dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" Što onda? Imamo li prednost? Nipošto, jer smo već dokazali da su svi, i Židovi i Grci, u vlasti grijeha, kao što stoji pisano: ' Nema pravedna ni samo jednoga." (Rimlj.3: 9-10).
“ Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave – i svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da svojom krvi bude Pomirilište po vjeri, da učini očitom svoju pravednost – jer je ostavio nekažnjene prošle grijehe u vrijeme Božje strpljivosti – da učini očitom svoju pravednost u sadašnje vrijeme i da dokaže da je pravedan i da opravdava onoga koji vjeruje u Isusa.” (Rimlj.3: 23-26). 
" Zaista, kažem vam, ako ponovno ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko." (Mat. 18:3).
" Ništa nečisto nikada neće u nj ući: nijedan koji čini što je odurno i lažno, već samo oni koji stoje upisani u 'Janjetovoj knjizi života" ( Otkr.21: 27).
Štoviše, ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti." (Lk. 13:3).
" Treba da se odozgo rodite." (Iv.3:7).

Bog spašava svakoga tko vjeruje u Isusa Krista!

Sveto Pismo – Božja riječ – Biblija nas uči da je Bog nepristran u svom sudu. Isto tako možemo vidjeti kako nas uči da je Bog nepristran kada daje spasenje onima koji su u grijehu okrivljeni. “ Svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu.” (Rimlj.3:24).

Što sadrži spasenje koje Bog daje?

  1. Opravdanje. Biti opravdan, znači biti prihvaćen kao pravedan, ili biti nazvan pravednim. Spasenje koje Bog daruje je spasenje koje opravdava grešnika, kao nakon procesa suđenja i pomilovanja, prihvaća ga kao pravednika. Kada je neka osoba opravdana, to ne znači da ona nikada nije griješila, ali Bog uzima tu osobu kao da nije griješila, jer je Isus uzeo na sebe njezine grijehe i opravdao tu osobu na osnovu njene vjere,  kao da nije griješila. Spasenjem, koje Bog daruje, grešnici su “ opravdani za badava, njegovom milošću –po vjeri.” Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao. Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog u naprijed pripremi da u njima živimo.” (Ef.2: 8-10).
  2. Izmirenje. Spasenje koje Bog daje sadrži u sebi izmirenje. “ Njega je Bog izložio da svojom krvi bude Pomirilište po vjeri.” (Rimlj.3:25). Tu, kao na procesu suđenja, kada sudac pita o krivici i grijehu osuđenika, jer za grešnika  njegovi grijesi uspostavljaju nepovoljan odnos prema Bogu, Sveti Duh, naš Branitelj, iznosi dokaz. Tu je izložen Isus, kao Pomirilište, koje nas izmiruje s Bogom i briše sve naše grijehe ako vjerujemo da nam je Isus dovoljan kao opravdanje za naše grijehe. Što je to izmirenje? To je Isusovo ispaštanje, prolijevanje njegove Svete krvi radi naših grijeha, što zadovoljava obje strane u tom procesu i mijenja odnos. Od duhovnih mrtvaca, od grešnika, neprijatelja prema Bogu, Bog nas mijenja i postajemo njegovi prijatelji, postajemo izmireni, bliski Bogu, čak njegovi sinovi i kćeri. Pogledajmo kako to objašnjava apostol Pavao: “ Vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha u kojima ste nekoć živjeli prema Eonu ovoga svijeta, prema gospodaru zračnog kraljevstva – duhu koji je sada na djelu među nevjernicima. Među ovima smo nekoć i mi svi živjeli u svojim tjelesnim požudama vršeći prohtjeve tijela i svog samovoljnog mišljenja i bili od naravi djeca srdžbe kao i svi ostali. Ali Bog koji je bogat milosrđem – iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio – nas, koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi – milošću ste spašeni! – s njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu, da u vjekovima koji nadolaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nam u Kristu Isusu.” (Ef. 2: 1-7).
  3. Iskupljenje. Spasenje koje Bog daje sadrži iskupljenje: “ I svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Isusu Kristu.” (Rimlj.3:24). Razlog radi čega možemo biti “opravdani zabadava” ili opravdani bez plaćanja je taj što je Isus Krist platio za nas, otkupljujući nas. Što znači iskupljenje? To je plaćanje otkupa, plaćanje cijene otkupljivanjem. A Čime nas je Isus Krist otkupio? Što kaže Sveto Pismo? Apostol Petar nam govori: “ Znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim – srebrom ili zlatom – od svoga bezvrijednog, od otaca baštinjenog načina života, nego skupocjenom krvi Krista, kao nevina i bez mane Janjeta.” (I.Petr.1: 18-19). Spasenje koje Bog daruje grešniku koji vjeruje u Isusa Krista kao svoga Otkupitelja, sadrži iskupljenje koje je u Kristu. Otkupljeni grešnik više nije rob samome sebi, grijehu i grešnom načinu života, i nije rob Sotoni. On je oslobođen, slobodan je da služi i živi za Boga, da proslavlja Boga svojim životom. Spasenje koje Bog daje je za sva vremena. To je vječno spasenje.

