE:

Broj oblikovan skulpturom srca = 13. POGLAVLJE

3. TEMA:

Srce simbolizira ljubav = LJUBAV


PRVA POSLANICA KORINĆANIMA 13: POZADINA

Danas mnogi ljudi govore o ljubavi kao o osjećanjima. To bi značilo da se osoba može zaljubiti i odljubiti. Suprotno tome, Biblija govori o ljubavi kao, u prvom redu, o aktivnoj riječi. Oko ljubavi se treba truditi, i to mnogo.

Budući da se o ljubavi govori na razne načine, Grci su imali tri različite riječi za nju, a to su: eros, philia i agape.

  • Eros (ne koristi se u Novom zavjetu) opisivala je sebičnu ljubav, koja se često povezuje sa seksom. Glavni cilj takve ljubavi je dobiti.
  • Philia (iz koje se izvode riječi poput "filantropija") se odnosi na bratsku ljubav. Njezin naglasak je na dijeljenju.
  • Agape, najuzvišeniji oblik ljubavi, proistječe iz Božje ljubavi prema nama. Ovakva ljubav naglašava davanje, čak i onda kad onaj kojeg se voli to ne zaslužuje. U pitanju je ljubav koja se daje bez obzira na cijenu. Kad je Bog odabirao riječ kojom će objasniti zašto je poslao svog Sina da nas izbavi od grijeha, odlučio se za riječ "ljubav". U pitanju je najuzvišeniji vid ljubavi – agape – požrtvovno pružena ljubav koja čini kršćanina Božjim djetetom (Evanđelje po Ivanu 13,34-35). Ovaj vid ljubavi se toliko razlikuje od svjetovnog shvaćanja ljubavi da oni koji vide požrtvovnu ljubav na djelu ubrzo otkrivaju da ona nije ljudska, nego božanska.

Istinska ljubav je kad volimo jedni druge onako kako je Bog zavolio nas (Evanđelje po Ivanu 15,12).

KLJUČNI STIHOVI PRVE POSLANICE KORINĆANIMA 13

stihovi 1-3

"Ako i jezicima ljudskim i anđeoskim govorim, a ljubavi nemam, postao sam mjed što zveči ili cimbal što ječi. Ako i dar prorokovanja imam i znam sve tajne i svu spoznaju; ako i svu vjeru imam da bih i gore premještao, a ljubavi nemam – ništa sam. Ako i sav svoj imetak razdam, ako i tijelo svoje predam da se sažeže, a ljubavi nemam – ništa mi ne koristi."

Pavao jasno ističe da je ljubav na prvom mjestu. Nijedan drugi dar, koliko god značajan, ne nadmašuje ljubav.

stihovi 4-7

"Ljubav je strpljiva, dobrostiva je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne hvasta, ne uzoholjuje se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne uzima za zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada sve podnosi."

Sada imamo definiciju ljubavi. Ovakav najčistiji vid ljubavi može doći jedino od Boga. Budući da je Bog ljubav (1. Ivanova poslanica 4,8), možemo čak zamijeniti Božje ime riječju "ljubav". Bog je strpljiv, Bog je dobrostiv, Bog ne zavidi, Bog se ne hvasta, Bog se ne uzoholjuje.

8. stih

"Ljubav nikad ne prestaje. A proroštva? Uminut će. A jezici? Umuknut će. A spoznaja? Uminut će."

Ljubav će ostati. Sve ostalo prolazi.

11. stih

"Kad bijah dijete, kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete rasuđivah. A kad postadoh čovjek, odbacih ono djetinje."

Novi kršćanin možda ne shvaća koliko je ljubav važna, ali zreo kršćanin bi morao razumjeti da je ona na prvom mjestu.

12. stih

"Jer sada gledamo kao kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice. Sada poznajem djelomično, a tada ću spoznati kao što sam i spoznat."

Sada još ne razumijemo sve. Jednog dana, kad se nađemo lice u lice s Isusom, razumjet ćemo.

13. stih

"A sada ostaje vjera, nada i ljubav – to troje – ali od ovih najveća je ljubav."

Podsjetimo se: vjera i nada nam neće trebati kad dođemo u nebo, jer će proći. Jedino ljubav – najveća među njima – jest vječna!

PROMIŠLJANJA O LJUBAVI

Prvi dan

Kao što je to uglavnom slučaj s vrlinama, lako je govoriti o ljubavi, ali ju je teško provesti u djelo.

