dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Identitet čovjeka


Opći podaci: Ime, prezime, spol, godina rođenja, osobna karta, adresa stanovanja, OIB, državljanstvo, vjeroispovijest

Statistika i socijalni status: dijete učenik djelatnik, zaposlen, nezaposlen, umirovljenik, zanimanje, stupanj obrazovanja, stanar, vlasnik stana, beskućnik, s posebnim potrebama (invalid, slijepac itd)

Za poslodavca: radna snaga, s ili bez iskustva, kvalifikacija, životopis, preporuka

Za policiju i sigurnost: kažnjavan ili ne kažnjavan, u registru ili ne, kriminalac, ovisnik itd.

Za Boga: grešnik, duhovno mrtav ili živ, jesi li na novo rođen, zemaljski, tjelesan, duhovan, gdje je tvoje ime zapisano?


Kakav je zemaljski čovjek?


Zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjega, jer je to za nj ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć Duha prosuđivati. (I.Korinćanima 2:14)

Tijelo zemaljskog- prirodnog čovjeka, koji nastoji naći smisao i svrhu života neovisno o Bogu, živi u poniženosti, nesigurnosti, u krivnji, zabrinutosti i sumnjama.


Misli zemaljskog čovjeka su: opsjednutost, sebičnost, u fantaziji i sumnjama.


Emocije zemaljskog čovjeka su ogorčenost, tjeskobne, zabrinutost, nemir, depresivne.


Duh zemaljskog čovjeka je mrtav za Boga.

Koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha.“ (Efežanima 2:1), zato zemaljski čovjek ne može ispuniti svrhu zbog koje ga je Bog stvorio. Obilan život od Boga, zbog grijeha je nemoguć.


Volja zemaljskog čovjeka je ispunjena željama i požudama tijela „ A velim: živite po Duhu pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Da to se dvoje međusobno protivi, tako da ne činite što biste htjeli. Poznata su djela tijela. To su bludnost, nečistoća, raspuštenost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstva, svađa, ljubomornost, srdžba, sebičnosti, razdori, strančarenja, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe, i ovima slična. Oni koji čine takva djela neće baštiniti kraljevstva Božjega.“ (Galaćanima 5:16-21)


Gdje se nalazi tvoj grijeh – na tebi ili na Kristu?


Kao što stoji pisano:’ Nema pravedna ni samo jednoga; nema razumna, nema nikoga koji traži Boga. Svi su zastranili, zajedno se pokvarili. Nema ni jednoga koji čini dobro. Jer su svi

sagriješili i lišeni su Božje slave.” ( Rimlj.3:10-12,23).

Prema tome, kao što po jednom čovjeku uđe grijeh u svijet a po grijehu smrt prijeđe na sve ljude jer svi sagriješiše.” ( Rimlj.5:12).

Ako tvrdimo da nismo sagriješili, njega pravimo lašcem, i njegove riječi nema u nama.” ( I.Ivanova 1)


Kakav je duhovan čovjek?


Tijelo: „Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama.“ Galaćanima 5:24)

Ali vi niste u tijelu, već u Duhu, ako zbilja Duh Božji prebiva u vama. Ako tko nema Kristova Duha, nije Kristov.“ (Rimljanima 8:9)

Razapinjanje tijela je vjernikova odgovornost, da svakoga dana smatra sebe mrtvim grijehu.

Ili zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripadate sebi jer ste kupljeni? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom!“ (I.Korinćanima6:19,20)

Prinesite sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu – kao svoje duhovno bogoštovlje.“ (Rimljanima 12:1)


Misli: Transformirane – „Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, ugodno i savršeno.“ (Rimljanima 12:2)

I mir će Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.“ (Filipljanima 4:7)

Zato opašite svoje bokove, to jest svoj um, budite trijezni, potpuno stavite svoju nadu u milost koja vam će vam se donijeti u času kad se objavi Isus Krist!“ (I.Petrova 1:13)


Emocije duhovnog čovjeka: - ljubav, mir, zahvalnost

A povrh svega toga zaodjenite se u ljubav, koja je veza savršene skladnosti. I neka u vašim srcima vlada mir Kristov, na koji ste i pozvani u jednome tijelu! Budite i zahvalni. Neka riječ Kristova obilno stanuje u vama! Poučavajte i opominjite jedan drugoga sa svom mudrošću!“ (Kološanima 3: 14-16)


Volja duhovnog čovjeka: Sadržaj aktivnosti su plodovi Svetoga Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost.“ (Galaćanima 5:22,23)


Duh duhovnog čovjeka: „ Ako imamo život po Duhu slijedimo Duha! (Galaćanima 5:25)

Ali vi niste u tijelu, već u Duhu, ako zbilja Duh Božji prebiva u vama. Ako tko nema Duha Kristova nije Kristov.“ (Rimljanima 8:9)

Odgovori mu Isus: Zaista, zaista, kažem ti, tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može uči u kraljevstvo nebesko. Što je rođeno od tijela, tijelo je; što je rođeno od Duha, duh je.“ (Ivan 3:5-6)

Oprošteni su grijesi: „Jer ću biti milostiv prestupima njihovim, grijeha se njihovih više neću nikako sjećati.“ (Hebrejima 8:12)


Sigurnost: „Sam Duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja. Ako smo djeca, onda smo i baštinici: baštinici Božji, a subaštinici Kristovi.“ (Rimljanima 8:16,17)

Zaštita: „U njemu ste, prigrlivši vjeru, i zapečaćeni Duhom Svetim, obećanim.“ (Efežanima 1:13)

Prihvaćeni: „Gledajte koliku nam je ljubav Otac iskazao, da se zovemo djeca Božja. A to i jesmo.“ (I.Ivanova 3:1)

Vrijedni: „Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog u naprijed pripremi da u njima živimo.“ (Efežanima 2:10)

Upisani u Knjigu života na nebesima: „Radujte se što su vaša imena zapisana na nebesima.“ (Luka 10:20)


TKO SAM JA KAO DUHOVAN ČOVJEK?


