Paul R. Schroeder

Luteranska crkva Shepherd iz Greendalea, država Wisconsin, rodno je mjesto radio službe »Riječ za danas«. Njezinih 540 članova vodi pastor Paul R. Schroeder, govornik na programu »Riječ za danas«, te njegov sin, pastor za administraciju, Douglas W. Schroeder. Godine 1978. crkva je podržala viziju pastora Schroedera koji se htio koristiti radijem kako bi mogao svjedočiti o Kristu mnogim ljudima putem programa »Riječ za danas«. Svrha službe je donijeti Božju riječ svijetu, jasno primijeniti Njegove istine u svakodnevnom životu i slaviti Boga za njegov dar spasenja kroz Krista.

»Smatram da nemamo još puno vremena na raspolaganju za pronošenje evanđelja«, kaže pastor Schroeder, « i zato je upotreba radija moje duboko uvjerenje. Zainteresirani smo za one grupe ljudi koje još ništa nemaju i fokusiramo se tamo gdje je potreba najveća.»

Uz emitiranje emisija u svih 50 saveznih država SAD-a, »Riječ za danas« surađuje s Trans World Radiom (TWR) radi emitiranja programa na 16 jezika diljem Kine, Indije, Nepala, Mianmara, Rusije, Kariba i nekoliko afričkih zemalja. Svaka emisija »Riječ za danas« objašnjava riječ ili temu iz Božje riječi slušateljima omogućavajući im da upoznaju Krista i da rastu u spoznaji Pisma.

»Vjerujem da bi kršćanske crkve trebale postaviti Veliki nalog kao prioritet«, govori Schroeder. »Potpomagali smo TWR u podjeli radio prijemnika posebice u Indiji. Poslali smo novac za kupnju 5000 radio prijemnika jer vjerujemo da je to najučinkovitiji način da se dođe do ljudi.«

Primjerice, Schroeder se prisjetio da je prije dvije godine »Riječ za danas« pokrenula 15-minutni program za Koya narod u Indiji iako su bili ranije upozoreni da od te grupe najvjerojatnije neće dobiti nikakav odgovor. »To je bila grupa ljudi koji nisu bili upoznati s kršćanstvom ili radio programima«, kaže Schroeder. »Te godine primili su preko 850 odgovora i zahtjeva za daljnjim informacijama.« Schroeder je dodao da je Vishwa Vani, kojeg je TWR poslao u osnivanje crkava, započeo pet zajednica u tom području kao rezultat jednogodišnjeg emitiranja Koya narodu. »Kada god netko odgovori velika je vjerojatnost da su još četvero ili petero ljudi u to uključeni«, govori Schroeder. »Zato volim donositi radio u te krajeve.«


PREDGOVOR

U Božjoj riječi nalaze se rješenja za sve životne probleme i potrebe. Kada smo poslušni Božjoj  riječi, Sveti Duh nas osnažuje, naša vjera raste, a naš život se mijenja.

Međutim, za mnoge Biblija predstavlja kompliciranu, ogromnu knjigu s kojom se ne mogu nositi.

Nadam se da ću odabiranjem ključnih biblijskih odjeljaka (20 iz Starog zavjeta i 20 iz Novog) i njihovim obrađivanjem potaknuti i vas da počnete proučavati Božju riječ. U tu svrhu načinio sam  ilustracije za svako ključno poglavlje. Ilustracije su namjerno neobične kako biste ih lakše  upamtili. Svaka ilustracija sastoji se iz tri elementa, a to su:

1. biblijska knjiga

2. poglavlje

3. tema poglavlja

Nakon što više puta proučite ilustraciju i fokusirate se na nju, moći ćete se sjetiti slike, a samim time i biblijske knjige, poglavlja i teme.

Pamćenjem ovih ključnih poglavlja obogatit ćete svoj svakodnevni život. Zatim, bit će vam lakše objašnjavati Božju riječ drugima. Kad budete pisali čestitke ili razgovarali s ljudima, moći ćete im pomoći u njihovim problemima ili potrebama na temelju Božje riječi.

