dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

Osnova za naše vjerovanje su ostvarenja proročanstava i povijesne činjenice

Uskrsnuće Isusa Krista iz mrtvih je jedna od osnovnih činjenica i doktrina Evanđelja.
Da Krist nije uskrsnuo, naša bi vjera bila bespredmetna i neosnovana: „Ako li Krist nije uskrsnuo, onda je neosnovano naše propovijedanje, neosnovana je i naša vjera.“ (I.Kor.15:14)
Čitavi Novi Zavjet otkriva tu važnost uskrsnuća Isusa Krista što se temelji na povijesnoj činjenici. Na dan Pedesetnice ili Duhova, apostol Petar argumentira potrebu Kristova uskrsnuća prema proročanstvu iz Psalma 16:10-11: „Jer mi nećeš ostavit dušu u Podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mu stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi s desna blaženstvo vječno.“
Apostol Petar to ovako izjavljuje u svom govoru skupljenom mnoštvu iz svih krajeva u Jeruzalemu: „ Bog je uskrisio, oslobodivši ga od lanaca smrti, poradi toga što nije bilo moguće da ga smrt zadrži u svojoj vlasti. Jer David za nj veli:' Ja postojano imam Gospodina pred očima. On mi stoji s desne strane da se ne pokolebam. Zato mi se srce raduje, a jezik kliče od veselja. Čak će mi i tijelo počivati u sigurnosti da me nećeš ostaviti u boravištu mrtvih niti dopustiti da tvoj Svetac istruhne. Pokazao si mi putove života, svojom prisutnošću napunit ćeš me radosti.“ (Dj.ap.2:24-28)
Isus je sam u svojim raspravama, također, prorokovao svoje uskrsnuće, kao što to nalazimo u sva četiri Evanđelja:

 1. „Evo ulazimo u Jeruzalem, gdje će Sin Čovječji biti predan glavarima svećeničkim i književnicima, i oni će ga na smrt osuditi i predati poganima da mu se izruguju, bičuju ga i razapnu. Ali će on uskrsnuti treći dan.“ (Mat.20:18-19)
 2. „Dok su silazili s gore, naloži im da nikome ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji ne uskrsne od mrtvih.“ (Mk.9:9)
 3. „ Bit će predan poganima, bit će izrugivan, zlostavljen i popljuvan. Bičevat će ga i ubiti. Ali će on treći dan uskrsnuti.“ (Lk.18:32-33)
 4. „Nato ga Židovi upitaše:' Budući da to činiš, koji nam znak pokazuješ?' Isus im odgovori:' Razvalite ovaj hram, i u tri dana opet ću ga podići!' Odgovoriše mu Židovi:'Četrdeset i šest godina građen je ovaj hram, a ti ćeš ga podići u tri dana?' Ali je on govorio o hramu svoga tijela. Kad je uskrsnuo od mrtvih, njegovi se učenici sjetili da je to htio reći, te su vjerovali Pismu i riječi koju im Isus reče.“ (Iv.2:19-22)

Evanđelisti su dali brojne činjenice o događajima, kao i svi apostoli, u njihovu javnom učenju i tvrdnjama.

Potvrdu uskrsnuća su pratila mnoga javljanja Isusa Krista nakon njegove smrti i uskrsnuća. U Novom Zavjetu je zabilježeno jedanaest ukazanja Isusa Krista nakon što je uskrsnuo. Pogledajmo:

