dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Kakav je čovjek pred svetim Bogom

Biblija nam otkriva stanje svakoga čovjeka. Svaki čovjek je grešnik, bez obzira na njegovo nasljeđe, na njegov položaj u društvu gdje živi. Tu nije važno tko je, a tko nije obrazovan ili u kakvoj obitelji ili narodu živi. Svi su grešnici pred Bogom. Grijeh i krivnja su općeniti i odnose se na svakoga čovjeka. Pogledajmo kako Biblija oslikava stanje čovjeka:

« Jer smo već dokazali, da su svi, i Židovi i Grci, u vlasti grijeha, kao što stoji pisano:' Nema pravedna ni samo jednoga; nema razumna, nema nikoga koji traži Boga. Svi su zastranili, zajedno se pokvarili. Nema ni jednoga jedinoga koji čini dobro. Njihovo je grlo otvoren grob, jezicima svojim varaju, zmijski je otrov za njihovim ustima. Usta su im puna kleveta i gorčine. Noge su im brze na prolijevanje krvi; ruševine s bijedom na njihovim su putovima. Put mira nisu priznali, nema straha Božjega pred njihovim očima.» (Rimlj.3:9-18).

Svi ljudi su u vlasti grijeha

Što to znači biti u vlasti grijeha?  Riječ u «vlasti grijeha» ima značenje da se nalazimo kao subjekti pod silom i djelovanjem nekog autoriteta, nekih principa i nekih zakona, koje sami ne možemo izvršavati. Čovjek bez Isusa Krista je pod vlasti grijeha i bespomoćan da se sam izvuče ili pobjegne ispod te sile. Biblija nam to jasno potvrđuje:
« Svi, naime, koji se pouzdavaju samo u vršenje Zakona nalaze se pod prokletstvom, jer stoji pisano:' Proklet svaki onaj koji ne poštuje Zakon vršeći sve što je u njemu napisano.» (Gal. 3:10).
Religiozni Židov ili religiozni čovjek bilo kojeg naroda je u vlasti grijeha, jednako tako, kao i svaki drugi čovjek. Sveto Pismo objavljuje da religioznost sama po sebi ne čini čovjeka prihvatljivim od Boga. Mnogi religiozni ljudi su time šokirani, pitajući se: « Što onda? Zar mi nismo bolji od drugih, nemamo li niti jedan postotak više prava od drugih ljudi? Nismo li mi bolji ako mi:

 1. imamo Bibliju,
 2. ispovijedamo Boga,
 3. znamo Božju volju,
 4. dokazujemo što je bolje
 5. proučavamo Božju riječ,
 6. učimo i vodimo druge ljude,
 7. poznajemo istinu.

Odgovor je s velikim uskličnikom: «NE! Nikako ne. Na nikakav način nisi bolji od drugih ljudi. Svi ljudi, religiozni i nereligiozni svi smo u vlasti grijeha.»

Što Biblija govori onima koji se pozivaju na Zakon?

« A ti koji se čvrsto oslanjaš na Zakon i ponosiš Bogom, koji poznaješ volju njegovu i koji, poučen Zakonom, znaš izabrati bolje; ti koji si uvjeren da si vođa slijepcima, svjetlo onima koji su u tami, odgojitelj nerazumnima, učitelj neukima jer u Zakonu imaš utjelovljenje znanja i istine... ti, dakle, koji drugog učiš, samog sebe ne učiš! Ti koji propovijedaš da se ne krade, kradeš! Ti koji zabranjuješ preljub, činiš preljub! Ti koji se zgražaš nad idolima, pljačkaš njihove hramove! Ti koji se ponosiš zbog Zakona, sramotiš Boga kršenjem Zakona! Zaista se – kako stoji pisano – ime Božje vašom krivnjom grdi među poganima.» (Rimlj.2:17-24).
Vidite, to je suština, kao što nam govori Sveto Pismo u Poslanici Rimljanima:

 1. Bog se gnjevi na svaku bezbožnost i nepravednost
 2. Bog se gnjevi na moraliste, koji govore o moralu a sami ga ne tvore
 3. Bog se gnjevi na religioniste, koji govore o Bogu, a ne dozvole Bogu da Sveti Duh promijeni njihov život.

Biblija govori da se Bog gnjevi na sve ljude, jer su svi ljudi pod vlasti grijeha. To je očito i vidi se sasvim jasno pred očima svakoga čovjeka koji želi pošteno pogledati na čovjeka i na ovaj svijet u kojem živimo.

 1. «Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave.» (Rimlj.3:23)
 2. «Prema tome, kao što po jednom čovjeku uđe grijeh u svijet a po grijehu smrt, tako smrt prijeđe na sve ljude jer svi sagriješiše.»
 3. «Ali je Pismo sve zatvorilo pod grijeh, da se obećanje, na osnovi vjere u Isusa Krista, dadne onima koji vjeruju.» (Gal.3:22)
 4. «Ako tvrdimo da grijeha nemamo, sami sebe varamo, i u nama nema istine.» (I.Iv.1:8).

Narav ili priroda čovjeka je grešna

Radi se o prirodi ili naravi svakoga čovjeka. A kakva je priroda čovjeka? Priroda čovjeka je grešna.
Grešna priroda se ispoljava kao nepravedna. «Nema pravedna ni samo jednoga.» (Rimlj.3:10). Nema pravedna po prirodi ni po djelima. Niti jedan čovjek nema pravedan život u svojim:

 1. mislima
 2. riječima
 3. djelima.

Grešna priroda ignorira ili odbacuje Boga: «Nema razumna, nema nikoga koji traži Boga» (Rimlj.3:11). Nitko ne postavlja razumno pitanje:

 1. od kuda je došao
 2. zašto je ovdje na svijetu
 3. kuda ide?

Grešna narav je ravnodušna i sebična: «Nema nikoga koji traži Boga» (Rimlj.3:11)
Grešna narav je zastranila: «Svi su zastranili.» (12.st.)
Grešna narav je pokvarena: « Zajedno se pokvarili.» (12.st.)
Grešna narav je zla: « Nema ni jednoga koji čini dobro.» (12.st.).

Gospodin Isus je ukazao na izvor zla i grešne naravi u čovjeku.
« Jer iz nutrine iz ljudskog srca, izlaze: zle misli, razne vrste bluda, krađe, umorstva, preljuba, lakomstva, opačine; lukavstvo, razuzdanost, zavist; psovka, oholost, bezumlje. Sva ta zla izlaze iznutra i onečiste čovjeka.» (Mk.7:21-22).

Nameće nam se pitanje samo po sebi: «Može li se takvo stanje čovjeka promijeniti? Kako i tko može promijeniti takvo stanje?»
O tome ćemo govoriti slijedeći puta.