dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Tekst: Dj. 16:16-34

« Gospodo, što mi treba činiti da se spasim? Vjeruj u Gospodina Isusa – odgovoriše mu – pa ćeš se spasiti ti i tvoj dom.» (Dj.16: 30,31).

1. Cilj spasenja

a) Božja je volja da se ljudi spase:
« Ne odustaje Gospodin od izvršenja obećanja, kako to neki misle, nego vas strpljivo podnosi jer neće da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju.» (II.Petr.3:9).

b) Božji put vodi čovjeka spasenju
« Ja sam Put, Istina i Život – reče mu Isus – nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.» (Iv.14:6)

c) To je Božja zapovijed
« Zaista, zaista, kažem ti, tko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega.» (Iv.3:3).

2. Sila spasenja

a) Kakvom se silom postiže spasenje ?
« Uistinu, ja se ne stidim Evanđelja, jer je ono sila Božja za spasenje svakomu vjerniku, kako u prvom redu Židovu, tako i Grku. (Rimlj.1:16),

b) Spasenje je za svakoga
« Tko god zazove ime Gospodnje spasit će se.» (Rimlj.10:13)

c) Spasenjem nastaje u čovjeku velika promjena
« Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo.» (II.Kor.5:17).

3. Koliko košta spasenje – koja je cijena tvoga i moga spasenja?

a) Cijena je smrt Isusa Krista
« Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje već da ima život vječni.» (Iv.3:16).

b) Za spasenje se traži naš izbor i odluka
« Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi!» ( Lk.9:23).

4. Elementi spasenja

a) Pokajanje
« Što više ako se ne pokajete svi ćete tako izginuti.» (Lk.13:3).

b) Potrebna je naša vjera
« Vjeruj u Gospodina Isusa – odgovoriše mu – pa ćeš se spasiti ti i tvoj dom!» (Dj. 16:31).

c) Treba priznati Isusa Krista kao osobnog Spasitelja
« Ako ustima svojim priznaješ Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš spašen. Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje.» (Rimlj.10:9,10).

d) Svoju poslušnost Isusu Kristu iskazuješ svojim krštenjem
« Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se, tko ne bude vjerovao osudit će se.» (Mk.16:169.

5. Što je rezultat spasenja?

e) Mir s Bogom
« Dakle: opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našemu Gospodinu Isusu Kristu.» (Rimlj.5:1).

f) Mir u svome srcu
« Ostavljam vam mir! Mir, i to svoj mir dajem vam, ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce!» (Iv.14:27).

g) Mir uma i savjesti
« I mir će Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.» (Filiplj.4:7).

6. Kakav je život spašene osobe?

a) Spašen čovjek je vjeran Bogu
« Ostani vjeran do smrt, i dat ću ti vijenac – život!» (Otkr.2:10).

b) Spreman na trpljenje
« Dijeli sa mnom tegobe kao dobar vojnik Krista Isusa.» (II. Tim. 2:3).

7. Koja je nagrada spasenja?

a) Izobilan život
« Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju.» (Iv.10:10).

b) Život vječni
« Ja sam uskrsnuće i život – reče joj Isus – Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će.» (Iv.11:25).

c) Bogatstvo Božje

- Bogatstvo milosrđa: « Ali Bog koji je bogat milosrđem – iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio.» (Ef.2:4)
- Bogatstvo milosti: « Da u vjekovima koji nadolaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nama u Kristu Isusu.» (Ef.2:7).
- Bogatstvo slave: « A moj će Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku vašu potrebu raskošno prema svom bogatstvu.» (Filiplj.4:19).
- Bogatstvo mudrosti i znanja Božjega! « O dubino bogatstva, mudrosti i znanja Božjega! Kako su nedokučive njegove odluke i kako neistraživi njegovi putovi! « ( Rimlj.11:33).