dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Biblija, Božja Riječ, daje nam mnogo razloga da se molimo. No ipak, mnogi ljudi ne misle da je to tako važno i neophodno, pa molitvu ne stavljaju na prvo mjesto u kršćanskom životu. Ima mnogo kršćana koji žive od iskustva, obrazovanja, rada, nastojanja aktivnosti, programa, ali izostavljaju najvažniju osobinu kršćanskog života – molitvu. Neki se mole rijetko, a drugi samo tada kada za to osjete pobudu. Ne trebamo se moliti samo onda kada smo u molitvenom raspoloženju, nego – prema Riječi Božjoj – molitva treba zauzimati stalno mjesto i vrijeme u našem životu. To je naše duhovno disanje i život.

Krist je trebao molitvu; trebamo je i mi!

U Evanđelju čitamo: „ Kad otpusti narod, uspe se na goru, u samoću, da se moli. Još je i uvečer ondje bio sam.“ (Mt.14:23)
Razmislite samo o tome! Isus Krist, Sin Božji molio se i mnogo je razgovarao nasamo sa svojim nebeskim Ocem. Ako se Sin Božji molio, koliko više trebamo mi da se molimo našem nebeskom Ocu? Isus bi odlazio na goru da se u samoći moli. Svaki od nas može se odvojiti na molitvu. Važno je za svakog kršćanina naći takvo mjesto, gdje ga nitko ne može uznemirivati i tamo otvoriti svoje srce pred Bogom.
Dalje čitamo: „ A on se povlačio na samotna mjesta da moli.“ (lk.5:16). Isus se odvojio od svih da se moli nasamo, bez smetnje. Ako je Isus davao takvo značenje molitvi, tada i mi trebamo naći takvo mjesto gdje bismo djelotvorno mogli  provesti vrijeme u molitvi.

Zašto da se molimo?

Radi toga što bez molitve ne možemo imati zdrav duhovni život, isto tako kao što fizički život ne može opstati bez hrane.
U naše vrijeme ima toliko mnogo duhovno slabih kršćana stoga što kod njih nedostaje molitva. Oni nemaju radosti, blagoslova, sile, pobjede i želje da služe Bogu. Ako ne učinite molitvu trajnom navikom vašega života, tada nećete imati duhovne sile.
Ako niste u zajednici s Bogom kroz molitvu, biti će vam teško odoljeti tjelesnim i duhovnim iskušenjima. Krist nam je primjer. On je mnogo vremena provodio u molitvi; tako i mi trebamo činiti.
Krist očekuje od nas da budemo ljudi molitve. Molitva je neophodna. Ja se nadam da će Bog potaknuti vaše srce da slijedite Kristov primjer i da naučite mnogo moliti.

Isus je učio kako se trebamo moliti

Prije nego što je Isus otišao na nebo, ostavio je jednu od svojih najvećih zapovijedi: „ Zato molite Gospodara žetve da pošalje poslanike u žetvu svoju.“
Krist je govorio svojim učenicima kako da se mole . Isus govori i nama kako da se molimo. Ne trebaju svi kršćani ići preko oceana, propovijedati, svirati, pjevati ili žrtvovati velike svote novca, ali, hvala Bogu, svi se možemo moliti. Moramo slušati njegov nalog. U naše vrijeme se malo molimo za misijski rad. Zapazimo, Krist nam nije samo govorio da se molimo, nego da se molimo tako, da radnici budu poslani na njegovu njivu. To je takav dio misijskog rada u kojem svi  mogu sudjelovati. Možemo izmoliti više misionara iz naših obitelji i crkava. Misionarska crkva, to je crkva molitve, a ako se ona moli, onda će i žrtvovati. Jedna obveza u kojoj svaki kršćanin, bez razlike, može sudjelovati je molitva. Isus Krist daje nalog da se vi i ja molimo. Isus je rekao: „ Uvijek treba moliti i nikada ne klonuti.“ (Lk.18:1)
Ne samo da trebamo odvojiti vrijeme od našeg zauzetog dana za molitvu, nego se u duhu trebamo moliti čitavog dana. Kada smo u takvoj neprestanoj zajednici s Bogom u molitvi, bivamo duhovno jači. To nije samo nalog i odgovornost koju imamo od Isusa Krista, nego hvala Bogu, imamo mogućnost da se molimo – to je naša povlastica, radost i blagoslov.
Jeste li se danas molili za duše koje ginu, za one kojima je to potrebno i za one koji propovijedaju Božju Riječ?
Očekujete li da primimo nagradu na nebu? Očekujete li sjajnu zvijezdu u vašem vijencu? Ako to očekujete, onda budite vjerni u molitvi. Nagradu neće primiti samo oni koji propovijedaju Evanđelje, nego svaki koji se moli za one koji propovijedaju, za misionare, evanđeliste, učitelje vjeronauka, za evanđeoske muzičare, pjevače i druge Božje sluge.
Dopustite da vas Božji nalog potakne da se više molite nego što ste to do sada činili! Očekujte mnogo od Boga i više se trudite za njega.

Molite se neprestano

Kazano nam je u I.Solunjanima
5:18: „ U svakoj prilici zahvaljujte, jer je to za nas volja Božja u Kristu Isusu.“ To ne znači da trebamo u duhu molitve, neovisno o tome  gdje se nalazimo i što radimo. Kada je naš um zauzet molitvom, u neprekidnoj smo i bliskoj zajednici s Bogom, s Kristovim umom i znamo volju Božju u svakoj prilici.
U I.Samuelovoj 12:23 je napisano: „ A od mene neka je daleko da zgriješim Jahvi prestajući moliti za vas i upućivati vas na dobar i pošten put.“  Saznajemo iz Božje Riječi da je grijeh ako se ne molimo. Bože, sačuvaj me od grijeha.... čovjek koji se ne moli griješi.
A koliko ima onih koji kažu da su kršćani, a ne vide neophodnost i značenje molitve! Kada je Isus bio na ovoj zemlji, kazao je svojim učenicima da ustraju u molitvi.
„ Tada Isus dođe k njima u zaselak koji se zove Getzemani, te im reče: ' Sjedite tu dok ja odem onamo i pomolim se.' Povede sa sobom Petra i obojicu Zebedejevih sinova. Međutim ga spopade žalost i tjeskoba. Tada im reče:' Žalosna je duša moja do smrti. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom.' Zatim od malo dalje, pade ničice te se pomoli: ' Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe, ovaj kalež! Ali neka ne bude moja volja nego tvoja volja.' Tada se vrati učenicima nađe ih gdje spavaju te reče Petru:' Tako, ne mogoste sa mnom probdjeti ni jednoga sata? Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je spreman, ali je tijelo slabo.' (Mt.26:36-41)
Kada je Isus osjećao najveći teret na srcu u svojim posljednjim danima na zemlji, uzeo je trojicu od svojih učenika da se mole s njim. Ali, oni su zaspali.
Mnogi vjernici danas duhovno spavaju, ne imajući na srcu breme molitve za druge. Radi toga imamo tako malo probuđenja, radosti, blagoslova i misionarskog otkrivenja.
Radi čega da se molimo? Da ne padnemo u napast i iskušenje.
Kada naš život provodimo u neprestanoj molitvi, Bog nam je obećao dati silu kojom se možemo protiviti đavlu, tako da će on pobjeći od nas. Bog želi da budemo duhovno zdravi, silni i da rastemo u blagodati našega Gospodina Isusa Krista.