dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

"Sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru: Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike. Od njih sam prvi ja." ( I. Tim. 1:15).
" Predao sam vam najprije ono što sam primio: da je Krist, suglasno Pismima, umro za naše grijehe, da je pokopan, da je treći dan, suglasno Pismima, uskrsnuo."                ( I.Kor.15: 3).
" Bez prolijevanja krvi nema oproštenja." ( Hebr.9:23).
" Krv nas njegova Sina, Isusa, čisti od svakoga grijeha." ( I.Iv.1:7).
Znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim - srebrom ili zlatom- od svoga bezvrijednog, od otaca baštinjenog načina života, nego skupocjenom krvi Krista kao nevina i bez mane Janjeta." (I.Petr.1:18,19).
" Za njega svjedoče svi proroci da po imenu njegovu prima oproštenje grijeha svaki koji u nj vjeruje." ( Dj. ap.10:43).

Darivanje vječnoga života

“ Moje ovce slušaju glas moj. Ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem vječni život. One sigurno neće nigda propasti i nitko ih neće oteti iz moje ruke.” (Iv. 10:28).

Ovo je obećanje izrečeno javno pred mnoštvom slušatelja, koji su uglavnom bili kritički raspoloženi, uključujući i tadašnje gradske i religijske vođe. 
Međutim, svjesni smo činjenice, da je Isus direktno govorio malom broju ljudi ili o posebnoj skupini ljudi.
Isus je govorio o svojim ovcama – a to su ljudi koji njemu pripadaju i njega slijede. Isus je govorio o svom odnosu prema njima ohrabrujući ih o njihovoj vječnoj sigurnosti i pripadnosti.
Prije ovog obećanja u istom se poglavlju Isus predstavlja kao Dobri Pastir:
“ Ja sam pastir dobri. Pastir dobri daje život svoj za ovce.” ( Iv.10:11)
Dakle, kada Isus iznosi ovo obećanje o darivanju vječnoga života svojim sljedbenicima, iza tih riječi stoji kao garancija – davanje vlastitog života.

Što je Isus mislio, kada je govorio da će neki ljudi propasti?

 1. Isus je mislio da će takvi ljudi biti izgubljeni za uvijek, da će ih zadesiti propast. Apostol Pavao, kada objašnjava siguran ishod, upotrebljava primjer vlasi na glavi, pa kaže: “ Ni jednom od vas neće propasti ni vlas s glave.” (Dj.ap.27:34) Ako vi izgubite vlas s glave, izgubili ste je za uvijek.
 2. Isus je za takve ljude mislio, kako neće imati vječnoga života, kao što je to vidljivo u Ivan 3:16: “ Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” Dakle, oni koji ne vjeruju u Isusa Krista neće imati vječnoga života.
 3. To znači, nadalje, da oni ljudi koji propadaju jer ne vjeruju u Isusa Krista, neće koristiti sve Božje blagoslove, što ih Bog obećava spašenima.
 4. To, zatim znači, da će ti ljudi koji propadaju biti pod Božjom konačnom osudom, kao što to govori Božja riječ : “ Uistinu, svi koji budu sagriješili bez Zakona, bez Zakona će i propasti; a svi koji budu pod Zakonom sagriješili, po Zakonu će biti suđeni.” (Rimlj.2:12).
 5. Isto tako, to znači, da će oni koji propadaju biti odijeljeni od Boga velikom provalijom kao što govori Biblija: “ Osim toga, između nas i vas velik je bezdan, te ni oni koji bi htjeli na mogu odavde prijeći k vama niti odatle k nama.” (Lk.16:26).
 6. To znači, da su oni koji propadaju, upravo u suprotnom položaju od onih koji su spašeni. Pogledajmo, što govori Biblija: “ Bez sumnje, govor o križu ludost je za one koji propadaju, a za nas koji se spašavamo sila je Božja.” (I.Kor.1:18). Takvi ljudi izazivaju Božji gnjev na sebe jer se protive Bogu. Takvu sliku oslikava Isus i apostoli. To je slika ljudi bez nade i bez ikakve nade o bilo kakvoj nadi. Nakon što izgube ovaj život, neće biti u mogućnosti spoznati Boga.

