dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Susret s Isusom najveći je i najznamenitiji događaj koji se može dogoditi u životu pojedinoga čovjeka ovdje na zemlji, dok će to biti neizbježan; najsretniji ili najžalosniji susret, koji će se dogoditi svakome čovjeku u vječnosti, ovisno o tome kako je odgovorio na ponuđeni mu susret s Isusom u ovozemaljskome životu.
Za ispravno razumijevanje mogućega prvog susreta s Isusom ovdje na zemlji, kao i za očekivni drugi sigurni susret u vječnosti svaki čovjek mora, već u ovozemaljskome životu imati otvorene uši, oči i srce da može čuti, vidjeti i osjetiti poruku Radosne vijesti o objavi Isusa i ponuđenom susretu za svakoga čovjeka. Kako iskoristiti momenat, kada se Isus pojedinom čovjeku ili ženi osobno objavljuje, kada kuca na njegovo srce?
Isus se želi susresti i s tobom dragi prijatelju, i upravo o tome govore stranice ove knjige koja ti je sada u rukama. Isus to želi. Evo što On kaže:
“Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom. Tko ima uho neka čuje!” (Otkr. 3:20-22).
Radosna vijest o mogućnosti, načinu, događaju i posljedicama susreta s tako značajnom Osobom objavljena i objašnjena nam je u Bibliji ili Svetome pismu. Radosna je baš zato, što objavljuje da je susret Čovjeka s Isusom – Sinom Božjim, Stvoriteljem i Spasiteljem moguć i pripravljen. Upravo radi toga, u ovoj knjizi, se toliko vraćamo i naglašavamo taj izvor informacija, nadahnuća i duhovne hrane za svakoga čovjeka - na Sveto pismo.  
Sam Isus je poručio svojim učenicima, tebi i meni:
“ Blago očima koje vide što vi vidite! Kažem vam da su mnogi proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi vidite, ali ne vidješe; čuti što vi čujete, ali ne čuše.” (Lk.10:24).
Ponukani različitim motivima, s Isusom su se fizički susreli Njegovi suvremenici različitog socijalnog i društvenog statusa, od najobičnijih ljudi s ulice, do carinika, židovskih učitelja, poglavara, rimskih Namjesnika, kralja Heroda, te došljaka iz Grčke i drugih krajeva. Susrela su ga djeca, žene i muževi.
A Isus bi im govorio:
“ Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi! Jer tko hoće spasiti život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj radi mene, spasit će ga. – Što koristi čovjeku ako cijeli svijet dobije, a sam sebe izgubi ili se upropasti?” (Lk.9:23-25).
“ Tako je Isus obilazio sve gradove i sela. Učio je u tamošnjim sinagogama, propovijedao Radosnu vijest o Kraljevstvu i liječio svaku slabost i bolest. A kad vidje mnoštvo naroda, sažali se nad njim, jer bijahu satrveni i zapušteni kao ovce bez pastira.” (Mt.9:35-36).
Takvo stanje, prati narod kroz sva stoljeća nakon Isusova odlaska na nebo s ove zemlje, a potreba za susretom s Njim je svakim danom sve veća i veća. Svaki čovjek svuda i u sve vrijeme treba Isusa. I ostaje nesretan i bez nade sve do trenutka dok osobno ne susretne Isusa i dok ne dozvoli Isusu da promijeni njegov život.

Isus poziva sve

A Isus poziva svakog čovjeka opterećenoga grijehom i ovozemaljskim problemima:
“Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako.” (Mat.11:28). 
O razlogu svoga dolaska na ovu zemlju Isus se poziva na mnogo stoljeća, za Njega, najavljeno proročanstvo i kaže:
“ Na meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene, da proglasim godinu milosti Gospodnje.” (Lk.4:18-19).
Koliko je močno Isus uzdrmao sve ljude izraelskoga podneblja u vrijeme svoga boravka na ovoj zemlji, a o tome je govorio:
“ Došao sam da bacim oganj na zemlju, pa kako bih želio da se već zapalio!” (Lk.12:49), taj je oganj Njegova utjecaja zapalio cijeli svijet u svim stoljećima. Ta Božja vatra zapalila je srca svih onih koji su se susreli s Isusom, kao tom vječnom Istinom, i nisu je mogla ugasiti progonstva, tamnice, niti lomače u srcima Njegovih sljedbenika do danas.
Isus, ta nebeska svjetlost, jedini je predmet skrbi i čovjekova nastojanja. Jedino je On život naše krijeposti, vodić našeg srca, izvor pravih užitaka, osnova naših nada, utjeha našeg strahovanja, ublaženje naših nevolja, lijek svih naših muka. Iz Njega jedino izvire čista svajest, kao i strah od nečiste, potajna kazna prestupaka, unutarnja nagrada za dobra djela. Jedino Isus pravi besmrtnim onoga, koji ga susretne i ljubi, i slavnima lance onih koji za Njega trpe. Isus privlači javne počasti k pepelu svojih mučenika i pravi dostojnom štovanja propast i bijedu onih koji su sve ostavili da Njega slijede. Samo Isus nadahnjuje velike misli i stvara herojske duhove mislilaca, filozofa, istraživača, umjetnika i velikih - malih, običnih ljudi i žena čiji su životi postali vječno besmrtni nakon susreta s Isusom, spremnih za boravak s Njim za cijelu vječnost u prostorima Nebeskoga kraljevstva, gdje im je pripravio mjesto.
Sve naše nastojanje bismo morali uložiti u spoznaju Isusa, svu našu rječitost u objavu Isusa, svu našu snagu i sposobnost u izgradnju i širenje Isusova učenja. Trebali bismo izgorjeti i potrošiti sebe da živimo život kojim nas ispunjava Duhom Svetim svakoga dana.
Radi toga je najveći propust svakoga čovjeka i žene, ako sve svoje nastojanje, u ovom kratkotrajnom - prolaznom životu, ne usmjeri prema tom susretu, i svom svojom snagom potraži Isusa i susretne se s Njim.
Susret s Isusom nas ispunjava nebeskim životom, ucijepljuje u naš život novu narav, kojom želimo slijediti Isusa donoseći rodove ljubavi i dobrih djela, radi čega će i ljudi s kojima živimo htjeti susresti i upoznati Isusa, i tako se ta “živa rijeka” promijenjenih života slijeva u vječnu zgradu Kraljevstva Božjega, koja će se, s ove naše zemlje, u vrijeme kada Isus ponovo dođe, podići i  vječno biti s Isusom.