dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Evanđelje je Radosna vijest o tome da je Bog u neograničenoj milosti u potpunosti pripremio to spasenje kroz Osobu i djelo učinjeno po ljubljenom Sinu.
Dvije činjenice moramo jasno uočiti i prihvatiti.
Kao prvo, Isus Krist je došao da bude Spasitelj grešnika. Upravo to navješćuje Božji Anđeo kada najavljuje dolazak Isusa Krista na ovu zemlju.
- “ Rodit će sina, i nadjeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od grijeha njegovih." ( Mt.1:21)
Sin Božji,  koji je jedno s Ocem kroz cijelu vječnost, postaje čovjekom da bi pripremio spasenje. Sadržaj Biblije je ispunjen tom Radosnom vijesti.
I drugo, Kristovom smrću i uskrsnućem, spasenje je osigurano kao potpuna zadovoljština Božjega načela: - plaća za grijeh je smrt.
Zbog toga, što je Isus Krist ispunio taj zahtjev, svakom je čovjeku, koji svjesno i dragovoljno prihvaća Isusovu smrt kao ispunjenje tog Božjeg načela umjesto  njega osobno, osigurano pravo da taj čin Isusove smrt prihvati za sebe, prema Božjem obećanju " tko vjeruje u nj spasit će se" . Sva Božja osuda  protiv grijeha spustila se na Isusa Krista kao i svi zahtjevi Božje pravednosti prema grešniku, ostvareni su u Isusu Kristu. Bog je potpuno prihvatio Kristovu žrtvu, uskrsnuvši ga od mrtvih, i postavivši ga s desne strane svoga nebeskog prijestolja.
Isus je sam o tome govorio svojim učenicima, učeći ih putu spasenja. Oni su to prihvatili za sebe i tako učili druge. Tu nauku su nastavili propovijedati apostoli i drugi sljedbenici Isusa Krista kroz sva stoljeća. Apostol Pavao govori:
“Podsjećam vas, braćo, na Evanđelje koje sam vam propovijedao i koje ste prihvatili i u kojem stojite. Po njemu ste na putu spasenja ako zbilja čvrsto držite riječ koju sam vam, kao Radosnu vijest, navijestio - osim da ste lakomisleno prigrlili vjeru. Predao sam vam najprije  ono što sam i primio: da je Krist, suglasno Pismima, umro za naše grijehe, da je pokopan, da je treći dan, suglasno Pismima, uskrsnuo." ( I.Kor.15: 1-4)

Uvjeti za spasenje   

Iako je Isus Krist pripremio i ostvario spasenje svojom žrtvom i učinio sve što je trebalo učiniti za grešnika, postavlja se, ipak pitanje; što mora grešnik učiniti sa svoje strane, kao svoj osobni doživljaj i svoje osobno iskustvo spasenja?
Prvo, grešnik, spoznavši u svjetlu Božje istine svoju grešnost, mora se pokajati za svoje grijehe.
U nekim tekstovima Svetoga pisma to se označava kao obraćenje, što zapravo znači promjenu mišljenja ili svoga stava prema grijehu, prema sebi, prema Bogu, prema  Spasitelju i spasenju, znači promjenu životne aktivnosti čovjeka. To znači da je nastupio potpun obrat u životu grešnika. To je svjestan čin koji se mora dogoditi. O tom događaju grešnik zna cijeli svoj život, kako se to u njegovu životu dogodilo u određenom trenutku. Nakon tog trenutka je počeo živjeti potpuno drukčije nego do tada. Počeo je živjeti prema Božjim načelima i zapovijedima. To treba da bude neizbježan  i doživljeni čin. Nema nekakva sveopćeg spasenja za sve ljude bez osobnoga doživljaja. Nema nekog nasljednog spasenja od roditelja ili naroda. Biblija određeno o tome govori za svakog pojedinog čovjeka:
- “Ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti." ( Lk.13:3) 
-  “Svečano navješćujući Židovima i Grcima potrebu obraćenja k Bogu po vjeri u našega Gospodina Isusa." ( Djela 20:21)
Umjesto dosadašnje ravnodušnosti u grešnikovu životu, dolazi do svjesne najozbiljnije osobne  odluke za spasenje vjerom u Isusa Krista.
Njegov ponos daje mjesto poniznosti, njegovo samozadovoljstvo daje mjesto javnom priznanju njegove bespomoćnosti, beznadnosti i ništavosti bez Krista.
Drugo, on mora vjerovati  Božjoj riječi ili svjedočanstvu o Božjem poslanju Isusa Krista na ovu zemlju da spasi grešnika. Prihvaća činjenicu da je Isus došao upravo radi njega, te da to nije neko apstraktno Kristovo djelo za sve ljude.
Grešnik svojim obraćenjem doživljava svoju osobnu uključenost  u Božji plan spasenja kroz Isusa Krista. On prihvaća tvrdnju Svetoga Pisma o tome, da je Isus Krist jedini Spasitelj, jedini posrednik između Boga i čovjeka:
-  “Jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus koji dade samoga sebe kao otkup mjesto svih." ( I.Tim.2:5-6)
- “Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti." ( Djela  4:12)
Čovjek mora vjerovati, spoznavši da je izgubljen i okrivljen grešnik, da je Isus Krist umro za njega osobno, da je Krist uzeo i oprostio njegove grijehe, zauzeo upravo njegovo mjesto optuženoga i okrivljenoga grešnika, i svojom smrću završio sve što je bilo potrebno za njegovo spasenje kao grešnika. Od grešnika Bog očekuje jedino vjeru:

