dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Ljudsko tijelo sastavljeno je od mnogo organa. Za ljudsko tijelo se kaže da je sastavljeno od mesa, kostiju, živaca i krvi. Dijelovi ljudskog organizma međusobno su povezani, i ako jedan njegov, dio ne funkcionira dobro, odmah se izaziva poremećaj i ostalih dijelova. Ljudsko tijelo se drži uspravno pomoću kostura. Kostur se sastoji od dvije stotine jedanaest kostiju, koje su međusobno povezane zglobovima. Glavni dijelovi tijela su: glava, trup i udovi (noge i ruke). U glavi se nalazi mozak, koji je živcima vezan sa svima dijelovima tijela. Mozak je zaštićen pljosnatim kostima, koje sačinjavaju lubanju. U glavi su važna čovjekova čula: oči, uši, nos i usta. Trup se drži uspravno pomoću kičmenog stupa. Kičmeni stup se sastoji od trideset tri do trideset i četiri pršljena, između kojih se nalaze hrskavičavi oblozi. U trupu se nalazi i grudna kost, zatim rebra, ključne kosti, lopatice i karlična kost. Rebra štite unutrašnje organe: srce, pluća i jetru ispod kojih se nalaze bubrezi organi za varenje i drugi organi. Ruke i noge imaju zajedničko ime: udovi. Kosti udova su dugačke i oble. Dijelovi ruke su: šaka, podlaktica i nadlaktica. Podlaktica i nadlaktica su spojene u laktu, a nadlaktica je ramenom spojena za ključnu kost i lopaticu. Dijelovi nogu su: but, potkoljenica i stopalo. Butne kosti su spojene sa karličnom kosti. U koljenu koje spaja butnu kost i potkoljenicu nalazi se kost koja se zove čašica. Oko kostiju su mišići i masno tkivo.

Biblija govori o strukturi tijela čovjeka

„ Kao što je, naime, tijelo jedno, iako ima mnogo udova, i svi udovi tijela, iako su mnogi, tvore jedno tijelo, tako je i Krist: uistinu, mi smo svi – bilo Židovi bilo Grci, bilo robovi bilo slobodnjaci – kršteni jednim Duhom u jedno tijelo. I svi smo napojeni jednim Duhom.

Jer tijelo se ne sastoji od jednoga uda, već od mnogih. Ako noga rekne: 'Budući da nisam ruka, ne pripadam tijelu', tim ne prestaje pripadati tijelu. I ako uho rekne: 'Budući da nisam oko, ne pripadam tijelu'. Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio duh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh? Ali je Bog udove, i to svaki pojedini od njih, razmjestio na tijelu kako je htio. Kada bi svi oni bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo? Udovi su mnogi, a tijelo je jedno. Ne može oko reći ruci: 'Ne trebaš mi', ili opet glava nogama: ' Ne trebate mi.' Štoviše, najpotrebniji su oni udovi koji se čine najslabiji. I najvećim poštovanjem okružujemo one udove tijela koje smatramo za najneuglednije. Naši manje pristojni udovi prikrivaju se većom pristojnošću, a pristojnima toga ne treba. Ali je Bog složio tijelo dajući veću čast onome udu koji je nema, da ne bude razdora u tijelu, već da udovi brižno nastoje oko zajedničkog dobra sviju. Ako pati jedan ud, s njime pate svi udovi. Ako se jednome udu iskazuje čast, s njim se raduju svi udovi.

Vi ste tijelo Kristovo, a pojedinci udovi. I jedne je Bog postavio u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; zatim je dao dar čudesa, onda dar ozdravljanja, dar pružanja pomoći, dar upravljanja, dar različitih jezika. Zar da svi budu apostoli? Zar svi proroci? Zar svi mogu imati darove ozdravljanja? Zar svi mogu govoriti jezike? Zar ih svi mogu tumačiti? Čeznite za većim darovima! A pokazat ću vam još uzvišeniji put." (I. Korinćanima 12:12-31)

„Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a svi udovi nemaju iste službe, tako smo mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a s obzirom na pojedince udovi jedan drugome." (Rimljanima 12:4,5)

„ A sam Bog, izvor mira, neka vas potpuno posveti! I neka se cijelo vaše biće –duh, duša i tijelo – sačuva besprijekorno za dolazak Gospodina našega Isusa Krista!" (I. Solunjanima 5:23)

„Ako zbilja u vama stanuje Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih, onaj koji uskrisi Krista Isusa od mrtvih oživit će i vaša smrtna tijelesa po svome Duhu koji stanuje u vama.

