dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

«Gledajte koliku nam je ljubav Otac iskazao, da se zovemo djeca Božja. A to i jesmo.» (I.Iv.3:1)

Ovdje se govori o ljubavi kao testu za pojedinačno spasenje. Test iznosi činjenicu da nas je Otac „obdario ljubavlju", a mi zauzvrat iskazujemo tu ljubav drugima.

„Jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan." (Rimlj.5:5)

Položaj dviju duhovnih obitelji

U Prvoj poslanici Ivanovoj u 3. Poglavlju nam se opisuje položaj dviju duhovnih obitelji – položaj djece Božje i položaj đavolske djece. U suštini postoje u svijetu samo dvije duhovne obitelji, iako ima religioznih ljudi koji će reći da smo svi mi djeca Božja. Oni navode Galaćanima poslanicu 3:26, ali citiraju samo pola stiha: „ Dakako svi ste po vjeri sinovi Božji." Zaboravljaju  drugu polovicu stiha što kaže: „ Po vjeri u Kristu Isusu. Znamo, kako naš Spasitelj govori: „Vi imate đavla za oca i hoćete da vršite želju oca svoga." (Iv.8:44)

Ovdje u 3. Glavi I.Ivanove, nalazimo riječi: „ Djeca Božja i djeca đavolska poznaju se po ovome: tko god ne čini što je pravedno i tko ne ljubi svoga brata, nije od Boga." (I.Iv.3:10)

Naš položaj prema Bogu znači naše srodstvo s njim, ne samo naše zajedništvo. Naš je položaj mjesto u nebu pred Bogom u Kristu, a u odnosu na to naš je položaj ovdje na zemlji obilježen našim vladanjem i postupcima u odnosu na druge ljude – naše bližnje.

Položaj djeteta u obitelji temelji se na pripadnosti obitelji. To srodstvo ostaje bez obzira na djetetovo ponašanje. Djetetovo ponašanje može pribaviti obitelji dobar glas, ali i sramotu. No, bez obzira na to što pribavlja, dijete je ipak član obitelji. Činjenica da je dijete rođeno u obitelji ne može se promijeniti.

A kakvo je stanje i položaj nevjernika?

S druge strane stanje i položaj nevjernika Božja Riječ opisuje:

„ Zato ne poznaje svijet nas jer njega nije upoznao" (I.IV.3:1)

Razlog zašto svijet – nevjernik  ne poznaje Boga leži u tome što ima drugoga oca.

„ Kad bi Bog bio vaš otac, mene biste ljubili, jer ja sam od Boga izišao i došao." (Iv.8:42) Istoj skupini govori Spasitelj:

„ Vi imate đavla za oca, i hoćete da vršite želju oca svoga." (Iv.8:44)

A u 47.stihu kaže:

„ Tko je od Boga prihvaća riječi Božje. Vi ih zato ne prihvaćate jer niste od Boga." To znači da su propustili prepoznati Isusa kao Sina Božjega dok je bio na zemlji.

Djeca svijete – nevjernici, n e mogu znati našega Gospodina. Jedino ako odgovore na otkrivanje Božje Riječi i Duha Svetoga te prime Isusa Krista kao Spasitelja, može se njihovo stanje promijeniti.

Ljubav što se prenosi na druge

Božja nam Riječ govori:

«Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer ljubav dolazi od Boga, i tko god ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav. U tome nam se očitovala ljubav Božja što je Bog poslao na svijet svoga jedinorođenog Sina da živimo po njemu. U ovome se sastoji ljubav, nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu  za naše grijehe.

Ljubljeni, ako je Bog nas tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga.»

Boga nikad nitko nije gledao; ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i njegova je ljubav u nama savršena-«(I.Iv.4:7-12)

Ovdje nije riječ o prirodnoj ljubavi nego o božanskoj. To je ljubav kojom nas je Bog ljubio kada to nismo zaslužili i kada nas je grijeh dijelio od Boga. Bog je poslao svoga jedinorođenoga Sina da< umre za nas. Tako mi vjernici moramo ljubiti jedan drugoga, jer je ljubav od Boga.

Bog je ljubav u svojoj naravi. Ta je ljubav podijeljena s vjernikom Ta je ljubav izlivena u našim srcima po Duhu Svetome. (Rimlj.5:5). Kristov život koji je istodobno sila Duha Svetoga, jkest život ljubavi.

« A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama i vjerovali u nju. Bog je ljubav: tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu. U ovome je njegova ljubav  u odnosu na nas dosegla vrhunac da smo već sad sigurni u pogledu Sudnjega dana, jer kakav je on, takvi smo i mi u ovome svijetu. U ljubavi nema straha, naprotiv, savršena ljubav  isključuje strah, jer strah pretpostavlja kaznu. A tko se boji nije savršen u ljubavi. Što se nas tiče, mi ljubimo, jer je on nas ljubio prije. Ako netko tvrdi ' Ljubim Boga'  a mrzi svoga brata, lažac je ; jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi. Ovu zapovijed imamo od njega: tko ljubi Boga,  neka ljubi i svoga brata.» (I.Iv.4:16-21)

«Tko ljubi svoga brata, stalno je u svjetlu, i u njemu nema sablazni. Ali tko mrzi svoga brata, u tami je: on živi u tami i ne zna kamo ide, jer mu je tama zaslijepila oči..» (I.Iv.2:10,11)

«Djeca Božja i djeca đavolska poznaju se po ovome; t5ko god ne čini što je pravedno i tko ne ljubi svoga brata, nije od Boga.

Jer ovo je poruka koju smo čuli od početka: ljubimo jedan drugoga!

» (I.Iv.3:10,11)

« Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću. Tko ne ljubi ostaje u smrti. Tko god mrzi svoga brata, ubojica je; a znate, da ni jedan ubojica nema u sebi trajnoga vječnoga života. Po tomu smo spoznali ljubav, što je on za nas dao svoj život.

Dječice ne ljubimo riječju i jezikom, nego djelom i iskreno:» (I.iv.3:14-18)

« A njegova je zapovijed ovo: Vjerovati u Sina njegova Isusa Krista i ljubiti jedan drugoga kako nam je naredio.» (I.Iv.3:23)

« Tko god vjeruje da je Isus Krist, rođen je od Boga; tko god ljubi roditelja,  ljubi i od njega rođenoga. Po tome znamo da ljubimo djecu Božju; kada god ljubimo Boga i vršimo njegove zapovijedi; jer u ovome stoji ljubav prema Bogu: da vršimo njegove zapovijedi. A njegove zapovijedi nisu teške» (I.IV.5:3)

Ono što je nemoguće za nevjernika, neugodno za tjelesnog kršćanina, zadovoljstvo je za onoga koji potpunom pripada Isusu Kristu.