Spasenje je najveća potreba za svakoga čovjeka, jer je to najvažnija istina u Bibliji

Nitko neće naslijediti Božje kraljevstvo ako nema vječnoga života, ako nije spašen od svojih grijeha. U Božjem kraljevstvu nema ničega osim života Božjega, pa onamo dolaze samo oni koji imaju taj Božji život i koji žive tim Božjim životom. Život vječni je najvažnija istina u Svetome Pismu i Bog poziva svakoga da ga primi. Poziva i tebe osobno, dragi prijatelju i prijateljice!
Zašto je to tako važna istina?
Prvo stoga što Bog tebe ljubi što je Gospodin Isus Krist sišao na ovu zemlju radi vječnoga života: “ Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju.” (Iv.10:10).
Radi toga je naš Gospodin došao i živio među ljudima. Radi toga je umro na golgotskom križu. Došao je da bi dao spasenje, da bi dao vječni život. Tu se ne radi o nekoj tradiciji, o nekom nasljeđu vjere otaca i djedova. Tu se radi o osobnoj vjeri svakog pojedinca, jer se radi o životu svakog pojedinog čovjeka. Nitko ne može reći: moja majka ili otac ili baka ili djed su bili vjernici, pa je meni osiguran ulazak u nebo, u Božje kraljevstvo. Ne, odnos s Bogom je osobni odnos svakog pojedinca. Istina, Bog poziva sve, ali odaziv se odnosi na svakog pojedinog čovjeka. Kako je to važna istina u Božjim očima.
Drugo, spasenje, Božji vječni život je neophodan, jer su svi ljudi duhovno mrtvi,      “ mrtvi u prijestupima i grijesima”. Čovjek se sastoji od tijela, duše i duha. Što je, zapravo umrlo u prvom čovjeku Adamu prilikom pada u grijeh? Umro je duhovno. Duhom svojim Adam je imao zajednicu s Bogom. Do dana pada u grijeh ta zajednica nije bila prekinuta. Ali onoga časa kada je Adam sagriješio, njegova zajednica s Bogom je bila prekinuta. Radi toga čovječji duh ima potrebu za oživljavanjem. Tijelo mu je živo, duša također, ali mu je duh mrtav. U svoj duh čovjek mora primiti vječni život od Boga i na taj se način ponovno roditi.
Spasenje se ne može niti kupiti a niti zaslužiti. Ono je dar koji treba primiti kao takav ili ne primiti nikako. “ A milosni dar Božji je život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu.” (Rim.6:23). “ Ja ću im dati život vječni.” (Iv.10:28).
Kako je jasna i opredijeljena Božja riječ! Kako je uvjerljiva. Vječni život – to je dar. Spasenje – to je dar za svakoga osobno!  A ako je dar onda nikako ne može biti pribavljen vlastitim zaslugama ili dobrim djelima ili nekim nasljeđem po roditeljima. A kako se taj dar prima?
“ Bog nam je dao život vječni i taj je život u njegovu Sinu.” Radi toga: “ Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života.” (I.Iv.5:11-12).
Dragi prijatelju ili prijateljice, koji slušaš ovu poruku sada, molim te primi Isusa Krista vjerom kao svog osobnog Spasitelja, da bi primio taj dar vječnoga života, jer Bog i tebe ljubi, da je poslao svoga jedinorođenog Sina, da svaki koji u nj vjeruje ima život vječni!!!