Ja sam dijete Božje: (Ivan 1:12)

Ja sam novo stvorenje (II.Korinćanima 5:17)

Ja sam sol zemlji (Matej 5:13)

Ja sam svjetlo svijetu (Matej 5:14)

Ja sam dio pravoga čokota, kanal za Kristov život (Ivan 15:1,5)

Ja sam Kristov prijatelj (Ivan 15:15)

Ja sam izabran i određen od Krista da rodim Kristov rod koji ostaje (Ivan 15:16)

Ja sam sluga pravednosti (Rimljanima 6:18)

Ja sam sluga Božji (Rimljanima 6:22)

Ja sam sin Božji; Bog je moj duhovni Otac (Rimljanima 8:14,15; Galaćanima 3:26-28,4:6)

Ja sam baštinik Božji i subaštinik Kristov (Rimljanima 8:17)

Ja sam hram – mjesto gdje Bog prebiva. Njegov Duh i Njegov život stanuje u meni ((I.Korinćanima 3:16, 6:19)

Ja sam združen s Bogom, i s Njim jedan duh (I.Korinćanima 6:17)

Ja sam ud tijela Kristovog (I.Korinćanima 12:27, Efežanima 5:30)

Ja sam pomiren s Bogom i imam službu pomirenja (II.Korinćanima 5:18,19)

Ja nisam više rob, nego sin, jer je Bog poslao u moje srce Duha svoga Sina, koji viče 'Abba – Oče“ (Galaćanima 4:6,7)

Ja sam svet (Efežanima 1:1, I.Korinćanima 1:2, Filipljanima 1:1, Kološanima 1:2)

Ja sam Božji suradnik – Njegovo stvore4nje, na novo rođen u Kristu da tvorim djela Božja (Efežanima 2:10)

Ja sam sugrađanin svetih i ukućan Božji (Efežanima 2:19)

Ja sam sužanj Krista Isusa (Efežanima 3:1, 4:1)

Ja sam stvoren na sliku Božju u pravednosti i svetosti (Efežanima 4:24)

Ja sam građanin nebeske domovine (Efežanima2:6, Filipljanima 3:20)

Ja sam skriven s Kristom u Bogu ( Kološanima 3:3)

Ja sam izabranik Božji, svet i ljubljen (Kološanima 3:20, I.Solunjanima 1:4)

Ja sam sin svbjetla i sin dana, a ne pripadam tami (I.Solunjanima 5:5)

Ja sam dionik nebeskog poziva (Hebrejima 3:1)

Ja sam živi kamen za izgradnju duhovne kuće (I.Petzrova 2:5)

Ja sam član izabranog roda, svećenstva, svetog puka, naroda određenog za Božju svojinu (I.Petzrova 2:9,10)

Ja sam tuđinac i stranac na ovome svijetu (I.Petrova 2:11)

Ja sam protivnik đavla (I.Petrova 5:8)

Ja sam rođen od Boga i Zli me ne može dotaknuti (I.Ivanova 5:18)

Ja sam milošću Božjom ono što jesam (I.Korinćanima 15:10)KAKO ĆEŠ ZNATI JESI LI VOĐEN OD TIJELA ILI DUHA?


Vrlo jednostavno! Pogledaj na svoje ponašanje, na svoje funkcioniranje. Ako u određenoj situaciji tvoje iskustvo odgovara ljubavlju, radošću, mirom, strpljivošću, dobrotom, vjernošću, blagošću, krotkošću, uzdržljivošću i kontrolom nad svojim ponašanjem, tada slijediš Duha (Galaćanima 5:22-23). Ako tvoje reakcije i tvoj odgovor na situaciju u kojoj se nalaziš reflektiraju djela tijela prikazana u Galaćanima 5:19-21 onda slijediš svoje tijelo. Oni koji čine djela tijela neće naslijediti kraljevstvo nebesko. Nalaziš se izvan puta kojim te želi voditi Isus Krist.


Temelj naše sigurnosti je Božja Riječ, koja nam kaže:

Tko vjeruje u Sina Božjega, to svjedočanstvo ima u sebi: tko ne vjeruje u Boga, pravi ga lašcem, jer ne vjeruje svjedočanstvu koje Bog daje u svome Sinu. A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni, i taj je život u Njegovu Sinu. Tko Ima Sina, ima život: tko nema Sina Božjega, nema života. Ovo pišem vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate da imate živo vječni.“ (I.Ivanova 5:10-13)

Formulu da bismo bili pobjednici nad svijetom, tjelesnim željama i Sotonom, nalazimo u Božjoj Riječi:

Jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.“ (I.Ivanova 4:4)

Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas?“ (Rimljanima 8:31)

Živite po Duhu pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela.“ (Galaćanima 5:16)

Iz tih poruka sigurni smo da je pobjeda moguća kroz Isusu Krista, koji nije samo umro za nas, nego živi i On je novi život u nama.