dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

“ Da, milošću ste spašeni - po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao. Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo.” (Ef.2:8-10)

Bog je omogućio spasenje grešnika

Ako čovjek želi biti spašen od svojih grijeha, to se može dogoditi jedino po Božjoj milosti. Ali, Bog je svet i ne može jednostavno prijeći preko našega grijeha. Grijeh mora biti kažnjen.
Evanđelje nam govori kako Bog može spasiti grešnika, a da i dalje bude svet ako to učini. Isus Krist, jedinorođeni Božji Sin podnio je srđbu i osudu Božju radi grijeha čovjeka. Na temelju djela trpljenja Isusa Krista, Bog može oprostiti grijeh svakome tko se pouzdaje u Isusa Krista i njegovu žrtvu.
Isus Krist je završio to što sveti Bog zahtjeva, da grijeh bude osuđen. To je učinio iz ljubavi prema čovjeku po svojoj milosti.
Božja milost jedino zahtjeva vjeru kao grešnikov dio u činu spasenja kada čovjek traži spasenje od Boga.

Bog je u svojoj ljubavi planirao spasenje po milosti kroz Isusa Krista

“ Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Iv.3:16)
U Evanđelju po Luki, nalazimo divan Hvalospjev Zaharijin, gdje se opisuje Božja najava Spasitelja po milosti.
“ Neka je hvaljen Bog, Bog Izraelov, jer se udostoja da otkupi narod svoj. I da nam podigne silna Spasitelja među potomstvom Davida, sluge svoga. Kao što obeća od davnine na usta proroka svojih svetih, da učini milosrđe koje obeća ocima našim i da se sjeti svetoga Zavjeta svoga. Da narodu njegovu pružiš spoznaju spasenja, koje biva oproštenjem grijeha njegovih.
Zahvaljujući milosrdnom srcu Boga našega, zbog koga će nas pohoditi Sunce s visine, da obasja one koji prebivaju u tami i sjeni smrtnoj, da upravi korake naše na put mira.” (Lk.1: 61-79). Ili, kako to apostol Pavao ističe u Poslanici Efežanima:
“ Ali Bog koji je bogat milosrđem – iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio – nas, koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi – milošću ste spašeni!” (Ef.2:4-5)
Jedna lijepa kršćanska pjesma prikazuje kako pjesnik gleda na tu veliku Božju milost po kojoj možemo slobodno dolaziti k Bogu:
“ Po milosti možemo doći, po milosti stajati pred njim. Ne svojom moći ni snagom već krvlju Janjetovom.
U svoju nas slavu privuci da dođemo. U svoju nas slavu privuci po milosti dolazimo.
Na sebe si uzeo sve naše grijehe. Sada smo čisti zbog krvi Janjetove. Po milosti možemo doći, po milosti stajati pred njim.”

Blagoslovi kroz milost

Milost donosi mnoge predivne rezultate za grešnika koji prihvaća dar spasenja kroz milost.
Posebno možemo istaknuti ovdje najveća tri rezultata što ih grešnik prima ako vjerom prihvaća milosni Božji dar:

  1. Spasenje “ Baš se tim očitova milost Božja u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude, da nas odgaja da se odrečemo bezbožnosti i svjetskih požuda te živimo umjereno, pravedno i pobožno u ovom svijetu kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade, naime, pojavu sjaja velikoga Boga, našega Spasitelja Isusa Krista. On je dao samoga sebe mjesto nas da nas otkupi od bezakonja i očisti nas da budemo njegov izabrani narod, revan u djelima ljubavi.” (Tit 2: 11-14)
  2. Opravdanje – “i svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da svojom krvi bude Pomirilište po vjeri, da učini očitom svoju pravednost.” (Rimlj.3:24-25) To znači da Bog prihvaća grešnika koji vjeruje u Krista kao nevinoga.
  3. Omogućen je pristup svetome Bogu – “ Po komu smo i pristupili vjerom k ovoj milosti u kojoj se nalazimo i kojom se ponosimo, oslonjeni na nadu u slavu Božju.” (Rimlj.5:2) To znači da istiniti vjernik može ući u Božju prisutnost u molitvi. Vjernik više nije odvojen od Boga radi svojih grijeha.

Božja ljubav prema mizernom svijetu izvire iz Božje milosti; Božji dar u njegovom pravednom Sinu Isusu Kristu bio je potreban radi naše krivice. Ono što treba grešnom čovjeku to je milost i milosrđe, kako apostol Pavao započinje svoje poslanice:
“Milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega!” (I.Tim.1:2, II.Tim. 1:2, Tit.1:4)
Kada je ta milost, koja se otkriva u Isusu Kristu, bude prihvaćena od grešnika vjerom, ona proizvodi novo rođenje i duhovni život što donosi pobjedu za pobjedom nad grijehom.
“ Dakle, neka više ne vlada grijeh u vašem smrtnom tijelu, tako da vas podvrgne njegovim požudama! Niti više dajte svojih udova kao oružje nepravednosti u službu grijeha! Naprotiv, prinesite Bogu sami sebe – sebe kao takve koji ste od mrtvih postali živima – a svoje udove kao oružje pravednosti u službu Bogu! Grijeh, naime, neće gospodariti nad vama, jer niste pod Zakonom, već pod milošću.” (Rimlj.6:12-14)
Po cijelom svijetu je poznata kršćanska pjesma “Zadivljujuća milost” ili “Amazing grace”, koja je prilagođavana različitim narodima i pjesničkim ukusima. Mnogi najveći i najpoznatiji umjetnici i pjevači iskušali su svoj talent i umjetnički izražaj na riječima i melodiji te divne pjesme. Kod nas je poznata u slijedećem sadržaju:

“O kako slatko zvuči nam milosti pjesma ta. Izgubljen grešnik bio sam, sad spašen sam i ja.
Sad srce moje sretno je i ne plaši se već. Od straha oslobodi me milosti Božje Riječ.
I od mnoge opasnosti i grijeha prokletstva, prispjeh luci sigurnosti i danu blaženstva.
Stog pjevam pjesmu milosti i pjevat ću uvijek, jer u toj Božjoj milosti nađe mi duša lijek.”

Dragi prijatelju, možeš li se kroz svoje životno iskustvo poisto