Što je Gospodin Isus mislio kada je govorio o vječnom životu?

To ćemo saznati, ako se poslužimo objašnjenjima iz Svetoga Pisma, gdje se nalaze tvrdnje o tome koje sam Isus iznosi ili njegovi učenici.

 1. Isus izričito obećava: “ Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život.” (Iv.5:24). To je svršen čin – sadašnje vrijeme – za onoga tko sluša i vjeruje Isusa. Prema Božjoj riječi, kako apostol Ivan opisuje stvaranje svega Božjom riječi, koja je sam Isus, možemo kazati, da je vječni život u Isusu Kristu. “ U njoj bijaše Život i Život bijaše svjetlo ljudima.” (Iv.1:4). Budući je Božja priroda vječna, to onda, tko god ima Isusa – taj Život u sebi, on također ima vječni život.
 2. Isus vrlo određeno govori u razgovoru s Martom, sestrom Lazara, kojega je zatim uskrsnuo od mrtvih: “ Ja sam uskrsnuće i život – reče joj Isus – Tko vjeruje u mene, ako i umre živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigda umrijeti. Vjeruješ li ovo? (iv.11:25-26), pita Isus Martu, ali i tebe, dragi prijatelju.
 3. Taj Isusov nauk o vječnom životu nalazimo i kod Isusovih učenika. Tako apostol Pavao objašnjava: “ Kao što je grijeh vladao smrću, tako i milost po pravednosti vlada za vječni život po našem Gospodinu Isusu Kristu!” (Rimlj.5:21). Ili: “ Spasitelj Isus Krist uništi smrt i obznani život i besmrtnost Radosnom vijesti.” (II.Tim. 1:10). Apostol Ivan, isto tako određeno tvrdi: “ Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života!” (I.Iv.5:12).
 4. Prema tome, vječni život je božanski život koji je iznad i iza ovozemaljske stvarnosti. I ako smo svi mi dio Božjeg stvaranja, a ako su kroz Gospodina Isusa sve stvari stvorene: “ Sve je po njoj .- ( po vječnoj Riječi – a to je Isus) postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo.” (Iv.1:3), ipak svi neće ući u nebo. “ Neće svaki koji mi govori: ‘ Gospodine, Gospodine!’ ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskog Oca.” (Mat.7:21). Samo oni, koji su rođeni odozgo – od Boga – će ući u Božje kraljevstvo. “ A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.” (Iv.1:12-13).
 5. Vječni život je Božji dar ljudima koji su prihvatili Isusa Krista za svoga osobnog Spasitelja: “ Milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.” (Rimlj.6:23).
 6. Vječni je život različit od fizičko ili mentalnog života u svakom pogledu. On je drukčiji u svojoj naravi – to je duhovni, a ne fizički život. Vječni život je drukčiji u svojoj kvaliteti – to je život bez grijeha i bez tendencije propadanja. Vječni je život drukčiji u svom trajanju – on je vječan i nije ograničen smrću.
 7. Oni koji imaju vječni život imaju brojne blagoslove, veće i iznad svih blagoslova što ih možemo iskusiti u ovom zemaljskom životu.
 8. Božji ljudi imaju zajedništvo s Bogom, umjesto da su Bogu stranci (Iv.11:3). Božji ljudi imaju u sebi Božju ljubav (Iv.5:42). Božji ljudi imaju Božji mir u sebi i oko sebe (Iv.16:33). Božji ljudi imaju Svetoga Duha u sebi ( Iv 14:16-17) i još mnogo više od toga.

Dragi prijatelju imaš li vječni život? Ako ne, nemoj čekati niti trenutka. Predaj svoj Život u vjeri u Isusa Krista i primit ćeš dar vječnoga života.