dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Bog poziva sve ljude na spasenje i obraćenje!

Svi se ljudi spašavaju prema istom Božjem obećanju! Zapamtite, to je obećanje Bog dao još u Starom Zavjetu. Prorok Joel (3:5) govori: „ Svi što prizivaju ime Jahvino spašeni će biti.“ Taj stih je jedan od najvećih Božjih obećanja. Bog ljubi savku osobu, bez obzira na njenu nacionalnost ili rasu. Bog ne želi da niti jedna osoba propadne. Bog želi da svaka osoba Bude spašena.
Zapazite kako to objašnjava apostol Petar (II.Petr.3:9): „Ne odustaje Gospodin od izvršenja obećanja, kako to neki misle, nego vas strpljivo podnosi jer neće da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju.“
Ali, u tom objašnjenju Božje strpljivosti i želje za spasenjem svake osobe postoji opomena i upozorenje: „nego da svi pristupe obraćenju!“ Bog strpljivo čeka svaku osobu da svjesno i dragovoljno pristupi obraćenju – primanju Božjeg obećanja i ponude. A što se dešava osobi ako ne pristupi obraćenju. Odmah iza navedenog stiha, apostol Petar upozorava: „ Ali će doći dan Gospodnji kao lopov; u taj će dan nebesa iščeznuti s velikom lomljavom, počela će se u ognju rastopiti, a zemlja se sa svojim ostvarenjima neće više naći. Budući da će se ovo sve tako raspasti; kakvi sve onda morate biti svetim življenjem i pobožnošću dok očekujete dolazak dana Božjega, dolazak kojim će se nebesa u plamenu raspasti, a počela u ognju rastopiti.“ (II.Petr.3:10-12)
Dakle, činjenica je, da je bog obećao svakom čovjeku spasenje, ako čovjek učini jedno: „ Prizove ime Božje biti će spašen“. Ova riječ – svatko-, ima značenje svaka osoba bez obzira tko je ona:
- znači svaku osobu, svake nacionalnosti, svake rase, svake boje,
- znači osobu svakog staleža, svake razine obrazovanja ili socijalnog statusa, bez obzira na pozadinu, bez obzira na sistem vladavine u zemlji, bez obzira iz koje i kakve obitelji osoba dolazila,
- to znači svaku osobu, bez obzira na njeno moralno ili nemoralno stanje, pravednost ili nepravednost, dobru ili lošu, siromašnu ili bogatu, lijepu ili ružnu, samu ili sa obitelji, popularnu ili nepopularnu, deformiranu ili atraktivnu, bolesnu ili zdravu, sa potrebama ili bez potreba.

„Svatko“ zanči da svaka osoba može biti spašena na isti način, bez obzira tko je ona. Bez obzira u kakvim je teškoćama osoba ili kakve okolnosti je okružuju, može biti spašena. Može se naći u pustinji ili đungli ili u najmodernijem gradu, može biti rob najgore ovisnosti ili zlog duha, Bog može još uvijek spasiti takvu osobu.
Pogledajmo zajedno kako je Isus zabrinuto pozivao, vičući nudio spasenje svakom čovjeku, naglašavajući izrazom: „Tko god- ili svatko“:
„ U posljednji dan, glavni dan blagdana, Isus je stajao, pozivao i vikao:' Ako je tko žedan, neka dođe k meni; i neka pije tko vjeruje u me. Kako veli Pismo: ' Iz njegove će nutrine poteći potoci žive vode'.“ (Iv.7:37.38)
Vidite, koliko Božja Riječ naglašava tu istinu, kao što govore proroci i apostoli, kako Bog želi i poziva, naglašavajući riječima: „ svi - koji god – tko god – svatko“
„ Obratite se k meni da se spasite, svi krajevi zemlje, jer ja sam Bog i nema drugoga!“ (Iz.45:22)
„ Čujte me, vi koji za pravdom težite, koji Jahvu tražite; pogledajte stijenu iz koje ste isječeni, i jamu duboku iz koje ste izvađeni.“ (Iz.55:1)
„ Koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do potpune spoznaje. Jer – jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus koji dade samoga sebe kao otkup mjesto sviju – to je u svoje vrijeme objavljeno.“ (I.Tim.2:4-6)
„ Tko god vjeruje da je Isus Krist, rođen je od Boga; tko god ljubi roditelja, ljubi i od njega rođenoga.“ (I.Iv.5:1)
I na posljednjim stranicama Biblije, u Knjizi Otkrivenja, upućen je taj veliki poziv svima: „Duh i zaručnica vele: ' Dođi!' Tko čuje, neka rekne 'Dođi!'“ (Otkr.22:17)

Kako se treba odgovoriti nas Božju ponudu, na Božje obećanje, na Božji poziv? Što treba učiniti pojedina osoba?

„Svi što prizivaju ime Jahvino spašeni će biti.“. Što znači „Prizvati ime Božje“? To znači:
- da se osoba vjerom preda Isusu Kristu, da je Isus može spasiti. To znači da osoba gleda vjerom u Isusa Krista kao Spasitelja, vjeruje da je Isus Božji Sin, koji je došao na zemlju da spasi čovjeka. Vrlo jednostavno znači, da osoba vjeruje i priznaje poruku iz Ivan 3:16: „Da Bog je tako ljubio svijet, da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, već da ima život vječni.“ i Ivan 5:24: „ Zaista, zaista, kažem, vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život.“
- To znači da osoba poziva Isusa kao Gospodina i gospodara u svoj život, da gleda na Isusa kao Gospodina i Boga svega Svemira, a na sebe kao njegova slugu. To znači da osoba predaje sebe i polaže sebe u službu Isusa Krista kroz svoj život – u svemu i kroz sve, ne gledajući na cijenu. „Prizvati ime Božje“ znači totalnu ovisnost i predanje svega što osoba jest i što ima, kao što to traži od nas Isus: „Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi! Jer tko hoće spasiti život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj radi mene, spasit će ga. – Što koristi čovjeku ako cijeli svijet dobije, a sam sebe izgubi ili se upropasti? – Tko se postidi mene i mojih riječi, toga će se Sin Čovječji postidjeti kad dođe u slavi svojoj i u slavi Očevoj i svetih anđela.“ (Lk. 9:23-26)
- Na kraju, kada Isus ponovo dođe, svi će i tako priznati Isusa kao Boga, ali koji ga nisu priznali i prihvatili ovdje na zemlji za svoga zemaljskog života, neće imati priliku za spasenje: „ Da se Isusovu imenu pokloni svako koljeno; nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića, i da svaki jezik prizna – na slavu Boga Oca: Gospodar je Isus Krist.“ (Filiplj.2: 10-11)