dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

" Poslije toga ode Isus u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i veliko mnoštvo naroda. Kad se približi gradskim vratima, iznosili su na ukop mrtvaca, jedinca sina u majke koja bijaše udovica. Pratio ju je mnogi narod iz grada. Kad je Gospodin opazi, sažali se nad njom te joj reče: ' Nemoj plakati!'  Zatim pristupi k lijesu, dotače ga se - nosioci stadoše - te reče: ' Mladiću, tebi govorim, ustani!' Mrtvac se podiže i poče govoriti; a Isus ga dade njegovoj majci. Sve prisutne obuze strah te su slavili Boga: ' Velik se prorok - govorili su - pojavi među nama. Bog pohodi narod svoj." ( Lk.7:11-16).

Kada je Isus uskrsnuo jedinog sina udovice iz Naina, nepobitan dokaz da je mladić imao novi život mogao se naći u činjenici:
" Mrtvac se podiže i poče govoriti." (Lk.7:15).
Svi su prisutni znali da je mladić oživio. Kada se mala beba rodi, prvi znak života je da zaplače. Ako se to ne desi svi su zabrinuti i pitaju se: Jeli se dijete rodilo živo ili mrtvo?

Duhovno živi govore

Mrtvi ljudi ne govore! Živi govore. Govor je dokaz života. To dovodimo u vezu s novim obraćenjem kada obraćenik - vjernik - na jedan ili drugi način svjedoči o novom životu, što ga je primio od Gospodina, i o svom novom odnosu s Gospodinom Isusom. O tome se obično govori kao o davanju svjedočanstva drugim ljudima o onome što se dogodilo u životu vjernika. Kada je neka osoba upravo došla Kristu, vjerujem da treba biti ohrabrena da "ustane i govori", tako da ide i kaže nekome, odnosno počne govoriti drugima da je upoznala Isusa, da je primila Spasenje i vječni život. To je biblijski princip na koji Kristova Crkva već živi 2 tisuće godina širom zemaljske kugle, dok sam poticaj na svjedočanstvo daje sigurnost svakom vjerniku da je primio vječni život i radost radi toga što se dogodilo u njegovom srcu.
" Vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje, jer Pismo veli: ' Tko god vjeruje u nj, neće se razočarati." (Rimlj.10:10-11).
" Naprotiv, štujte u svojim srcima Krista kao Gospodina, uvijek spremni na odgovor svakomu tko vam zatraži razlog nade koja je u vama." (I.Petr.3:15). Parafrazirani prijevod Novoga Zavjeta prevodi posljednju frazu slijedećim riječima: ".. činite to uljudno i puni poštovanja", i to je vrijedno uočiti.
Vjerovanje je u srcu, pred Bogom, a priznavanje je ustima pred ljudima. Jedno je u duhu i u tajnosti, a drugo otvoreno i javno. Od trenutka obraćenja trebali bismo biti spremni da o tome svjedočimo. Treba poticati i ohrabrivati one koji su upravo primili Spasitelja da to kažu drugima koji također trebaju Spasitelja.
Neophodno je da uvijek bude prisutno potpuno oslanjanje na Isusa Krista, na Svetoga Duha, kao Gospodina i Spasitelja.
Kada je Isus Krist Gospodar našega života onda će promjena ponašanja i karaktera biti dovršena djelovanjem Svetoga Duha u nama. Kod obraćenja, primamo novi život. Zbog toga smo pozvani da hodamo u novini života. To je moguće, jer obraćenjem i novim životom primamo i silu Svetoga Duha i to je njegov temeljni posao u nama, a ujedno ovisi o našoj voljnosti i poslušnosti Božjoj volji i vodstvu Svetoga Duha.

Kršćanski život kao "hod" s Bogom

Kada predamo svoja tijela, to jest, sebe, u potpunosti Bogu, tada će Sveti Duh obnoviti naš um. Vidjet ćemo stvari drugim očima i donositi ćemo odluke s novim razumijevanjem i novim duhovnim shvaćanjem i nećemo se više prilagođavati načinu života ovoga svijetu. Apostol Pavao kaže:
" Nemojte se prilagođavati ovome svijetu! Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je Božja volja: što je dobro, ugodno i savršeno!" (Rimlj.12:2).
Poslanica Efežanima naročito govori o kršćanskom životu kao o "hodu" s Bogom. Kakav je to novi hod vjernika? Evo nekih stihova iz Biblije, koji nam to jasno otkrivaju:
" Zato vas molim, ja sužanj u Gospodinu, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani. Ovo sad velim i zaklinjem u Gospodinu, da više ne provodite život kako ga provode i pogani u ispraznosti svoga mišljenja." (Ef.4:1,i 17).
" Nasljeđujte Boga budući da ste ljubljena djeca, i živite u ljubavi... živite kao djeca svjetla... Prema tome pomno pazite kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri." (Ef. 4: 1-2, 8,15).
Obraćenik, kršćanin, treba znati da je spašen i biti siguran u svoje spasenje, jer je to Božja namjera za svako njegovo dijete. Trebamo biti sigurni u Božja obećanja, jer nam Sveti Duh o tome svjedoči u nama. Kada se vjernik duhovno hrani Božjom riječi, kada svjedoči i živi u novini života, kao živi svjedok, tada će biti malo sumnje da li je siguran u svoje spasenje.
Obraćenik treba zajedništvo s drugim vjernicima i očitovanje svoje vjere kroz neki oblik kršćanske službe. Bog nas je pozvao da budemo odvojeni od svijeta - u svijetu, ali ne od svijeta (Iv. 17:15), no ne smijemo biti "izolirani" kršćani. Pozvani smo da budemo sol i svjetlo svijetu, da utječemo na ljude oko sebe da i oni nađu mir s Bogom i radost novoga života, da se i oni mijenjaju na dobro.
To je bila velika želja apostola Pavla kada je podučavao i savjetovao svoga mladog suradnika Timoteja:
" Ono što si od mene čuo pred mnogim svjedocima, povjeri pouzdanim ljudima koji će biti sposobni i druge poučiti!" (II. Tim. 2:2).

Naš cilj ne smije biti ništa manji od toga, ako želimo biti dobri ribari ljudi, na koji posao je pozvao Isus svoje učenike. Ako izvršimo naš zadatak nećemo ostati samo na tome što smo mi primili za sebe, nego ćemo prenijeti i drugim ljudima tu radost i blagoslov novoga života, koji smo primili od našeg Spasitelja.
Dragi prijatelju, prije nego se rastanemo, poslušaj volju Božju za tvoj život :
"Marljivo nastoj da se pokažeš pred Bogom kao prokušan, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji valjano propovijeda istinu." (II. Tim.2:15).