dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

« Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela da se tko ne bi hvalisao. Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo.» (Ef.2:8-10)

« A tko tebi daje prednost pred drugima? Što li imaš što nisi primio? (I.Kor.4:7)

Teologija o daru milosti je sustav što se usredotočuje na jednostavnu Božju poruku o spasenju samo vjerom, samo u jedinog Isusa Krista. U sedamnaestom stoljeću su reformatori isticali pojam « samo vjera», nasuprot zasluga što ih je isticala tadašnja rimokatolička Crkva, ali nas, u odnosu na taj proces, zanima pitanje: kako «samo vjera» dotiče pojedine ljude danas? Je li današnja rasprava između « Slobodne milosti» i « Božjeg Spasenja» samo teoretska borba među akademski obrazovanih ljudi s malim značenjem za praktični život, ili je to jedno od vrlo realnih i praktičkih pitanja za život i što se odnosi na vjernike posvuda?

To se često i naglašava, kako svrha biblijskog proučavanja nije samo usmjerena na informiranje, nego više na biblijski pogled na svijet što rezultira pozitivnim i dobrim načinom življenja. Na isti način jednostavnost Božje poruke, mora imati direktni, snažni i utjecaj na promjenu života vjernika, ne samo u odnosu što on vjeruje, nego i na to što on čini, i kako živi.

Kroz milost - Snažna sigurnost

Sveto Pismo – Biblija nam govori kako nas misao i spoznaja potiče na akciju. Mi smo stvoreni sa životnim karakteristikama i stilom, ne samo za naše ponašanje ili samo za naše genetsko izražavanje, nego i naša srca. Ako nam naše srce svjedoči kako naše spasenje mora biti dokazano ili potvrđeno našim djelima, onda možemo, na određeni način, iznositi naše uvjerenje osjećajem nesigurnosti o našoj poziciji pred Bogom kada mi padamo ili pogriješimo, ili s druge strane, pokazivati naš prekomjerni ponos ili isticati našu sposobnost kada smo uspješni. Obje takva perspektive su opasne za našu duhovnu dobrobit kao i na one što nas okružuju.

Nesigurnost u  našem odnosu s Bogom se može manifestirati preko naše svjedočenja Evanđelja kao ni u ukupnom osjećaju beskorisnosti u svakodnevnoj službi našem Gospodu. S druge strane naš ponos nas može usmjeriti na naše postupke arogancije, tako da svoje sposobnosti smatramo kao prvorazredne u našem ophođenju s drugima. Mi možemo postati ekstremno netolerantni prema drugima, ili čak razvijati konfliktni mentalitet.
Ispravna primjena slobodne milosti u našem životu mora ugraditi u naše svjedočanstvo poniznost u odnosu na nas same, jer naša vječna pozicija pred Bogom nije temeljena na tome što mi činimo nego na tome čiji smo!
Moramo zapamtiti Božju riječ u Pavlovom stavu i uputama vjernicima u Korintu:
« A tko tebi daje prednost pred drugima? Što li imaš što nisi primio? (I.Kor.4:7)
Svaki je vjernik rođen u Božju obitelj i Božje kraljevstvo na isti način: milošću Božjom kroz vjeru, a ne po ljudskim djelima:
« Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela da se tko ne bi hvalisao. Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo.» (Ef.2:8-10)
Svi se radujemo i uživamo u tom istom položaju pred našim nebeskim Ocem, pred Bogom.
Apostol Pavao je bio ohrabren Božjim odgovorom na njegovo traženje da se iz njegova života otklone nevolje što su ga pritiskale:
« A on mi je odgovorio:'Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti.» (II.Kor.2:9)

Kroz milost - Snaga kršćanskog život 

Kada shvatim kako je milost slobodan Božji dar, čak i za mene, tada nema mjesta u mojem životu za ponos i aroganciju; niti teološku, niti intelektualnu, niti razumsku, niti seksualnu, niti nacionalnu, niti etničku, niti denominacijsku. To će mi dati slobodu da imam jednaki odnos ljubavi prema svakom bratu i sestri u vjeri i da osobno prihvaćam sve rodove Svetoga Duha: «ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost.» (Gal.5:22) Tada osobno mogu biti zabrinut za svaku izgubljenu dušu, jer ja razumijem da je jedina razlika što njih odvaja od mene, jednostavna vjera u Isusa Krista.

Kroz milost - Snaga nade u vječnu budućnost

Konačno, dar bezuvjetne Božje milosti daje nadu za budućnost i pomaže vjerniku da se pouzdaje u Boga i Njegovu trajnu providnost i brigu za svakodnevni život. Bog je obećao da će ispuniti svaku našu potrebu u Isusu Kristu. Dnevne brige, frustracije i sva bremena što nam ih svijet nameće trebamo staviti na Boga. U Evanđelju po Ivanu 16:33 nam se obećava:
« Ovo vam rekoh, da u meni imate mir. U svijetu ćete imati patnju. Ali, ohrabrite se: ja sam pobijedio svijet!»
Isus ohrabruje svoje učenika i daje im uputu kako da nađu odgovor na svoje potrebe:
« Molite i primit ćete da vaša radost bude potpuna!» Iv.16:24)
Isus nam obećava da ćemo u Njemu imati mir i da u Njemu možemo nadvladati naše okolnosti.
Bog nas poziva da dođemo u svakoj prilici ili neprilici života k njemu, jer je bogat milosrđem:
« Al' i sada  - riječ je Jahvina – vratite se k meni svim srcem svojim posteč, plačuć i kukajuć. Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Jahvi, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali.» (Joel 2:12-13)  

Zaključak

Što je to snaga milosti? Milost znači da se mi nalazimo u divnoj primjeni vječnoga Božjega plana što se ispunio u poslušnosti Isusa Krista. Kada se pouzdajemo u Isusa Krista kao osobnog Spasitelja znamo da smo Njegovi za uvijek. U praksi možemo imati mir pouzdajući se u Njegova obećanja, i da to možemo imati, baš ovdje i baš sada. Milost je snažna i praktična.