dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

„Tajna mog uspjeha je u neuspjehu" (Jut. 9.lipnja 2008.)

Tako je nedavno autorica serijala o Harryju Potteru, poznata novinarka J.K.Rowling – Engleskinja, skromne akademske pozadine, počela svoj svečani govor na najstarijem američkom univerzitetu Harward (osnovano 1636.godine, pred golemom skupinom eminentnih američkih znanstvenika i intelektualaca te bogatim i uspješnim roditeljima. Objasnila je da upravo njen život dokazuje da djecu i mlade ljude treba pustiti da žive vlastite živote i u njima iskuse sreću, zadovoljstvo, i postignuća, ali i naličje, drugu stranu života – tugu, nevolju i neuspjeh te da je to O.K.

Govoreći o svom životu, rekla je, kako su se svi najgori strahovi ostvarili, „ostala sam bez posla, bila sam samohrana majka, siromašna u Velikoj Britaniji. Svi oni strahovi koji su mučili moje roditelje, sve se to dogodilo i bila sam najveći gubitnik od svih ljudi koje sam poznavala, ali bila sam živa i zdrava, imala sam staru pisaću mašinu i jednu dobru ideju. Tako je dno dna postalo temelj na kojem sam nanovo izgradila cijeli svoj život", rekla je ona. „No, neuspjeh je značio razlučiti u životu bitno od nebitnog. Prestala sam glumiti samoj sebi da sam ono što nisam i počela usmjeravati svu svoju energiju u dovršavanje jedinog posla koji mi je doista nešto značio. Moj neuspjeh, činjenica da sam bila na dnu, na neki mi je način dao slobodu."

„Možda nitko od vas neće doživjeti neuspjeh mojih proporcija, no neuspjesi su u životu neizbježni. Iz njih sam shvatila da sam uporna i mnogo discipliniranija nego što sam mislila. Spoznaja da ste se iz nevolja izvukli mudriji i snažniji znači da ste zauvijek sigurni u svoju sposobnost preživljavanja." rekla je J.K.Rowling.

„ Svaljivanje krivnje na roditelje (ili nekog drugog – dodatak) zbog pogrešnog smjera našeg života ima svoj rok trajanja: onog trenutka kad smo dovoljno zreli da preuzmemo volan, odgovornost je na nama da nešto napravimo." rekla je ona.

Što nam Biblija govori o „neuspjesima"

Biti uspješan to ne znači da nećete imati neke promašaje i neuspjehe. Zavisi kako gledate na pojedine događaje. Treba uvijek imati na umu da je Bog u mogućnosti učiniti blagoslov i uspjeh iz naših promašaja, ako smo vjerni i pouzdamo se u Božju volju što treba biti ostvarena kroz i u našem životu.

Zapamtimo, da ako Bog od nas uzima limun, da od njega može napraviti limunadu za naše osvježenje.

Je li apostol Pavao bio gubitnik kada je govorio Korinćanima slijedeće riječi?

„ Preko mjere sam bio bijen. Često sam bio u smrtnoj pogibli. Od Židova sam primio pet puta po trideset i devet udaraca. Triput sam bio šiban, jedanput kamenovan, triput brodolom doživio, jednu noć i jedan dan proveo na dubokom moru. Bio sam na čestim putovanjima u pogiblima od rijeka, u pogiblima od razbojnika, u pogiblima od sunarodnjaka, u pogiblima od pogana, u pogiblima u gradu, u pogiblima u pustinji, u pogiblima na moru, u pogiblima od lažne braće, u trudu i muci, u čestom nespavanju, u gladi i žeđi, u zimi i golotinji. Povrh svega – moje svakodnevno salijetanje: briga za sve crkve. Tko je slabić, da ja nisam slabić? Tko se od drugoga navodi na grijeh, da ja ne izgaram? Namjesnik kralja Arete u Damasku čuvao je damašćanski grad s nakanom da me uhvati. I kroz prozor su me ljudi spustili u košari preko gradskih zidina, i tako sam umaknuo njegovim rukama. Ako se treba hvaliti, spomenut ću radi hvale ono što odaje moju slabost." (II.Kor. 11:23-33)

Kako je velik popis svih nevolja kroz koje je prolazio apostol Pavao. Kako je apostol mogao znati tko su lažna braća? Te nevolje je najteže podnosio. Biblija nam daje odgovor na to pitanje. Pogledajte kakav kriterij za prepoznavanje nam predlaže Gospodin Isus:

„ Čuvajte se lažnih proroka što vam dolaze u ovčjem runu, a unutra su grabežljivi vuci! Prepoznat ćete ih po njihovim rodovima. Zar se s trnja bere grožđe ili s drače smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobrim rodom, a zlo stablo rađa zlim rodom. Ne može dobro stablo roditi zlim rodom, a zlo stablo dobrim rodom. Svako stablo, ako ne rađa dobrim rodom sječe se i baca u oganj. Dakle, prepoznat ćete ih po njihovim rodovima." (Mat.7:15-20)