* * *

Ljubav "eros" se može lako iskvariti. Sama po sebi, ona nije nešto loše. Bog je stvorio seks. Ova ljubav je dobra. Međutim, Sotona se svim silama trudi pokvariti ono što je dobro. Bit većine seksualnih grijeha svodi se na zadovoljavanje seksualne želje izvan okvira braka.

* * *

Ako dar nije potaknut ljubavlju, bezvrijedan je. Čak i mučenička smrt nema smisla ni svrhe ako nije motivirana ljubavlju (1. Korinćanima 13,1-3).

* * *

Ne možemo u potpunosti poznavati Isusa dok se jednog dana ne susretnemo s Njime licem u lice (1. Korinćanima 13,12).

* * *

Ivan nam u svojoj Prvoj poslanici navodi primjere kojima objašnjava ljubav:

1.  Isus Krist je položio svoj život za nas (1. Ivanova 3,16).

2.  Oni koji su u stanju pomoći trebaju pomagati svima kojima pomoć treba (1. Ivanova 3,17).

3.  Trebamo biti poslušni Božjoj zapovijedi da volimo druge  (1. Ivanova 3,23).

* * *

Pavao je u 12. poglavlju ove Poslanice upravo završio detaljnu diskusiju o duhovnim darovima. Sada je htio istaknuti kako se svi ovi darovi moraju koristiti s ljubavlju, za dobrobit cijelog tijela – crkve (1. Korinćanima 12,7).

* * *

Ljudi su, čak i ako ne poznaju Boga, sposobni doživljavati razne stupnjeve tjelesne ljubavi i prijateljstva, ali da bi poznavali dublju, požrtvovnu i darežljivu ljubav, moraju poznavati Boga, koji je izvor takve ljubavi.

* * *

Starozavjetna knjiga proroka Hošee govori o ljubavi koja oprašta. Iako je prorok bio u braku sa ženom koja mu je bila nevjerna, on ju je volio i želio ju je primiti natrag.

* * *

Evanđelje po Ivanu 13,35: "Po ovome će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge."

* * *

Preispitajmo se. Što je s proklinjanjem, psovanjem, vikanjem i svađama u našim domovima? Što je s otuđivanjem i "tihim misama"? Činjenica je da na sve ovo ne nailazimo samo u domovima brojnih članova crkve, nego vrlo često i u samoj crkvi.

Kakva fantastična toplina, prihvaćanje i ljubav bi se mogli naći u crkvi kad bi oni koji nazivaju Krista svojim Gospodinom češće pokazivali i u praksi ispoljavali ljubav jedni drugima.

Drugi dan

Božja ljubav je toliko izvan našeg poimanja da ne možemo niti naslutiti njezine dubine. Bilo kakav ljudski pokušaj objašnjavanja ili definiranja Božje ljubavi završit će neuspjehom. Pa ipak, Prva Ivanova poslanica nastoji nam pomoći prepoznati i razumjeti Božju ljubav. U četvrtom poglavlju, od 7. stiha do kraja poglavlja vidimo elemente Božje ljubavi.

Osnovna stvar: Božja ljubav spašava. Zamislite da ste u velikim dugovima i da ste vrlo siromašni. Zamislite kako beznadno biste se osjećali. Sad zamislite da neki milijunaš kojeg ne poznajete u potpunosti plati vaš dug i k tome nadoda još milijun dolara na vaš tekući račun. Ne samo da bi to riješilo problem vaših postojećih dugovanja, nego bi vam pružilo sigurnu budućnost. To u manjem opsegu ilustrira ljudsko stanje pred Bogom.

Mi smo u potpunosti u dugu zbog grijeha. Stanje u kojem se nalazimo je beznadno. Nikako nismo mogli otplatiti svoj dug. Tada je Bog, u svojoj milosti, poslao svog Sina da nas otkupi. Otplatio je naš dug, i to ne samo za prošlost, nego za cijelu vječnost. Predivno! Božja ljubav nas spašava.

Božja ljubav proviđa. Bog je obećao da će se uvijek brinuti za potrebe svojih vjernih. U našem materijalističkom društvu bitno je istaknuti da se to odnosi na naše prohtjeve. Postoji velika razlika između potreba i prohtjeva. Bog je svjestan svega što nam treba i obećao je da će se pobrinuti za to sve. Predivan stih koji se nalazi u Poslanici Filipljanima 4,19 ističe ovu istinu. U Evanđelju po Mateju 6,33 nailazimo na Božje obećanje o tome da će se On uvijek brinuti za potrebe svoje djece.

