dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" Uistinu, ja se ne stidim Evanđelja, jer je ono sila Božja za spasenje svakomu vjerniku, kako, u prvom redu, Židovu tako Grku. Jer u njemu se očituje pravednost Božja, iz vjere u vjeru, kao što stoji pisano: 'Pravednik će živjeti od vjere." (Rimlj.1: 16-17).

Evanđelje je sila Božja za spasenje svakomu vjerniku

Spasenje znači oslobođenje uz potpunu zaštitu. Od čega čovjek treba biti spašen, oslobođen i zaštićen? Sveto Pismo oslikava pet opisnih slika spasenja, pokazujući čovjekovu veliku potrebu. Evanđelje jasno utvrđuje već kod njegovog rođenja, da je Isus Krist došao na ovu zemlju da izbavi narod od njegovih grijeha:
" Rodit će sina, i nadjeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njihovih." (Mat.1:21).
Pogledajmo zajedno tih pet slika, kroz koje vidimo, kakvo je značenje spasenja.

1. Spasenje znači oslobađanje od izgubljenosti
Čovjek je oslikan kao zalutalo biće u šumi života, koje pokušava da nekuda putuje, ali ne može naći svoj put. On je izgubljen i ako kontinuirano nastavi lutati po toj šumi, šikara i trnje te šume će mu oduzeti snagu i dovesti ga do iznemoglosti i padanja, a na kraju do konačne smrti. Njegova je jedina nada ako netko opazi da je izgubljen i da ga počne tražiti. Tu je veličanstvena uloga Evanđelja da otkrije izgubljenost toga čovjeka. Bog je vidio izgubljenost čovjeka i poslao svoga jedinorođenog Sina da traži i spasi čovjeka.
Spasenje znači da Krist:
- traži i spašava čovjeka od njegove situacije izgubljenosti,
- postavlja čovjeka na pravi put što ga vodi u život vječni.
" Što mislite? Zar neće čovjek koji ima stotinu ovaca, kad mu jedna od njih zaluta, ostaviti devedeset i devet u gori te poći tražiti zalutalu? I uspije li mu da je nađe, zaista, kažem vam, više se raduje zbog nje nego zbog devedeset i devet koje nisu zalutale. Tako neće ni Otac vaš nebeski da se izgubi ni jedan od ovih malenih." (Mat.18:12-14. kompariraj. Lk.15:4)).   
" Da, Sin Čovječji došao je da traži i spasi što je izgubljeno." (Lk.19:10).
" Poslije toga namjeri se na nj ( izliječeni hromi čovjek kod ribnjaka)Isus u hramu te mu reče:' Eto, ozdravio si! Više ne griješi, da ti se što gore ne dogodi!" ( Iv.5:14).
" Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se; on će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti." (Iv. 10:9).

2. Spasenje znači oslobođenje od grijeha.
To znači oslobođenje od pogrešnih i pokvarenih ideja i mišljenja, od moralne nečistoće, i od pogibeljnog i izopačenog naraštaja. Grijeh je kao:
- infekcija, bolest protiv koje nema zaštitnog sredstva za izlječenje
- gospodar koji vas porobljava i neda vam naprijed
- pokvaren i izopačen svijet iz kojega čovjek ne može izići van.
Jedina čovjekova nada je da intervenira netko tko će pronaći sredstvo, netko sa znanjem i snagom da otkloni propast čovjeka. To je kada Bog zakorači sa svojim veličanstvenim spasenjem. Bog zna sve o čovjekovoj infekciji i ovisničkom ropstvu zbog grijeha, Bog zna sve o izopačenosti i pokvarenosti svijeta u kojem čovjek živi. Radi toga je poslao svoga Sina da spasi čovjeka, da izliječi čovjeka, da ga oslobodi i da snagu za izlaz iz tog pokvarenog svijeta. Spasenje znači da Isus Krist spašava čovjeka od užasne tiranije grijeha, od infekcije, od ropstva, od pokvarenog i izopačenog grješnog svijeta.  
Spasenje čini još nešto. Ono oslobađa čovjeka od rana i tereta krivnje i srama i stavlja u čovjekovu dušu duboki osjećaj zdravlja i mira s Bogom.
" A on reče ženi: 'Tvoja te vjera spasila. Hajde u miru." (Lk. 7:50).
" Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu." (Iv.3:17).
" Ako tko čuje moje riječi, a ne vrši ih, neću ga ja osuditi, jer ne dođoh da sudim svijetu, nego da spasim svijet." (Iv.12:47).
"Da, milošću ste spašeni  - po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao." (Ef.2:8-9).
" Koji nas je pozvao svetim zvanjem ne po našim djelima, već po vlastitoj odluci i milosti koja nam je od vječnosti dana u Kristu Isusu, a koja se sada objavila dolaskom našega Spasitelja Krista Isusa. On uništi smrt i obznani život i besmrtnost Radosnom vijesti." (II.Tim.1:9-10).

