dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

« U ono vrijeme iziđe zapovijed cara Augusta da se provede popis pučanstva u svoj zemlji. To je bio prvi popis za vrijeme Kvirnijeva upraviteljstva Sirijom. Svi su išli, svatko u svoj grad, da se upišu. Tako i Josip, jer bijaše iz Davidove kuće i porodice, uziđe sa svojom ženom Marijom, koja bijaše trudna, iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u Davidov grad zvani Betlehem, da se upiše. Dok su tu bili, njoj dođe vrijeme da rodi. I rodi sina svoga, prvorođenca, te ga povije u pelenice i položi u jasle, jer u gostionici nije bilo mjesta za njih.
U tom istom kraju boravili pastiri; noćivahu pod vedrim nebom, bdijući nad stadom svojim. Najedanput im pristupi anđeo Gospodnji, i sjaj ih Gospodnji obasja, pa se vrlo uplašiše. Anđeo im reče: « Ne bojte se, jer vam, evo, donosim radosnu vijest o velikom veselju za sav narod: Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. I neka vam ovo služi kao znak: Naći ćete Djetešce pobijeno u pelenice gdje leži u jaslama!» 

Informacija s neba

Odjedanput se anđelu pridruži mnoštvo vojske nebeske koja je hvalila Boga:
« Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima koje ljubi!»
Kad anđeli od pastira odu na nebo, pastiri počnu govoriti jedan drugomu: «Hajdemo, dakle, do Betlehema i vidimo ovaj događaj s kojim nas upozna Gospodin!» Odu žurno i nađu Mariju i Josipa s Djetešcem gdje leži u jaslama. Kad ga vide, saopće što im je rečeno za to Djetešce. Svi koji su čuli pastire, divili su se onomu što su im rekli. A Marija je pamtila sve te događaje i razmišljala o njima u srcu svome. Zatim se pastiri vrate hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli onako kako im je bilo rečeno.» (Lk.2:1-20).

Što bi srce kršćanina bez Spasitelja?

Srce čovjeka već smalaksava od bura života: malih, velikih, osobnih, obiteljskih, društvenih. Riječ «mir» se svakodnevno nalazi na ustima svih ljudi. Međutim, užas mržnje, neprijateljstva i ratova, kao i napetost od strepnje i straha ugrožava i uznemirava prirodnu naklonost i potrebu čovjeka da živi u miru sa sobom i sredinom koja ga okružuje.
U srcu svakoga čovjeka postoji unutrašnja čežnja za mirom i spokojstvom. Svatko bi htio živjeti smireno u svome domu, da se grije i uživa u radosti i veselom smijehu svoje djece. Ali, užas svakodnevnih nevolja oduzima tu radost i razbija takve želje.
Svi su napori ljudi da ostvare takve želje postali neuspješni. Vladari se dogovaraju, potpisuju razne dogovore, a tada već misle, kako ih neće ostvariti i kako se neće dogovoriti da ispune dogovor.
Osnovni je uzrok neprijateljstva i odsutnosti mira u tome, što se čovjek odnosi neprijateljski prema svome Stvoritelju, prema Bogu. U suštini, neprijateljstvo u svijetu jest pobuna čovjeka protiv Boga. To piše u Svetome Pismu:
« Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave. Nema pravedna ni samo jednoga; nema razumna, nema nikoga koji traži Boga, put mira nisu priznali, nema straha Božjega pred njihovim očima.» ( Rimlj.3:10,11,23,17)
Nije to samo želja čovjeka da pridobije mir; Bog isto želi da daruje čovjeku mir i pokoj.
Isus Krist je došao na ovaj svijet da donese mir. Tako su pjevali anđeli na Betlehemskim poljanama:
« Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima koje ljubi.» (Lk.2:14).
Kako je Bog želio ostvariti taj mir?
Sveto Pismo to jasno govori:
« A ovo sve dolazi od Boga koji je u Kristu pomirio svijet sa sobom, koji nije uračunao ljudima njihovih prekršaja i koji je stavio u nas riječ pomirenja.» 
Sredstvo pomirenja je Riječ koja se stavlja u nas. To je ta poruka Božića – utjelovljenje Boga. « Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama.» (Iv.1:14)
« A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja.» (Iv.1:12).
Tu radosnu vijest trebamo objavljivati upravo, kada se sjećamo rođenja Isusa Krista.
Milijuni ljudi, širom svijeta, se sakupljaju ovih blagdanskih dana da proslave veličanstveni blagdan rođenja Isusa Krista. Uistinu, Božić je najveća Božja objava svemu čovječanstvu. Na žalost ne slave svi ljudi rođenje Isusa Krista, ne slave tako kako bi to bilo dostojno Sina Božjega, koji je uzrok proslave.
To i jest pitanje koje se pred čovjeka postavlja.

