dr. sc. Josip MikulićJosip Mikulić, dr. sc., dobro je poznat kao publicist kršćanske literature i evangelizator (autor je knjiga »Moj bližnji«, »Susret s Isusom«, »Živjeti s Isusom«, »Uskrsnuti s Isusom«). Preveo je i organizirao tisak većeg broja knjiga poznatih kršćanskih autora kao što su: T. Epp: »Tijelo i duh u sukobu«, T. Epp: »Test života«, T. Epp: »Ljubav je odgovor« – ta je knjiga podijeljena u 100 000 primjeraka i pet izdanja prognanicima za vrijeme rata u Hrvatskoj; Oswald Smith: »Spasenje Božje«, Peter Deyneka: »Mnogo molitve mnogo sile«.

Josip Mikulić je bio potpredsjednik Saveza baptista Jugoslavije, sekretar Saveza baptista Hrvatske, starješina Baptističke crkve Zagreb i dr.

Kako i gdje možete nabaviti knjige dr. sc. Josipa Mikulića "Moj bližnji", "Susret s Isusom", "Živjeti s Isusom", "Uskrsnuti s Isusom" i "Božja ljubav je odgovor"?

Knjige šaljemo pouzećem nakon narudžbe putem elektronske pošte autora:

E-mail: josip.mikulic4@zg.t-com.hrAutor: dr. sc. Josip Mikulić

„A milosni dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu." (Rimljanima 6:23)

Što je to u opće život? Pomoću rasuđivanja nije potrebno odgovoriti na ovo pitanje. Svatko živ zna iz neposrednog iskustva, što je to život. Poznati biolog dr. Dramond govori, da je život zajedništvo, savez nekog organizma (živog bića) s okružujućom sredinom, zajedništvo s prirodom. Kada to zajedništvo slabi, organizam obolijeva, a kada se ono prekida organizam umire. Duhovni život je zajedništvo s Duhom Svetim- s Isusom Kristom to jest s Bogom.

Kome se daruje vječni život? Možemo li mi imati taj vječni život ovdje na zemlji?

„Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život." Ivan 5:24)

„ Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života." (I. Ivanova 5:12)

Imamo li mi vječni život u našem iskustvu? Jesmo li proživjeli novo rođenje? Kakvi su uvjeti za dobivanje vječnoga života? Što znači vjerovati u Isusa Krista? Što je to vjera u teoriji i u praksi? Što očekuje čovjeka ako primi vječni život? Vječni život ovisi o vašem odnosu prema Isusu Kristu: to je sjedinjenje s Isusom Kristom.

« I ovaj život vječni u Sinu je njegovom». Bog je platio vječni život svojim Sinom. Da bismo mogli primiti vječni život, Isus Krist treba ući u naše srce. Isus Krist jest život vječni. « Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo promatrali i što su naše ruke opipale o Riječi života – da, život se očitovao, mi smo ga vidjeli i svjedočimo za nj, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i koji se nama očitovao – što smo vidjeli i čuli, to navješćujemo vama, da i vi imate s nama zajedništvo. A naše je zajedništvo s Ocem i Sinom njegovim Isusom Kristom » (I.Iv.1:1-3). Kršćanstvo je osobnost – Krist. Ako nemate Krista, nemate ništa. « Tko ima Sina ima život – tko nema Sina Božjega nema života.» (I.Iv.5:12). « A ovo je vječni život spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao Isusa Krista». (Iv.17:3). « Ali vi nećete da dođete k meni da primite život». (Iv..5:40).

Imate li život?

Možete li sada, u ovom trenutku reći: « Krist živi u meni»? Nije važno koliko ste dugo religiozni ili pobožno živite, nego, imate li vi Život, Život, Život? Je li Krist živi u vama? Ako ste ponovno rođeni – imate Krista; ako niste, nemate Krista – nemate Život. Prebiva li Božji Život u vašem srcu sada?

ŽIVJETI U NOVINI ŽIVOTA

Što nas to zabrinjava i muči u nutrini našega bića?

U vrijeme kada smo zabrinuti za našu budućnost i dane koji su pred nama, kada nismo sigurni jesmo li do sada išli pravim putem i živimo li ispravno sada. U isto vrijeme nam se javlja pitanje: « A što je ispravno, zapravo? Kakvo mjerilo i kriterije uzimamo kako bismo ocijenili ispravnost našega života. Htjeli bismo znati ono pravo, onaj pravi odgovor. Želimo li u istinu prihvatiti taj pravi putokaz za našu budućnost i ispravan put našega življenja. Onda, taj pravi savjet, čak i zaklinjanje da tako živimo nam dolazi iz srca velikog apostola Isusa Krista, apostola Pavla koji nam piše:

« Ovo sad velim i zaklinjem u Gospodinu da više ne provodite život kako ga provode i pogani, u ispraznosti svoga mišljenja, zamračeni u svom razumu, otuđeni od Božjeg života zbog neznanja koje u njima vlada i zbog okorjelosti njihova srca; oni su se, izgubivši svaki ćudoredni osjećaj, predali raspuštenosti da sa svom pohlepom čine nečistoću svake vrste. A vi niste naučili takvog Krista, samo ako ste ga čuli i u njemu (stojeći) poučeni kako je u Isusu istina. – (Velim i zaklinjem) da sa sebe skinete i odložite staroga čovjeka koji pripada prijašnjem načinu života, čovjeka koji u varavim požudama ide u propast, te da se iz dana u dan obnavljate duhom u kojem mislite i da se obučete u novoga čovjeka, stvorena na sliku Božju u istinskoj pravednosti i svetosti.» (Ef.4:17-24)

Kako to, zapravo, možemo ostvariti?

