dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Zanima nas danas, što je to učinio Isus Krist – Božji Sin, a da je tako značajno za naše spasenje? Koliko nam dozvoljava vrijeme, za ovu poruku, osvrnuti ćemo se ukratko na Smrt, Uskrsnuće, Uzašašće i Službu  Isusa Krista, i odgovoriti na pitanje: zašto je to toliko važno za svakoga čovjeka danas, i ako se to dogodilo prije 2000 godina.

Smrt Isusa Krista

 1. Smrt Isusa Krista je bila potrebna. „ Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut Sin Čovječji, da svatko tko vjeruje u njega ima život vječni.“ (Iv.3:14-15) To je bio dio Božje vječne svrhe. „ Zatim izjavljuje: ' Evo dolazim da činim volju tvoju.' 'Snagom te volje posvećeni smo prinosom tijela Isusa Krista jedanput zauvijek.“ (Hebr.10:9-10) To je bilo nužno da se ispuni proročanstvo Staroga Zavjeta: „ Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našega mira, njegove nas rane iscijeliše. Smrt Isusa Krista je bila neophodna, da se pripravi otkupljenje čovjeka: „ U kome imamo otkupljenje njegovom krvlju.“ (Ef.1:7)
 2. Smrt Isusa Krista je bila za druge. Isus je umro kao zamjena: „ Predao sam vam najprije ono što sam primio: da je Krist, suglasno Pismima, umro za naše grijehe.“ (I.Kor.15:3)
 3. Smrt Isusa Krista je bila dostatna. Ta smrt je potpuno zadovoljila Božji zahtjev jer je Krist ispunio i otklonio Božji sud nad grijehom. Ta smrt je potpuno zadovoljila i čovjekovu potrebu, jer je to bila smrt neograničene i bezgrješne Osobe, pa je stoga i njena vrijednost neograničena.

Uskrsnuće Isusa Krista

 1. Uskrsnuće Isusa Krista je bilo potrebno radi ispunjenja proročanstva, da djelo smrti Isusa Krista na križu bude potpuno: „ Koji bi predan zbog naših grijeha i koji uskrsnu radi našeg opravdanja.“ (Rimlj.4:25). Uskrsnuće je bilo potrebno da omogući Kristu da preuzme njegovo sadašnje djelo u nebu: „Krist, naime, nije ušao u Svetinju nad svetinjama napravljenu rukom, koja je samo slika prave, nego u samo nebo, da posreduje za nas pred licem Božjim.“ (Hebr.9:24)
 2. Uskrslo tijelo Isusa Krista je bilo stvarno – realno. To nije bio duh, kao što vidimo u Bibliji,kada se Isus javlja svojim učenicima pa ih poziva da provjere realnost njegove prisutnosti: „ Pogledajte moje ruke i moje noge: ja sam, ja glavom! Opipajte me i ustanovite! Duh nema mesa ni kostiju kao što vidite da ih ja imam. Kada to reče pokaza im ruke i noge. Kako oni od radosti nisu mogli vjerovati i kako su se samo čudili, upita ih: ' Imate li što za jelo'? Pružiše mu komad pečene ribe. On je uze i pojede pred njima. Zatim im reče:' Ovo je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Trebalo je da se ispuni sve što je o meni pisano u Mojsijevu zakonu, u Prorocima.' Tada im prosvijetli razum da razumiju Pisma, te im reče:' Tako stoji pisano da Mesija mora trpjeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih, da se na temelju njegova imena mora propovijedati obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste svjedoci toga.“ (Lk. 24:39-49) To je bilo isto tijelo što je bilo razapeto, jer je imalo otiske čavala i rane od koplja, što je pokazao slijedeće nedjelje kada su bili sakupljeni učenici, a posebno i Toma, koji prvi puta nije bio nazočan: „Zatim reče Tomi: ' Pruži prst svoj ovamo: evo mojih ruku! Pruži ruku svoju i stavi je u moj bok te ne budi više nevjernik, već vjernik!' 'Gospodin moj i Bog moj!' izjavi Toma.“ (Iv.20:27-28)
 3. Nakon uskrsnuća Isus se javljao svojim učenicima ukupno deset puta. Više od pet stotina učenika ga je vidjelo: „Da je Krist, suglasno Pismima, umro za naše grijehe, da je pokopan, da je treći dan, suglasno Pismima, uskrsnuo, da se ukazao Kefi, potom Dvanaestorici. Zatim se ukazao braći kojih je bilo zajedno više od pet stotina, od kojih većina još i sada živi, a neki su već pomrli. Potom se ukazao Jakovu, pa onda svim apostolima. A naposljetku, ukazao se i meni kao nedonoščetu.“ (I.Kor.15:3-8)
 4. Uskrsnuće Isusa Krista je vrlo važna istina. Kada ne bi bilo uskrsnuća, tada ne bi bilo ni kršćanske vjere.