Božja ljubav nas disciplinira. "Sve koje volim, ja korim i kažnjavam" (Otkrivenje 3,19). Božja ljubav nije poput kolebljive ljubavi roditelja koji ne voli svoje dijete dovoljno da bi ga disciplinirao. Božja ljubav je čvrsta: snažna je i traži pokornost. Bog očekuje od svojih vjernika da prihvate ljubav koju im je iskazao. Ne trebamo samo štovati i slušati Boga, nego trebamo i voljeti druge. Vidimo da se ova tema ističe i u 4. poglavlju 1. Ivanove poslanice: "Rekne li tko: 'Ljubim Boga', a mrzi brata svojega, lažac je" (20. stih). Razlog zbog kojeg Sveto pismo može biti toliko oštro jest u tome što nas Božja snaga u nama čini sposobnima voljeti jedni druge. Ako ne volimo jedni druge, to dokazuje da u nama nema Božje ljubavi.

Božja ljubav tješi. Bog često tješi ljude u većoj mjeri nego što oni to mogu shvatiti ili razumjeti. Ljudi će često reći kako je njihovo uznemireno srce preplavio mir. Snaga Božjeg Duha da iscijeli i utješi uznemirenu dušu dobro je poznata Božjoj djeci.

Božja ljubav je vječna. Gotovo svi mi pamtimo neko iskustvo iz mladosti kad nam ljubav nije bila uzvraćena. Pa ipak, što smo zreliji, to više otkrivamo da i ljubav među odraslima može biti prevrtljiva. Mnogi parovi će stati pred oltar u crkvi i zavjetovati se na doživotnu ljubav, ali njihov brak će ipak okončati rastavom. Gotovo polovica brakova koji se danas sklope okončava se rastavom.

Božja ljubav nije prevrtljiva! Bog nas voli vječnom ljubavlju. Vjera, nada i ljubav – to troje, a najveća među njima je ljubav. Ljubav je vječna, jer je Bog vječan. Božja ljubav je ljubav koja spašava, proviđa, disciplinira, tješi i traje dovijeka. Ništa se ne može usporediti s ljubavlju koju nam je Bog pokazao kad je poslao svog Sina da postane naš Spasitelj.

* * *

Treći dan

Naša ljubav treba biti nesebična (Evanđelje po Mateju 22,39).

* * *

Isus nam osobno pruža ljubav u samome sebi (Evanđelje po Ivanu 15,9 i 12; Poslanica Galaćanima 2,20).

* * *

Kada slijedimo Krista i primamo ispunjenje Svetim Duhom, naša sposobnost korištenja duhovnih darova razvijat će se usporedo s našom ljubavlju (vidi Poslanicu  Efežanima 5,18; Poslanica Hebrejima 13,1, Jakovljeva poslanica 2,8; Poslanica Galaćanima 5,22-23. Vidi i "Ključna poglavlja – Jakovljeva poslanica 2: Djela").

* * *

Ništa nas ne može odvojiti od Božje ljubavi (Poslanica Rimljanima 8,35-39).

* * *

Najveća žrtva ljubavi je kad položimo svoj život za nekog tko to ne zaslužuje. Svi bismo trebali biti spremni položiti život za Krista, ali ipak nećemo svi biti pozvani na to (1. Ivanova poslanica 3,16; Poslanica Rimljanima 5,8).

* * *

Ljubav u nama proizvodi želju za poslušnošću. Tada ćemo željeti ugoditi onima koje volimo (Evanđelje po Ivanu 14,15 i 23).

* * *

Prve tri zapovijedi, koje govore o našem odnosu prema Bogu, sažete su u Ponovljenom Zakonu 6,5: "Zato ljubi GOSPODA, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom."

* * *

Krist nas toliko voli da to nikako ne možemo razumjeti (Poslanica Efežanima 3,17-19).

* * *

Oni koji vole druge ljude protivit će se predrasudama i drugim nepravdama, i podupirat će istinu i dobrotu (1. poslanica Korinćanima 13,6).

* * *

Korint je bio lučki grad pun hramova s prostitutkama koje su pružale seksualne usluge i nazivale to "štovanjem" poganskih bogova. Korinćani su bili itekako svjesni tjelesne ljubavi koju su ljudi osjećali jedni prema drugima. Pavao u svojem pismu Korinćanima govori o uzvišenijoj ljubavi; ljubavi koja se okreće oko Krista, a ne oko njih samih. Ljubav koja se temelji na erotskim osjećanjima iznevjerit će nas i zavesti. Ljubav koja se temelji na Kristu ohrabrit će nas i osnažiti te će nam donijeti ispunjenje, čistotu i radost – i bit će vječna.

