dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

„Na povratku iz tirskoga kraja dođe preko Sidona ka Galilejskom moru, usred područja Dekapolisa. Donesu mu gluhonijema te ga zamoliše da stavi na nj ruku. On ga izvede između naroda nasamo te stavi svoje prste u njegove uši i svojom se pljuvačkom dotače njegova jezika. Zatim pogleda u nebo, uzdahnu te mu reče : 'Effata' – to jest 'Otvori se!' Otvore mu se uši i razriješi mu se sapeti jezik, te je pravilno govorio. Svi se snebivali preko svake mjere i govorili: 'Sve je dobro učinio! On čini da gluhi čuju , a nijemi da govore" (Marko 7:21-37)

Poslušati Boga je u našem najboljem interesu. U Bibliji piše: Gledaj! Danas preda te stavljam: život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje ti danas dajem – ako ih poslušaš ljubeći Jahvu, Boga svoga, hodeći njegovim putovima, vršeći njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te Jahve, Bog tvoj, i blagoslovit će te u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedneš. (Ponovljeni zakon 30,15-16 JB) Dakle, Izraele, što od tebe traži Jahve, Bog tvoj? Samo to da se bojiš Jahve, Boga svoga; da po svim putovima njegovim hodiš; da ga ljubiš i služiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom; da držiš Jahvine zapovijedi i njegove zakone što ti ih danas za tvoje dobro dajem. ((Ponovljeni zakon 10,12.13 JB)U kakvoj su vezi Zakon, milost i poslušnost? U Bibliji piše: A zakon nadođe da se umnoži grijeh. Ali gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost. (Rimljanima 5,20 JB)

Poslušnost nas može sačuvati od bolesti? U Bibliji piše: „Budeš li zdušno slušao glas Jahve, Boga svoga, vršeći što je pravo u njegovim očima; budeš li pružao svoje uho njegovim zapovijedima i držao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipćane na vas neću puštati. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje." (Izlazak 15,26 JB)

Poslušnost je ključ za uspješan život. U Bibliji piše: „Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano: samo ćeš tada biti sretan i uspjet ćeš u pothvatima. (Jošua 1,8 JB)

Bit će nam suđeno u skladu s poslušnosti Božjim zapovijedima. U Bibliji piše: „Tko dakle ukine jednu od ovih zapovijedi, pa bilo i najmanju, i tako uči ljude, zvat će se najmanji u kraljevstvu nebeskom. A tko ih drži i uči držati, zvat će se velik u kraljevstvu nebeskom. (Matej 5,19 JB)

„Ušima ćete slušati, a nećete razumjeti; očima ćete gledati, a nećete vidjeti. Jer je odrvenjelo srce ovog naroda ; uši mu otvrdnule, oči se zatvoriše – da očima jednom ne vidi, da ušima ne čuje i srcem ne razumije, pa da se ne obrati i da ga ne ozdravim. A blago vašim očima jer vide i ušima jer čuju! Zaista kažem vam mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi vidite, ali ne vidješe; čuti što vi čujete, ali ne čuše." (Matej 13:14-17)

Poslušnost je rezultat ljubavi prema Bogu. U Bibliji piše: Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi. (Ivan 14,15 KS)

Svetog Duha dobivaju samo oni koji su poslušni Bogu. U Bibliji piše: I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju. (Djela 5,32 JB)

Isus je bio poslušan svome Ocu; to je primjer kako mi trebamo biti poslušni Njemu. Premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja. (Hebrejima 5,8.9 JB)

Bog nas savjetuje da poštujemo zemaljske zakone. U Bibliji piše: Neka se svatko pokorava višim vlastima, jer nema vlasti osim od Boga. I one koje postoje, od Boga su uspostavljene. Zato onaj koji se suprotstavlja vlasti protivi se odredbi Božjoj. A koji joj se protive, navući će sami na se osudu. (Rimljanima 13,1.2 KS)

Ponekad poslušnost Bogu i Njegovom zakonu iziskuje neposlušnost zemaljskim zakonima. U Bibliji piše: Treba se više pokoravati Bogu nego ljudima. (Djela 5,29 KS)

Djeca trebaju slušati i poštovati svoje roditelje. U Bibliji piše: Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. Poštuj oca svoga i majku – to je prva zapovijed s obećanjem: da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. (Efežanima 6,1-3 JB)