Prema tome, braćo, nismo dužnici tijelu da bismo trebali živjeti po tijelu, Jer ako po tijelu živite, umrijet ćete. Naprotiv, ako Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Svi su oni koje vodi Božji Duh sinovi Božji. Vi, naime, niste primili duha ropstva da ponovo budete u strahu, već ste primili duha posinjenja kojim vičemo Aba - Oče! Sam duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja." (Rimljanima 8:11-16)

„ Jednako i Duh pritječe u pomoć našoj slabosti, jer mi ne znamo što da molimo kako treba, ali sam Duh posreduje za nas neizrecivim uzdisajem. A onaj koji ispituje srca zna koja je želja Duha: zna da u skladu s voljom Božjom posreduje za svete:" (Rimljanima 8:26-27)

„U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga – i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga. Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo. U njoj bijaše Život i Život bijaše svjetlo ljudima. I Svjetlo svijetli u tami, i tama ga ne obuze. Bijaše na svijetu, i svijet postade po njemu, a svijet ga ne upozna. K svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše. A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama, i mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine." (Ivan 1-5,10,14)

Od kuda čovjek i njegov život na ovoj zemlji?

Biblija, nasuprot svim pogledima i teorijama što ih čovjek iznosi, je jednostavna i uvijek svježa. Jednostavno počinje s izjavom da je tu Bog. Bog postoji i mi ga možemo upoznati. Malo nam je ostavljeno, kako bi nam dokazivalo tu činjenicu. Upravo prvi stih Biblije nas obavještava: „ U početku stvori Bog nebo i zemlju". Vrlo jednostavno.

Nakon stvaranja fizičkog i materijalnog svijeta, uključujući zemlju, Biblija uči da je Bog stvorio ribe, životinje i ptice. Zatim, bez neke velike pompe, Sveto Pismo daje ovaj kratki izvještaj:

„ I reče Bog: ' Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim, i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!' Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im: ' Plodite se i množite i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!" (Postanak 1:26-28)

A kako je počeo život čovjeka – od koga je došao život?

U drugom poglavlju Biblija to jasno opisuje: „Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne duh života. Tako postane čovjek živa duša." (Post. 2:7).

Dakle, kada je ljudski život počeo? Ljudski život je počeo kada je Bog – Stvoritelj udahnuo duh životni u fizičko tijelo, što ga je Bog stvorio od elemenata zemlje. To je bio duh života, jer je udahnut od samoga, živoga Boga.

Upravo Božja Riječ – Biblija potvrđuje ponovo tu Božju tvrdnju:

„ Ja sam načinio zemlju i čovjeka na njoj stvorio; svojim sam rukama razapeo nebesa i zapovijedam svim vojskama njihovim." (Iz.45:12)

Vidite, ljudski je život počeo stvaralačkom silom i životom od vječnoga živoga Boga Stvoritelja svega što vidimo i ne vidimo. Taj ljudski život je počeo od Božjega daha. Kada je Bog „udahnuo duh životni" počeo je život čovjeka na zemlji. Taj početak je bio život od Boga, to nije jednostavni zrak, što ga mi udišemo, nego je to Božji život.

Tko je čovjek?

" Svaki je, naime, čovjek kao trava, sva njegova slava kao cvijet od trave: trava se osuši i cvijet joj otpadne, a riječ Gospodnja zauvijek ostaje." (I.Petr.1:24).

" Nema pravedna ni samo jednoga; nema razumna, nema nikoga koji traži Boga. Svi su zastranili, zajedno se pokvarili. Nema ni jednoga jedinoga koji čini dobro. Njihovo je grlo otvoren grob, jezicima svojim varaju, zmijski je otrov na njihovim usnama. Usta su im puna kleveta i gorčine. Noge su im brze na prolijevanje krvi; ruševine s bijedom na njihovim su putovima; put mira nisu priznali, nema straha Božjega pred njihovim očima." ( Rimlj. 3:10-17). "Jao, grešna li naroda, puka u zlu ogrezla, roda zlikovačkog, pokvarenih sinova! Jahvu ostaviše, prezreše Sveca Izraelova, njemu su okrenuli leđa. Ta gdje da vas još udarima, odmetnici tvrdokorni? Sva je glava bolna, srce iznemoglo; od pete do glave nigdje zdrava mjesta, već ozlijede, modrice, otvorene rane, ni očišćene, ni povijene, ni uljem ublažene." (Izaija 1:4-6) „A velim: živite po Duhu pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Da, to se dvoje međusobno protivi tako da ne čine što biste htjeli." (Galaćanima 5:16-17) „Tko što sije, to će i žeti: tko sije u svoje tijelo, iz tijela će žeti propast, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni." (Galaćanima 6: 7-8)