  • “Njegova vjera se uračunava u pravednost." ( Rimlj.4:5)

Dragi prijatelju, je li to tvoje iskustvo?
Treće, grešnik mora primiti Isusa Krista u svoje srce i život konačnim činom svoje osobne volje kao svoga osobnog Spasitelja i predati se njemu kao gospodaru svoga života.
- “A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga." ( Iv.1: 12-13)
To je vrlo bitan - osobni čin, kada čovjek iz cijeloga srca priznaje i kaže:
- Gospode Isuse, priznajem da sam grešnik, bez obzira na to što sam do sada mislio da sam dobar, kako nisam učinio nekakvo jako loše djelo, ja priznajem da sam  kriv, izgubljeni grešnik, ali vjerujem da si Ti uzeo na sebe sve moje grijehe, moju grešnu narav, i zauzeo upravo moje mjesto na golgotskom križu.
Moja je iskrena i konačna odluka da ubuduće želim, iz zahvalnosti za sve što si Ti učinio za mene, da budem potpuno Tvoj, da Ti budeš Učitelj i Gospodar mojega života. Želim učiti tvoju nauku čitajući tvoje Sveto pismo upućeno meni i želim živjeti po Tvojim zapovijedima."  To je ono što znači " vjerovati " u Isusa Krista - u Boga.

Kako grešnik može biti siguran da je spašen ?

Kako  čovjek može uistinu znati da je spašen? Neki ljudi na to pitanje ne znaju odgovoriti. Drugi, zbog svoje neupućenosti, odgovaraju da jedino Bog zna  jesu li spašeni ili ne.
Međutim, mi možemo na to pitanje bez oklijevanja odgovoriti jer nam Božja riječ to otkriva. Bog nam to vrlo jasno objavljuje, da svaka duša, ako vjeruje u Isusa Krista - Sina Božjeg, onako kako to uči Sveto pismo,  dobiva oproštenje od grijeha, prima vječni život i dobiva vječnu sigurnost da je spašena za vječnost. Pogledajmo samo nekoliko nepobitnih tvrdnji iz Svetoga pisma:
- “Tako, braćo, znajte da vam se po ovome navješćuje oproštenje grijeha." ( Djela 13:38)
-  “Dječice, pišem vama jer su vam oprošteni grijesi zahvaljujući njegovu imenu." ( I. Iv.2:12)
- “Da, milošću ste spašeni - po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao. Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo." ( Ef. 2: 8-10)
- “Ali se opraste, i posvetiste, i opravdaste imenom našega Gospodina Isusa Krista i Duhom našega Boga.” ( I.Kor.6:11)
-  “Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate vječni život. Ovo je sinovsko pouzdanje koje imamo u nj da nas uslišava ako što  molimo po njegovoj volji." ( I.Iv.5: 13-14)
- “Dakle, opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našemu Gospodinu Isusu Kristu, po komu smo i pristupili vjerom k ovoj milosti u kojoj se nalazimo i kojom se ponosimo oslonjeni na nadu u slavu Božju." ( Rimlj.5: 1-2)
- “Sada, dakle, nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti."( Rimlj.8:1-2)
Provjerimo u svome osobnom životu jesmo li proživjeli sve o čemu nam govore ovi i drugi stihovi iz Svetoga pisma. Ako smo u Kristu Isusu, tada i za nas vrijedi Božje obećanje na koje se možemo potpuno osloniti, da i za nas nema više nikada nikakve osude! Kako je dragocjeno za nas ako to zasigurno znamo za sebe! To je onda izvor prave radosti i mira.
Ako, međutim, u to još nisi siguran, preispitaj tada svoje stanje pred Bogom, ispitaj sebe. Jesi li spreman ispuniti sve što smo upravo ovdje iznijeli. Spasenje i ta osobna sigurnost treba svakome. Treba i tebi, dragi prijatelju.