Ima situacija kad nećete moći razgovarati s nekim. Tada mu pošaljite knjižicu "Ključna poglavlja"! Njihova svrha je da ih dijelite!

Svaka knjižica iz serije "Ključna poglavlja" oblikovana je na isti način, a obuhvaća:

1. pozadinu poglavlja

2. ključne stihove poglavlja

3. razmišljanja o temi poglavlja

Treći dio knjižice bit će koristan za biblijska predavanja i kućne grupe. Razmišljanja će vam donijeti brojne savjete o tome kako primijeniti naučeno.

Bog neće dopustiti da se Njegova riječ vrati prazna (Izaija 55,11)!

Bog će vas izobilno blagosloviti kad budete promišljali o Njegovoj riječi (Psalam 119,48)!

Pomoći će vam blagoslivljati druge navješćivanjem Njegove riječi (Postanak 12,2-3)!

Soli Deo Gloria,

Paul R. Schroeder

Objašnjenje ilustracije:


1. Biblijska KNJIGA:

jedan korintski stup = PRVA POSLANICA KORINĆANIMA

2. POGLAVLJE:

Broj što ga oblikuju antene leptira = 15. POGLAVLJE

3. TEMA:

Leptir simbolizira uskrsnuće = USKRSNUĆE


PRVA POSLANICA KORINĆANIMA 15: POZADINA


Središnji stup na kojem počiva cjelokupna kršćanska teologija jest Kristovo uskrsnuće iz mrtvih. Njegova smrt je bila nužna za naše oproštenje, ali naše oproštenje bi bilo besmisleno bez Njegovog uskrsnuća (1. Korinćanima 15,13-19).

Rimljani su osvojili drevni grad Korint 146. godine prije Krista. Godinu dana kasnije Julije Cezar je obnovio grad. Korint je postao glavni grad rimske provincije Ahaje, poznat po svojem bogatstvu i luksuzu, kao i po pijanstvu i nemoralnosti. (vidi 1. Korinćanima 6,9-10).

Pavao je čuo loše vijesti o Korintu. Tamošnju mladu crkvu su mučili brojni problemi: svađe, zavist, sudske tužbe, bludničenje i druge nevolje. Čak su se i Pavlov izgled, govor, apostolstvo i iskrenost našli na udaru (2. Korinćanima 10,13). Zato je 55. godine Pavao iz Efeza poslao svoje prvo pismo Korinćanima. To nije riješilo sve probleme, pa ih je žurno posjetio. Svoj posjet je popratio još oštrijim pismom (2. poslanica Korinćanima). Pavao je bio toliko nestrpljiv čuti njihovu reakciju, da je požurio u susret Titu (koji je nosio pismo) u Makedoniji, umjesto da ga dočeka u Troadi, gdje je u to vrijeme živio. Vijesti su bile dobre. Pismo i posjet su urodili pozitivnim plodom. (Pavao je kasnije još jednom posjetio Korint, o čemu čitamo u Djelima apostolskim 10,1-4).

Pavao je očajnički nastojao obraniti ovu mladu crkvu od svakovrsnih razdora. Želio  je ujediniti i obnoviti vjernike. Zato ih je upućivao na Isusa. U prvih 9 stihova svojeg prvog pisma Pavao spominje Isusa devet puta.

Stoga ne čudi što se u 15. poglavlju Pavao bavi središnjom temom učenja o Isusu: Njegovim uskrsnućem!

KLJUČNI STIHOVI U 1. POSLANICI KORINĆANIMA 15

stihovi 3-4

"Jer predadoh vam ponajprije što i primih, da Krist umrije za grijehe naše po Pismima, i da bi pokopan i da bi uskrišen treći dan po Pismima"

Jasan iskaz evanđelja: Krist je umro i uskrsnuo, a vjera u Njega spašava.

stihovi 5-8

"... i da se ukaza Kefi, zatim Dvanaestorici. Potom se ukaza braći kojih bijaše više od pet stotina zajedno, od kojih većina i sada živi, a neki i usnuše. Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima. A najposlije od svega, kao nedonoščetu, ukaza se i meni."

