dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" Blago onima koji su čista srca, jer će Boga gledati." (Mat. 5:8).

Nalazimo u Svetom Pismu istine koje su nam vrlo jasne i možemo ih razumjeti odmah dok čitamo. Ali tu su i druge istine koje možemo teško razumjeti. Ova Isusova poruka iz Mat. 5:8. je jedna od takvih istina koju ne možemo objasniti u kratkoj lekciji... ona nadilazi naše mogućnosti tjelesnog shvaćanja, ali je možemo naći skrivenu u Svetome Pismu od početka do kraja. Ako pogledamo u povijest Židova, vidimo da kao nacija nisu služili Bogu. Pretežno su ispoljavali licemjerstvo Književnika, Saduceja i Farizeja. Farizeji su bili duhovne vođe, i uglavnom su kontrolirali narod svojim prisvojenim autoritetom u ime Boga.

To je bio legalistički sistem. Oni su smatrali, da ako netko želi ugoditi Bogu, mora činiti ono što su oni diktirali. Božja Riječ je bila upotrjebljena tako, da na kraju bude onako kako oni žele. Nije bilo moguće da se u životu prakticira, ali su pred narodom glumili da oni tako čine. Ljudi su bili zbunjeni. Bili su stalno pod pritiskom krivnje jer ne mogu izvršiti sve ono što su im duhovni vođe nametnuli u zakonu. Kada je Ivan Krstitelj počeo propovijedati , on je imao mnogo sljedbenika jer je narod iščekivao Mesiju. Oni nisu tražili drugog učitelja, s više zakona, jer su željeli Spasitelja.

Židovi su imali obećanje od Boga:

" Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe." (Ezek. 36: 25-27). Bog im je obećao dati čisto i novo srce.

David, kralj izraelski je znao što to znači Božje oproštenje kada kaže:

" Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju, i u čijemu duhu nema prijevare!" (Ps. 32:2).

Kako si ljudi utvrđuju standarde?

Farizeji su ispitivali svoj duhovni stav uspoređujući se s drugim ljudima, što možemo vidjeti iz molitve Farizeja u hramu, o čemu nam Isus govori:

" Farizej stade te poče ovako moliti u sebi: ' Bože zahvaljujem ti što nisam kao ostali ljudi: razbojnici, nepravednici, preljubnici ili kao ovaj ovdje carinik." (Lk. 18.11).

On je gledao na nekoga tko je po njegovom mišljenju bio lošiji od njega i iz toga stvarao svoj standard. To znači da možemo uvijek naći i nekoga od koga smo bolji. Kakav đavolji trik? A što to znači? To znači najlošija osoba od svih ljudi može postati standard za sud ljudi. Ja tada razmišljam, kako Bog treba biti zadovoljan sa mnom, ako sam ja bolji od ove ili one osobe. To onda za mene znači, ako sam ja bolji od najlošije osobe na svijetu, ja sam spreman za nebo.

Božji je standard drukčiji

" Budite sveti jer sam ja svet!" (I.Petr.1:16).

" Dakle budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski." (Mat.5:48).

To je standard i drugoga nema!

U našem tekstu Mat5:8. mi vidimo kako Isus na to ukazuje: " Blago onima koji su čista srca, jer će Boga gledati!" Ovdje se naglašava riječ:" ONI " – što znači: "samo oni" će Boga gledati.

Možemo si postaviti pitanje: Tko će ući u Božje kraljevstvo? Tko će biti spašen? Tko će moći gledati prisutnost Boga? A odgovor je ovaj: Samo oni koji su čista srca, samo oni će biti te osobe koje će gledati Boga.

« Dome Izraelov, Ja ću suditi svakome po njegovim putovima – riječ je Jahve Gospoda.

Obratite se, dakle i povratite od svih svojih nedjela, i grijeh vam vaš neće biti na propast!

Odbacite od sebe sva nedjela koja ste činili i načinite sebi novo srce i novi duh! Zašto da umirete, dome Izraelov? Ja ne želim smrti nikoga koji umire – riječ je Jahve Gospoda. Obratite se, dakle, i živite!» (Ezek. 18: 30-32).

Što je to srce?

To je intelektualno, moralno i duhovno biće čovjeka.

a) Intelekt.

- Srce pomišlja.

« Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća.(Post.6:5).

- Srce shvaća:

« Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni urazumite srce». (Izreke 8:5).

- Srce vjeruje:

« Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje.» (Rimlj. 10:10).

b) Osjećaji:

- srce želi:

« Braćo, želja moga srca i moja molitva Bogu za njih jest da se spase.» (Rimlj.10:1).

