dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Tekst: Ivan 20:1-18

Svjedočanstvo o uskrsnuću je dano u sva četiri Evanđelja : ali svako od njih opisuje i naglašava različite momente tog događaja. Time se objašnjava prividna različitost (različitost izraza, ali ne i proturječje) u njihovim opisima. (Mt. 28:1-10, Mr.16:1-8, Lk 24:1-12, I.Kor.15:4-8 )

Sva četiri Evanđelja suglasno saopćavaju slijedeće:

  1. Isus Krist je stvarno uskrsnuo
  2. On se javljao učenicima - pojedinačno i u grupama, muškarcima i ženama,
  3. Učenici nisu očekivali uskrsnuće, bili su obuzeti strahom, i primili su vijest o uskrsnuću s kolebanjem i sumnjama, čime se opovrgava teorija koja se odnosi na priviđenja i halucinacije izazvane zanosom iščekivanja, i td.
  4. Oni su se svi uvjerili u stvarnost uskrsnuća iz činjenica, i to uvjerenje je od njih učinilo apostole, koji su nešto ranije u strahu ostavili svog učitelja, učinilo ih sposobnima, čak do mučeništva da navješćuju činjenicu uskrsnuća:

''Ali, ovo se sve dogodi da se ispune proročka Pisma. Tada ga svi njegovi učenici ostave i pobjegnu'' (  Matej 26:56)

''A oni odoše, počeše propovijedati svuda. Gospodin je s njima djelovao i potvrđivao riječ čudesima što su je pratila.''(Mr.16:19)
''A začetnika života ubiste, koga je Bog uskrisio iz mrtvih, tomu smo mi svjedoci''(Dj.ap. 3:15)
''To dobro znajte vi svi i sav narod Izraelski; po imenu Isusa Krista Nazarećanina, koga ste vi razapeli, a koga je Bog uskrisio od mrtvih, po njemu zdrav stoji onaj čovjek pred vama.''(Dj.ap.4:10)
''Kad vidje Petrovu i Ivanovu neustrašivost i saznadu da su neuki i priprosti ljudi, počnu se diviti. Prepoznali su u njima Isusove pratioce, ali im nisu mogli ništa odgovoriti.''(Dj.ap.4:13)
''Apostoli su vrlo odvažno svjedočili za uskrsnuće Gospodina Isusa i velika je milost bila nad njima svima''(Dj. ap.4:33 )
''Bog otaca naših uskrisio je Isusa, koga ste vi, vješajući ga na križ, ubili.''(Dj.ap.5:30)
''Tada pristadoše na njegov prijedlog, dozvaše k sebi apostole te ih išibaše i zabraniše im govoriti o Isusovu imenu pa ih otpustiše. A oni ostaviše Veliko vijeće vrlo veseli što im je udijeljena čast da podnesu zlostavljanje za ime Isusovo.''(Dj.ap.4:40,41)

Riječ u množini ''ne znamo'' koju govori Marija u 2 stihu pokazuje, suglasno sinoptičkim Evanđeljima, da su i druge žene bile kod groba. Jesu li žene očekivale uskrsnuće? S kakvim ciljem su one došle do groba?
''Po suboti, u svanuće prvog dana sedmice, dođoše Marija iz Magdale i druga Marija da pregledaju grob.''(Mt.28:1)

''Kada dođe subota, Marija iz Magdale, Marija, majka Jakovljeva i Saloma kupe miomirisa da odu pomazati Isusa. I vrlo rano prvoga dana sedmice dođu na grob s izlaskom sunca''(Mk. 16:1-2)

''U prvi dan sedmice, vrlo rano, žene dođoše na grob, noseći miomiris koji bijahu pripremile''
(Luka 24:1)
Da li su žene očekivale uskrsnuće?
Sigurno nisu.
Pojedinosti opisivanja uskrsnuća ponavljaju se u sva četiri Evanđelja kao što su:

  1. Rano u jutro su žene došle na grob,
  2. Prvi znak uskrsnuća je bio što je kamen bio udaljen s groba,
  3. Kada su došle grobu, vidjele su anđele prije nego što su vidjele Isusa Krista

Briga ''o kamenu'' često nam čini prepreku na putu:
''Među sobom su govorile. Tko će nam odmaknuti kamen s vrata na grobu?''(Mk.16:3)
Žene- mironosnice su pobijedile tu brigu- nisu stale, prepuštajući se glasu srca, koje ih je vuklo naprijed.

''Drugi učenik'' (Ivan), kako je bio mlađi, trčao je brže(4 stih)
U grčkom originalu riječ ''vidje'' u st. 5, 6, 8 upotrijebljena je u različitom glagolu. U 5. stihu kao i u 1. stihu   ''BLEPEI''-  Opazi u trenutku(opazi fizički) . U 6. stihu ''TEOREI''- posmatrati, jasno vidjeti, u 8. stihu ''EIDEN'' – uvidjeti, poznati, shvatiti.

Tu su ponovno pred nama grafičke pojedinosti očevidca, prirodne u psihološkom smislu karaktera obojice apostola (3-8 stih), promatrač Ivan razmišlja izvan groba ,(5 stih.), kolebljivi Petar ulazi u grob.

Prazan grob

Prazan grob- jedno je od najvećih dokaza Kristovog uskrsnuća.
Teorija o tome, da su učenici ukrali tijelo i proširili vijest da je Isus uskrsnuo, nije nova.

''Dok su one bile na putu, neki od stražara dođoše u grad te javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. Ovi se sastadoše sa starješinama pa, nakon vijećanja, dadoše vojnicima veliku svotu novaca i rekoše im : Kažite; njegovi učenici dođoše noću te ga ukradoše dok smo mi spavali. Ako bi ovo došlo upravitelju do ušiju, mi ćemo ga već uvjeriti i pobrinuti se da budete bez brige. Oni uzeše novac i učiniše kako su ih poučili. To je pričanje rašireno među Židovima do dana današnjega.''(Mt.28:11-15)

Ta teorija ne može izdržati nikakvu kritiku; rimska straža, učena u željeznoj disciplini ne bi to dopustila, kad bi i htjeli učenici da ukradu Isusa, i sami su bili razočarani u Njegovo mesijanstvo:
''A mi smo se nadali da je on onaj koji će osloboditi Izraela''(Luka 24:21). Da li bi se u takvoj razočaranosti mogli odlučiti na takvo što?

Isus Krist je objasnio učenicima i taj aspekt proročanstva prije uskrsnuća, ali oni ni tada nisu dovoljno razumjeli.
''Dok su silazili s gore, naloži im da nikom ne pripovijedaju što su vidjeli dok sin čovječji ne uskrsne od mrtvih. Oni to zadrže, ali su međusobno raspravljali: Što znači ''Uskrsnuti od mrtvih'' '' .(Mt. 9:9,10)
''Zatim im poče objašnjavati da Sin Čovječji mora mnogo trpjeti, da će ga starješine, glavari svećenički i književnici odbaciti poslije tri dana''.(Mk 8:31, Lk 9:22, Lk.24:7, Lk 24:25-27)
''Zatim im reče: ''Ovo je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Trebalo je da se ispuni sve što je o meni pisano u Mojsijevu Zakonu, u prorocima i psalmima.'' Tada im prosvijetli razum da razumiju pisma, te im reče:''Tako stoji pisano da Mesija mora trpjeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih, da se na temelju njegova imena mora propovijedati obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jeruzalema. Vi ste svjedoci toga.''''(Lk.24:44-48)