Krist se pojavio u tijelu i objavio se. Očevici su ga vidjeli.

stihovi 9 -10a

"Ta ja sam najmanji od apostola, ja nisam dostojan zvati se apostolom jer sam progonio crkvu Božju. No milošću Božjom jesam što jesam i njegova milost prema meni ne bijaše uzaludna"

Pavao nije zaboravio da je isključivo po Božjoj milosti postao apostol. Nastavio je razrađivati misao u 10. stihu.

20. stih

"Ali sada, Krist uskrsnu od mrtvih i postade prvina onih koji usnuše."

Nakon što je objasnio koliko bi kršćanska vjera bila uzaludna da Krist nije uskrsnuo, Pavao slavno najavljuje činjenicu Kristovog uskrsnuća. Uvjeravao ih je da će i oni uskrsnuti iz mrtvih, jer Krist je pobijedio smrt (1. Korinćanima 15,23).

stihovi 21-22

"Jer kako po čovjeku bi smrt, po Čovjeku i uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni."

Pavao ističe što je problem čovječanstva, kao i rješenje problema: to su grijeh i oproštenje. Zatim objašnjava koji je izvor grijeha: prvi Adam. Međutim, oproštenje je došlo po drugom Adamu: Isusu.

stihovi 25-26

"Jer on treba kraljevati dok ne položi sve neprijatelje pod noge svoje. Posljednji neprijatelj koji se zbacuje bit će smrt."

Smrt je poražena.

stihovi 33-34

"Ne varajte se: zli razgovori kvare dobre navike. Otrijeznite se čestito i ne griješite, jer neki ne znaju Boga. Vama na sramotu ovo govorim!"

Trgnite se! Naša vjera će se očitovati u kvaliteti našeg života i ponašanja.

36. stih

"Bezumniče! Ti što siješ, ne oživljuje ako ne umre."

Kao što se zasađeno sjeme mijenja, Pavao objašnjava da će se i naša tijela tako preobraziti i proslaviti kad uskrsnemo iz mrtvih. Svuda u prirodi vidimo ciklus života i smrti (pročitajte i stihove 42-44, gdje se ova misao nastavlja).

stihovi 51-53

"Evo vam tajnu govorim: svi nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. U hipu, u tren oka, na posljednju trubu – jer zatrubit će, i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se izmijeniti. Jer se ovo raspadljivo treba zaodjenuti neraspadljivošću, i ovo smrtno zaodjenuti besmrtnošću."

Ovo je nagovještaj Sudnjeg dana. Oni koji budu živi kad dođe taj dan, neće umrijeti, nego će se preobraziti u novo, proslavljeno tijelo.

57. stih

"A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našemu Isusu Kristu!"

Problem smrti je riješen. Imamo pobjedu u Isusu Kristu!

58. stih

"Zato, braćo moja ljubljena, budite čvrsti, nepomični, obilujte svagda u djelu Gospodnjem, znajući da trud vaš nije uzaludan u Gospodinu."

S takvim uvjerenjem u pobjedu, možemo činiti brojna djela za Gospodina. Naš trud nije uzaludan. Krist je uskrsnuo. I mi ćemo uskrsnuti.