Tko se rodio? Koga treba slaviti? 

Prorok izriče:
« Dijete nam se rodilo, Sina dobismo» Tko je to Dijete? Anđeo je kazao Mariji: «Ne boj se Marijo, jer si našla milost kod Boga. Evo, ti ćeš začeti i roditi Sina komu ćeš nadjenuti ime Isus. On će biti velik i zvat će se, Sin Previšnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida oca njegova.» (Lk.1:30-32).
U tom se Djetetu objavljuje Najveći rođen od žene na ovoj zemlji.
Prorok Izaija prorokuje, da će Dijete biti Sin Božji, kao što to i anđeo govori Mariji: « Zvat će se Sin Previšnjega. U tom se Djetetu objavio Stvoritelj cijeloga svijeta.

Kako je svijet primio svoga Stvoritelja i Iskupitelja?

Mudraci su vidjeli novu zvijezdu i prepoznali da se rodio Kralj. Oni su pošli da Mu se poklone. Pastirima na polju je došla objava. Vidjeli su anđele, čuli su njihovu divnu pjesmu kojom su hvalili Boga i dobili uputu da idu u Betlehem i da će tamo vidjeti Sina Božjega. Oni su u jednostavnosti svoga srca pošli, vidjeli su i poklonili se Isusu.
Visoko obrazovani književnici su znali i vrijeme i mjesto gdje se treba roditi obećani Mesija, ali nisu željeli da Mu se poklone.
Kralj Herod, također, nije otišao da se pokloni, nego, bojeći se za svoju vlast, odlučio je ubiti Dijete.
Kada je Isus došao na ovaj svijet, za Njega nije bilo mjesta niti u kućama, a niti u srcima ljudi.
Kako je to danas? Ili još točnije; kako je to kod tebe? Ima li kod tebe mjesta za Isusa? Ima li mjesta u tvome srcu, danas – sada?