- srce ljubi:

« On mu odgovori:' Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom'». (Mat.22:37).

- srce se nada i pouzdaje:

« Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor.» (Izreke 3:5).

c) volja

- srce ima nakane:

« Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakoga dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine i može suditi nakane i misli srca.» (Hebr. 4:12).

- srce odlučuje:

« Neka svatko dadne kako je srcem odlučio, a ne sa žalošću i na silu, jer Bog ljubi vesela darivaoca.» (II.Kor. 9:7).

- srce se pokorava:

« Ali hvala Bogu što ste se, pošto ste bili robovi grijeha, od svega srca pokorili onomu obliku nauke kojemu ste bili predani.» (Rimlj. 6:17).

Kakvo je srce?

a) Na početku života srce je naivno, čisto: « Nato Isus pozva k sebi malo dijete, postavi ga pred njih te reče:' Zaista, kažem vam, ako ponovno ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete uči u kraljevstvo nebesko.» (Mat.18:2-3).

« Isus im reče:' Pustite dječicu i nemojte im priječiti da dođu k meni, jer takvima pripada kraljevstvo nebesko.» (Mat.19:14).

b) Kada grijeh uđe u srce onda je grješno i nečisto:

« Podmuklije od svega je srce jedva popravljivo, tko da ga pronikne?» (Jerem.17:9).

« Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave.» (Rimlj. 3:23).

« Onima kojima je bog ovoga svijeta posve oslijepio nevjerničku pamet da jasno ne vide svjetlo sjajne Radosne vijesti Krista, koji je slika Božja.» (II.Kor.4:4).

c) Srce treba obnovljenje:

« Blago onima koji su čista srca jer će Boga gledati.» ( Mat. 5:8).

« Ne čudi se što ti rekoh: Treba da se odozgo rodite.» (Iv.3:7).

Što označava obnovljeno srce?

Znači obnovljenje svih aktivnosti srca:

a) Obnova stava u odnosu prema grijehu:

« Da im otvoriš oči, da se obrate od tame k svjetlu, od sotonine vlasti k Bogu, da vjerom u me postignu oproštenje grijeha i baštinu među posvećenima.» (Dj.26:18).

b). Promjena vezanosti za određene stvari:

« Jer gdje ti je blago, tu će ti biti srce.» ( Mat.6:21).

« Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim.» ( Mat. 22:37).

c). Promjena volje:

« Tada rekoh:' Što da činim Gospodine?' A Gospodin mi odgovori: ' Ustani i nastavi put u Damask pa će ti se ondje kazati sve što ti je određeno da činiš!'

Vidi se potpuna ovisnost o Božjoj volji:

« Što vam se čini? Neki je čovjek imao dva sina i pristupi prvom pa mu reče:' Sinko, hajde i radi danas u vinogradu!' On mu odgovori: ' Idem gospodaru!' ali ne ode.» ( Mt.21:28,29). Je li to izvršavanje volje Božje? Koliko smo puta rekli: « Idem Gospode», ili: « Učinit ću ovo ili ono Gospode!», ili: « Poslušat ću Gospode!», ali nismo tako učinili. Zašto?

Tko obnavlja srce?

a) Srce, samo po sebi nije sposobno da se obnovi:

« Može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju? Ili leopard krzno svoje? A vi, možete li činiti dobro, navikli da zlo činite? ( Jerem.13:23).

b). Bog obnavlja srce:

« Hajde, dakle, da se pravdamo, govori Jahve. Budu'l vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna.» (Iz. 1:18).

c). Božja sila za obnovljenje je u Njegovoj riječi:

« Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam rekao.» (Iv.15:3).

« Posveti ih istinom: ' Tvoja je riječ istina'» (Iv.17:17).

« U istinu, ja se ne stidim Evanđelja, jer je ono sila Božja za spasenje svakomu koji vjeruje, u prvom redu, Židovu tako Grku.» (Rimlj. 1:16).

« Prihvatite kacigu – ono čim se spasava – i mač Duha, to jest Riječ Božju.» (Ef.6:17).

d). Kroz vjeru u Isusa Krista:

« On, dakle, nije pravio nikakve razlike između nas i njih, jer je vjerom očistio njihova srca.» (Dj.15:9).

« Uistinu, u Kristu Isusu nema vrijednosti ni obrezanje ni neobrezanje, nego vjera koja očituje svoju snagu ljubavlju.» (Gal.5:6).