PROMIŠLJANJA O USKRSNUĆU


Prvi dan

U svom prvom pismu Korinćanima Pavao spominje šest Isusovih ukazanja nakon uskrsnuća. Evanđelja navode još neka dodatna. Navodimo 11 Kristovih ukazanja prije uzašašća:

1. žene koje su se vraćale s groba (Ev. po Mateju 28,9-10)

2. Marija Magdalena (Ev. po Ivanu 20,11-18)

3. učenici na putu u Emaus (Ev. po Luki 24,13-32)

4. Petar (Ev. po Luki 24,34)

5. učenici – bez Tome (Ev. po Luki 24,36-43)

6. učenici - s Tomom (Ev. po Ivanu 20,26-29)

7. sedmorica učenika pokraj Galilejskog mora (Ev. po Ivanu 21,1-25)

8. jedanaestorica učenika u Galileji (Ev. po Mateju 28,16-20)

9. više od 500 očevidaca u Galileji (1. posl. Korinćanima 15,6)

10. Jakov (1. posl. Korinćanima 15,7

11. apostoli pri uzašašću (Ev. po Luki 24,50-51)

Sveti Pavao tvrdi da je i on sam vidio Krista (1. poslanica Korinćanima 15,8)  (Vidi knjižicu "Ključna poglavlja – Djela apostolska 9: Pavao")

* * *

Isus je uskrsnuo trećeg dana; Židovi su računali i dio dana kao dan. Dakle, dio petka, cijela subota i dio nedjelje su se računali kao tri dana.

* * *

Ne govori samo Novi zavjet o uskrsnuću mrtvih, nego i Stari: Job 19,25-26; Izaija 26,19; Daniel 12,2 (vidi Posl. Hebrejima 11,9).

* * *

Na Sudnji dan će svi, a ne samo vjernici, biti uskrsnuti iz mrtvih. I nevjernici će uskrsnuti (Ev. po Ivanu 5,28; Djela apostolska 24,15).

* * *

Isusovo uskrsnuće dokaz je da su nam grijesi oprošteni (Poslanica Rimljanima 4,25)

* * *

Isus je dokazao svoje božansko podrijetlo tako što je pobijedio smrt (Ev. po Ivanu 2,18-19; Ev. po Ivanu 10,18).

Drugi dan


Prvine od žetve su se prinosile Gospodinu na žrtvu kao dokaz da cijela žetva pripada Njemu. Krist je uskrsnuo kako bi potvrdio da će sva Božja djeca uskrsnuti (1. posl. Korinćanima 15,20-23).

* * *

Krist je uskrsnuo prvog dana tjedna: u nedjelju. Bio je to prvi dan prvog tjedna, kad je Bog zapovjedio svjetlu da obasja tamu. Tako je i Isus, koji je Svjetlost svijeta, uskrsnuo i zauvijek će sjati. Prva kršćanska crkva je počela proslavljati nedjelju kao Gospodnji dan (Ev. po Ivanu 20,19.26: Djela apostolska 20,7; 1. posl. Korinćanima 16,2). Kršćani i danas svake nedjelje proslavljaju Isusovo uskrsnuće.

* * *

Primijetimo temu uskrsnuća u spominjanju bučnih kostiju iz Ezekielove knjige, 37 poglavlja.

* * *

Ako niječete Kristovu smrt i uskrsnuće, tada niste kršćanin (1. posl. Korinćanima 15,14. 16-17)  (vidi "Ključna poglavlja – Poslanica Rimljanima 8: Spasenje").

* * *

Pavao je imao brojne darove i talente (2. posl. Korinćanima 11,22-29). Pa ipak, bio je ponizan (1. posl. Korinćanima 15,9) i hvalio se svojim slabostima (2. posl. Korinćanima 11,30).

* * *

Isus, koji je odnio pobjedu nad smrću, odnijet će pobjedu i nad svim ostalim. O Drugom dolasku će zauvijek uništiti smrt bacajući je u Ognjeno jezero. U Otkrivenju vidimo kako to čini sjedeći na velikom Bijelom prijestolju (Otkrivenje 19,11-21; 20,5-14).

* * *

Loše društvo vodi u loše ponašanje. Ljudi s kojima se družimo utječu na nas (1. posl. Korinćanima 15,33). Zajedništvo s onima koji sumnjaju može nas odvesti u sumnju.