A o kakvim rodovima se ovdje govori? Kako znati koji rod spada u koju skupinu? Tu nam pomaže apostol Pavao. On točno nabraja rodove koji karakteriziraju pojedinu skupinu ljudi – tjelesne, ili neobraćene koji nemaju udjela u kraljevstvu Božjem i duhovne koji su primili novi život, novu Božju narav, to su oni koji čine kraljevstvo Božje već na ovoj zemlji. Pogledajmo taj popis prema Isusovu kriteriju:

„ Poznata su djela tijela. To su bludnost, nečistoća, raspuštenost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomornost, srdžba, sebičnosti, razdori, strančarenja, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe i ovima slična, na koja vas unaprijed upozoravam, kako sam i prije upozorio; oni koji čine takva djela neće baštiniti kraljevstva Božjega.

Naprotiv, plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon. Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama. Ako imamo život po Duhu, slijedimo Duha!" (Gal.5:19-25)

U II. poslanici Korinćanima., apostol Pavao kaže:

„I da se ne bih uzoholio zbog obilja objava, stavljen mi je trn u tijelo, Sotonin poslanik, da me trajno muči da se ne uzoholim. Za to sam triput molio Gospodina da prestane. A on mi je odgovorio: ' Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti.' Prema tome, vrlo ću se rado – radije nego da tražim oslobođenje – hvaliti svojim slabostima da se na meni nastani snaga Kristova. Zato uživam u slabostima, u uvredama, u nevoljama, u progonstvima, u tjeskobama koje podnosim za Krista. Jer kada god sam slab, onda sam jak." (II.Kor.12: 7-10)Je li Josip, sin Jakovljev bio gubitnik, u poznatom događaju, kada su ga njegova braća prodala Išmaelcima u Egipat? (Postanak 37. do 50 poglavlje)

Pogledajmo što je zapisano na kraju knjige Postanka:

„ Tada sama njegova braća dođu k njemu, bace se preda nj te mu reknu: 'Evo nas k tebi da budemo tvoji robovi! ' Josip im odvrati:' Ne bojte se! Ta zar sam ja namjesto Boga! Osim toga, iako ste vi namjeravali da meni naudite, Bog je bio ono okrenuo na dobro: da učini što se danas zbiva – da spasi život velikom narodu." (Post. 50: 18-20) Ako gledamo unatrag, možemo vidjeti kako se čitava povijest Izraela vidi u tom događaju. Promašaji će dolaziti, ali ih Bog može upotrijebiti. Biblija nam govori:

„ Nemamo, naime, nekoga velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego jednoga koji je iskusan u svemu (kao i mi), samo što nije sagriješio." (Hebr.4:15). Dakle, Bog dozvoljava nama ponekad, i kroz ta naša iskustva Bog ostvaruje svoj plan i svoju volju u našem životu.

Dakle, možemo li se mi radovati u stvarima i događajima što bole naše srce i udaraju nas, znajući da će nam Bog kroz to dati više od svoje sile i snage. Zašto ne? Zašto da ne naučimo tu zadaću, umjesto da budemo udarani radi iskustava u koje upadamo našom vlastitom tvrdoglavošću i voljom?

Apostol Petar nas podučava i opominje:

„ Prestanite se čuditi, ljubljeni – kao da vam se što neobično događa – požaru koji bjesni među vama da vas iskuša! Naprotiv, radujte se što ste dionici u Kristovim patnjama, da se mognete radovati i veseliti i u čas kad se objavi njegova slava! Blago vama ako vam se izruguju zbog Kristova imena, jer tada Duh slave, Duh Božji, počiva na vama! Nitko od vas neka ne trpi kao ubojica ili kao lopov, kao zločinac ili kao onaj koji se miješa u tuđe poslove! Ali, ako trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, već neka hvali Boga tim imenom, jer je vrijeme da počne sud s kućom Božjom." (I.Petr.4:12-17)

Sigurno moramo znati da nema ništa što se dešava u našem životu, ako je po Božjem planu, da neće završiti na dobro. Apostol Pavao govori:

„Znamo da Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji ga ljube; onih koji su odlukom Božjom pozvani." (Rimlj.8:29)

„Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas?" (Rimlj.8:31)

Sigurno, mi možemo vidjeti, da je Bog zainteresiran za nas, želi da napredujemo i budemo uspješni u životu, i želi da bude s nama u svim našim aktivnostima. Ali i to je istovremeno sigurno, kako dolaze pojedine stvari ili događaji koje također moramo učiniti. Moramo prihvatiti te stvari kako bismo bolje razumjeli što moramo učiniti kako bismo postali još uspješniji.

Isus govori:

„ Ja sam pravi trs, i moj je Otac vinogradar. On siječe svaku mladicu na meni koja ne rađa roda, a pročišćava svaku koja rađa rod, da rodi više roda. Ostanite u meni i ja ću ostati u vama." (Iv.15:1-4)