« Jer ste ponovo rođeni, ne iz raspadljiva, nego iz neraspadljiva sjemena: Riječju živoga i vječnog Boga.» ( I. Petr. 1:23).

Bog gleda na tvoje srce

Stoga je Gospod u Svojoj Riječi naročito zainteresiran za srce čovjeka:

« Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama. Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga . Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu. A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život.» (Izreke 4:20-23).

« Ali Gospodin reče Samuelu: ' Ne gledaj na lice njegovo ni na visinu rasta njegova, jer sam ga odbacio. Jer ne gledam na što čovjek gleda što je na očima, a Gospodin gleda na srce.» (I. Samuel. 16:7). « Sine moj, daj mi srce svoje i oči tvoje neka paze na moje pute.» ( Izreke

Kako mogu imati čisto srce?

"Čisto" ima značenje – čisto od smrada, nečistoće, blata, ili nepravednosti, zlobe, poroka, razvratnosti, grijeha. Znači, biti oslobođeno od grijeha.

Znate li da " moralnost" može ugroziti dušu čovjeka isto tako kao loše djelo. Razmislimo o tome, kako grijeh Farizeja nije bio u činjenju zla... nego je to bilo u stvari, njegovo izvanjsko pretvaranje "gluma" da čini dobro.

Oni su bili ponosni na sebe, gledajući s visoka dolje na svakog drugog. Njihova moralnost, je u stvari bila njihov grijeh. Vi možete puniti posudu zlatom ili smećem. Bog traži od nas da postižemo, koliko više možemo da imamo čisto srce.

Kakav je, zapravo standard, i Božji zahtjev? Vi ne možete sami sebe učiniti čistim!

" Tko može reći: Očistih srce svoje, oprah se od grijeha svoga?"

Odgovor je: uopće nitko!

" Može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju? Ili leopard krzno svoje? A vi, možete li činiti dobro, navikli da zlo činite? (Jer.13:23).

Ono što se može podvući ovdje je to: da dokazani kriminalac ne može sam sebe osloboditi krivice. On se ne može vratiti natrag i poništiti ono što je učinio. To je tu i ne može od čovjeka biti promijenjeno.

Bog vas čisti vašom vjerom

" Ali ako u svjetlu živimo, kao što je on u svjetlu, u zajednici smo jedan s drugim, i krv nas njegova Sina, Isusa, čisti od svakoga grijeha." (I.Iv.1:7).

To je teško da damo nekom drugom da nas čisti i upravlja naš život. Nego, to je spasavajuća vjera koja to potvrđuje i čini. Spasavajuća vjera je takva, da se vjernik pouzdaje u Boga i dozvoljava da Bog preuzme kontrolu nad njegovim životom. To je trenutak naše životne predaje Bogu da upravlja naš život.

Bog nam kaže: " Ja želim srce koje se pouzdaje u mene da učinim ono što je potrebno da ugodi Bogu." Prijatelji to je prvo! Već jednom prepustite Bogu ono što želite sami, Bog će to učiniti.

Ne možete učiniti vaše srce čistim, ako činite dobra djela, a to nije ni potrebno. U Božjem planu spasenja, u Njegovim uputama nigdje se ne traži da učiniš ovo ili ono dobro djelo.

Bog jednostavno kaže: " Vjeruj u Gospoda Isusa Krista i spasit ćeš se." "Dozvolite da to učinim, jedino u istinu ja to mogu. Ja imam snimku vašega života. Ja sve znam o vama. Ja želim da očistim vaše srce."

Treba čitati Božju riječ i moliti

" Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam rekao" (Iv.15:3).

Postavlja se pitanje: Tko može unijeti čiste stvari i odstraniti nečiste? Odgovor je : To može učiniti jedino Bog. Božja riječ će vas uputiti na pravednost.

" Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude savršen – opremljen za svako djelo ljubavi." ( II.Tim.3:16-17).

Kakvo je obećanje za čisto srce?

"Oni će Boga gledati" "Oni će" – to je neprestana prisutnost Boga. Želiš li gledati Boga? Dozvoli da Bog očisti tvoje srce!

Zaključak:

Vi morate imati čisto srce ako želite ući u nebo, a to može jedino Bog dati. To je dar Božje milosti i badava se daje onima koji vjeruju. Uistinu ćeš biti sretan da imaš mir i radost u spoznaji da su ti grijesi oprošteni i da si Božje dijete koje za sigurno odlazi u nebo poslije smrti. Samo oni koji su čista srca mogu biti uistinu sretni!