* * *

1. poslanica Korinćanima 15,55: "Gdje je, smrti, žalac tvoj? Gdje je, Podzemlje, pobjeda tvoja?" Ove riječi se često izgovaraju kraj groba na kršćanskim pogrebima. U 1. poslanici Korinćanima 15 Pavao navodi riječi iz Hošeine knjige, 13. poglavlja, 14. stiha. "Žalac" je grijeh, kojeg je Krist uklonio svojom smrću i uskrsnućem.

* * *

Ni naše žrtve niti patnje koje podnosimo ne mogu se usporediti sa slavom kojom ćemo biti ovjenčani u vječnosti (Posl. Rimljanima 8,18).

Treći dan

Malo toga u povijesti je potvrđeno vjerodostojnije od uskrsnuća Isusa Krista. Mnogi su svjedočili pod prijetnjom kazne, pa čak i smrti.

* * *

U Adamu smo pali; u Kristu ćemo uskrsnuti.

* * *

Pavao je pisao solunskoj crkvi ne bi li utješio i poučio vjernike. Očito je bilo onih  koje je uznemiravala činjenica da se Krist još nije vratio. Što će biti s njihovim milima, koji su umrli prije Isusovog povratka? Pavao im daje divan odgovor (vidi 1. posl. Solunjanima 4,13-18. Ove riječi predstavljaju utjehu mnogima koji tuguju).

* * *

Čak i tijekom svog zemaljskog života Krist je dokazao da ima vlast nad smrću. Uskrsnuo je Jairovu kćer (Ev. po Marku 5,22-23. 35-43), sina udovice u Nainu (Ev. po Luki 7,11-18) i svog prijatelja Lazara (Ev. po Ivanu 11,17-46).

* * *

Vjerovanje u Isusovo uskrsnuće pretvorilo je obeshrabrene sljedbenike u gorljive svjedoke (Ev. po Luki 24,13-35).

* * *

Uskrsli Krist živi u svojim vjernicima. Pavao napominje da smo mi Božji hram (1. posl. Korinćanima 3,16-17). Možemo činiti dobra djela zato što je Isus prisutan u nama (vidi "Ključna poglavlja – Evanđelje po Ivanu 15:  Rast.) U Gospodnjoj večeri Isus je samoga sebe predao nama (1. posl. Korinćanima 11,17-32).

* * *

Ljudi imaju pravo zanijekati Kristovu smrt, pokop i uskrsnuće. Međutim, učine li to, tada nemaju pravo nazivati se kršćanima.  Ne možete biti kršćanin ako niječete ove temeljne istine. Kad kršćani govore o vjeri, tada govore o onome u što vjeruju (vidi "Ključna poglavlja – Poslanica Rimljanima 8: Spasenje).

* * *

Četvrti dan

Biti Kristov učenik daleko je bitnije od članstva u crkvi. Uz silno naglašavanje članstva u crkvi i popisa članova, može se steći dojam da biti na popisu članova znači biti kršćanin. Nema veće neistine! Osoba može biti zabilježena na popisu članova, a uopće ne biti kršćanin.

Krist je neprestano upozoravao pripadnike tadašnje organizirane religije da nije dovoljno samo ustima častiti Boga. On je tražio predanje! Neće se spasiti svaki koji govori: "Gospodine, Gospodine", nego samo oni koji potkrijepe svoje ispovijedanje iskrenim predanjem života. Krist ne želi slušače, nego vršitelje. To je vrlo jasno demonstrirao u usporedbi o deset djevica. Svaka djevica je imala svjetiljku, svaka je imala ulja, i svaka je čekala ženika. Pa ipak, polovica njih nije uspjela (Ev. po Mateju 15,1-13).

Moramo biti svjesni u kojoj mjeri nismo u stanju ispuniti Božja očekivanja. Takvo shvaćanje trebalo bi nas navesti na pokajanje. U pokajanju tražimo Božju snagu za život, kako bismo mogli biti sličniji onome što On želi od nas. U pokajanju se ponovno otvaramo ka djelovanju Svetog Duha. Tako ćemo duhovno rasti.