3. Spasenje znači oslobođenje u budućnosti od svih zala izopačenosti, od smrti i pakla. To je kompletno oslobođenje čovjekova duha i tijela za cijelu vječnost. To je spasenje od Božjega gnjeva - to je spasenje koje oslobađa čovjeka od odvojenja od Boga za vječnost. To je život i stanje koje će vjernik primiti kod konačne pobjede Isusa Krista. To je spasenje koje čuva čovjeka i štiti ga u vrijeme njegova života i u vječnosti.
" No, ne samo ona već i mi koji imamo prve plodove Duha, sami u sebi uzdišemo ustrajno iščekujući posinjenje; otkupljenje našega tijela." (Rimlj.8:23).
" Jer nas Bog nije odredio za svoju srdžbu, već za postignuće spasenja po našem Gospodinu Isusu Kristu, koji umrije za nas da mi, živi ili mrtvi, sjedinjeni s njim uđemo u život." (I.Sol.5:9-10).

4. Spasenje znači oslobođenje od neprijatelja i pogibeljne opasnosti.
Čovjek je oslikan kao netko tko hoda usred svijeta okružen svakovrsnim neprijateljima i svakojakim pogibeljima. Čovjek se sa svima susreće a sve to udara na njegov duh i tijelo. Čovjek se osjeća bespomoćno. Ali Bog nije bespomoćan. Jedino Bog  može spasiti čovjeka. Spasenje znači da:
- Bog daje sigurnost i mir duši, bez obzira što se dešava
- Bog daje sigurnost neovisno od okolnosti i okruženja,
- Bog daje izvanrednu snagu i ohrabrenje i zaštićuje čovjeka od svih opasnosti
" Tada pristupiše učenici k njemu, probudiše ga i rekoše mu:' Gospodine, spasi, izgibosmo!' 'Malovjerni - reče im - zašto se toliko strašite?' Tada ustade, zapovijedi vjetrovima i moru, i nastade duboka tišina." (Mat.8:23-26).
" I da nam podigne silna Spasitelja među potomstvom Davida, sluge svoga, Spasitelja od naših neprijatelja i iz ruke svih koji nas mrze. (Lk. 1:69,71).

5. Spasenje znači da učini da čovjeku bude dobro, da postane iscijeljen, da mu obnovi zdravlje duhovno i  psihičko.
Čovjek je oslikan kao stvorenje koje trpi, biće koje:
- upada u razne bolesti,
- postaje nemoćno
- doživljava nezgode
- podliježe uništenju
- trpi slabosti       
- bori se proti deformacija i promjena
Spasenje otkriva da je Isus Krist zabrinut za čovjekove patnje i trpljenja. Isus Krist spašava i oslobađa čovjeka, obnavlja čovjekov duh i tijelo. Isus izvlači čovjeka iz trpljenja i čini ga slobodnim.
"I gle, neka žena što je dvanaest godina bolovala od krvarenja, primače mu se straga i dotače se skuta njegove haljine. Pomislila je:' Ozdravit ću ako se samo dotaknem njegove haljine.' A Isus se okrenu, opazi je i reče joj: 'Ohrabri se, kćeri! Tvoja te vjera ozdravila!' I žena ozdravi istog časa." ( Mat.9:20-22).
" Isus ga upita:' Što hoćeš da ti učinim?' 'Rabbuni, da progledam!' odgovori mu slijepac. ' Hajde - reče mu Isus - tvoja te vjera spasila!' Smjesta progleda i uputi se za njim." (Mk.10: 51-52).
" Ako nas danas sudski ispitujete o dobročinstvu učinjenu jednom bolesniku i po kojem je ovaj ozdravio, to dobro znajte vi svi i sav narod izraelski: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, koga ste vi razapeli, a koga je Bog uskrisio od mrtvih, po njemu zdrav stoji ovaj čovjek pred vama." (Dj.ap.4:9-10).