 1. Mariji iz Magdale samoj,  što u detalje opisuje jedino Evanđelje po Ivanu: „ U prvi dan sedmice, vrlo rano, kad je još bila tama, dođe na grob Marija iz Magdale i opazi kamen dignut s groba.“ Dalje opisuje kako je išla po učenike, koji su i sami vidjeli prazan grob i pošto se vratiše kući, dalje čitamo: „ Marija je ostala vani do groba i plakala. Tako dok je plakala, nadviri se na grob te vidje dva anđela gdje sjede u bijelim haljinama na mjestu na kojemu je ležalo tijelo Isusovo: jedan do glave, drugi do nogu. Oni joj reknu: ?Ženo, zašto plačeš?' ' Uzeše moga Gospodina – odgovori im – i ne znam kamo ga staviše.' To izreče, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji. Ali nije znala da je Isus. Isus joj rekne:' Ženo, zašto plačeš? Koga tražiš?' 'Gospodine – odgovori mu ona misleći da je vrtlar – ako si ga ti odnio, reci mi kamo si ga stavio da idem po nj.' ' Marijo!' reče joj Isus. ' Rabbuni! (što znači:'Učitelju!') odgovori ona hebrejski i okrenu se k njemu. Isus joj reče:' Nemoj me dulje držati, jer još nisam uzišao k Ocu, nego idi k braći mojoj i reci im: ' Ulazim svome Ocu i vašemu Ocu, svome Bogu i vašemu Bogu.“ (Iv.20: 1, 11-17) U Evanđelju po Marku samo konstatira: „ Kad uskrsnu rano prvi dan sedmice, najprije se ukaza Mariji iz Magdale iz koje bijaše istjerao sedam zlih duhova.“ (Mk.16:9)
 2. Isus se ukazuje nekim ženama: „ Po suboti, u svanuće prvog dana sedmice, dođoše Marija iz Magdale i druga Marija da pregledaju grob. Najedanput se zemlja silno potrese: anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi te odmaknu kamen i sjede na nj. A anđeo reče ženama: ' Ne bojte se! Znam da tražite raspetog Isusa. On nije ovdje! Uskrsnuo je kako je rekao.... ' ' Najedanput im dođe Isus u susret pa im reče:'Zdravo!' One pristupiše k njemu, obujmiše mu noge i pokloniše mu se. Nato im Isus reče:' Nebojte se! Idite i javite mojoj braći da idu u Galileju. Ondje će me vidjeti.“ (Mat.28:1-2,5-6,9-10, usporedi Mk.16:1-8, Lk.24:1-11)
 3. Isus se ukazuje Simonu Petru samom na dan uskrsnuća. „Zaista je Gospodin uskrsnuo: ukazao se Šimunu!“ ( Lk.24:34, usporedi s I.Kor.15:5)
 4. Isus se ukazuje dvojici učenika na putu za Emaus na dan uskrsnuća,  što je u detalje opisano u Evanđelju po Luki. „ Toga istog dana dvojica od njih išla su u selo zvano Emaus, udaljeno od Jeruzalema sto šezdeset stadija. Razgovarali su među sobom o svim tim događajima. I dok su tako razgovarali i pretresali, približi im se sam Isus te pođe s njima.“ (Lk.24:13-15, Mk.16:12,13)
 5. Isus se ukazuje desetorici učenika (Toma nije bio nazočan) i drugima koji su bili s njima u Jeruzalemu uvečer na dan uskrsnuća:  „Uvečer toga prvog dana u sedmici, dok su vrata (kuće) gdje bijahu učenici bila zatvorena zbog straha od Židova, dođe Isus, stade pred njih te im reče: 'Mir vama!' Rekavši to pokaza im ruke i bok. I učenici se obradovaše kad vidješe Gospodina. Toma zvani blizanac, jedan od Dvanaestorice, nije bio s njima kad je došao Isus.“(Iv.20:19-20,24)
 6. Isus se ponovo ukazuje učenicima( kada je Toma bio nazočan) u Jeruzalemu: „   Poslije osam dana učenici njegovi bijahu ponovo unutra i Toma s njima. Dok su vrata bila zatvorena, dođe Isus, stade pred njih te reče: ' Mir vama!' Zatim reče Tomi: ' Pruži prst svoj ovamo: evo mojih ruku! Pruži ruku svoju i stavi je u moj bok te ne budi više nevjernik, već vjernik!' ' Gospodin moj i Bog moj!' izjavi Toma. Isus mu reče: ' Jer me vidiš, vjeruješ. Blago onima koji će vjerovati, a da nisu vidjeli!“ (Iv. 20:26-29, usp. Mk.16:14-18, Lk.24: 33-40, I.Kor.15:5)
 7. Isus se ukazuje učenicima dok su lovili ribu na Galilejskom jezeru. Taj događaj opisuje apostol Ivan. „ Nato iziđoše i uđoše u lađicu. Ali te noći ne uloviše ništa. Kada dođe jutro, stajao je Isus na obali. A učenici nisu znali da je Isus. Tada im Isus reče: ' Djeco, zar nemate malo ribe?' 'Nemamo', odgovoriše mu. ' Bacite mrežu na desnu stranu lađice i naći ćete!' reče im.“ (Iv.21:1-23)
 8. Isus se ukazuje Jedanaestorici i preko 500 braće: „ Zatim se ukazao braći kojih je bilo zajedno više od pet stotina, od kojih većina još i sada živi, a neki su već pomrli.“ (I.Kor.15:6, usp. Mat.28:16-20)
 9. Isus se ukazuje Jakovu, ali u kakvim okolnostima nije nam poznato: „ Potom se ukazao Jakovu, pa onda svim apostolima.“ (I.Kor.15:7)
 10. Isus se ukazuje apostolima upravo prije njegova uzašašća. Oni su išli s njim od Jeruzalema do Maslinove gore i tada su ga vidjeli kako nestaje ispred njihovih očiju: „ Zatim ih povede u blizinu Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi: I dok ih je blagoslivljao, rastade se od njih: bi uznesen na nebo.“ (Lk.24:50-51, Dj.ap.1:4-10) Vrijedno je napomenuti kako je u svim slučajevima Isus omogućavao učenicima da provjeravaju činjenicu uskrsnuća. On je razgovarao s njima lice u lice, dodirivao ih, i jeo kruh i ribe s njima.
 11.  Tu se može ubrojiti i ukazanje Isusa Krista apostolu Pavlu na putu za Damask. (Dj.ap. 9:3-9, 17, I.Kor.15:8, 9:1)

Uskrsnuće Isusa Krista je javno svjedočanstvo Kristova ostvarenja otkupljenja čovjeka i Očeve prihvatljivosti njegova djela izbavljenja i spasenja čovjeka. To je pobjeda nad smrću i grobom za sve njegove sljedbenike.