* * *

Pročitajmo što je Krist rekao o učeništvu (Ev. po Luki 14,27): "I tko ne nosi križa svojega i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik!" Križ o kojem se ovdje govori nije nekakva bolest niti hendikep. Riječ je o teretu koji se očituje u vidu odbacivanja, neodobravanja i izrugivanja koje doživljavamo zbog toga što smo Kristovi svjedoci.   Često nam se čini da bi nas naše smjelo svjedočanstvo moglo otuđiti od naših prijatelja i zato radije šutimo. Zbog toga nemamo križ koji bismo trebali ponijeti. Pa ipak, Krist je rekao da Njegovi učenici moraju nositi svoj križ i snositi posljedice snažnog kršćanskog svjedočanstva u svijetu.

* * *

Evanđelje po Luki 14,33: "Tako dakle nijedan od vas koji se ne odriče svega svojega imetka ne može biti moj učenik."

Nije li to nešto posebno! Trebamo biti spremni doslovce se odreći svega za Boga. Sve ono čega se ne želimo odreći, to je zapravo naš "bog". Sve ono s čime se ne želimo rastati zbog Boga, to ima veći prioritet u našem životu, i to je ono što zapravo štujemo. Martin Luther je bio u pravu kad je istaknuo da smo svi krivi za idolopoklonstvo. Kako se samo trebamo pokajati! Kad Isus vjerom ovlada našim životom, naši prioriteti se mijenjaju. On je uzvišen kao Gospodin i Spasitelj. Naš pogled se preusmjerava i mi ga štujemo i slavimo kao istinitoga Boga. Kad se to dogodi, naši postupci postaju izričaj štovanja i hvale.

* * *

Peti dan

Pavao je smjelo propovijedao o uskrsnuću, čak i kad se našao suočen sa saducejima, koji su nijekali uskrsnuće (Djela apostolska 23,6-8, Posl. Rimljanima 8,10-11; Posl. Filipljanima 3,1-11.21).

* * *

Evanđelje po Ivanu, 8,31: "Stoga je Isus govorio Židovima koji su mu povjerovali: 'Ako vi ostanete u riječi mojoj, uistinu ste moji učenici'."

Bog pretpostavlja da poznajemo Njegovu volju. Zato i traži da Mu budemo poslušni. Gdje tu ima mjesta za "neaktivne" članove? Oni ne čitaju Božju riječ, ne dolaze na biblijska predavanja, ne žeđaju i ne čeznu za Božjom riječju. Kako će onda znati – a kamoli tek vršiti – ono što je u Riječi zapisano?

Teško je ovdje govoriti o predanju i rastu, jer slabim kršćanima je to previše. Krist nikad nije razvodnjavao poziv na poslušnost i predanje. Znamo da ćemo doživljavati neuspjehe. Nitko ne može dosegnuti savršenstvo. I Bog to zna. Svakodnevno nam pruža oproštenje. Daje nam i čežnju za borbom protiv grijeha, kao i želju i djela kako bismo živjeli životom ugodnijim Bogu. To se događa zato što nas Zakon uvjerava u naš grijeh i nagoni nas na pokajanje, a evanđelje nam daje snagu da nešto i poduzmemo.

Zapravo je Krist, koji potpuno i u cijelosti živi u nama, onaj koji proizvodi dobra djela. Sveti Pavao je to shvaćao te nas je zato podsjećao da ne možemo prihvaćati slavu ni za vlastita dobra djela, jer i to su djela Krista koji živi u nama.

* * *

Evanđelje po Ivanu 15,8: "U ovome se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo ploda; tako ćete biti moji učenici."

Primijetimo da Krist želi mnogo ploda. Često naši planovi i očekivanja da se nešto ostvari ne otkrivaju Božju veličinu. Moramo naučiti sanjati veće snove. Trebamo više zazivati Boga. Bog ima moć činiti čuda. Nemamo, jer ne tražimo (Jakovljeva poslanica 4,2).

Prestanimo govoriti o popisima članova crkve i počnimo činiti ljude učenicima.