dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" Dječice, pišem vam jer su vam oprošteni grijesi zahvaljujući njegovu imenu. Oci, pišem vama jer ste upoznali onoga koji je od početka. Mladići, pišem vama jer ste pobijedili Zloga. Dječaci, pišem vama jer ste upoznali Oca. Oci, pišem vama jer ste upoznali onoga koji je od početka. Mladići pišem vama jer ste jaki, jer je u vama riječ Božja i jer ste pobijedili Zloga. Nemojte ljubiti ni svijeta ni onoga što je u svijetu! Ako tko ljubi svijet, u njemu nema ljubavi Očeve, jer ništa od onoga što je u svijetu – požuda tijela, požuda očiju, oholost zbog imetka – ne dolazi od Oca, nego dolazi od svijeta. A svijet sa svojom požudom prolazi; a tko vrši volju Božju, ostaje zauvijek. Dječice, posljednji je čas! I, kako ste čuli, Antikrist dolazi. I već sad su se pojavili mnogi antikristi; po tome znamo da je posljednji čas. Od nas su izišli, a nisu pripadali nama, jer da su pripadali nama, ostali bi s nama." ( I. Ivanova 2:12-19).

Spašena Božja djeca, učenici Isusa Krista, Kršćani, ispunjeni su unutarnjom čežnjom za sve većim približavanjem Bogu. U toj bliskom odnosu s Bogom sve više preuzimaju karakteristike koje obilježavaju Boga. Zapravo, taj odsjaj Božje svetosti obasjava i njihov život, koji postaje posvećeni život. Ta blizina i zajedništvo s Bogom upravo proizlazi iz sve većeg upoznavanja Boga proučavanjem, razmišljanjem i oživotvorenjem Božje riječi, koja je osnovna duhovna hrana Božjeg djeteta. Hrana koju uzimamo svakoga dana za naše tijelo u duljem vremenskom razdoblju utječe na naš fizički izgled, na naše zdravlje, na našu svježinu i našu snagu. Isto je tako i u našem duhovnom životu. Taj Kruh Života – Isus Krist u nama, potpuno mijenja naš duhovni izgled.

Poziv k svetosti:

- U starom Zavjetu:

'' Posvećujte se da budete sveti! Ta ja sam Jahve, Bog vaš.'' (Levitski zakonik 20:7).

- U Novom Zavjetu:

''U savezu sa svima težite za spasenjem i za posvećenjem bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina'' (Hebrejima 12:14).

Čistoća svetosti:

''Dakle, ako je tko u Kristu, On je novi stvor: Staro je nestalo, novo je, evo, nastalo.''

(II. Korinćanima 5:17).

- Čisto srce

- Čiste misli (Vidi Filipljanima 4:8

- Čist život

Plan svetosti:

''Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja; što je dobro, ugodno i savršeno!

(Rimljanima12:2).

- Mjesta, koja mi posjećujemo,

- Vijesti , koje mi govorimo

- Djela, koja mi činimo

Prostor svetosti:

''A svijet sa svojom požudom prolazi, a tko vrši volju Božju, ostaje zauvijek.''( I.Ivanova2:17).

- Božja volja je da živimo sveto,

- Da u svemu ugađamo Bogu

- Da dobijemo vječni život

Život u svetosti:

''Ne budite s nevjernicima pod jednim te istim jarmom! Što ima pravednost s bezakonjem? Što li je zajedničko svjetlu i tmini? Kako je moguć sporazum između Krista i Belijara? Kakva postoji zajednica između vjernika i nevjernika? Kakav li sklad između hrama Božjega i idola? A mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog:

Stanovat ću među njima i među njima hodati. Ja ću biti njihov Bog a oni će biti moj narod zato iziđite između njih i odvojite se – veli Gospodin. Ne dotičite se ničega nečista, i ja ću vas primiti!'' (II. Korinćanima 6:14-17).

- Odvojenost od grijeha,

- Odvojenost od svijeta!

Obećanje za one koji su sveti i čistoga srca:

'' Blago onima koji su čista srca jer će Boga gledati.'' Matej5:8

- Gledati će Boga

- Primiti će nagradu od Gospoda

Praktične preporuke

Život pobjede u Kristu moguć je jedino ako vjerom pokazujemo trajnu suradnju sa Duhom Svetim.

Ne postoji jednom zauvijek odluka koja uklanja tjelesnu prirodu iz našega života ili je čini takvom da više ne griješimo. Samo je spasenje jednom zauvijek, ali upravo kao što nakon fizičkog rođenja slijedi fizički rast, korak po korak i dan za danom uz mnogo napora i savladavanja mnogih zahtjeva do zrelosti, isto je tako i u duhovnom životu i odnosima. U tom našem svakodnevnom životu trebamo odbacivati svaki šapat tjelesne prirode. Trebamo jasno reći „NE". Ne trebamo se prepirati sa starom naravi. Nemojmo pokušavati kušnjama u svojoj vlastitoj snazi, već se podredimo Bogu odlučnim „DA". Sjetimo se riječi psalma: Prepusti Gospodu putove svoje, u njega se uzdaj, i on će sve voditi." (Psalam 37:5)

Kada odbijemo napad Sotone u Ime Isusa Krista neprijatelj će pobjeći. (Jakov 4:7) Apostol Pavao kaže u I. Korinćanima 13:31: „Iz dana u dan mrem". Gospod Isus Krist je rekao istu istinu, kada je rekao: „Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi." (Luka 9:23) Mi nemamo više nikakvih dugova prema tijelu. Odbacimo sve što nas veže za tijelo. To je prva praktična stvar što je trebamo zapamtiti.

Drugo je da odbijemo svako traženje svijeta.

Svijet nema pravo na nas vjernike, je smo mi razapeti svijetu i svijet nama. Mi nismo više od svijeta. Nema nikakvog smisla dokazivati to naši srcima. Božja je Riječ dovoljno jasna. Nemojmo dozvoliti grijehu da vlada našim smrtnim tijelima. Na nama je da donesemo tu odluku pa recimo onda „NE" tijelu i svijetu.

Treća praktična stvar je da se okrenemo Gospodu i tražimo njegovu pomoć.

U svako doba mu trebamo podrediti svoje putove i pouzdati se u njega. Podredimo mu svoja tjelesa kako nam je to savjetovano u Rimljanima 12:1. Uzmimo život koji nam Bog daruje i živimo vjernošću Božjeg Sina.

Četvrto: držimo čistim kanal koji nas povezuje s Kristom.

Nema niti jednoga od nas koji bi bio tako jak da ne treba svakoga trenutka ovisiti o Kristu. Bog ne želi da griješimo. „Dječice moja, ovo vam pišem da ne počinite grijeha." (I. Ivanova 2:1) Međutim, kada sagriješimo: „ imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista pravednika. Zato priznajmo svoje grijehe, i pošto je on vjeran i pravedan, on će nam ih oprostiti i očistiti će nas od svake nepravednosti. (I. Ivanova 1:9) Nema potrebe da postanemo turobni i potišteni zato što smo sagriješili, jer nam je poznat lijek i put natrag u zajedništvo s Bogom. Nema sumnje da ćemo mnogo puta pogriješiti, ali svaki puta dođimo Gospodu u iskrenom kajanju i on će nam oprostiti. On zna naše slabosti i voli kada dođemo k njemu i tražimo njegovu silu i pomoć. Neograničena snaga nam stoji na dohvat ruke. Bog želi da od njega tražimo tu silu za pobjedu, i onda je upotrijebimo svakoga trenutka svakoga dana u našim životima.