dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Tekst: I.Kor.15:1-8,51-55
''Predao sam vam najprije ono što sam i primio: Da je Krist, suglasno pismima, umro za naše grijehe, da je pokopan, da je treći dan, suglasno pismima, uskrsnuo.''(I.Kor.15:3-4)

Zašto sretan Uskrs?– jer je uskrsnuće Kristovo- uzrok- povod i temelj naše vjere:
Ispunilo se sve što je bilo prorokovano o Njemu. Za Boga nema ničeg nemogućeg. Uskrsnuće Kristovo je dokaz Božje svemoći. Tu je svjedočanstvo učenika- očevidaca.(15:5-8 )

Zašto Sretan Uskrs?

Jer je uskrsnuće Kristovo  - Pečat Božjeg odobrenja:
-  stradanje i iskupljujuća smrt Isusa Krista
-  to je Božje ''amen'' u uzviku Krista ''svršeno je''

Zašto Sretan Uskrs? Jer je uskrsnuće Kristovo – dokaz Njegove pobjede.
- nad smrću i paklom
- On nije samo umro- on je i uskrsnuo
- Smrt Ga nije mogla zadržati ''pobjeda proguta smrt, gdje je, smrti, tvoja pobjeda? Gdje je, smrti, tvoj žalac?'' (I.Kor.15:54,55)     

Zašto Sretan Uskrs? – jer uskrsnuće Kristovo govori o sili Božjoj:
- rađa grešnika na novi život
''S Kristom oživi'' vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha u kojima ste nekoć živjeli prema eonu ovoga svijeta, prema Gospodaru zračnog kraljevstva – duhu koji je sada na djelu među nevjernicima. Među ovima smo nekoć i mi svi živjeli u svojim tjelesnim požudama vršeći prohtjeve tijela i svog samovoljnog mišljenja i bili od naravi djeca srđbe kao i svi ostali. Ali Bog koji je bogat milosrđem – iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio – nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi – milošću ste spašeni''(Ef. 2:1-5)

 Zašto Sretan Uskrs?
– Jer duhovno rođenje proizlazi tom istom silom.
''Neka bude hvaljen Bog, otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas po svome velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovo rodi za živu nadu, za neprolaznu, neokaljanu, neuvelu baštinu koja vam stoji sačuvana u nebesima.'' (I.Pet.1:3-4)
- to je sila za prebivanje u obnovljenom životu
''Dakle, s njim smo zajedno ukopani po krštenju u smrt da bismo , kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih očevom slavom, i mi živjeli novim životom.'' (Rimlj.6:4)

Zašto Sretan Uskrs? - Jer uskrsnuće Kristovo- govori o sveopćem uskrsnuću:
- Bog će uskrsnuti i nas
''Bog koji je uskrsnuo Gospodina, i nas će uskrsnuti svojom moći''(I.Kor.6:14)

Prvi je Krist- zatim Kristovi
''Ali sad! Krist je uskrsnuo od mrtvih. On je prvenac umrlih. Budući da je po čovjeku došla smrt, po čovjeku dolazi i uskrsnuće mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti. Svaki u svom redu : Prvenac Krist, potom, ''u vrijeme Njegova dolaska'', Kristovi pripadnici .'' (I. Kor. 15:20-23)

Zašto Sretan Uskrs? Jer nas nada i radost uskrsnuća Isusa Krista učvršćuje u našoj vjeri i ohrabruje u našem svjedočanstvu za Njega
''Znajući da će onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas s Isusom uskrisiti te nas skupa s vama postaviti pred svoj sud. Uistinu, sve ovo biva radi vas, da povećana milost učini obilnom zahvalu većeg broja (vjernika) na slavu Božju. Zato ne malaksavamo. Naprotiv, ako se i raspada naš vanjski čovjek, ipak se naš nutarnji čovjek obnavlja iz dana u dan. Uistinu, naša nam sadašnja ali kratkotrajna i mala nevolja donosi izvanredno veliku i vječnu slavu, nama koji ne smjeramo na vidljivo, nego na nevidljivo, jer je vidljivo prolazno, a nevidljivo je vječno. ''(II.Kor.4:14-18)