Četvrti dan

Bog je strpljiv i tolerantan. Sjetimo se prispodobe o ocu koji oprašta (izgubljeni sin) u Evanđelju po Luki 15,11-32. Od Boga nadahnuta i motivirana ljubav je također strpljiva (1. poslanica Korinćanima 13,4). Čekajmo na Gospodina.

* * *

Biološki nagon na utaživanje seksualnih podražaja izvan okvira braka naziva se požudom, a ne ljubavlju (Evanđelje po Mateju 5,27-30). Ljubav obuhvaća um, srce i volju. Ljubav nije puka reakcija na biološki nagon ili osjećaj. Ljubav je odluka. Strast je prolazna. Ljubav traje.

* * *

Ljubav ne zavidi. Sjetimo se kako je Ivan Krstitelj pozivao svoje sljedbenike da pođu za Isusom (Evanđelje po Ivanu 3,30). Sjetimo se i koliko je Jonatan volio Davida, iako je znao da će David naslijediti prijestolje umjesto njega.

* * *

U poganskim religijama prevladava strah od božanstava. Kršćani uživaju odnos ljubavi prema istinitome Bogu. Poznavati Boga znači poznavati ljubav (1. Ivanova poslanica 4,7-8).

* * *

Božja ljubav nam pomaže voljeti čak i neprijatelje. Za to moramo biti sposobni gledati ih Božjim očima. Bog ih voli i spreman je oprostiti im (Evanđelje po Mateju 5,44).

* * *

Tema i pojam Božje nepokolebljive ljubavi pojavljuje se više od 170 puta u Starom zavjetu. U Psalmu 136, koji je posebna pjesma zahvalnosti, pojavljuje se 26 puta.

* * *

Milosrdnost se ponekad izjednačuje s ljubavlju danom od Boga. Vjerojatno zato što se njome ističe davanje.

* * *

Bog je volio i voli svijet. Toliko je zavolio svijet da je poslao svog Sina da bude naš Spasitelj. Božja ljubav koja je u nama nagoni nas da pođemo u svijet noseći spasonosne vijesti o Isusu (vidi "Ključna poglavlja – Evanđelje po Mateju 28: Idite).

* * *

Postoji nešto što dugujemo jedni drugima, a to je ljubav (Poslanica Rimljanima 13,8).

* * *

Naše shvaćanje Božje ljubavi prema nama izravno je povezano s našim shvaćanjem oproštenja koje smo primili (Evanđelje po Luki 7,40-50).

* * *

Peti dan

Isus je pozvao Petra, koji se triput odrekao Isusa, da tri puta ponovno potvrdi svoju ljubav (Evanđelje po Ivanu 21,15-19).

* * *

Ljubav u Isusu jest ljepilo koje drži sve na okupu (Poslanica Kološanima 3,14). To vrijedi za međuljudske odnose, za dom i za crkvu.

* * *

Onima koji vjeruju u Isusa opraštaju se grijesi. Više se ne plaše Boga  (1. Ivanova poslanica 4,18).

* * *

Isus je pokazao da ljubav ne traži da joj služe, nego ona sama služi (Evanđelje po Ivanu 13,1-17). Isus je učio o ovoj istini u prispodobi o dobrom Samarijancu (Evanđelje po Luki 10,25-37).

* * *

Ne možemo razdvojiti štovanje od ljubavi. Jedno podrazumijeva drugo.

* * *

Božja ljubav je vrhovna, apsolutno potpuna i apsolutno trajna.

* * *

1. Ivanova poslanica 4,8: Bog je ljubav.

* * *

1. poslanica Korinćanima 13,8: Ljubav nikad ne prestaje.

* * *

Bog je pokretač svakog djela ljubavi i vjere.

* * *

"Volite mnogo, i moći ćete mnogo učiniti. Kad je revnost gorljiva, nemogućnosti nestaju." (C.H. Spurgeon).

* * *

Osobe koje se vole ponekad se svađaju. Ne možete napraviti kajganu ako najprije ne razbijete jaja.

* * *

Mladi trebaju znati u čemu je razlika između požude i ljubavi. Požuda je kad gledamo na drugu osobu kao na seksualni objekt. Ljubav je kad vidimo drugu osobu kao suputnika. Požuda pita: "Što ja želim?" Ljubav pita: "Što je ispravno i ugodno Bogu?" Nakon svog ispunjenja, požuda donosi sramotu. Ljubav donosi još više ljubavi.