To nije dovoljno da se samo zovemo Kršćani i da se drugima predstavljamo kao Kršćani. Ako želimo utjecati na promjenu ovoga svijeta, ako želimo biti sol i svjetlo ovome svijetu, kako nas to uči Isus u svojoj velikoj «Propovijedi na gori», tada moramo živjeti kao Kršćani. Jednom, kada smo nanovo rođeni, mi smo stvoreni za pravednost i svetost života. Posjedujemo Božju prirodu i Božji život u sebi, jer Sveti duh boravi u nama. Mi smo nova stvorenja u Isusu Kristu. Ali sada moramo učiti kako živjeti i ostvarivati naše životne aktivnosti onako kako Bog želi da to činimo.

To je ono, što apostol Pavao misli, kada govori: «Obucite se u novog čovjeka». Drugi prijevod te iste misli kaže: «Otkrite, ili, pronađite nove načine vašeg ispoljavanja vaše novine, vaše jedinstvene osobnosti u Isusu Kristu, otkrite načine što će biti u harmoniji s onim što vi u istinu jeste» Zovemo se Kršćani, jer smo Kristovi. Jesmo li u istinu Kristovi? Drugim riječima naš je duhovni čovjek stvoren u Božju sliku, ali sada naš izvanjski čovjek treba reflektirati našim životnim aktivnostima ono što je Bog već učinio u našoj unutrašnjosti – u našem duhu. U Poslanici Kološanima isti apostol Pavao to jasno kaže: « Ne lažite jedan drugome, jer ste svukli staroga čovjeka s njegovim djelima, a obukli novoga koji se uvijek obnavlja za stanje prave spoznaje «prema slici» svoga Stvoritelja.» «Obucite se, dakle, budući da ste izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrdnu srdačnost, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost! Podnosite jedan drugoga i dobrostivo opraštajte međusobno ako tko protiv koga ima nešto što je za ukor. Kao što je Gospodin vama dobrostivo oprostio, tako činite i vi. A prije svega toga zaodjenite se u ljubav, koja je veza savršene skladnosti! I neka u vašim srcima vlada mir Kristov, na koji ste i pozvani u jednome tijelu! Budite i zahvalni! Neka riječ Kristova obilno stanuje u vama!» (Kol. 3:9-10, 12-16).

Dakle, životni stil i aktivnost Kršćana je učenje i ostvarivanje harmonije s onim što je Bog učinio za nas i u nama kroz Isusa Krista. To možemo postići silom Evanđelja – Božje riječi i Svetim Duhom, tako da se naš izvanjski čovjek transformira prema stanju našeg unutarnjeg, duhovnog čovjeka. Zapravo, naš izvanjski čovjek samo reflektira ono što je u nama, u našem srcu, onu sliku, kakav je naš duhovni čovjek, jer « mi pripadamo onima koji vjeruju da spase dušu.», kako piše pisac Poslanice Hebrejima (10:39).

Usklađivanje duha, duše i tijela

U sadašnjem vremenu, ako smo predali svoj život Isusu Kristu, ako smo na novo rođeni, ako smo uistinu Kršćani, naš duhovni čovjek je rođen u sliku Isusa Krista ali duša i tijelo još nisu. Radi toga Božja riječ nas upućuje, kako moramo obući sebe, ( naše emocije, naše misli, našu volju, naše aktivnosti i životnu energiju) u novoga čovjeka u Isusu Kristu. Moramo dopustiti Božjoj riječi i Svetome Duhu da našu dušu i tijelo neprestano dovodi u sličnost Isusu Kristu – kao tom novom Ideal – čovjeku, koji može zadovoljiti Boga Oca. To je ono, na što nas apostol Pavao neprestano upućuje i zaklinje «Obucite se u novog čovjeka».

Dakle, eto tu je odgovor na pitanje: Kojim putem krenuti i kako živjeti u danima koji su pred nama?

« Skinite sa sebe starog čovjeka koji pripada prijašnjem načinu života, čovjeka koji u varavim požudama ide u propast, te da se iz dana u dan obnavljate duhom u kojem mislite, i da se obučete u novoga čovjeka, stvorena na sliku Božju u istinskoj pravednosti i svetosti.»

Jedino tada ćemo znati kako provoditi naš život i kako se ponašati u našoj duši i tijelu izvana, kada znamo što je Bog učinio unutra u nama, u našem srcu i duhu. Usmjerimo naš pogled na Isusa Krista u čiju sliku smo stvoreni, jer kada gledamo Isusa u Njemu vidimo tog novoga sebe. Tada ćemo znati kako živjeti.