Zašto Sretan Uskrs? Jer je uskrsnuće sudbina onih koji vjeruju u Isusa kao Božjeg Sina
''Koji su činili dobro, na uskrsnuće - na život; koji su činili zlo, na uskrsnuće - na propast.''(Iv. 5:29)
Zašto sretan Uskrs?  Jer više nema razloga za plakanje – Isus je živ – Isus je uskrsnuo – nema ga među mrtvima!
Zašto ti tražiš živoga među mrtvima? Zašto plačeš? Prestani plakati! Nema razloga da se plače. On nije ovdje, On je uskrsnuo! Ne treba plakati, treba se radovati. Tako je Isus ohrabrivao Mariju kod groba. (Ivan 20:1-18) Tako ohrabruje i nas kod mrtvila ovoga svijeta u kojemu živimo danas.
I danas Gospod govori: ''Nemoj se bojati! Ja sam prvi i posljednji, onaj koji živi! Bio sam mrtav, ali, evo, živim u vijeke vjekova i imam ključeve smrti i podzemlja.'' (Otk. 1:17)

Zašto Sretan Uskrs? Jer je danas blagdan radosti – Radujte se !
Isus Krist je uskrsnuo! Koliko se radosti sastoji u tim riječima! Cijela se povijest čovječanstva promijenila. S kakvim oduševljenjem u duhu mi ponavljamo bezbroj puta te riječi na dan uskrsnuća?
Kako se često u crkvi govori o radosti. S kakvim osobitim oduševljenjem mi ponavljamo riječi psalma:
''Ovo je dan što ga učini Gospod: kličimo i radujmo se Njemu.'' (Ps.118:24)
I kako je razumljivo to naše veselje!
Kako je veliko ohrabrenje bilo mnogim vjernim svjedocima za vrijeme progonstva i dugih godina trpljenja u tamnicama u komunističkom sustavu bivšeg sovjetskog Saveza, kada ih je svaka nedjelja podsjećala na uskrsnuće Isusa Krista – jer se jedino u njihovu jeziku nedjelja naziva „voskrsenije“ – Uskrs!
U suštini uskrsnuća Kristova usredotočene su sve radosti naše vjere: SPASITELJ NIJE OSTAO U GROBU: ON JE USKRSNUO- ZNAČI,  MI SMO SPAŠENI, prinesena je prinosna žrtva za naše grijehe – iskupiteljna žrtva, savršeno je spasenje od vlasti grijeha, đavola i smrti, za one koji vjeruju. Mi ne umiremo, radi toga što je Taj, koji je uskrsnuo iz mrtvih, smrću smrt satro, mi više nismo djeca grijeha, nego djeca Nebeskog Oca; pred nama su otvorena vrata raja, nama su dane blagodatne sile na putu k tim rajskim vratima; mi poznamo Boga, mi vjerujemo u Boga, mi idemo za Njim- i u svemu tome je izvor velike radosti za nas. Radi toga je i naš neumoljivi poziv na radost svima jer je Isus Krist uskrsnuo!
Svi znamo da je radost – ukras života čovjeka. Nerijetko je ona slična sunčanom svijetlu, koje neočekivano probija oblačno nebo, i padajući na zemlju, donosi sa sobom oživljenje.
Bez radosti bi život bio pust, skučen i težak. Ali kako je krhka i kratkotrajna ta radost. Kako često ta radost izgleda slična tankom staklu skupocjene posude, koje se tako lako razbije!
Iako je životni put svakoga od nas u sjeni briga, bolesti, starenja, uznemirenosti,  ipak naše srce doživljava i radost na životnom putu. Usred svih neizbježnih briga u našem životu naše srce traži takvu radost, koja bi bila vječna, kao što je besmrtan naš duh. Takvu radost našem srcu daje vjera.
Radost - poznati Boga, vjerovati u Njega, ići za Njim i nositi Njega u svom srcu daje silu čovječjem duhu da pobjedi sve kušnje, bolesti i stradanja. Ona nadahnjuje čovjeka za podvige u ime ljubavi prema Bogu i bližnjemu.
Dozvolimo svaki od nas da uskrsli Krist, Svojim Svetim Duhom, živi Spasitelj očisti naša srca i da u njima zavlada prava Božanska radost Uskrsa. Dozvolimo da za svakoga od nas ta radost Uskrsa bude putokazna zvijezda na njegovom životnom putu i izvorom duhovne i tjelesne sile. Radi svega toga, dragi prijatelju, s dubokim pouzdanjem i radošću vam mogu poželjeti Sretan Uskrs!