„ Uho koje posluša spasonosan ukor, prebiva među mudracima." (Izreke 15:31)

„ I Jahve je svejednako slao k vama sve sluge svoje, proroke, ali vi niste slušali i niste prignuli uši svoje da čujete. I govorahu vam: 'Vratite se svaki sa zla puta svojega i od zlih djela svojih. Ali me niste poslušali – riječ je Jahvina – nego me razgnjeviste djelima ruku svojih, na svoju nesreću!" (Jeremija 25:4-7)

„ Tko ima uho, neka čuje što Duh poručuje crkvama! (Otkrivenje 2:7,11,17,29, 3:6, 3:13, 22, Matej 11:15, 13:9, 23:43, Marko 4:9, Luka8:8, 35)

„ Ne vjerujemo više zbog tvoga govora, jer smo sami čuli i znamo da je on uistinu Spasitelj svijeta." (Ivan 4:42)

„ A njima govorim u usporedbama zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Na njima se ispunjava proroštvo Izaije proroka: ' Ušima ćete slušati, a nećete razumjeti ; očima ćete gledati, a nećete vidjeti. Jer je odrvenjelo srce ovog naroda, uši mu otvrdnule, oči se zatvorile – da očima jednom ne vide, da ušima ne čuje i srcem ne razumije, pa da se ne obrati i da ga ne ozdravim. A blago vašim očima jer vide i ušima jer čuju! Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi vidite, ali ne vidješe; čuti što vi čujete, ali ne čuše." (Matej 13: 13-17)

„ Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama. Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga. Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu. A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život. Drži daleko od sebe lažna usta i udalji od sebe usne prijevarne. Nek tvoje oči gledaju u lice, i neka ti je pogled uvijek prav." (Izreke 4:20-25)

Koga treba slušati?

„A iz oblaka doprije glas: ' Ovo je Sin moj, Izabranik moj! Njega slušajte." (Luka 9:35)

„ Nato majka njegova reče slugama: 'Što vam god rekne učinite (poslušajte).'" ( Ivan 2:5)

„ Pazite da ne odbijete onoga koji vam govori! Jer, ako nisu izbjegli kazni oni što su odbili da slušaju onoga koji im je htio govoriti na zemlji, kako ćemo izbjeći mi ako odbijemo da slušamo onoga koji nam govori s nebesa!" ( Hebrejima 12:25)

„Propovijedaj riječ – pristupi ( k vjernicima) – bilo da im je zgodno, bilo nezgodno – kori, prijeti, opominji u svoj strpljivosti i svakoj vrsti pouke. Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrave nauke, nego će prema svojim strastima sebi nagomilati učitelje da im škakljaju uši, te će odvratiti uši od istine, a okrenut će se bajkama. A ti budi trijezan u svemu, podnosi patnje, vrši djelo propovjednika Radosne vijesti, ispuni svoju dužnost do kraja." (II. Timoteju 4:2-5)

„Ovo znajte, ljubljena braćo moja: Neka svaki čovjek bude brz na slušanje, a spor na govor, spor na srdžbu. Ali budite izvršioci riječi, a ne samo slušaoci koji zavaravaju sami sebe. Jer, ako tko sluša Riječ, a ne izvršuje je, sličan je čovjeku koji promatra svoje naravno lice u ogledalu: pogleda se i ode, i odmah zaboravi kakav je bio." (Jakovljeva poslanica 1:19-22)

„I opazih kako 'Sveti grad' – novi Jeruzalem – silazi od Boga s neba, opremljen 'poput zaručnice' koja je nakićena za svoga muža. Tada čuh jak glas što dolazi od prijestolja kako viče: 'Evo stana Božjeg među ljudima! On će stanovati s njima: oni će biti njegov narod, i on sam, Bog bit će s njima. On će otrti svaku suzu s njihovih očiju. Smrti više neće biti, neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe." (Otkrivenje 21:2-4)

Priklonite uho i k meni dođite i duša će vam živjeti."(Izaija 55:3)

„Prikloni k meni uho svoje, pohiti da me oslobodiš! Budi mi hrid zaštite, tvrđava spasenja." (Psalam 31:3)

„ Tko je dao čovjeku usta? Reče mu Jahve. Tko ga čini nijemim i gluhim; tko li mu vid daje ili ga osljepljuje? Zar to nisam ja, Jahve?" Izlazak 4:11)