Isus Krist – Sin Božji

U Poslanici Hebrejima pisac izriče:
«Bog koji je nekoć u mnogo navrata i na mnogo načina govorio ocima po prorocima, na kraju, to jest u ovo vrijeme, govorio nam je po Sinu, koga je postavio baštinikom svega i po kome je stvorio svijet.» (Hebr.1:1-2).
Isto tako govori i apostol Ivan:
« Sve je po njemu postalo i ništa što postoji nije bez njega postalo» (Iv.1:3).
«Kada se ispunilo vrijeme».
« I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac  od Oca – pun milosti i istine.» (Iv.1:14).
O dolasku Gospoda Isusa, Bog je već objavio našim praroditeljima Adamu i Evi, još u Edenskom vrtu, kada je Bog njih osudio radi grijeha:
« Sjeme žene će stati zmiji na glavu, a zmija će ga u petu ujedati.» (Post.3:15).
Ovdje Bog naziva Spasitelja kao « Sjeme ».
Bog je na mnogo načina i u mnogo navrata ponavljao svoje obećanje, koje je dao u raju, i o tome govorio kasnijim naraštajima. Abrahamu je Bog rekao:
« Jer će Izakovo potomstvo tebi ovjekovječiti ime.» ( Post. 21:12).
Ljudi su zaboravljali Božja obećanja, ali Bog nije, Bog je ponovo i ponovo o tome govorio. Abrahamu je Bog još govorio:
« Budući da si poslušao moju zapovijed, svi će se narodi zemlje blagosloviti tvojim potomstvom».(Post.22:18).
Jakov – Izrael, na svojoj samrtničkoj postelji, gledao je Njega kao «Pomiritelja naroda», pretskazujući Judi, svome sinu, kako će taj «Pomiritelj» doći od njegova koljena.
« Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće.(Post. 49:10).
Prorok Bileam govori kralju Balaku:
« Vidim ga, ali ne sada; motrim ga, al' ne iz blizine: od Jakova zvijezda izlazi, od Izraela žezlo se diže.» (Broj. 24:17).
Proroku Izaiji, koji je bio predan Bogu svim srcem, Bog je otkrio tako mnogo i tako detaljno, tako da svatko koji prihvaća Sveto Pismo, može jasno razumjeti značenje proročke riječi o Isusu Kristu – kao «Sjemenu»:
« Zato, sam će vam Gospodin dati znak. Evo, začet će djevica i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel!» (Iz.7:14)
« Jer, dijete nam se  rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.» (Iz.9:6).
« Dijete nam se rodilo», ali, « Sina dobismo». Sina Božjeg dobismo! «Na plećima mu je vlast».
«Sjeme ženino» je primilo Božju silu, kojom je došao kao Spasitelj svijeta.
« Vlast mu je na ramenu!» Zli su duhovi padali u strahu pred Njim i izlazili su iz ljudi kojima su do tada vladali. Bure i vjetrovi su se pokoravali Gospodu, a na Njegovu riječ; sve je bilo mirno.
Svekolike bolesti, nemoći, pa čak i smrt se pokoravala Njegovoj volji i vlasti; bolesni su ozdravljali, mrtvi su uskrsavali.
Prorok za Njega kaže da je bio «Čudni»
Čudesno i natprirodno je bilo Njegovo rođenje! Bez zemaljskog oca! Čudan, Božjom silom ispunjen Njegov život na zemlji! Čuda koja je činio! Divna božanska istinita Riječ! Njegova čudna smrt! Njegovo uskrsnuće! Zaista, bio je čudan u svemu.  Gospod i Spasitelj naš!
« Savjetnik»! Blago svakoj duši, koja u svim svojim djelima ljubi Njega, traži i sluša Njegov savjet, prije početka svakog rada i svakog puta.
« Bog silni»! Sina Čovječjeg su razapeli na golgotskom križu i Njegovo tijelo su pokopali u grob, ali, «Bog silni» rastrgao je sveze smrti, uništio je njen žalac, uskrsnuo je od mrtvih, javio se svojim sljedbenicima poslije uskrsnuća i bio je uznesen na nebo, od kuda je svojim slavnim rođenjem i sišao na zemlju radi našega spasenja!
« Otac vječni»! Isus je vjekove sazdao i uspostavio cijeli svemir. Po Njemu je sve nastalo što je nastalo!
« Knez mira»!  Samo Njemu dajte mjesto u vašem srcu i vi ćete odmah, umjesto kletve i nemira, proslavljati Boga za potpuno novi život i činiti dobro. Bog taj novi život proizvodi i otkriva u vama već ovdje na zemlji! Mir Božji će ispuniti vaše srce i vaša će se duša radovati Njemu, vašem Spasitelju…
Prorok Mihej govori o mjestu, gdje se treba roditi Iskupitelj Isus Krist.
« A ti Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.» (Mih.5:2).
U Isusu Kristu, Iskupitelju i dobrom Pastiru, koji je dao dušu Svoju za nas, ispunilo se i to proročanstvo.
Sada nam ostaje jedino, da čekamo posljednje, kako je Isus sam u naprijed pretkazao:
« Vratit ću se da vas uzmem k sebi i da vi budete gdje sam ja.» ( Iv.14: 3) i kao što u posljednjoj knjizi Biblije govori:

« Evo dolazi u pratnji oblaka! Vidjet će ga svako oko i oni koji su ga proboli, zbog njega će proplakati svi narodi na zemlji.» (Otkr.1:7).