Isus Krist uznesen na nebo

 1. Po završetku službe na zemlji Isus Krist je uznesen na nebo: „ Pošto im je ovako govorio, Gospodin Isus bi uznesen na nebo i sjede Bogu s desne  strane.“ (Mk.16:19), „Kad to reče, bi na njihove oči uzdignut u zrak, i oblak ga ote očima njihovim. Dok su očiju uprtih u nebo, gledali kako odlazi, najedanput stadoše kraj njih dva čovjeka u bijelu i rekoše im: ' Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus koji je uznesen na nebo između vas opet će se vratiti isto onako kako ste ga vidjeli da odlazi na nebo.“ (Dj.1:9-11)
 2. Isus Krist je uznesen kako bi mogao uči u njegov posjed : „ A sada, Oče, proslavi ti mene kod sebe samog slavom koju imadoh kod tebe prije nego postade svijet.“ (Iv.17:5). Isus Krist je uznesen kako bi mogao nastaviti u nebu svoju službu za svoj narod.

Isusova služba

Isus je predstavljen u Pismima kao Prorok, kao Svećenik i kao Kralj.

 1. Kao prorok, Isus je kazao čovjeku, što Bog želi poručiti čovjeku. Isus je otkrio i objavio Boga čovjeku: „Boga nitko nikada nije vidio: Jedinorođenac – Bog, koji je u krilu Očevu, on ga je objavio.“ (Iv.1:18).
 2. Kao Svećenik Isus predstavlja vjernike pred Bogom: „ Budući dakle da imamo uzvišena velikog svećenika, Isusa, Sina Božjega, koji je prošao kroz nebesa, držimo se čvrsto vjere koju ispovijedamo. Nemamo, naime, nekoga velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego jednoga koji je iskusan u svemu (kao i mi) samo što nije sagriješio. Dakle: pristupajmo s pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć!“ (Hebr.4: 14-16)
 3. Kao Kralj, Isus vlada danas u srcima onih koji su njemu lojalni. U nadolazećim danima, Isus će vladati na zemlji za tisuću godina. Psalam 72 opisuje Isusovu vladavinu na zemlji. Pogledajmo zajedno kako se to opisuje:

„ Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvom sudi pravedno, siromasima po pravici!
Nek bregovi narodu urode mirom, a brežuljci pravdom.
Sudit će pravo ubogim pučanima, djeci siromaha donijet će spasenje,
a tlačitelja on će smrviti.
I živjet će dugo kao sunce i kao mjesec u sva pokoljenja.
Sići će kao rosa na travu, kao kiša što natapa zemlju!
U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik – sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora, i od Rijeke do granica svijeta.
Dušmani će njegovi preda nj kleknuti, i protivnici lizati prašinu.
Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare, vladari od Arabije i Sabe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari, svi će mu narodi služiti.
On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema;
Smilovat će se ubogu i siromahu i spasit će život nevoljnika:
Oslobodit će ih nepravde i nasilja, jer je dragocjena u njegovim očima krv njihova.                             Stog neka živi! Neka ga daruju zlatom iz Arabije, nek mole za njega svagda i neka ga blagoslivljaju! (Ps. 72: 1-15)