dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

“ A ti si mene vjerno slijedio u nauci, u načinu življenja, u naumima, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti, u progonstvima, pažnjama, što  me zadesiše u Antiohiji, Ikoniju i Listri. Kakva progonstva strpljivo podnesoh – i Gospodin me izbavio od sviju! A svi koji hoće pobožno živjeti u Kristu Isusu bit će progonjeni, dok će svi ljudi i varalice, ujedno zavodnici i zavedeni, napredovati iz zla u gore. A ti ostani u onome što si naučio i čvrstom vjerom prihvatio, jer znaš od  kojih si to naučio i jer od djetinjstva poznaješ sveta Pisma koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri u Krista Isusa. Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen – opremljen za svako djelo ljubavi.”  (II.Tim.3:10-17).

Riječ Božja i njen značaj u životu Kršćanina

- Životvorna:
''Jer ste ponovo rođeni, ne iz raspadljiva, nego iz neraspadljiva sjemena: riječju živoga i vječnog Boga'' (I.Pet.1:23)
- Omogućava rast:
''Budući da ste tek rođena dječica, čeznite za onim čistim duhovnim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje'' (I.Pet.2:2)
- Posvećuje:
''Posveti ih istinom: Tvoja riječ je istina '' (Iv. 17:17).
- Izgrađuje – naziđuje
'' A sad vas preporučujem Bogu i riječi – njegovoj milosti, njemu koji može sagraditi i dati vam baštinu. Među svima posvećenima.'' (Djela 20:32)
- Osvjetljava:
''Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svijetlo mojoj stazi''. (Ps. 119:105)

Kršćanin i Božja Riječ 

 1. Kršćanin- sijač istine, Božja riječ- sjeme istine
   1. ''Ratar- (sijač) koji teško radi treba da od roda najprije primi'' (II.Tim. 2:6)
   2. ''Sjeme je riječ Božja'' (Luka 8:11)
 2. Kršćanin – suradnik Božji, Riječ Božja- niče i raste i donosi rod.

a) '' Mi smo Božji suradnici'' (I.Kor 3:9)
b) ''Tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.''  (Iz. 55:11)

 1. Kršćanin- sluga Božji, Božja Riječ- sila za službu
 2. ''Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim!''          (Mt. 28:19).
 3. ''Jer nećete govoriti vi nego će Duh Oca vašega govoriti preko vas .'' (Mt.10:20)

'' Ali riječ Božja nije okovana.'' (II. Tim. 2:9)

 1. Kršćanin – nosilac Radosne Vijesti, Riječ Božja – zaslužuje punu vjeru
   1. ''Podsjećam vas, braćo, na Evanđelje koje sam vam propovijedao i koje ste prihvatili i u kojem stojite''  (I. Kor. 15:1)
   2. ''Sigurna je Riječ i zaslužuje punu vjeru. Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike. Od njih sam prvi ja. '' (I. Kor. 1:15)
 2. Kršćanin – stražar Božji, Božja Riječ- upozorenje

a) '' Viču mi: ''Stražaru, koje je doba noći? Stražaru, koje je doba noći?'''' (Iz. 21:11).
b) '' Riječ je Jahve Gospoda- nije meni do smrti bezbožnikove, nego da se odvrati od zloga, puta svojega i da živi! Obratite se, dakle, obratite od zloga puta svojega! Zašto da umrete, dome Izraelov! '' (Ezek.33:11).

 1. Kršćanin- svjedok Božji, Božja Riječ- svjedočanstvo

a) '' Pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji,  u Samariji, i sve do kraja zemlje.'' (Djela 1:8).
b) '' Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali i što su naše ruke opipale o Riječi života.'' (I.Iv.1:1).

 1. Kršćanin- svjetionik Božji, Božja Riječ- svjetlo

 a) '' Da budete besprijekorni i čisti, neporočna djeca Božja usred nastranog i pokvarenog naraštaja u kojem svijetlite kao zvijezde u svemiru.'' (Filiplj.2:15).

 1. '' Ali ako u svijetlu živimo, kao što je on u svijetlu, u zajednici smo jedan s drugim, i krv nas njegova Sina, Isusa, čisti od svakoga grijeha.'' (I.Iv.1:7).
 2. Kršćanin - vojnik Isusa Krista, Božja Riječ- mač

a) '' Dijeli sa mnom tegobe kao dobar vojnik Krista Isusa'' (I.Tim.2:3).
b) '' Prihvatite mač Duha – to jest Riječ Božju''  (Ef. 6:17).

 1. Kršćanin- posuda Božja, Božja Riječ- hrana i piće

a) '' Ako se, dakle, tko očisti od tih govora, bit će posuda za plemenitu upotrebu, posvećena, korisna domaćinu i prikladna za svako dobro djelo.'' (II.Tim.2:21).
b) '' A tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Štoviše, voda koju ću mu dati postat će u njemu izvorom one vode što struji u život vječni.'' (Iv. 4:14).

'' Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, sigurno neće ogladnjeti. Tko vjeruje u me sigurno neće nikada ožednjeti.''   (Iv. 6:35).

'' Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih'' (Mt.4:4).